O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Employer Branding

Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio
1 de 2 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Anúncio

Employer Branding

  1. 1. rozumiemy jako:  faktyczne zreformowanie miejsca pracy na takie, gdzie pracownicy w istocie odgrywają znaczącą rolę, są angażowani w kulturę firmy i strategię jej działania  nie projekt lub program, tylko sposób funkcjonowania firmy  narzędzie i sposób komunikowania tego, co posiada dana firma, czyli jej misji, wizji i wartości organizacyjnych oraz kondycji procesów i systemów wewnętrznych Rozwiązania Employer Branding wypracowujemy wspólnie z naszymi Klientami, uwzględniając poniższą perspektywę, jako metodykę działania w podnoszeniu satysfakcji i efektywności pracowników: www.yconsulting.pl Jaką ciekawą historię mamy do opowiedzenia na temat pracy u nas? Istniejące wartości organizacji, kondycja procesów i systemów wewnętrznych Komunikacja organizacyjna offline i online do obecnych i potencjalnych pracowników Kształtowanie marki pożądanego miejsca pracy W jaki sposób opowiadamy historię, by przekonad o realności tego co oferujemy? Jak to jest pracowad w tej firmie?
  2. 2. •Standardy rekrutacyjne •Zakładka Kariera •Marketing rekrutacyjny POTENCJALNY •Onboarding •Komunikacja wewnętrzna •Społecznośd nowo zatrudnionych NOWY •Kultura organizacyjna •System motywacyjny •Procesy rozwojowe •System wartości •Ocena pracownicza OBECNY •Exit Interview •Alumni •Ambasadorzy Marki BYŁY Konkretne działania mające wpływ zarówno na wizerunek pracodawcy na rynku pracy, jak również satysfakcję i efektywnośd pracowników przypisujemy do cyklu życia pracownika w organizacji: Przy wdrażaniu działao Employer Branding warto pamiętać, że:  Najpierw warto podejmowad działania wewnątrz firmy, a dopiero potem komunikowad wartośd marki w jej otoczeniu.  Składana obietnica marki dotyczy całego kontaktu z pracownikiem – potencjalnym, aktualnym i byłym.  Na każdym z tych etapów współpracy warto dbad o pracownika, nie skupiając się tylko na pierwszym etapie - marketingu rekrutacyjnym.  Koszty wdrożenia i realizacji strategii EB są dużo niższe, niż koszty generowane przez rotację pracowników i trudności z identyfikacją tych najbardziej utalentowanych. Wdrażając działania Employer Branding towarzyszymy i pomagamy Klientom we wszystkich powyższych etapach budowania atrakcyjnego miejsca pracy i stymulującej kultury organizacyjnej. Tel.: e-mail:

×