O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО               ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ...
ІІ. Перелік категорій одержувачів адміністративної послугиВиконавець (архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічно...
5.2. Комісія протягом пяти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифікатавносить до Реєстру ...
опублікування її в офіційних друкованих засобах масової інформації;розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мі...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

про затвердження стандарту надання адмIнiстративноi послуги з проведення професiйноi атестацii вiдповiдальних виконавцiв ок

714 visualizações

Publicada em

CТАНДАРТ надання адміністративної послуги з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
11.01.2012 № 16

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

про затвердження стандарту надання адмIнiстративноi послуги з проведення професiйноi атестацii вiдповiдальних виконавцiв ок

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 11.01.2012 № 16 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 р. за № 112/20425 Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектуриНа виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Прозаходи щодо упорядкування адміністративних послуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від09.11.2011 № 1110-р «Про платну адміністративну послугу, що надається Міністерством регіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» НАКАЗУЮ:1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з проведення професійної атестаціївідповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури , щододається.2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Департаментом державнихпрограм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) забезпечити подання цього наказу вустановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр А.М. Близнюк ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 11.01.2012 № 16 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 р. за № 112/20425 СТАНДАРТ надання адміністративної послуги з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури І. Загальні положенняТерміни, що використовуються у цьому Стандарті, вживаються в значенні:адміністративний орган, що надає послугу, – Мінрегіон України, який утворює Атестаційну архітектурно-будівельну комісію (далі - Комісія) з метою здійснення професійної атестації відповідальних виконавцівробіт (послуг), повязаних із створенням обєктів архітектури, відповідно до Закону України «Проархітектурну діяльність» та Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремихвидів робіт (послуг), повязаних із створенням обєктів архітектури, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 23.05.2011 № 554 (далі – Порядок професійної атестації);адміністративна послуга – державна послуга, яка є результатом проведення Комісією професійної атестаціївідповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;одержувач адміністративної послуги (далі - виконавець) – архітектор, інженер-проектувальник, інженертехнічного нагляду, експерт, які звернулися до Комісії за адміністративною послугою. 1
 2. 2. ІІ. Перелік категорій одержувачів адміністративної послугиВиконавець (архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду, експерт), який:здобув вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійноїатестації, має стаж роботи за фахом не менше ніж три роки;не здобув вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за напрямом професійноїатестації, але має стаж роботи у сфері містобудування не менше ніж десять років. ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги3.1. Для одержання адміністративної послуги виконавець подає Комісії заяву про проведення професійноїатестації, в якій зазначає напрям професійної атестації, своє прізвище, імя, по батькові, паспортні таконтактні дані.До заяви додаються:копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичнимиособами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової карткиплатника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку упаспорті);засвідчені в установленому порядку копії:документа (документів) про освіту;трудової книжки;документа про підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівенькваліфікації та знань виконавця (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурнихконкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійноїорганізації за відповідним напрямом).Заява про проведення професійної атестації разом з доданими до неї документами приймається за описом,копія якого видається виконавцю з відміткою про дату прийняття документів.3.2. У разі зміни відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець зобовязаний протягом десятиробочих днів письмово повідомити про це Комісію. До такого повідомлення додаються засвідчені вустановленому порядку копії відповідних документів. ІV. Склад і послідовність дійвиконавця та Комісії, опис етапів надання адміністративної послуги4.1. Проведення професійної атестації передбачає такі дії:для виконавця:подання до Комісії заяви та документів, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;надання письмової згоди на обробку його персональних даних, що вносяться до Реєстру атестованих осіб;внесення плати за проведення іспиту;складання іспиту;внесення плати за видачу кваліфікаційного сертифіката;отримання кваліфікаційного сертифіката;для Комісії:прийняття заяви та документів, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;проведення іспиту;за результатами розгляду документів та проведення іспиту встановлення відповідності виконавцякваліфікаційним вимогам, професійній спеціалізації, рівню кваліфікації і знань;прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката чи про відмову у його видачі;на підставі рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката та документа про внесення плати запроведення професійної атестації видачу виконавцю кваліфікаційного сертифіката;внесення відомостей про виконавця до Реєстру атестованих осіб.4.2. Отримання дубліката кваліфікаційного сертифіката передбачає такі дії:для виконавця:подання заяви про втрату або пошкодження кваліфікаційного сертифіката та підтвердження розміщення узасобах масової інформації повідомлення про втрату сертифіката або надання пошкодженого сертифіката;отримання дубліката кваліфікаційного сертифіката;для Комісії:прийняття заяви та підтвердження розміщення у засобах масової інформації повідомлення про втратусертифіката або огляд пошкодженого сертифіката;прийняття рішення про видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката;видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката. V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги5.1. Комісія протягом місяця розглядає подані виконавцем документи, організовує проведення іспиту таприймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі. 2
 3. 3. 5.2. Комісія протягом пяти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифікатавносить до Реєстру атестованих осіб відомості про особу, що його отримала.5.3. Комісія письмово протягом пяти робочих днів після прийняття рішення надсилає виконавцюповідомлення про:відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката з відповідним обґрунтуванням;позбавлення кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав прийняття такого рішення та вимогоюповернути кваліфікаційний сертифікат.5.4. Дублікат кваліфікаційного сертифіката видається Комісією протягом десяти робочих днів післянадходження від виконавця відповідної заяви. VI. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиПідставою для прийняття Комісією рішення про відмову у видачі сертифіката може бути:невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам;непідтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань за результатами іспиту;виявлення у поданих документах недостовірної інформації. VII. Опис результату, який повинен отримати виконавець7.1. У разі проходження професійної атестації Комісія видає виконавцю кваліфікаційний сертифікат.Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які працюють за фахом, не обмежується.У разі перерви у роботі за фахом строком понад три роки виконавець повинен пройти професійну атестаціюв установленому порядку. При цьому роботою за фахом вважаються також викладацька та науковадіяльність, робота в державних органах або органах місцевого самоврядування за умови виконання функційза напрямом професійної спеціалізації.У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного сертифіката Комісія видає його дублікат.7.2. Виконавець, що отримав кваліфікаційний сертифікат, повинен мати особисту печатку із зазначенням,зокрема, прізвища, імені, по батькові виконавця та номера кваліфікаційного сертифіката.7.3. Комісія може позбавити виконавця кваліфікаційного сертифіката за наявності підстав, зазначених упункті 20 Порядку професійної атестації. VIII. Інформація про розмір плати за надання адміністративної послуги8.1. Виконавець при проведенні професійної атестації вносить у повному обсязі плату:за проведення іспиту – перед проведенням іспиту у розмірі 1,0 мінімальної заробітної плати;за видачу (обмін) кваліфікаційного сертифіката – після прийняття рішення про видачу (обмін)кваліфікаційного сертифіката у розмірі 0,6 мінімальної заробітної плати.Підтвердженням внесення плати за проведення професійної атестації є платіжне доручення або касовийдокумент банку чи відділення поштового зв’язку.8.2. Дублікат кваліфікаційного сертифіката видається безкоштовно.8.3. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката плата за видачукваліфікаційного сертифіката не справляється.Виконавцям, які не склали іспит, плата за його проведення не повертається. IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послугиПосадові особи Комісії, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, повинні знатизаконодавство України з питань будівництва, архітектури та містобудування, будівельні норми, державністандарти і правила, порядок ведення діловодства, вільно володіти державною мовою. X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги10.1. Прийом та видача документів здійснюються за місцезнаходженням Комісії.10.2. Комісія забезпечує виконавцям умови для якісного одержання адміністративної послуги (місця дляочікування, доступ до зразків документів та необхідної інформації тощо).10.3. Виконавцю надається можливість копіювання необхідних для надання адміністративної послугидокументів.10.4. В інтересах осіб з обмеженими можливостями доступ до приміщення, в якому надаєтьсяадміністративна послуга, обладнаний з урахуванням їх потреб. XI. Режим роботи КомісіїПрийом та видача документів здійснюються відповідно до графіка, який оприлюднюється на офіційномувеб-сайті Мінрегіону України.Зразок заяви про проведення професійної атестації та перелік документів до неї розміщуються наінформаційному стенді у приміщенні Комісії та на офіційному веб-сайті Мінрегіону України. XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послугиЧерговість надання адміністративної послуги встановлюється відповідно до дати надходження заяв тавідповідних документів. XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення виконавця при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послугиІнформація про цей Стандарт та про порядок отримання адміністративної послуги надається виконавцюбезкоштовно під час його особистого чи письмового звернення, а також шляхом: 3
 4. 4. опублікування її в офіційних друкованих засобах масової інформації;розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінрегіону України. XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощоПослуга надається на загальних підставах. XV. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послугиПорядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється відповідно дозаконодавства. Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва О.М. Непомнящий 4

×