O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Helsinki Wolverines Kausijulkaisu 2014

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Helsinki Wolverines Kausijulkaisu 2014

 1. 1. 2 0 1 4
 2. 2. RESTART & REBUILD 1 ABOUT COACHING 2 UUDEN KATSOJAN OPAS 6 TUKEA TULEVAISUUTEEN 8 JUNIOR ACADEMY 12 WOLVERINES CHEERLEADERS 14 EDUSTUSJOUKKUE 16 KAKKOSJOUKKUE 18 OTTELUT 2014 22 SISÄLLYSLUETTELO Helsinki Wolverines ry Puheenjohtaja 2014 Marcus Andersson wolvot@gmail.com +358 (0) 44 777 5000 Itämerenkatu 12 B 30 00180 Helsinki www.helsinkiwolverines.com Oletko kinnostunut järjestötoiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä! JULKAISUN TOIMITUS JA TAITTO Marcus Andersson Turo Lipponen Markku Ollikainen Lari Lappalainen Ric Hennessy Isto Laalo Opi Olavuo Kirsi Suomalainen Sanna Suomalainen Jon Catani KANNEN KUVA Touchdown.fi TAKAKANNEN KUVA Touchdown.fi
 3. 3. RESTART & REBUILD K ausi 2014 on ollut monellakin tapaa erilainen kuin viimeiset menes-tyksen vuodet. Helsinki Wolverinesin organisaatio kävi talvella läpi suuren muutoksen, ja asioita lähdettiin myös tekemään eri tavalla. Uuden hallituksen muodostuessa rakennettiin myös uusi strategia ja pidempiaikai-nen suunnitelma koko organisaatiolle. Rahallisesti kauteen lähdettiin myös aivan erilaisilla summilla kuin aikaisempina. Budjetti kutistettiin minimiinsä ja tämä luonnollisesti tarkoitti myös sitä, että osa huippuvuosien pelaajista myös menetettiin. Tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin juniorityön rakentaminen sellaiseen kuntoon, että tulevaisuudessa seuran edustusjoukkueen runko olisi selkeästi rakennettu omista laadukkaista junioreista. Tähän haettiin tukea ja siinä on-nistuttiinkin. Nyt seuralla on täyspäiväinen työntekijä, jonka tärkein tehtävä on rakentaa ja kehittää juniorityötä laadukkaaksi. Kausi on ollut vaikea monella tasolla. Edustusjoukkue on kärsinyt mm. vä-häisestä pelaajamäärästä ja harmittavista loukkaantumisista. Yksi asia on kuitenkin selkeä, jokainen kentällä ollut on saanut runsaasti vastuuta ja ke-hittymistäkin on nähty. Toistoja on riittänyt jokaiselle runsaasti. Tästä on yksi suunta ja se on ylöspäin.■ Marcus Andersson KUVA Lari Lappalainen www.helsinkiwolverines.com
 4. 4. 3 ABOUT COACHING I am coming to the end of my first year working with co-aches across the Wolverines organisation and the one thing that has struck me across the board is the outstanding attitude towards coaching that exists within our club. We are blessed to have so many individuals who are willing to give their time to help players to learn and give them the best experience of football possible. At the senior level, Marcus Andersson and Eric Parton have done a great job guiding the Maple League team through a tough season. Having lost a number of players from previous years, the coaches have worked hard to mould a squad made up largely of former second team players into a competitive team. The second team has been blessed with the return of Cot-trell Brown, who has made huge strides forwards in both his knowledge and his delivery to players this year. With two new coaches - Josh Claassen and Pekka Matikainen, the squad has benefitted hugely from a staff that makes up for lack of experience in its commitment to discipline and learning. The academy sides were once again led by Peetja Man-nila this season, who set a typically high standard for his players to achieve. New coaches Pekka Lamminsalo and Iiro Rahkonen have both brought a fresh new approach that has inspired a different attitude in young players. Meanwhile at the junior level, Isto Laalo, Turo Lipponen, Markku Ollikainen, Kimmo Hytonen and Joonas Nevalai-nen have continued to teach excellent fundamental football and sport skills to our junior players. Guided by models of long-term athlete development, the staff ensure that the players are learning skills safely, and at an age appropriate level. Finally, Iiro Laatio, Vesa Kortelainen and Janne Helaskos-ki, who worked in our school programme during the win-ter did a fantastic job of introducing our sport to a brand new audience in the city. One common quality amongst all these coaches is their passion for learning. Early in the off season, we piloted a coach education seminar which explored coaching styles www.helsinkiwolverines.com
 5. 5. and coaching philosophies. The success and popularity of this seminar prompted us to develop a series of coach education seminars that will be run throughout next season. Topics for the coach education series will include: Health and safety concerns; Understanding principles of teaching and learning; First aid; Planning and evaluating coaching and a number of other practically applicable sessions. Through applying these topics to the context in which they coach, participants will give safer, more engaging sessions that raise the standard of football in our club. Great coaching is the key to producing a safe and productive sporting environment that meets the needs of the players. I am extremely excited that in coming seasons we can harness the enthusiasm that our coaching staff possesses and provide them with an environment where they can develop their skills.■ Ric Hennessy PICTURES Touchdown.fi4www.helsinkiwolverines.com
 6. 6. Usein hyökkäys käyttää neljännen yrityksensä lentopot-kuun eli potkaisee pallon mahdollisimman kauas omasta maalialueestaan. Pallon kanssa voi edetä juosten tai heittäen. Juoksupelis-sä pallo annetaan yleensä keskushyökkääjälle, joka yrittää juosta kohti vastustajan maalialuetta. Heittopelissä pelin-rakentaja heittää pallon toiselle hyökkääjälle. Jos kukaan ei saa heittoa kiinni, on kyseessä epäonnistunut heitto ja seuraava yritys lähtee samasta paikasta kuin edellinen. Molemmilla joukkueilla on kentällä 11 pelaajaa. Hyök-käävä joukkue yrittää kuljettaa pallon heittäen tai juosten vastustajan maalialueelle. Pelin lopussa eniten pis-teitä kerännyt on voittaja. Amerikkalaisessa jalkapallossa kenttä on 100 jaardia pitkä ja 53 jaardia leveä (jaardi = 0.91 metriä). ALOITUSPOTKU Puoliajat alkavat aloituspotkulla, jossa puolustava joukkue potkaisee pallon mahdollisimman pitkälle vastustajan pää-tyyn. Hyökkäävä joukkue palauttaa palloa juosten kohti maalia. Hyökkäysvuoro alkaa paikasta jossa palloa palaut-tava pelaaja taklataan. Mikäli pallo menee päätyrajan yli, hyökkäysvuoro alkaa automaattisesti 20 jaardin kohdalta. HYÖKKÄYSVUORO Hyökkäävän joukkueen on tarkoitus kuljettaa pallo vas-tustajan maalialueelle. Tätä ei tarvitse tehdä kerralla, sillä hyökkäävällä joukkueella on aina 4 yritystä edetä 10 jaar-din matka tai tehdä maali. Mikäli joukkue onnistuu etene-mään vähintään 10 jaardia, saa se uudet 4 yritystä. Näin edetään kunnes kymmentä jaardia ei saada täyteen tai syntyy maali. Jos vaadittua jaardimäärää ei saada täyteen neljällä yrityksellä, vaihtuu puolustava joukkue hyökkää-väksi ja toisinpäin. 6 UUDEN KATSOJAN OPAS www.helsinkiwolverines.com
 7. 7. Kun hyökkäävä joukkue kuljettaa pallon vastustajan maali-aluelle, tai saa heiton kiinni siellä, on kyseessä touchdown eli maali. Pisteitä voi hankkia neljällä eri tavalla: 1) Touchdown, 6 pistettä. Hyökkääjä tai puolustaja vie pallon vastustajan maalialueelle. 2) Lisäpiste, 1 tai 2 pistettä. Touchdownin jälkeen joukkue saa yhden lisäpisteyrityksen 3 jaardin päästä maaliviivas-ta. Potkaisemalla pallon haarukan läpi saa 1 pisteen, heit-tämällä tai juoksemalla pallo maaliin 2 pistettä. 3) Potkumaali, 3 pistettä. Pallo potkaistaan maalihaarukan läpi. 4) Safety, eli oma maali, 2 pistettä. Pallonkantaja taklataan omalla maalialueella. Pistesuorituksen jälkeen peli jatkuu aina aloituspotkulla. PUOLUSTUS Puolustuksen tehtävä on estää hyökkäyksen eteneminen. Puolustus yrittää myös saada hyökkäysvuoron omalle joukkueelleen hankkimalla pallon itselleen. Pallon voi saada haltuunsa, jos se pelitilanteessa tippuu vastustajalta eli vastustaja rähmää pallon. Rähmätyn pallon saa poimia kuka tahansa kenttäpelaaja. Toinen tapa hankkia pallo on tehdä syötönkatko eli ottaa vastustajan heittämä pallo kiin-ni ilmasta. Peliaika on jaettu neljään neljännekseen, joista jokainen kestää 12 minuuttia. Kaksi ensimmäistä neljännestä muo-dostavat ensimmäisen puoliajan ja kaksi viimeistä toisen puoliajan. Ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen jäl-keen on vain lyhyet tauot joiden aikana joukkueet vaihta-vat kenttäpäätyjä. Puolenvaihdon jälkeen peliä jatketaan samasta tilanteesta mihin se jäi neljänneksen loppuessa. Toinen puoliaika aloitetaan aloituspotkulla. Pelikello py-säytetään epäonistuneen heiton tai sivurajan ylityksen seurauksena ja lähtee uudestaan käyntiin tuomarin vihel-lyksestä. RANGAISTUKSET Amerikkalaisessa jalkapallossa on kolmen tasoisia ran-gaistuksia: 5, 10 ja 15 jaardia. Kun kentällä tapahtuu jokin rike, heittävät tuomarit kentälle keltaisen liinan merkiksi virheestä. Yrityksen jälkeen palloa siirretään rangaistuk-sen verran kohti rikkoneen joukkueen maalialuetta. Mikäli pelattu yritys tuottaa rikotun joukkueen kannalta paremman tuloksen kuin rangaistus, rangaistuksen voi hy-lätä. ■ SAJL.fi 7 www.helsinkiwolverines.com
 8. 8. Helsinki Wolverines haki avustusta opetus- ja kulttuuri-ministeriöltä päätoimisen junioripäällikön. Opetusmi-nisteriö myönsi tuen Wolverinesille kausiksi 2014-2015. Junioripäällikön toimeen palkattiin Richard ”Bam” Hen-nessy, joka on tunnettu pelaajana useamman vuoden ajan Wolvoista. Osan työpanoksestaan Bam käyttää koulujen iltapäivätoimintaan eli kerhojen pyörittämiseen 8 TUKEA TULEVAISUUTEEN lippupallon/amerikkalaisen jalkapallon ja muun urheilun merkeissä. Vuosina 2014 ja 2015 seura tekee merkittäviä lisäpanostuksia tyttöjen saamiseksi lajiin. Palkatun työnte-kijän saamisen avulla seura kehittää junioritoimintaa orga-nisoidumpaan toimintaan. www.helsinkiwolverines.com
 9. 9. TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEET 2014-2015 Päätavoite toiminnassa on saada mielekästä tekemistä kou-lupäivien jälkeen nuorille. Koulukäyntien avulla saadaan liikkumaan tuhansia pääkaupunkiseudun nuoria ja samalla englantia puhuvan vetäjän avulla saadaan myös englan-nin kielen opetusta ja muuta kansainvälisyyteen tähtäävää toimintaa. Toinen päätavoite on saada nuoret jatkamaan urheilun parissa aikuisuuden kynnyksellä ja välttää Drop Out-ilmiö. Liikunnan iloa pyritään viemään kokopäiväisen palkatun henkilön avulla koulupäivien jälkeiseen harras-tustoimintaan. Richard Hennessyn maahanmuuttajataus-tan ansiosta, uskotaan maahanmuuttajataustaisten lapsien kynnyksen lähteä mukaan toimintaan alenevan. Seuran treenit ovat pääosin suomeksi, jolloin maahanmuuttaja-taustaisille lapsille saadaan harjaannusta Suomen kieleen. Kesäisin ja keväisin integroidaan koulukäynneiltä saatuja lapsia ja nuoria mukaan seuran toimintaan eli pelaamaan Jenkkifutista. KUINKA JUNIORITOIMINTAA KEHITETÄÄN JA SAADAAN LISÄÄ NUORIA MUKAAN? Bam tulee kiertämään pääkaupunkiseudun kouluja ja esit-telemään toimintaa nuorille. Richard Hennessy on tehnyt jo syksystä 2013 näitä käyntejä ja saanut hyviä tuloksia eli nuoria lajin pariin. Kouluilta ollaan saatu erittäin hy-vää palautetta sekä toiveita koulukäyntien muuttumisesta säännöllisiksi. Toimintaa on tarkoitus levittää koko pää-www. helsinkiwolverines.com kaupunkiseudulle vuosien 2014 ja 2015 aikana. Eli yh-teydenotot oman koulunne osalta voidaan ohjata suoraan Bamille tel: 040 3691084 (englanniksi) tai sähköpostilla suomeksi ja ruotsiksi wolverinesjuniorit@gmail.com. YHTEISTYÖ MUIDEN SEUROJEN KANSSA Wolverines on aloittanut yhteistyön Helsinkiläisen Pantte-rit koripalloseuran kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuorten monipuolista liikuntaa ja laskea kuluja useamman lajin harrastusmahdollisuudelle. Tämä toiminta pyrkii mahdollistamaan alhaisilla lisäkustannuksilla harrastaa kahta urheilulajia. Panttereiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta saadaan koulukäynteihin myös koripalloon liittyvää liikunnallista osaamista.■ Turo LIpponen KUVA Isto Laalo 9
 10. 10. Mixtec Oy, Tiilenpolttajankuja 6, 01720 Vantaa, puh. 09-862 36 600, www.mixtec.fi Mixtec-HappyDay-ilmo-A5-PAINO.indd 1 5.8.2014 10.40
 11. 11. players can apply the theory to their own lives as athletes. In addition to the lecture series, athletes have been wor-king on a weekly coached strength training programme. This programme has focused on teaching good technique in order to set the foundation for future years. When com-bined with a technical speed programme, the athletes have worked hard on improving their physical capacity this sea-son. 2014/15 is going to be an exciting year for the academy. The new freshman class entering in October will benefit from the hard work that was done this year in establishing a solid foundation for the future. The junior programme, meanwhile, has been continuing in its tradition of high quality teaching at all levels. Coaches at all three levels (U11, U13 and U15) have been working hard with the players on the skills required to play foot-ball. This has shown itself on the field, with all three teams demonstrating great fundamentals and coming away with wins. The club has welcomed a number of new junior players This season has been the start of a new beginning in the Wolverines’ approach to junior football. It has been a year of mixed results both on and off the field. It has, however, been the year in which we begin to reshape the club. The new emphasis on our junior programmes has al-ready brought about some fantastic changes, but these are only a start and there is much work yet to be done. The major step that was taken this year was the launching of the Helsinki Wolverines Academy at U17 and U19 le-vels. The idea behind the academy is to give our athletes a wide range of academic and physical experiences that they can apply to their sport. We hope that this will pro-mote lifelong participation in sport at whatever level the athlete chooses. Some may go on to be players at a high level, whereas others might choose to be coaches, referees, journalists, psychologists or any number of other sports related careers. The academy programme is very much in its infancy but a lot has been achieved in the first year. Athletes have taken part in a lecture programme that has included anatomy and physiology, principles of resistance training, nutrition for sport and psychology. Lectures are designed so that 12 JUNIOR ACADEMY www.helsinkiwolverines.com
 12. 12. this year, who have taken up the sport with much enthu-siasm. The work done by coaches in schools during the winter helped to spread the word that football is growing in Finland and the club has now formed some strong re-lationships with schools across the capital. On top of this, the U13 and U11 tournament organised and hosted by the Wolverines generated a huge amount of interest in the club. Now thanks to a successful funding bid made by the Wol-verines board, the club has received funding to grow our junior section over the next two years. With an increased amount of community work, investment in new equipment and a focus on excellence in coaching, the future is bright for the Wolverines Juniors and the Wolverines Academy.■ Ric Hennessy PICTURE Opi Olavuo
 13. 13. WOLVERINES CHEERLEADERS Wolverines Cheerleadersin kausi on pitänyt sisällään jälleen kerran paljon muutoksia. Vanhoja tyttöjä kau-delta 2013 jatkoi kuusi ja uusia tyttöjä tuli seuraavalle kau-delle mukaan saman verran. Kaudelle 2014 saatiin myös uudet kapteenit sekä Mirvalle seuraksi toinen valmentaja, mikä tulikin tarpeeseen Mirvan joutuessa olemaan sivussa reilun kuukauden verran henkilökohtaisten syiden takia. Uusien ja vanhojen tyttöjen yhteistyö on sujunut hyvin, vaikka tietysti yhteishengen ja oikean otteen löytäminen ottaa aina oman aikansa. Yhteishenkeä sekä yhteisen sä-velen löytämistä edesauttoi varmasti Wolverinesin alkuke-väästä järjestämä leiri, johon myös tytöt runsaslukuisesti osallistuivat ja tulokset näkyivät selvästi leirillä tehdystä työstä. Uusien tyttöjen oppimistahti on ollut välillä tiukka, koska osa pääsi aloittamaan vasta maaliskuun puolella. Tulokset ovat silti hienoja ja peleissä on mukana koko repertuaari tansseja, huutoja sekä tietysti huikea puoliaikatanssi. Tästä kuuluu valmennuksen lisäksi iso kiitos joukkueen ”van-hoille” jäsenille, jotka ovat olleet uusien tukena oppimis-prosessissa. Vaikka kausi on ollut suhteellisen haastava seuralle, niin tytöt ovat muistaneet pitää positiivisen, kan-nustavan asenteen kentänlaidalla. On myös ilo huomata, että seuraamme liittyy vuosi toisensa jälkeen innostuneita tyttöjä, joilla on varmasti vielä pitkä ura edessä Wolveri-nes Cheerleadersin riveissä. Kaudelle 2015 toivomme myös uusia, innokkaita jäse-niä! ■ Kirsi Suomalainen KUVAT Touchdown.fi 14 www.helsinkiwolverines.com
 14. 14. 16 EDUSTUSJOUKKUE 2014
 15. 15. 17 Takarivi vasemmalta oikealle: #26 Sebastien Sagne, #16 Teemu Rantanen, #36 Eero Hulkkonen, #46 Toni Lempinen, #30 Joonas Kolunsarka, #27 Tommi Behm, #31 Jaakko Hurmola, #47 Jarmo Nyberg ja #9 Timo Heikkinen. Keskirivi vasemmalta oikealle: #80 Tero Paavola, #44 Oscar Vazquez-Dyer, #59 Tuomas Tuuli, #6 Henri Winter, #55 Ville Valasti, #68 Niko Lemettilä, #22 Lari Kaukonen, #4 Hannu Abonce, #91 Kimmo Korpinoro ja joukkueenjohtaja Johanna Valasti. Eturivi vasemmalta oikealle: #52 Mario Mäkinen, #58 Sander Toomla, #42 Ari Päivärinta, #23 Iiro Laatio, #40 Joonas Halla, #74 Antti Auervuolle, #54 Lauri Lavanti ja #96 Eric Parton.■ KUVA Marcus Andersson www.helsinkiwolverines.com
 16. 16. OTTELUT 2014
 17. 17. 19www.helsinkiwolverines.com VAAHTERALIIGA PreSeason-pelit 10.05. Butchers - Wolverines 36 - 14 (27 - 7) 18.05. Wolverines - Trojans 8 - 56 (8 - 36) Runkosarja-pelit 13.06. Wolverines - Crocodiles 14 - 79 (0 - 42) 29.06. Indians - Wolverines 13 - 20 (0 - 20) 07.07. Wolverines - 69ers 0 - 55 (0 - 21) 23.06. Roosters - Wolverines 62 - 14 (42 - 0) 19.07. Butchers - Wolverines 69 - 18 (21 - 18) 27.07. Wolverines - Trojans 20 - 90 (20 - 56) 11.08. Wolverines - TAFT 14 - 31 (0 - 24) 16.08. Crocodiles - Wolverines 63 - 0 (28 - 0) 24.08. Wolverines - Indians 43 - 28 (28 - 7) 27.08. 69ers - Wolverines 54 - 12 (46 - 12) Kausi päättyi runkosarjaan, sarjapaikka säilytettiin 7. sijan turvin. SARJATAULUKKO 02.09.2014 Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Pisteet Roosters 10 9 1 18 Trojans 10 8 2 16 Crocodiles 10 8 2 16 Butchers 10 5 5 10 TAFT 10 4 6 8 69ers 10 4 6 8 Wolverines 10 2 8 4 Indians 10 0 10 0 Lisätietoa www.vaahteraliiga.fi
 18. 18. 20 KAKKOSJOUKKUE 2014
 19. 19. Takarivi vasemmalta oikealle: HC Ric Hennessy, AC Pekka Matikainen, #53 Timo Tammela, #5 Antti Kotilainen, #83 Radomir Kazerski, #4 Henri Väänänen, #31 Jaakko Hurmola, #55 Marko Haatio, #47 Jarmo Nyberg, #68 Tomi Hoppu, #50 Esa Muttilainen, #89 Timo Heinonen, #57 Janne Sipilä, #61 Janne Petjoi, #98 Anssi Rämänen, #99 Joonas Nevalainen, #74 Antti Auervuolle, #11 Pasi Töyräs, AC Cotterell Brown ja AC Jaakko Eskelinen. Keskirivi vasemmalta oikealle: #29 Ville Viiri, #2 Kalle Rönkkö, #25 Antti Siljander, #26 Pekka Lamminsalo, #35 Kimmo Hytönen, #37 Jarkko Hiitola, #66 Vili Lähtevänoja, #65 Juho Kuntsi, #64 Lasse Oivio ja #18 Juhani Kuokkanen. Eturivi vasemmalta oikealle: Mirva Jokivalli, Kirsi Suomalainen, Hanna Holopainen, Elina Melasuo ja Sanna Suomalainen.■ KUVA Marcus Andersson 21 www.helsinkiwolverines.com
 20. 20. OTTELUT 2014
 21. 21. 23 www.helsinkiwolverines.com II-DIVISIOONA Runkosarja-pelit 17.05. Wolverines II - Rajaritarit 23 - 0 (9 - 0) 24.05. Wolverines II - Sun City 13 - 28 (7 - 6) 07.06. Steelers - Wolverines II 17 - 16 (7 - 0) 15.06. Huskies - Wolverines II 35 - 7 (14 - 0) 28.06. Bulldogs - Wolverines II 0 - 47 (0 - 28) 06.07. Rajaritarit - Wolverines II 48 - 0 (7 - 0) 12.07. Sun City - Wolverines II 34 - 0 (21 - 0) 02.08. Wolverines II - Steelers 14 - 18 (0 - 6) 09.08. Wolverines II - Huskies 21 - 57 (7 - 20) 16.08. Wolverines II - Bulldogs 20 - 18 (6 - 12) II-divisioonan karsintaottelu 30.08. Wolverines II - ECG 8 - 0 (0 - 0) Karsintaottelun voitto takasi paikan II-Divisioonassa kaudelle 2015. SARJATAULUKKO 12.08.2014 Joukkue Ottelut Voitot Häviöt Pisteet Huskies 10 9 1 18 Steelers 10 7 3 14 Sun City 10 7 3 14 Rajaritarit 10 4 6 8 Wolverines II 10 3 7 6 Bulldogs 10 0 10 0 Lisätietoa www.sajl.fi
 22. 22. .LLQWHLVW¸SDOYHOX +W¸QHQ2 /DLYXULQULQQH+HOVLQNL
 23. 23. 25 HELSINKI WOLVERINES KIITTÄÄ TUESTASI KAUDELLA 2014! NÄHDÄÄN TAAS KAUDELLA 2015!

×