O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
MATERIALS
Abril’16 – Materials – Diap 2 de 33
INTRODUCCIÓ
7000 PEDRA, ÍVORY, BANYES...
6000 FUSTA
3500 Metal·lurgia del COURE
3000 C...
Abril’16 – Materials – Diap 3 de 33
1590 LENTS DE VIDRE (microscopis, Paísos Baixos)
1738 Proces per produir ZINC per dest...
Abril’16 – Materials – Diap 4 de 33
Abril’16 – Materials – Diap 5 de 33
CIÈNCIA DE MATERIALS
Implica investigar la relació entre la estructura i les propietat...
Abril’16 – Materials – Diap 6 de 33
CLASSIFICACIÓ
METALLS
FÈRRICS
NO FÈRRICS
CERÀMIQUES
POLÍMERS
MATERIALS
COMPOSTOS
SEMIC...
Abril’16 – Materials – Diap 7 de 33
PROPIETATS
MECÀNIQUES FÍSIQUES QUÍMIQUES
Mòdul d’elasticitat
Límit elàstic
Resist a la...
Abril’16 – Materials – Diap 8 de 33
ESTRUCTURA
La distribució dels electrons per ÒRBITES i CAPES determina el comportament...
Abril’16 – Materials – Diap 9 de 33
Aquesta darrera capa és la capa de valència i determina l'enllaç
IÒNIC COVALENT METÀL·...
Abril’16 – Materials – Diap 10 de 33
ESTATS
+ Mobilitat -
GAS LÍQUID SÒLID
- Forces de cohesió +
LÍQUIDS I GASOS
Fluids (s...
Abril’16 – Materials – Diap 11 de 33
SÒLIDS
Estructura cristal·lina (repetitiva) o vitrea (amorfa).
SUBSTÀNCIA VITREA SUBS...
Abril’16 – Materials – Diap 12 de 33
ESTRUCTURA CRISTALINA
La CEL·LA UNITÀRIA es la mínima part identificable com cristall...
Abril’16 – Materials – Diap 13 de 33
Abril’16 – Materials – Diap 14 de 33
DISLOCACIONS
Enduriment de metalls:
 Disminució de la mida del gra
 Formació de sol...
Abril’16 – Materials – Diap 15 de 33
Abril’16 – Materials – Diap 16 de 33
PROPIETATS MECÀNIQUES
Estudiades sobre sòlids
Les ACCIONS generen ESFORÇOS a causa ...
Abril’16 – Materials – Diap 17 de 33
COMPRESSIÓ
 Coeficient de Poisson
 Vinclament si esbelta
 Resistent: Secció gran i...
Abril’16 – Materials – Diap 18 de 33
TRACCIÓ
 Coeficient de Poisson
 Resistent: Secció gran
T=F/A
T, tensió [Pa]
F, forç...
Abril’16 – Materials – Diap 19 de 33
FLEXIÓ
 Combinació de tracció i compressió.
 Linia neutra
 Resistent: Cantell gran...
Abril’16 – Materials – Diap 20 de 33
CISALLAMENT
 Resistent: Secció gran
 Poca deformació prèvia
T=F/A
T, tensió [Pa]
F,...
Abril’16 – Materials – Diap 21 de 33
TORSIÓ
 Deformació en espiral
 Resistent: Secció gran
Abril’16 – Materials – Diap 22 de 33
MODELS DE DEFORMACIÓ I COMPORTAMENT MECÀNIC
Deformació
elàstica (temporal)
plàstica (...
Abril’16 – Materials – Diap 23 de 33
ASSAIG DE TRACCIÓ
Abril’16 – Materials – Diap 24 de 33
DIAGRAMA DE TRACCIÓ
A
F

 
0L
L

n
E
TR

 
Abril’16 – Materials – Diap 25 de 33
Duresa: Resistència a ser ratllat o penetrat.
 Al ratllat: Escala de Mohs (minerals):
Abril’16 – Materials – Diap 26 de 33
 A la penetració: Assaig Brinnell
A
F
HBW 102,0
HBW, duresa Brinnell [ ]
F, Força d...
Abril’16 – Materials – Diap 27 de 33
ASSAIG DE TENACITAT
Tenacitat: Resistència al xoc
Resiliència: Energia necessària per...
Abril’16 – Materials – Diap 28 de 33
Abril’16 – Materials – Diap 29 de 33
ASSAIG DE FATIGA
Fatiga. Sèries d’esforços alternatius en sentits oposats
Diagrama de...
Abril’16 – Materials – Diap 30 de 33
Abril’16 – Materials – Diap 31 de 33
ASSAJOS NO DESTRUCTIUS
MAGNÈTICS
Basats en la permeabilitat magnètica.
Per materials ...
Abril’16 – Materials – Diap 32 de 33
PROPIETATS TÈRMIQUES
CONDUCTIVITAT POTÈNCIA TÈRMICA
L
TtA
Q

 
Q, calor transmè...
Abril’16 – Materials – Diap 33 de 33
MATERIALS
Tecnologia Industrial
Pedro Lorenzo
banustec@gmail.com
Curs 2015/16
Març
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Btx mats 1516 classe

342 visualizações

Publicada em

Explicació de classe batxillerat industrial.
Materials.
Pedro Lorenzo
plorenzo@xtec.cat
Curs 1516

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Btx mats 1516 classe

 1. 1. TECNOLOGIA INDUSTRIAL MATERIALS
 2. 2. Abril’16 – Materials – Diap 2 de 33 INTRODUCCIÓ 7000 PEDRA, ÍVORY, BANYES... 6000 FUSTA 3500 Metal·lurgia del COURE 3000 Cocció d’ARGILA 2000 BRONZE per armes 1400 FERRO (hitites) 1300 ACER 1000 VIDRE (Grècia i Siria) 50 Técniques de BUFAT DEL VIDRE (Fenicia) 20 Mètode d’obtenció del FORMIGÓ (Roma) 700 PORCELLANA (Xina) 1450 CRISTALL (Angelo Barovier)
 3. 3. Abril’16 – Materials – Diap 3 de 33 1590 LENTS DE VIDRE (microscopis, Paísos Baixos) 1738 Proces per produir ZINC per destil·lació de carbó (William Champion) 1799 Primera BATERÍA ELÈCTRICA basada en coure i zinc. (Alessandro Volta) 1824 CIMENT PORTLAND (Joseph Aspin) 1825 ALUMINI METÀL·LIC (Hans Christian Orsted) 1839 VULCANITZACIÓ del cautxú (Charles Goodyear) 1855 PROCES BESSEMER per la producció massiva d’acer 1883 Primeres PLAQUES SOLARS (Charles Fritts) 1911 Descubriment de la SUPERCONDUCTIVITAT 1931 NEOPRÉ (Julius Nieuwland) NYLON (Wallace Carothers) 1938 TEFLÓ (Roy Plunkett) 1947 Primer transistor de GERMANI 1954 6% d’eficiència en plaques solars de SILICI (Laboratoris Bell) 1970 FIBRA ÓPTICA (Corning)
 4. 4. Abril’16 – Materials – Diap 4 de 33
 5. 5. Abril’16 – Materials – Diap 5 de 33 CIÈNCIA DE MATERIALS Implica investigar la relació entre la estructura i les propietats dels materials. ENGINYERÍA DE MATERIALS A partir de les relacions entre...  PROPIETATS  ESTRUCTURA  PROCESSAMENT ...dissenya nous materials amb noves propietats.
 6. 6. Abril’16 – Materials – Diap 6 de 33 CLASSIFICACIÓ METALLS FÈRRICS NO FÈRRICS CERÀMIQUES POLÍMERS MATERIALS COMPOSTOS SEMICONDUCTORS
 7. 7. Abril’16 – Materials – Diap 7 de 33 PROPIETATS MECÀNIQUES FÍSIQUES QUÍMIQUES Mòdul d’elasticitat Límit elàstic Resist a la tracció Duresa Resiliència (tenacitat) R a la fatiga... Densitat i pes específic P elèctriques P tèrmiques P magnètiques P òptiques R a l’oxidació R a la corrossió ECONÒMIQUES DE FABRICACIÓ ESTÈTIQUES Preu i disponibilitat Maleabilitat Ductilitat Forjabilitat Maquinabilitat Aspecte Color Textura Olor
 8. 8. Abril’16 – Materials – Diap 8 de 33 ESTRUCTURA La distribució dels electrons per ÒRBITES i CAPES determina el comportament i els enllaços de l’element. Cada e- pot canviar de capa guanyant o perdent energia. Tendeix a ocupar les posicions més baixes i a tenir 8 e- a la capa exterior. Per aconseguir-ho guanyen o perden e- (ions negatius, no metalls o positius, metalls).
 9. 9. Abril’16 – Materials – Diap 9 de 33 Aquesta darrera capa és la capa de valència i determina l'enllaç IÒNIC COVALENT METÀL·LIC Metall + no metall. Transferència d’ e- . Materials durs, fràgils i aïllants. No metall + no metall. Compartir e- . Materials i propietats diverses. Metall + Metall. Estructura rígida d’ions positius i núvol d’ e- . Bons conductors de calor i electricitat.
 10. 10. Abril’16 – Materials – Diap 10 de 33 ESTATS + Mobilitat - GAS LÍQUID SÒLID - Forces de cohesió + LÍQUIDS I GASOS Fluids (s’adapten al contenidor) Gasos compresibles - Líquids incompresibles.
 11. 11. Abril’16 – Materials – Diap 11 de 33 SÒLIDS Estructura cristal·lina (repetitiva) o vitrea (amorfa). SUBSTÀNCIA VITREA SUBSTÀNCIA CRISTAL·LINA
 12. 12. Abril’16 – Materials – Diap 12 de 33 ESTRUCTURA CRISTALINA La CEL·LA UNITÀRIA es la mínima part identificable com cristall. (o la part que es repeteix) Una cel·la unitària queda definida per tres vectors a, b y c , i tres angles α , β y γ.
 13. 13. Abril’16 – Materials – Diap 13 de 33
 14. 14. Abril’16 – Materials – Diap 14 de 33 DISLOCACIONS Enduriment de metalls:  Disminució de la mida del gra  Formació de solucions sòlides  Deformació en fred
 15. 15. Abril’16 – Materials – Diap 15 de 33
 16. 16. Abril’16 – Materials – Diap 16 de 33 PROPIETATS MECÀNIQUES Estudiades sobre sòlids Les ACCIONS generen ESFORÇOS a causa de les forces de cohesió Mesurades amb Assaigs Estudiades a Resistència de Materials RESISTÈNCIA MECÀNICA:  Capacitat d'un material per suportar esforços sense deformar-se o trencar-se. ESFORÇ DE...  Compressió  Tracció  Flexió  Cissallament  Torsió
 17. 17. Abril’16 – Materials – Diap 17 de 33 COMPRESSIÓ  Coeficient de Poisson  Vinclament si esbelta  Resistent: Secció gran i poca esbeltessa T=F/A T, tensió [Pa] F, força [N] A, àrea [m2 ]
 18. 18. Abril’16 – Materials – Diap 18 de 33 TRACCIÓ  Coeficient de Poisson  Resistent: Secció gran T=F/A T, tensió [Pa] F, força [N] A, àrea [m2 ]
 19. 19. Abril’16 – Materials – Diap 19 de 33 FLEXIÓ  Combinació de tracció i compressió.  Linia neutra  Resistent: Cantell gran i poca llargada
 20. 20. Abril’16 – Materials – Diap 20 de 33 CISALLAMENT  Resistent: Secció gran  Poca deformació prèvia T=F/A T, tensió [Pa] F, força [N] A, àrea [m2 ]
 21. 21. Abril’16 – Materials – Diap 21 de 33 TORSIÓ  Deformació en espiral  Resistent: Secció gran
 22. 22. Abril’16 – Materials – Diap 22 de 33 MODELS DE DEFORMACIÓ I COMPORTAMENT MECÀNIC Deformació elàstica (temporal) plàstica (permanent) Hi ha materials que... ...es trenquen sense grans deformacions (comportament fràgil) ...es deformen molt abans de trencar (comportament dúctil). ASSAIGS L’ESTRUCTURA INTERNA determina… …les PROPIETATS, que es mesuren amb… …ASSAIGS:  Destructius  No destructius
 23. 23. Abril’16 – Materials – Diap 23 de 33 ASSAIG DE TRACCIÓ
 24. 24. Abril’16 – Materials – Diap 24 de 33 DIAGRAMA DE TRACCIÓ A F    0L L  n E TR   
 25. 25. Abril’16 – Materials – Diap 25 de 33 Duresa: Resistència a ser ratllat o penetrat.  Al ratllat: Escala de Mohs (minerals):
 26. 26. Abril’16 – Materials – Diap 26 de 33  A la penetració: Assaig Brinnell A F HBW 102,0 HBW, duresa Brinnell [ ] F, Força del penetrador [N] A, Área del casquet esfèric deixat a la proveta [mm2 ] 2 (· 2 2 2 111 DDDD A   D1, diàmetre del penetrador [mm] D2, diàmetre de la marca [mm] Assaig: Duresa HBW D1/F/t Resultat: duresa / Resistència a la tracció (només acer): HBWtracció ·45.3
 27. 27. Abril’16 – Materials – Diap 27 de 33 ASSAIG DE TENACITAT Tenacitat: Resistència al xoc Resiliència: Energia necessària per trencar un material d'un sol cop. PÈNDOL DE CHARPY A E KCV c  KCV o KCU1 , Resiliència [ J/mm2 ] Ec, Energia consumida [ J ] A, secció de trencament [ mm2 ] 1 KCV o KCU segons la forma de la entalla
 28. 28. Abril’16 – Materials – Diap 28 de 33
 29. 29. Abril’16 – Materials – Diap 29 de 33 ASSAIG DE FATIGA Fatiga. Sèries d’esforços alternatius en sentits oposats Diagrama de Wohler  Límit de fatiga. asíntota.  Resistència a la fatiga per n cicles  Resistència a la fatiga per S esforç 2 tipus de comportament Procés de trencament Augment de la resistència a la fatiga?
 30. 30. Abril’16 – Materials – Diap 30 de 33
 31. 31. Abril’16 – Materials – Diap 31 de 33 ASSAJOS NO DESTRUCTIUS MAGNÈTICS Basats en la permeabilitat magnètica. Per materials ferromagnètics RAIGS X I GAMMA Zones més denses dificulten el pas de la radiació. Placa fotogràfica Per materials no ferromagnètics ULTRASONS Emissió d’ultrasons (f>20.000 Hz) i mesura del temps de tornada.
 32. 32. Abril’16 – Materials – Diap 32 de 33 PROPIETATS TÈRMIQUES CONDUCTIVITAT POTÈNCIA TÈRMICA L TtA Q    Q, calor transmès [J] λ, conductivitat tèrmica [W/m·ºC] A, secció de contacte [m2 ] t, temps [s] ΔT, salt tèrmic [ºC o K] L, llargada [m] t Q PT  Pt, potència tèrmica [W] Q, calor transmès [J] t, temps [s] DILATACIÓ Linial: Lo: longitud inicial de la varilla, [m] Lf: longitud final de la varilla, [m] Tf: temperatura final de la varilla, [º C] To: temperatura inicial de la varilla, [º C] : coeficiente de expansión térmica lineal del material, [º C -1 ]
 33. 33. Abril’16 – Materials – Diap 33 de 33 MATERIALS Tecnologia Industrial Pedro Lorenzo banustec@gmail.com Curs 2015/16 Març

×