O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Awalan Pe N

  • Entre para ver os comentários

Awalan Pe N

  1. 1. Awalan peN- Imbuhan
  2. 2. <ul><li>pe- </li></ul><ul><li>pem- </li></ul><ul><li>pen- </li></ul><ul><li>peng- </li></ul><ul><li>penge- </li></ul>Awalan peN- dapat berubah-ubah bentuknya menjadi Bergantung kepada huruf awal sesuatu kata dasar yang bergabung dengannya.
  3. 3. ladang ------ pe ladang menang ------ pe menang nasihat ------ pe nasihat nyanyi ------ pe nyanyi rosak ------ pe rosak warna ------ pe warna pandu ------ pem andu terbit ------ pen erbit karang ------ peng arang sapu ------ peny apu l m n ny r w p (menjadi m ) t (menjadi n ) k (menjadi ng ) s (menjadi ny ) pe- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  4. 4. baca ------ pem bantu fitnah ------ pem fitnah b f pem- curi ----- pen curi dengar ----- pen dengar jaja ----- pen jaja c d j pen- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  5. 5. a rah ------ peng arah edar ------ peng edar ikat ------ peng ikat olah ------ peng olah ukur ------ peng ukur guna ------ peng guna hubung ------ peng hubung a e i o u g h peng- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  6. 6. bom ------ penge bom cat ------ penge cat lap ------ penge lap pam ------ penge pam tin ------ penge tin kata ekasuku (satu suku kata) menge- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  7. 7. Yang berikut ialah senarai kata berimbuhan yang terkecuali daripada peraturan umum yang tersebut tadi. tadbir ----- pen tadbir terjemah ---- pen terjemah tafsir ----- pen tafsir ternak ---- pen ternak
  8. 8. <ul><li>Jauhnya rumah saya dari tempat itu ialah kira-kira dua pemanah sahaja. </li></ul><ul><li>Batang pokok tembusu itu tiga pemeluk besarnya. </li></ul>5. unit ukuran (jarak, saiz, masa) <ul><li>Ramai orang suka berkawan dengan Zaini yang peramah itu. </li></ul>4. sifat/tabiat <ul><li>Penggunaan bahan pewarna yang berlebihan dalam makanan membahayakan kesihatan. </li></ul>3. bahan <ul><li>Emak menggunakan penapis untuk memerah santan. </li></ul>2. alat <ul><li>Encik Ramli ialah pengurus syarikat itu. </li></ul>1. pelaku/ahli peN- Contoh Penggunaan dalam Ayat Maksud Awalan

×