O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Basispresentatie roadshows 2010 | dienstencyclus fysieke collectievorming in opbouw

1.282 visualizações

Publicada em

Basispresentatie voor Roadshows Bibnet 2010 over project collectiecyclus. Wordt à la carte aangevuld met globale collectiecijfers lokaal/regionaal en indicatie van rendement.

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Basispresentatie roadshows 2010 | dienstencyclus fysieke collectievorming in opbouw

 1. 1. Collectiemanagement<br />Dienstencyclus <br />fysieke collectievorming in opbouw<br />
 2. 2. PROGRAMMA<br />Inleiding, situering &<br />doelstelling <br />Collectiecijfers Vlaanderen <br />& lokaal/regionaal<br />beheer van fysieke collectie sectorale diensten in wording<br />Van boek naar e-book<br />Digitaal Aanbod & Fundels<br />
 3. 3. INLEIDING, SITUERING & DOELSTELLING <br />
 4. 4. 1.310.000<br />2001<br />1.910.000<br />2008<br />Gedaan met de fysieke collectie?<br />Vlaamse bibliotheken blijven meer en meer fysieke collectie aankopen<br />
 5. 5. collectiemanagement<br />Lokale en sectorale aanpak fysiek collectiebeheer is nodig <br />DO<br /> AANSCHAFFENselecteren & bestellen<br />verwerken & leveren<br />PLANmaken profiel per collectiesoort<br />ACT <br />Vaststellen & herijken beleid<br />CHECK<br />meten & <br />evalueren<br />
 6. 6. Even terug<br />ZOMER 2004 |Stuurgroep collectiemanagement VCOB-SBB’s-COB’s<br />COLLECTIEKETTING<br />
 7. 7. zomer 2004<br />
 8. 8. Leidt tot sectorale richtlijnen‘wieden’<br />Netwerkmagazijn in 2007 <br />als instrument bij wieden<br />Samenwerking <br />Vlaanderen<br />Provincies<br />Gemeenten<br />Eerste sectoraal collectieproject gefocust op één fase binnen collectiemanagement<br />
 9. 9. Ondertussen<br />Initiatieven om efficiënter aan collectiebeheer (plannen, laten selecteren, bestellen kastklaar maken) te doen komen lokaal en provinciaal vanuit de sector. <br />Er is (meer) draagvlak voor verandering, ook bij productleveranciers allerhande (collectieplanning, bestellen, selecteren, kastklaar maken)<br />
 10. 10. Leidt beweging van onderuit effectief tot sectorale verandering?<br />
 11. 11. Zoveel bibliothecarissen, zoveel meningen over collectie<br />
 12. 12.
 13. 13. 2009 |20% OB’s neemt deel aan projecten efficiënte collectievorming & planning<br />+ doelgericht lokaal & regionaal<br />+ draagvlak voor verandering, ook bij collectieleveranciers<br />Maar versnipperd en niet toegankelijk voor hele sector<br />Overkoepelende rol voor Bibnet<br />
 14. 14. Moeten we in Vlaanderen <br />een eigen NBD-Biblion organiseren?<br />
 15. 15. Ambitie<br />vanuit bestaande praktijkvoorbeelden<br />werkprocessen voor lokale collectievorming<br />helpen organiseren en faciliteren<br />door<br />een kader te bieden waarbinnen collectiediensten uitgebouwd worden <br />die modulair of als gehele cyclus inzetbaar zijn <br />voor de openbare bibliotheken<br />
 16. 16. collectie centraal<br />
 17. 17. collectioneur centraal<br />
 18. 18. 3 collectioneurs<br />Goede Praktijkcases van 3 pioniers <br /> 1. Collectieprofielen als resultaat van collectieplanning<br /> 2. ( Laten) selecteren en bestellen<br /> 3. Kastklaar laten leveren<br />Bibnet rijgt projecten aan elkaar en rolt uit op Vlaams niveau<br />
 19. 19. van ketting…<br />collectieplanning<br />selecteren & bestellen<br />kastklaar leveren<br />
 20. 20. Collectie<br />planning<br />Collectie<br />Planning<br />collectieprofielen <br />kastklaar geleverd<br />kwaliteit<br />tot cyclus<br />(laten)<br />Selecteren<br />(laten)<br />Selecteren<br />Leveren<br />Leveren<br />bestelling titels<br />dispatching<br />Bestellen<br />Bestellen<br />Kastklaar maken<br />Kastklaar maken<br />monopolie!<br />Lokale collectieplanning als voorwaarde <br />om aan te (laten) schaffen in vertrouwen. <br />Open Vlacc als draaischijf van collectiedata. <br />
 21. 21. Vlaamse collectie<br />afvoer <br />Netwerk<br />collectie<br />Lokale basiscollectie<br />(via collectiecyclus)<br />Vlaamse netwerkcollectie<br />(o.m. via netwerkmagazijn)<br />
 22. 22.
 23. 23. GLOBALE <br />COLLECTIECIJFERS<br />VLAANDEREN/REGIONAAL (BIOS2 | 2008)<br />
 24. 24. Trend 2000 2008<br />Collecties worden groter, maar renderen minder<br />Collectiepiek 2004 & 2005 (25 miljoen)  rendement laagst (gemiddeld ruim 2 uitleningen per exemplaar) op jaarbasis<br />2000 lager aanwezigheidspercentage, bezit & uitleen  hoger rendement (uf)<br />2008 hoger aanwezigheidspercentage, bezit & uitleen  lager rendement (uf)<br />
 25. 25. aanschaf & wieden <br />
 26. 26. Meetpuntenvoor rendement<br />Verschillende kwantitatieve methodes <br />om collectie te meten<br />Doucet-Larbre<br />Gütersloh<br />Z-score<br />Münster<br />McClellan<br />C-Opt<br />Eigen methode?<br />Om snel een indicatie te hebben over het globaal rendement van de collectie kan een bibliotheek die minder vertrouwd is met ‘meten’, kijken naar twee eenvoudige meetpunten.<br />
 27. 27. Meetpunt 1 <br />AanwezigheidspercentageHoeveel collectie treft de gebruiker aan op het moment van bezoek?<br />1-[Uitleningen/(omvang*12 )]<br />100 items omvang* 12 maanden = 1200 potentieel<br />300 uitleningen/1200 potentieel = 0,25 afwezigheid<br />1-0,25 = 0,75 of 75% aanwezigheid<br />
 28. 28. aanwezigheidspercentage<br />76% tevredenheid<br />collectieaanbod<br />74% tevredenheid<br />collectieaanbod<br />Een kleiner aanbod op de plank, hoeft niet te leiden tot minder tevredenheid over het aanbod. 75% aanwezig aanbod is een richtlijn<br />
 29. 29. Meetpunt 2 <br />Uitleenfrequentie (UF) of gebruikscoëfficiënt (BIOS)<br />Aantal uitleningen/bezit<br />Bijv. 100 items in rubriek DIEREN<br />300 uitleningen in rubriek DIEREN<br /><ul><li>300/100 = uitleenfrequentie van 3 </li></ul>In deze rubriek werd op jaarbasis <br />elk item 3 keer uitgeleend<br />
 30. 30. Meetpunt 2 <br />Uitleenfrequentie<br />Elk exemplaar werd op jaarbasis gemiddeld x keer ontleend<br />Gemiddelde in Vlaanderen 2,26<br />Laagste in Vlaanderen 0,08 / 0,10<br />Hoogste in Vlaanderen 4,90<br />tussen 0,08 en 0,10 1 bibliotheken<br />tussen 0,10 en 1,00 10 bibliotheken<br />tussen 1,00 en 2,00 125 bibliotheken<br />tussen 2,00 en 2,26 54 bibliotheken <br />tussen 2,26 en 3,00 83 bibliotheken <br />tussen 3,00 en 4,00 23 bibliotheken <br />hoger dan 4,00 9 bibliotheken<br />
 31. 31. Meetpunt 2 <br />Uitleenfrequentie<br />Elk exemplaar werd op jaarbasis gemiddeld x keer ontleend<br />Gemiddelde totale collectie in Vlaanderen 2,26<br />Gedrukte Materialen (GM) 1,78<br />AVM 2,63<br />DVD 5,27<br />Muziek DVD 3,20<br />Video, LP, cassette 2,73<br />CD-rom 2,11<br />CD 1,84<br />Daisy 0,74<br />
 32. 32. Meetpunt 2 <br />Uitleenfrequentie<br />Elk exemplaar werd op jaarbasis gemiddeld x keer ontleend<br />Gemiddelde totale collectie in Vlaanderen 2,26<br />GM 1,78<br /> Volwassenen Jeugd<br />Fictie 2,20 2,71<br />Non fictie 1,51 1,91 <br />Strips 2,95 5,64<br />Bladmuziek 1,50<br />Tijdschriften 1,35<br />
 33. 33. Uw collectie?<br />
 34. 34. regio x<br />
 35. 35. Als je meer wil weten,<br />meer wil meten,<br />Als je wil plannen en verbeteren<br />…<br />
 36. 36. COLLECTIEDIENSTEN <br />IN WORDING<br />
 37. 37. Acties Bibnet 2010 [korte termijn] als grondvest voor opbouw diensten [lange termijn]<br />1. Voorbereiding sectorale tool voor collectieplanning <br />2. Aankoopcentrale veelgevraagde collectie | snel & kastklaar <br />3. Voorbereiding andere collectiediensten<br />
 38. 38. bottom up<br />Bibnet<br />Overleg en reflectie met OB’sDenktank <br />Coördineert<br />Bibnet/SBB’s<br />Bovenlokale Regiegroep<br />Betrokken bij ontwikkeling van collectiediensten<br />BIBLIOTHEKEN<br />
 39. 39. 1. Voorbereiding DIENST Collectieplanning <br />
 40. 40. Collectieplanning<br />Integraal collectiebeheer - ICB <br />1 op 6 bibliotheken in Vlaanderen past toe in 2010<br />Adviestool voor collectieplanning op basis van eigen beleidskeuzes, benchmarking & marktonderzoek.<br />Model Product-Marktcombintatie (PMC)<br />Resultaat<br />Kwantitatieve collectieprofielen<br /> [aantallen & budget per collectieonderdeel]<br />
 41. 41. 1. Voorbereiding DIENST Collectieplanning <br />Opvolgen provinciale pilootprojecten collectieplanning ICB<br /> met 50 bibliotheken<br /> Aanpak vanaf 2011<br /><ul><li> centrale module
 42. 42. resultaten marktonderzoek geïntegreerd</li></li></ul><li>Marktonderzoek<br />Lokale bevraging naar interesses van ALLE inwoners. <br />Doelgroep<br /><ul><li>Bibliotheekleden
 43. 43. Niet leden (via steekproef bevolkingsregister)</li></ul>Vragenrondes over diverse literatuurgenres en infodomeinen<br />2 soorten vragen <br /><ul><li>Duidt aan waarin je geïnteresseerd bent
 44. 44. Geef aan welk medium je daarvoor raadpleegt</li></ul>(boek, tijdschrift, internet, DVD, cd-rom,…)<br />
 45. 45. Marktonderzoek<br />Vraagblok 1 | Wat?<br />
 46. 46. Marktonderzoek<br />Vraagblok 2 | Hoe?<br />Bibliotheekleden raadplegen voor onderwerpen over vrije tijd <br />94% het boek tegenover 75% het internet<br />Niet leden raadplegen voor onderwerpen over vrije tijd<br />84% het internet tegenover 71% het boek <br />
 47. 47. Marktonderzoek<br />Globaal resultaat in functie van collectieplanning:<br />Overzicht per collectieonderdeel met<br /> Marktomvang (waar hebben inwoners behoefte aan) &<br /> Marktaandeel (hoe beantwoordt bib die vraag nu reeds)<br />BlauwTotaal aantal inwoners<br />Rood | OMVANG informatiebehoefte <br />voor genre/onderwerp<br />Groen | AANDEEL<br />Hoeveel bib<br />Informatiebehoefte<br />beantwoordt<br />
 48. 48. Opbouw ICB-model<br />
 49. 49.
 50. 50. Voordelen ICB-planning<br />maakt buikgevoel concreet<br /> extra info als ondersteuning bij beslissing <br />Instrument om met team of <br /> collectieverantwoordelijke aan de slag te <br /> gaan<br />cijfermateriaal (tabellen & grafieken) <br />communicatie naar <br />beleidsverantwoordelijken<br />
 51. 51. Even stil staan…<br />
 52. 52. “Aanschaffen in vertrouwen” ? <br />Wil ik met een gedegen collectieplanning de selectie van mijn basiscollectie (deels) toevertrouwen aan mijn leverancier?<br />
 53. 53. “Aanschaffen in vertrouwen” ? <br />Wat blijft er dan te doen in mijn bibliotheek? Het is toch net ònze job om zelf te selecteren?<br />
 54. 54. Marktonderzoek McDonaldisering?<br />Leidt een vraaggestuurde bibliotheek niet tot een verschraald aanbod?<br />Krijgen we geen eenheidsworsten als we enkel de markt volgen?<br />
 55. 55.
 56. 56. 2. opstart DIENST Snelcollectie<br />‘Sprinters’?<br />Populaire/veel gevraagde werken fictie/non fictie volwassenen<br />Zo snel mogelijk kastklaar op de rekken na publicatie<br />Mét bijzondere uitleenvoorwaarden (slechts één week, tegen betaling, …)<br />
 57. 57. Initiatief om uit te besteden komt vanuit sector<br />Initiatief van Turnhout<br />Pilootproject met 5 Vlaamse bibliotheken<br />Gelanceerd in 2009<br />Ondersteuning van provincies Antwerpen en Limburg<br />Eind 2009 <br /> 50 bibliotheken via leverancier Medio Europe<br />Bestaand concept<br />Leverancier stelt op jaarbasis beperkt aanbod samen dat verwacht wordt ‘populair’ te zijn of worden.<br />Bibliotheek selecteert minimum % van de titels uit dat aanbod.<br />Boeken kastklaar geleverd amper week na publicatie<br />
 58. 58. Naar sectorale aanpak<br />Bibnet wil bestaande succesvolle uitbestede collectiedienst optimaliseren en vlot beschikbaar maken voor alle Vlaamse bibliotheken.<br />Stapsgewijs naar centrale ondersteuning voor lokale collectievorming met maximale sectorale kwaliteitsbewaking en aandacht voor diversiteit aan behoeften bij bibliotheken<br />Aanschaf lokale basiscollectie<br />via geautomatiseerde collectiecyclus. <br />De beoogde collectiedienst gaat van (laten) selecteren tot kastklaar leveren <br />
 59. 59. Wàt is veelgevraagd*?cijfers 2009 <br />voor 120 bibliotheken in provincies & VGC<br />Top 20 auteurs fictie<br />*Met veelgevraagd wordt hier bedoeld: meest ontleend.<br />
 60. 60. voor 120 bibliotheken in provincies en VGC<br />Pieter Aspe absolute top met 13 titels<br />
 61. 61. top 20 per provincie <br />
 62. 62. Accenten per provincie<br />
 63. 63. Meest gevraagd non fictie<br />voor 63 bibliotheken in provincies<br />Antwerpen, Oost-Vlaanderen & Vl. Brabant3 meest ontleende titels<br />
 64. 64. Top 20 per provincie<br />voor 63 bibliotheken<br />
 65. 65. Top 50 non fictie<br />voor 63 bibliotheken in 3 provincies<br />Grote variatie aan titels<br />
 66. 66. Eten en drinken<br />Rijbewijs<br />Lifestyle (mode & afslanken)<br />Landen & Reizen<br />Sexualiteit<br />Wonen <br />BV’sEsoterie <br />Guinness book of records<br />Autobiografie<br />Informatica<br />
 67. 67. Rendement van veelgevraagde collecties?<br />Hoge uitleencijfers betekenen niet noodzakelijk het succes van de collectie.<br />Globale indicatie op basis van aanwezigheidspercentage en uitleenfrequentie<br />
 68. 68. Aanwezigheidspercentageveelgevraagd<br />Aangezien het om veelgebruikte collectie gaat, is het logisch dat deze in mindere mate op de plank staat, of aanwezig is. Het aanwezigheidspercentage voor veelgevraagde collecties in Vlaanderen ligt binnen de bevraagde groep 120 bibliotheken steevast onder 50% indien de reguliere uitleentermijn van toepassing is.<br />Onderstaande grafiek toont met de kortste staven een reëel aanwezigheidspercentage van minder dan 30% bij de meest ontleende titels fictie in een grootstedelijke bibliotheek met reguliere uitleentermijn (1 x per maand). <br />De langste staven geven aan wat potentieel het aanwezigheidspercentage – of permanent keuzeaanbod - zou zijn indien deze collectie op wekelijkse basis zou ontleend worden. <br />
 69. 69. Pieter Asperegulier 120 bibs<br />Lange staven = potentieel aanwezigheidspercentage <br />wekelijkse uitleentermijn <br />Korte staven = reëel aanwezigheidspercentage maandelijkse (reguliere) uitleentermijn<br />
 70. 70. 5 meest ontleende fictiecentrumbib <br />5 toptitels met 5 exemplaren per titel in centrumbibliotheek aan reguliere uitleentermijn van een maand. Aangezien deze collectie quasi permanent ontleend is, treft de bezoeker op jaarbasis gemiddeld minder dan 10% van deze toptitels aan op de plank.<br />Potentieel aanwezigheidspercentage indien toptitels wekelijks ontleend zouden worden<br />
 71. 71. Aanbod bij wekelijkse uitleentermijn<br />Aanwezigheidspercentage van +80% in grootstedelijke bibliotheek van populaire collectie met wekelijkse uitleentermijn (sprinter).<br />. <br />Indien deze collectie maandelijks ontleend zou worden, biedt dat een beduidend lager aanwezigheidspotentieel<br />
 72. 72. uitleenfrequentie<br />Uitleenfrequentie of gebruikscoëfficiënt (BIOS) = uitleningen/bezit <br />Of aantal keer per jaar dat een exemplaar ontleend wordt.<br />indien elk exemplaar in reguliere collectie één maal per maand ontleend wordt, is de maximale uitleenfrequentie 12.<br />Vlaams gemiddelde uitleenfrequentie is 2.18<br />
 73. 73. Aantal exemplaren aangekocht<br />Meest ontleende collectie Fictie<br />Gemiddeld 3.45 exemplaren in bezit per bibliotheek <br />(op 120 bibliotheken)<br />Meest ontleende collectie Non Fictie<br />Gemiddeld 1.41 exemplaren in bezit per bibliotheek<br />(op 63 bibliotheken)<br />
 74. 74. Bibnet als aankoopcentrale<br />Leidt tot:<br />Eerste Vlaamse standing order mét keuzemogelijkheid van titels voor openbare bibliotheken<br />voor veel gevraagde volwassenencollectie fictie en deels non fictie<br />optimale individuele selectiemogelijkheid bij voorafbestelling<br />levering kastklaar één week na publicatie <br />vanaf januari 2011<br />
 75. 75. Offertevraagprijs én kwaliteit<br />Beoordeling<br /> Preventiefbewijs leveren voor realiseren gelijkaardige dienst<br />niet afhankelijk zijn van één bepaalde klant<br /> Prijs<br /> boekenprijs<br /> korting<br /> prijs voor verwerking<br /> prijs voor levering<br />Voldoen aan kwaliteitseisen7 categorieën<br />
 76. 76. Omschrijving van het voorwerp<br />kwaliteitseisen<br />Collectieprofiel<br />Selecteren<br />Bestellen<br />Kastklaar maken<br />Etiket<br />Leveren<br />Facturatie<br />
 77. 77.
 78. 78. 3.Voorbereiding andere collectiediensten<br />Centraal selecteren van basiscollectie <br />Optimaliseren/centraliseren<br />Bestelproces<br />Standaard voor kastklaar maken<br />
 79. 79. Van boek naar e-book…<br />
 80. 80. Boek blijft<br />Dragersveranderen, <br />maar hetboekblijft<br />Digitaallezenzalgroeien<br />Welkeverhoudingdigitaal/papier…<br />20 – 80 ?<br />30 – 70 ? <br />“Het boek is als het wiel: een perfecte uitvinding die niet zal verdwijnen”<br />Niet vasthouden aan de vorm <br />maar concentreren op inhoud & beleving!<br />
 81. 81. Wanneer?<br />Onderzoek TNO: “e-reader over tweeënhalf jaar ingeburgerd in Nederland!” (Boekblad 17/04/2008)<br /><ul><li>ForresterTechpotential: in 2013 verwachte penetratie van 30%</li></ul>Voorwaarden<br /><ul><li> prijs moet 50% lager dan nu
 82. 82. voldoende Nederlandstalige content beschikbaar
 83. 83. toevoegen van een (online) shop noodzakelijk</li></li></ul><li>Gemiddelde leeftijd gebuikere-reader<br />
 84. 84. bibliotheek<br />Vandaag<br />Smaakmaker met beperkingen van content?<br />Toekomst<br />via Vlaams E-book Platform (VEP)<br /> Doel<br />  Ontlenen van e-books met Nederlandstalig actueel aanbod<br />  Gebruiker kan online voor beperkte duur downloaden op e-reader<br />
 85. 85. Digitaal aanbod<br />Johan.Mijs@bibnet.be<br />teamleider publiekstoepassingen <br />
 86. 86. 29.421 downloads van de DigiLeen-applicatie leiden tot uiteindelijk 8.442 leners: meer dan de helft van de potentiële leners krijgt de software niet geïnstalleerd?<br />
 87. 87. De 50% meest actieve leners (4.221 leners) lenen samen 96,13% van de downloads. De overige leners maken amper gebruik van DigiLeen(maximum 4-8 downloads) en zijn dus probeerders die niet terugkomen.<br />http://www.flickr.com/photos/ingridesign<br />
 88. 88. De mate van integratie beïnvloedt het gebruik van DigiLeen sterk. Bibs die vroeg in het project een maximale koppeling in hun zoekomgeving hebben geïmplementeerd, scoren opmerkelijk hoger.<br />
 89. 89. De mate van integratie beïnvloedt het gebruik van DigiLeen sterk. Bibs die vroeg in het project een maximale koppeling in hun zoekomgeving hebben geïmplementeerd, scoren opmerkelijk hoger.<br />
 90. 90.
 91. 91. Digitale collectie wordtvandaagnogvaak ‘<br />stiefmoederlijk’ behandeld<br />
 92. 92. fysiekéndigitaal<br />
 93. 93. Fundels<br />Pilootbibliotheken <br /><ul><li>implementatie begeleid door Playlane & Bibnet
 94. 94. Nieuwe release & leveringen half 2010</li></ul>To do bibliotheek<br />Installatie binnen bibmuren op pc kiosk(s)<br />Pakketten klaarmaken voor uitleen<br />To do gebruiker thuis/school<br />Vereist | recente pc met internetverbinding<br />Stappen voor thuisgebruik<br />Downloaden & installeren software via internet<br />Reader inpluggen & Fundel op reader leggen<br />Fundel downloaden<br />
 95. 95. Fundels<br />Eerste jaar 650 euro <br />aanschaf vijf rugzakjes, readers met vijf boekjes <br />+ volledige toegang binnen bibliotheekmuren<br />+ promotiestand<br />Vanaf tweede jaar 375 euro <br />Licentiekost digitale content <br />Duur?<br /><ul><li>Mediargus 13.000 inwoners = 950 euro per jaar
 96. 96. Databanken NBD tot duizenden euro per jaar</li></li></ul><li>DEMO <br />nieuwe versie<br />
 97. 97. Collectiemanagement<br />wim.verhulst@bibnet.be<br />

×