O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
LR4_4.1_Rozygray
LR4_4.1_Rozygray
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Lr4 4.1 rozygray (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Lr4 4.1 rozygray

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО "РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА WEBOMETRICS ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ" Виконала: студентка 118 гр. Розиграй Яна
 2. 2. План • ВСТУП 1. Основнівідомості про Webometrics 2. Критерії вебометричного рейтингу 3. Топ-10 найкращих університетів відповідно до рейтингу Webometrics 4. Українські ВНЗ у рейтингу «Webometrics - 2014» • ВИСНОВКИ • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 3. 3. ВСТУП • . Розвиток будь-якої держави найчастіше визначається рівнем інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті. Тому питання інформатизації надзвичайно важливе для кожного навчального закладу. Ступінь інтеграції будь-якого навчального чи наукового закладу в Інтернет-простір можна оцінити за допомогою Webometrics ranking of world’s universities
 4. 4. • Метою реферату є розгляд поняття вебометричного рейтингу, уточнення його критеріїв, основних підходів щодо оцінювання порталів ВНЗ і надання рекомендацій щодо підвищення місця порталу в Інтернет-просторі.
 5. 5. Основні відомості про Webometrics • Вебометричний рейтинг університетів світу (англ. Webometrics ranking of world’s universities) — це рейтингова система для університетів світу на основі зведеного показника, який враховує як обсяг веб- вмісту (кількість веб-сторінок і файлів), їх наочність, а також вплив цих веб- публікацій за кількістю вхідних посилань на зовнішні ресурси, з яких вони отримані.
 6. 6. Критерії вебометричного рейтингу • Критерій Presence • Критерій Impact • Критерій Openness • Критерій Excellence
 7. 7. Топ-10 найкращих університетів відповідно до рейтингу Webometrics • 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка • 2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна • 3. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова • 4. Львівський національний університет імені Івана Франка • 5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 8. 8. • 6. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" • 7. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького • 8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара • 9. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" • 10. Національний університет "Львівська політехніка"
 9. 9. Українські ВНЗ в рейтингу • Можна помітити, що в рейтингу «Webometrics-2014» залишилися ті ж самі лідери, що й минулого року: • Київський національний університет ім. Шевченка – 789 місце, • НТУУ "Київський політехнічний інститут" – 1370 місце • Харківський національний університет ім. Каразіна – 1705 місце.
 10. 10. ВИСНОВОК • Підвищення рейтингу Webometrics — це виконання комплексу робіт і, насамперед, це розуміння, що портал ВНЗ — обличчя будь-якого навчального закладу.
 11. 11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ • 1. Ranking Web of Universities [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.webometrics.info. • 2. Academic Ranking of World Universities [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.shanghairanking.com. • 3. Methodology|Ranking Web of Universities [текст] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.webometrics.info/en/Methodology. • 4. Рейтинг Університету [текст] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kubg.edu.ua/resursi/webometrics/reitynh-universytetu.html.
 12. 12. • 5. Ukraine|Ranking Web of Universities [текст] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine. • 6. Соловяненко Д. В. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scorpus [Електронний ресурс] / Д. В. Соловяненко // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 1. — С. 6–21. — Режим доступу до журн. :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bib_visnyk/2012-1/02.pdf. • 7. Франчук В. М. Ступінь представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. — № 13 (20). — С. 66–72. — Режим доступу до журн. http://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/36_Webportal.pdf. • 8. Majesticseo [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.majesticseo.com.
 13. 13. • 9. Scimago Institutions Rankings [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.scimagoir.com. • 10. Scopus [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.scopus.com. • 11. Elsevier [сайт] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.elsevier.com. • 12. Видавнича система Open Journal Systems (OJS) [Текст] : загальна інформація : матеріали до семінару-практикуму «Стан і перспективи розвитку наукової періодики України» (захід Міжнародної наукової конференції «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації ») /НТТУ «КПІ»; Укр.наук. – освіт. Телекомунікац. Мережа УРАН; Східно-Європ. Журн. Передових технологій. К., 2012. – 12 с.
 14. 14. Дякую за увагу!!!

×