Anúncio

BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx

YOUAZLIN
1 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

BAB 12 GURU DAN SEKOLAH.pptx

  1. BAB 12: GURU DAN SEKOLAH KPS 4043 SEKOLAH DAN MASYARAKAT NAMA: YOUAZLIN BINTI ARIS NO MATRIK: L20221012725 PENSYARAH: PROF DR. AMIR HASAN BIN DAWI
  2. PENGENALAN GURU DAN SEKOLAH MERUPAKAN DUA ENTITI YANG SALING MEMERLUKAN SERTA KOMPLIMEN ANTARA SATU SAMA LAIN. DIMANA KEDUA ENTITI INI SALING MEMERLUKAN UNTUK MENCAPAI MISI DAN VISI PENDIDIKAN IAITU DASAR FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
  3. GURU Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang guru ialah merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. Dalam bahasa Arab pula guru dipanggil sebagai mudarris yang bermaksud sebagai pengajar. Seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut.
  4. SEKOLAH SEKOLAH (DARIPADA BAHASA GREEK ΣΧΟΛΕῖΟΝ-SCHOLEION) MERUPAKAN SEBUAH BANGUNAN ATAU TEMPAT YANG BERFUNGSI UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN KEPADA PELAJAR, YANG MERUJUK SESIAPA YANG BELAJAR DI SITU. STRUKTUR SEKOLAH MODEN MUNGKIN DILENGKAPI DENGAN KEMUDAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (IT) ATAU SEKADAR BILIK DARJAH SAHAJA. SEKOLAH BIASANYA MEMPUNYAI BEBERAPA TENAGA PENGAJAR ATAU GURU UNTUK MENDIDIK DAN MEMBIMBING PELAJAR. JENIS SEKOLAH DAN INSTITUSI PENDIDIKAN BERMULA DARI TADIKA, SEKOLAH RENDAH, SEKOLAH MENENGAH DAN AKHIRNYA KE UNIVERSITI.
  5. ORGANISASI SEKOLAH Organisasi merupakan satu unit sosial yang mengandungi kelompak manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap manusia itu dan organisasinya. Organisasi sekolah merupakan sebuah gabungan yang berada di bawah pengurusan sekolah yang bertujuan untuk membantu mencipta suasana yang efektif dari kegiatan sekolah. Ia juga merupakan unit-unit kecil yang dibuat untuk menyelaras pelbagai program dan aktiviti sekolah sama ada kurikulum dan ko-kurikulum.
  6. PERANAN GURU DALAM BILIK DARJAH Pengurus yang memastikan setiap rutin bilik darjah berjalan dengan lancar. Rutin bilik darjah seperti peraturan dalam bilik darjah dipastikan untuk berjalan seperti yang dirancang bagi memastikan tahap displin pelajar dapat dipelihara. Jika rutin bilik darjah berjalan lancar, kelangsungan proses P&P turut terpelihara. Mendapatkan kerjasama daripada pelajar, mengurus persekitaran bilik darjah, guru sebagai role model, memastikan rutin bilik darjah berjalan dengan baik dan mewujudkan hubungan interpersonal yang baik antara guru dan pelajar. Pengurus dalam bilik darjah kerana guru yang bertanggungjawab merancang, melaksanakan, memimpin serta menilai para pelajar di bilik darjah.
  7. PENGURUSAN BILIK DARJAH PENGURUSAN BILIK DARJAH ADALAH SATU PROSES UNTUK MEMASTIKAN PELAJARAN DALAM BILIK DARJAH DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR WALAUPUN PADA MASA YANG SAMA BERLAKU GANGGUAN DARIPADA TINGKAH LAKU MURID. RAMAI YANG MENGATAKAN PENGURUSAN BILIK DARJAH MERUPAKAN ASPEK YANG PALING SUKAR. PENGURUSAN BILIK DARJAH BOLEH DIUMPAMAKAN SEPERTI “PENGORKESTRAAN KEHIDUPAN DALAM BILIK DARJAH DENGAN MERANCANG KURIKULUM, MENGORGANISASI PROSEDUR DAN SUMBER, MENYUSUN ATUR PERSEKITARAN UNTUK MEMAKSIMUMKAN KECEKAPAN, MEMANTAU KEMAJUAN PELAJAR, DAN MENJANGKA KEMUNGKINAN MASALAH.” WEBER (1999) MENDEFINISIKAN PENGURUSAN BILIK DARJAH SEBAGAI: "MELIBATKAN SEGALA AKTIVTI YANG DILAKSANAKAN GURU UTK MEMBENTUK DAN MEWUJUDKAN SEBUAH IKLIM BILIK DARJAH YANG MEMBANTU KEBERKESANAN DAN KECEKAPAN PENGAJARAN“. MOORE (2001) PULAK MENDEFINISIKAN PENGURUSAN BILIK DARJAH SEBAGAI: "PROSES MENGATUR DAN MELAKSANAKAN SEGALA URUSAN BILIK DARJAH BAGI MEMASTIKAN PEMBELAJARAN YANG DIHARAPKAN ITU DAPAT BERLAKU DGN SEMPURNA"
  8. PENGURUSAN BILIK DARJAH PAK-21 CARA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGURUS AKTIVITI PENGAJARAN, SUSUNAN FIZIKAL, DAN KEADAAN PSIKOSOSIAL DI DALAM BILIK DARJAH, BAGI MEMASTIKAN PENGGUNAAN MASA YANG EFISIEN DAN JUGA MEWUJUDKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG MESRA, SEKALI GUS MENGURANGKAN MASALAH TINGKAH LAKU (ALBERTO & TROUTMAN, 1986). TUJUAN DIMENSI PENYAMPAIAN ILMU = MENCAPAI OBJEKTIF PENGAJARAN (JANGKA PENDEK) DAN PENCAPAIAN AKADEMIK (JANGKA PANJANG) (CONTOH: TEKNIK PENYOALAN, PENILAIAN, PERANCANGAN, DLL). TUJUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH = MEMBENTUK DAN MEMELIHARA TINGKAH LAKU MURID YANG MENYUMBANG KEPADA DIMENSI PENYAMPAIAN ILMU (CONTOH: MEMBERI GANJARAN, MEMUPUK HUBUNGAN).
  9. FAKTOR PENGURUSAN KELAS PAK-21 - Murid duduk di dalam kumpulan. - Untuk menggalakkan pembelajaran kolaboratif. - Memudahkan aktiviti PAK- 21 - Murid yang mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan akan diberi keutamaan duduk di hadapan - Murid yang agak nakal akan ditempatkan di dalam kumpulan tempat duduk pelajar yang baik disiplinnya. - Hal ini agar dapat mempengaruhi murid nakal ke arah kebaikan. - Murid yang cemerlang dapat membimbing rakan mereka yang lemah. - Kewujudan parking lot kerja rumah di dalam kelas. - Penggunaan ‘traffic light’ semasa pdpc. - Kriteria kejayaan dan hasil pembelajaran ditulis dengan jelas. - Sudut tarikh lahir pelajar dan juga sudut kehadiran murid. - Sudut hasil kerja murid agar berbangga dengan hasil mereka. - Mewujudkan ruang bacaan. - Mewujudkan ruang rehat dan rekreasi untuk murid. - Membantu murid untuk merehatkan minda di dalam kelas. - Ruang santai untuk ‘refreshment diri’. - Sudut ‘harapan saya’ untuk memotivasikan murid.
  10. TERIMA KASIH LYNMUIZ@GMAIL.COM
Anúncio