Anúncio

Dasar Pembangunan Luar Bandar.pptx

11 de Oct de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Dasar Pembangunan Luar Bandar.pptx

  1. Dasar Pembangunan Luar Bandar Wilson Tio YuWi
  2. Pengenalan  Kerajaan telah memberi berat kepada pembangunan luar bandar sejak tahun 1950- an lagi.  Berhasrat untuk melahirkan masyarakat luar bandar yang progresif, berilmu dan berintegriti di samping mewujudkan kawasan luar bandar yang maju dan menarik.  Objektifnya ialah Memastikan supaya setiap penduduk luar bandar mempunyai minda dan sikap yang positif serta berdikari, Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan tinggal dalam persekitaran harmoni, indah, selamat dan terpelihara alam sekitarnya dan menjadi tarikan kepada masyarakat bandar serta pelancong asing  Kesannya, penurunan kadar kemiskinan di luar bandar yang telah berkurang dengan banyaknya
  3. Perkembangan  Pada 10 April 1984, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr.Mahathir Mohamad dalam satu mesyuarat khas dengan para pengawai tinggi kerajaan  Beliau telah memperkenalkan satu cara baharu untuk membangunkan kawasan luar bandar  Cara baharu itu dinamakan sebagai Halacara Baru Pembangunan Kampung dan Luar Bandar  Cara ini menegaskan komitmen berterusan kerajaan untuk megatasi masalah kemiskinan dan kemuduran pendudukan di luar bandar
  4. Tujuan  meningkatkan taraf hidup melalui pembasmian kemiskinan, menekankan penggunaan teknik teknik moden dan pelbagai kemudahan untuk menambah pengeluaran petani-petani,  menggalakkan penggeluaran berskala besar dengan bimbingan dan latihan organisasi tertentu  melibatkan perkidmatan sosial untuk membaiki taraf hidup seperti projek perumahan awam, kemudahan pengangkutan, kesihatan, pelajaran dan kemudahan rekreasi.
  5. Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) Matlamat • Membangunkan sektor ekonomi luar bandar • Merapatkan jurang pendapatan antara bandar dengan luar bandar • Mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar Tujuan • Merapatkan jurang ekonomi bandar dengan luartt bandar • Mempelbagaikan kegiatan ekonomi • Meningkatkan hasil pengeluaran makanan • Menambahkan peluang perkerjaan luar bandar Strategi Pelaksana an • Penubuhan Rural Industrial Development Authority (RIDA) • Penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan • Penubuhan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar (1959) Pencapaia n Gagal mencapai matlamat Disebabkan : Keganasan Komunis Kejatuhan harga komoditi bijih timah dan getah Pemodal British masih menguasai ekonomi Malaya
  6. Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) Matlamat • Membangunkan ekonommi luar bandar • Mengurangkan jurang perbezaan taraf hidup antara bandar dengan luar bandar • Mengurangkan kadar kemiskinan • Membentuk perpaduan kaum Tujuan • Mempelbagaikan ekonomi dan pertanian • Memesatkan lagi perusahaan pembuatan • Menjadikan tanah melayu sebagai negara industry • Mewujudkan peluang perkerjaan luar bandar • Membina kemudahan asas Strategi Pelaksana n • Rancangan Felda • Penubuhan koperasi luar bandar • Penubuhan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) tahun 1965 Pencapaia • Menubuhkann Bilik Gerakan Negara • Buku Merah yang mengandungi program, pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian Rancangan Malaya Kedua diperkenalkan
  7. Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) Matlamat • Tumpuan kepada integrasi nasional • Pembangunan ekonomi luar bandar Tujuan • Tumpuan khas rancangan lebih kepada bidang ekonomi • Mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan perindustrian Strategi pelaksanaan • Melalui FELDA • Melalui Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) • Melalui Majlis Amanah Rakyat (MARA) • Melalui Penubuhan Bank Bumiputera • Melalui Penubuhan Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) • Melalui Penubuhan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) Pencapaian Kurang mencapai matlamat
Anúncio