Anúncio

Socialnetwork

Software Developer
21 de Sep de 2014
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Anúncio
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Anúncio
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Socialnetwork
Anúncio
Socialnetwork
Socialnetwork
Próximos SlideShares
Trend facebookTrend facebook
Carregando em ... 3
1 de 16
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Socialnetwork(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Socialnetwork

 1. บทที่ 10 Social network and communities เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย 1. เครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์ 2. การประมูลออนไลน์ 3. ช่องทางการขายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิก 4. กรณีศึกษา eBay 5. บททบทวน วัตถุประสงค์ในการเรียน 1. เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างเครือข่ายสังคมแบบดั้งเดิมและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. เพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างเครือข่ายสังคมและเว็บไซต์ 3. เพื่ออธิบายถึงความแตกต่างระหว่างประเภทของเครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์กับ โมเดลทางธุรกิจของมัน 4. เพื่ออธิบายถึงประเภทของการประมูล ข้อดีและข้อเสียของมัน และการดำเนินงานของ มัน 5. เพื่อมีความเข้าใจว่าเมื่อไหร่จึงจะใช้วิธีการประมูล 6. เพื่อเข้าใจถึงโอกาสในการโกงหรือการใช้วิธีการประมูลในทางที่ผิด 7. เพื่ออธิบายถึงประเภทหลักๆ ของอินเตอร์เนตพอร์ทอล 8. เพื่อเข้าใจถึงโมเดลธุรกิจของพอร์ทอล เนื้อหา 1. เครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์ (Social networks and online communities) อินเตอร์เนตได้ถูกออกแบบและใช้งานครั้งแรกเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดย เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างห้องแล็ปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการแบ่งปันข้อมูลแบบ
 2. 2 real-time สังคมออนไลน์ในยุคแรก ผู้ใช้งานทำได้เพียงการโพสข้อมูลบนกระดานสนทนาและ โต้ตอบกัน หรือทำการสนทนาโดยการรับส่งอีเมล์เท่านั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online social network) คืออะไร? เครือข่ายสังคม (Social network) ประกอบด้วยการรวมกลุ่มของคน ทำการแบ่งปันข้อมูล และโต้ตอบกันระหว่างสมาชิก และแบ่งปันพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สำหรับเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Online social network) นั้นมีคำนิยามที่สั้นกว่าคือ เป็นพื้นที่ๆ ผู้คนสามารถแบ่งปัน ข้อมูลและโต้ตอบกันกับบุคคลอื่นได้ ความแตกต่างระหว่างเว็บ portal กับ social networks เว็บ portal อาทิ yahoo นั้นเป็นเว็บที่มีทั้ง search engines และ content ต่างๆ และมี บริการ e-commerce ด้วย ทั้งนี้เว็บ portal หลายแห่งได้รวมเอาความสามารถของ social network เข้าไว้ในเว็บ เช่น มีห้องแชท เว็บบอร์ด พื้นที่ให้เปิดเว็บไซต์ฟรี โดยความสามารถทั้งหลายที่ เว็บไซต์มีนั้น เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใช้เวลาอยู่กับให้นานที่สุด สำหรับคำว่า social network นั้น เป็นเพียงความสามารถของเว็บไซต์ มิใช่คำเรียกชื่อเว็บไซต์ ดังนั้นสรุปได้ว่าเว็บ portal ใน ปัจจุบันมีความใกล้เคียงกันอย่างมากกับ social network ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ Social network กับการทาธุรกิจ ในสมัครก่อนรายได้จะมาจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสมัครสมาชิก แต่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาเป็นการทำรายได้จากการลงโฆษณา 2. การประมูลออนไลน์ (Online auctions) เว็บไซต์ประมูลสินค้านิยมใช้กับธุรกิจประเภท C2C โดยผู้นำคือ eBay แต่ในปัจจุบัน ผู้คนไม่นิยมการประมูลเท่าเมื่อก่อน โดยหันมานิยมการตั้งราคาแบบคงที่ อาทิ Amazon การประมูลเป็นตลาดที่ราคาไม่คงที่ โดยเปลี่ยนแปลงตามคู่แข่งขันที่กำลังซื้อหรือขาย สินค้า ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของการตั้งราคาแบบ dynamic ที่ราคาเปลี่ยนไปตามกฎของ demand และ supply ข้อดีและข้อเสียของการประมูลบนอินเตอร์เนต
 3. 3 ข้อดี 1. สภาพคล่องสูง 2. ตั้งราคาง่าย 3. ทุกคนเห็นราคาเท่ากันหมด 4. ตลาดมีประสิทธิภาพ 5. ต้นทุนในการขายตํ่า 6. รวมลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน 7. ผลจากแว็บไซต์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียง ทำให้ผู้เข้าชมสินค้ามีมาก ข้อเสียและความเสี่ยง 1. ความล่าช้าของสินค้า 2. เสียเวลาในการเฝ้าติดตามการซื้อขาย 3. มีต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4. ความเสี่ยงเรื่องความน่าเชื่อถือ 5. มีต้นทุนในการเติมเต็ม เช่น ค่าแพ็คสินค้า ค่าขนส่ง ฯลฯ โอกาสในการโกงหรือการใช้วิธีการประมูลในทางที่ผิด การประมูลมีความเสี่ยงที่จะโดนโกงเมื่อข้อมูลที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีไม่เท่าเทียมกัน โดยการ โกงการประมูลในสหรัฐสูงเป็นอันดับ 4 ของอาชญากรรมบนอินเตอร์เนต 3. เว็บ portal ในเชิงพาณิชย์ เว็บท่า (portal) เป็นเว็บที่ผู้คนมักจะเข้าชมเนื่องจากมันเป็นหน้าแรกของ browser อาทิ Yahoo MSN Facebook และ AOL เว็บดังกล่าวเปรียบเสมือนประตูมุ่งสู่เว็บไซต์ต่างๆ มากมาย เว็บเหล่านี้เป็นเหมือนผู้ช่วยให้แก่ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตเพื่อท่องสู่โลกกว้างในการค้นหาข้อมูล ต่างๆ โดยโมเดลธุรกิจของมันสามารถสร้างรายได้จากหลายทาง อาทิ บริการ ISP เช่น ให้เช่า พื้นที่ทำเว็บไซต์ รวมไปถึงบริการ e-mail โดยเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน ค่าลงโฆษณา ค่า นายหน้าขายของ ค่าลงทะเบียน โปรแกรมและเกมต่างๆ เป็นต้น 4. กรณีศึกษา eBay
 4. 4 eBay ก่อตั้งในปี 1995 โดย Pierre Omidyar โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเว็บประมูลสินค้า ปัจจุบันมีพ่อค้ากว่า 25 ล้านคนทั่วโลก ในปี 2009 eBay สร้างรายได้มากกว่า 8.7 พันล้านเหรียญ แต่ว่าเติบโตจากปีก่อนหน้าเพียง 2% เท่านั้น เหตุผลหนึ่งที่การเติบโตของอีเบย์ลดลงนั้นเป็น เพราะผู้บริโภคหันไปนิยมสินค้าที่มีการตั้งราคาตายตัว อาทิ Amazon อันเนื่องมาจากภาวะ เศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ผู้บริโภคมีการค้นหาและเปรียบเทียบราคาสินค้าอย่างละเอียดมากขึ้น ทำ ให้ eBay ต้องหันมาเพิ่มวิธีการตั้งราคาแบบตายตัวให้แก่ผุ้ขายสินค้า CEO ของ eBay คือ John Donahoe ต้องการให้ eBay เป็นตลาดรอง (ขายของมือสอง) แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็สร้างความ ไม่พอใจให้แก่พ่อค้าไม่น้อย โดย eBay ได้ลดค่าธรรมเนียมการวางสินค้าลง โดยเฉพาะผู้ที่ขาย สินค้าแบบราคาคงที่ ผ่านบริการ Buy it now แต่ผลที่ได้คือ eBay เก็บค่าธรรมเนียมการขาย สินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ eBay ยังได้เพิ่มลูกเล่นใหม่ โดยการให้เรทติ้งแก่ผู้ขาย ซึ่งทำให้ ผู้ขายที่ได้เรทติ้งสูงจะปรากฎชื่อขึ้นในลำดับแรกทำให้ง่ายแก่การค้นหา และยังให้สิทธิ์แก่ผู้ขาย ทำการโหวตลบแก่ผู้ซื้อได้ด้วย ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดชำระค่าสินค้า ทำให้ผู้ขายรับรู้ว่าผู้ซื้อรายใด มีลักษณะที่ไม่ดี แต่ผู้ขายรายเล็กๆ ต่างไม่พอใจ เนื่องจากลูกเล่นใหม่นี้ทำให้พวกเขาไม่ได้รับ ความเป็นธรรมในการขาย บริการชำระเงิน PayPal เป็นพันธมิตรรายใหญ่ของ eBay และเป็นมาตรฐานของ eBay จะทำให้ eBay เป็นเว็บไซต์บริการทางการเงินที่มีรูปแบบการให้บริการที่ดีที่สุดภายในไม่กี่ปี ข้างหน้า eBay ได้ซื้อเว็บ Shopping.com และ Skype แต่ก็ประสบความล้มเหลวเนื่องจากคาดการ ผิดว่าผู้บริโภคจะใช้บริการ Skype ในการเจรจาซื้อขายสินค้าแต่ผู้บริโภคกลับไม่นิยมใช้ ทำให้ ในปี 2009 eBay ต้องขายหุ้นออกไปกว่า 70% และ eBay ยังประสบกับความล้มเหลวอีกหลาย ครั้งกับการเข้าซื้อกิจการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ทำให้ CEO ของ eBay ถูกโหวตจากพ่อค้า เป็น CEO ที่ไม่ชื่นชอบที่สุด ทำให้ในปี 2010 Donahoe ต้องปรับลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ค้าราย ย่อย เป็นที่น่าสังเกตว่า eBay จะเป็นเช่นไร หลักจากเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปอย่างมากจากเดิม และจะสามารถแข่งขันกับ Amazon ได้หรือไม่
 5. 5 5.บททบทวน อธิบายความแตกต่างระหว่างเครือข่ายสังคมแบบดั้งเดิมและเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายทางสังคม เกี่ยวข้องกับ : 1. กลุ่มคน 2. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน 3. ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก 4. พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง Online social network คือ พื้นที่ online ทีผู้คนได้ใช้ร่วมกัน และ สามารถโต้ตอบซึ่งกันและกัน ได้ ทาความข้าใจความแตกต่างระหว่าง Social network และ portal แต่เดิม portal เริ่มจากการใช้ search engine จากนั้นมีการเพิ่มเนื้อหาและ คุณสมบัติใน การสร้างชุมชน เข้าไป ตัวอย่างเช่น ห้องสนทนา, กระดานข่าว การออกแบบเว็บไซต์และโฮสติ้ง ฟรี เว็บไซต์เครือข่ายสังคม เริ่มเป็น สถานที่แสดงเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และมีการเพิ่ม บริการ portal เช่น การค้นหาเว็บไซต์, ข่าวทั่วไป, อากาศ, และข้อมูลการเดินทาง เช่นเดียวกับ บริการ E – commerce ที่หลากหลาย อธิบายชนิดที่แตกต่างกันของ social network และชุมชนออนไลน์ รวมถึง โมเดลธุรกิจ General communities: ชุมชนทั่วไป: สมาชิกสามารถโต้ตอบกับผู้ชมทั่วไปที่ถูกแบ่งเป็น กลุ่มที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิก ที่ต้องการสนทนาหัวข้อ เฉพาะ General communities ส่วนมากเริ่มจากกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกันในเชิงพาณิชย์ แต่มี General communities จำนวนมากที่ถูกซื้อโดย communities portal site ที่มีขนาดใหญ่กว่า Practice networks เครือข่ายการปฏิบัติ: สมาชิกสามารถ มีส่วนร่วมในกลุ่มสนทนา และ ช่วยเหลือกันเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น งานศิลปะ, การศึกษา หรือ การแพทย์ โดยทั่วไปจะมี โมเดลธุรกิจ แบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยการ
 6. 6 รวบรวมรายได้ จากค่าสมัคร ค่าคอมมิชชั่นการขาย และค่าโฆษณาที่จำกัด เพื่อให้ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานเท่านั้น Interest-based communities ชุมชนที่น่าสนใจ – สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการ อภิปรายมุ่งเน้นการแบ่งปันความสนใจร่วมกันเช่น สนใจในเรื่อง เรือ, ม้า, เล่นสกี, เดินทาง, หรือสุขภาพ รูปแบบธุรกิจเพื่อโฆษณา ใช้ได้ผลเพราะกลุ่มเป้าหมายคือ นักการตลาดที่น่าสนใจ ข้อเสนอ สำหรับการเช่าพื้นที่ หรือ สปอนเซอร์จะให้รายได้ที่คล้ายกัน Affinity communities: สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปราย กับกลุ่มที่มี อัตลักษณ์ เหมือนกัน เช่นศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยม ความสนใจในเรื่องทางเพศ หรือ ความเชื่อทาง การเมือง รูปแบบธุรกิจที่เป็นส่วนผสมของรายได้จากการสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้ เนื้อหาพิเศษ และการบริการ, การโฆษณา, การสปอนเซอร์/การเช่าพื้นที่บนเว็บไซด์ และ ข้อตกลงการจัด จำหน่าย Sponsored communities: สมาชิกมีส่วนในชุมชนออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาล หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือแสวงหาผลกำไร เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร website เหล่านี้แตกต่างกันไป ตั้งแต่เป็น website ของรัฐบาลท้องถิ่น ไปจนถึงสินค้าที่มีตรายี่ห้อ พวกเขา ใช้เทคโนโลยีชุมชนและ เทคนิคในการกระจายข้อมูลหรือขยายอิทธิพลต่อแบรนด์ เป้าหมายของ เว็บไซต์ branded product คือการเพิ่มยอดขายสินค้าแบบ offline เว็บไซต์เหล่านี้ไม่แสวงหาเพื่อการทำกำไร แม้ว่า จะเป็น website ที่มีต้นทุนสูง อธิบายประเภทหลักของการประมูล ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของพวกเขา และวิธีการทางาน การประมูลเป็นตลาดที่มีราคามีความแตกต่างกันออกไป ( การตั้งราคาแบบไดนามิก คือ ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) ขึ้นอยู่กับการแข่งขันกันในกลุ่มของผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อ หรือขายสินค้าหรือ บริการ สามารถแบ่งอย่างกว้างเป็น C2C หรือ B2C แม้ว่าโดยทั่วไป C2C auction หมายถึงสถานที่ซึ่งมีการขายเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น consumer-oriented Web site เว็บไซต์ ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเช่น eBay ซึ่งยังรายการประมูลจากร้านค้าออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้นโดย website
 7. 7 และเสนอการประมูลด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการประมูล B2B ออนไลน์จำนวนมาก สำหรับผู้ ซื้อ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม วัตถุดิบ, สินค้า, และบริการ ที่มีการแบ่งเป็นสามหมวดที่สำคัญ สำหรับการประมูล ที่ถูกแบ่งตามวิธีการที่กลไกการเสนอราคาทำงานในแต่ละระบบ: English auctions: รายการเดียวสำหรับการขายจากผู้ขายเพียงคนเดียวผู้ซื้อหลาย ๆ ราย เสนอราคากับคนอื่นภายในกรอบเวลาที่กำหนด การประมูลด้วยราคาสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ ตราบเท่าที่การเสนอราคาสูงสุดอยู่เกินกว่าราคาประมูลที่สำรอง และ กำหนดโดยผู้ขาย โดยถ้า ตํ่าว่าเขาหรือเธอ สามารถปฏิเสธที่จะ ขายได้ Traditional Dutch auctions: ผู้ขายมีสินค้าหลายรายการที่ขายเป็น lot มีราคาและเวลา เริ่มต้น สำหรับการเปิดประมูล ของการเสนอราคา เมื่อเข็มนาฬิกาเดินผ่านไป ราคาแต่ละ lot จะ ลดลงจนผู้ซื้อพอใจและเสนอซื้อ ในราคานั้นๆ Dutch Internet auctions: ผู้ขายมีสินค้าหลายรายการใน list สำหรับการขายที่ราคาตํ่าสุด หรือราคาเริ่มประมูล ที่ผู้ซื้อแสดงทั้งราคาประมูล และปริมาณที่ต้องการ การเสนอราคาที่ตํ่าสุด จะชนะ โดยการซื้อในปริมาณทั้งหมดที่มี โดยผู้ชนะเป็นผู้จ่าย ผู้ชนะด้วยราคาสูงสุด จะแน่ใจว่า เขาได้รับสินค้าในปริมาณที่พวกเขาต้องการ แต่จ่ายตามจำนวนของผู้ที่ชนะการประมูลด้วยราคา ตํ่าสุด ถือเป็นกฎการตั้งราคาที่เหมือนกัน Name your Own Price หรือ reverse auctions: ผู้ซื้อระบุราคาที่พวกเขาเต็มใจที่จะจ่าย สำหรับหนึ่งรายการและ มีการประมูลราคาจากผู้ซื้อหลายรายสำหรับธุรกิจของพวกเขานี่คือ ตัวอย่าง ของการกำหนดราคาแบบเลือกปฎิบัติ ที่ผู้ชนะสามารถจ่ายด้วยจำนวนที่แตกต่างกัน ใน สินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน ตามจำนวนที่พวกเขาได้ทำการประมูล Group buying หรือ demand aggregation auctions: ในรูปแบบการซื้อเป็นกลุ่ม group- buying format, ผู้ใช้งานส่วนมากจะ ลงทะเบียน หรือ ซื้อสินค้า ด้วยราคาที่ถูกกว่าเมื่อราคาของ สินค้าลดลงเว็บไซต์ B2B หรือ B2G ที่ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถได้รับส่วนลด พิเศษ สำหรับรายการสินค้า ที่ซื้อมาในปริมาณสูง ประโยชน์ของการประมูล ได้แก่ Liquidity: ผู้ขายและผู้ซื้อเชื่อมต่อกันในตลาดระดับโลก
 8. 8 Price Discovery: แม้แต่ รายการสินค้าที่ difficult-to-price-items ยากต่อการตั้งราคา สามารถเป็นราคาที่ใช้แข่งขันได้ ตาม supply และ demand Price Transparency: ทุกคนในโลกสามารถดูราคาและขอให้เสนอราคาสำหรับรายการ ประมูล แม้ว่าราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์การประมูล Market Efficiency: ผู้บริโภคจะได้รับการเข้าถึงการเลือกสินค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทาง กายภาพและสวัสดิการของผู้บริโภคจะเพิ่มขั้น ตามราคาที่ลดไป Lower Transaction cost: ร้านค้าและผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์คล้ายกัน โดย ลดค่าใช้จ่ายของ การขายและการจ่ายสินค้าเมื่อเทียบกับ ตลาดทางกายภาพ คือต้องเดินทางไป ซื้อสินค้าจริงๆ Consumer Aggregation: ผู้บริโภคจำนวนมากมีแรงจูงใจที่จะซื้อจากตลาดแห่งเดียวกัน ถือได้ว่าสะดวกอย่างมากสำหรับผู้ขาย Network effect: web site การประมูลยิ่งโตมาก ก็จะมี user และ สินค้าจำนวนมากขึ้น กำไรก็จะมากขึ้น และ ทำให้ตลาดมีคุณค่ามากขึ้น Market Maker Benefit: เว็บไซต์การประมูลไม่จำเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง หรือ ต้นทุน การขนส่งสินค้า ถือเป็นธุรกิจออนไลน์ที่เหมาะสม โดยหน้าที่หลักคือการส่งผ่านข้อมูล Delayed Consumption: การประมูลสามารถทำได้หลายวัน และ ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกจัดส่งไปยัง ผู้ซื้อ ผู้ซื้อมักจะต้องการจ่ายน้อยกว่าสำหรับรายการที่พวกเขาไม่สามารถได้รับสินค้าในทันที Monitoring costs: ผู้ซื้อต้องใช้เวลาตรวจสอบการเสนอราคา Equipment Cost: ผู้ซื้อต้องซื้อ, หรือ ซื้อไปแล้ว ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ และ บริการอินเทอร์เน็ตและเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบเหล่านี้ Trust Risk: ผู้บริโภคเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากประสบการของการขาดทุน จาก การประมูลออนไลน์ ที่ถือเป็นแหล่งฉ้อโกงขนาดใหญ่บนอินเตอร์เน็ต Fulfillment costs: ผู้ซื้อต้องจ่ายสำหรับการบรรจุภัณฑ์, การขนส่งและการประกันภัย และจะรวมต้นทุนนี้ในราคาที่เสนอประมูล
 9. 9 เว็บไซต์ประมูลสินค้า พยายามที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Rating system: ลูกค้าคนก่อนหน้านี้ ให้คะแนนผู้ขาย ตามประสบการณ์ของตน และ โพสต์ไว้ในเว็บไซต์สำหรับผู้ซื้อคนอื่นที่ต้องการจะเห็นการให้คะแนนนั้นๆ Watch lists: ช่วยผู้ซื้อในการตรวจสอบการประมูลเฉพาะ เมื่อพวกเขาดำเนินการตาม จำนวนวันและ สนใจราคาที่เสนอในไม่กี่นาทีสุดท้ายของการประมูล Proxy bidding: ผู้ซื้อสามารถใส่ราคาสูงสุดที่พวกเขาจะเต็มใจที่จะจ่าย และซอฟแวร์การ ประมูลจะแสดงการเสนอราคาในส่วนเพิ่มอย่างอัตโนมัติ เมื่อราคาที่ประมูลเกินกว่า original bids ทาความ เข้าใจว่าเมื่อใดที่ต้องมีการประมูลในธุรกิจ การประมูล อาจเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่จะขายสินค้าในสถานการณ์ต่างๆ ปัจจัย ที่ธุรกิจที่จะต้องพิจารณารวมถึง ประเภทของสินค้า: ผลิตภัณฑ์ที่หายากและมีความแตกต่าง จะเหมาะสำหรับการประมูล ในตลาด เมื่อเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ง่ายๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก การเช่ารถ ร้านอาหาร ตั๋ว การแสดงคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬา วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์: แต่เดิมการประมูล ใช้โดยธุรกิจเพื่อการ สร้างกำไร ให้มากขึ้น ที่ตอนปลาย ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ มากว่าที่จะได้จากการขายลดราคา แต่ ก็บ่อยครั้งที่ ถูก นำมาใช้ที่จุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อ สร้างราคาพิเศษ เพื่อการสร้างแรงจูงใจ ในช่วงต้น การบริหารช่องทาง: ธุรกิจจะต้องระมัดระวัง เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะ ใช้กลยุทธ์การ ประมูลเพื่อ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ในการประมูลจะไม่ได้แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในช่องทางทำ กำไร ณ. ตอนนั้น นี่คือเหตุผลที่กิจการค้าปลีกมักจะใช้การประมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วงท้าย ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ เพื่อให้มีความต้องการซื้อในเชิงปริมาณ
 10. 10 ชนิดของการประมูล: ธุรกิจควรเลือกการประมูลแบบ seller-based เมื่อ มีผู้ซื้อหลายคน และ มีผู้ขายไม่กี่ราย หรือ เพียงคนเดียว ด้วยการใช้ระบบราคาแบบอังกฤษ เพื่อผลักดันให้ราคา สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ราคาตั้งต้น: สินค้าที่นำมาประมูล ควรเริ่มต้นด้วยการเสนอราคาเริ่มต้นที่ตํ่าเพื่อดึงดูด ผู้ประมูล เนื่องจากผู้ประมูลมาก ก็จะถูกกระตุ้นให้ไปสู่ราคาสุดท้ายได้เร็วขึ้น การประมูลที่เพิ่มขึ้น: เมื่อราคาที่เพิ่มขึ้นมีไม่มาก จะดึงดูดความสนใจผู้ประมูลมากขึ้น และ ความถี่ของการเสนอราคาจะเพิ่มขึ้น สามารถแปลงเป็นราคาที่สูงขึ้นเมื่อ ผู้ประมูลจะค่อยๆ ขยับ ราคาไปทีละนิด ช่วงเวลาของการประมูล: โดยทั่วไปแล้ว การประมูลด้วยระยะเวลาที่นาน จะทำให้ผู้ ประมูลเข้ามาในห้องประมูลมากขึ้น และราคาสุดท้ายก็จะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการประมูล ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องนานเกินไป ราคาเสนอซื้อจะคงที่และต้นทุนของเสนอประมูลอาจมี นํ้าหนักเกิน กำไรจะเพิ่มเมื่อราคาเพิ่ม จานวนรายการสินค้า: ถ้าธุรกิจมีปริมาณสินค้าที่จะขายจำนวนมาก ควรจะแบ่งสินค้าเป็น กลุ่มที่เล็กลง และ ประมูลในช่วงเวลาที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ซื้อจะไม่คาดหวังส่วนลดปริมาณ กฎการจัดสรรคราคา : ผู้ซื้อส่วนใหญ่จะมีความโน้มเอียง ไปตาม กฎของการตั้งราคาที่ เหมือนกัน ผู้ขาย จะใช้การประมูลในตลาดที่แตกต่างกัน หรือการประมูลสินค้าเดียวกันที่เวลา ต่างกันเพื่อที่จะแยกแยะราคา การประมูลแบบปิดและแบบเปิด: การเสนอราคาที่ปิดควรจะใช้เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เพราะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ขายโดยยอมให้มีการจำแนกราคา อย่างไรก็ตาม การประมูลแบบเปิด จะส่งมอบถึงกันได้ เมื่อมีการรับฟัง ทำให้เกิดการประมูลที่ผู้เข้าชมจำนวนมาก ในขณะ การ ประมูลราคาแบบ มองข้ามและ มี traffic เล็กน้อย สำหรับสินค้าที่สามารถเทียบกันได้ โดยทั่วไปสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการวัดเชิงวัตถุประสงค์ไม่มาก ของ มูลค่าที่แท้จริงของสินค้าที่อยู่ใน ตลาด
 11. 11 ตระหนักถึง การประมูลที่มีแนวโน้มว่าจะมีการทุจริตหรือ ละเมิด การประมูลที่ต้องเผชิญกับการฉ้อโกง เมื่อผู้ซื้อและผู้ขาย ได้รับข้อมูลที่เหมือนกัน การฉ้อโกงที่ เป็นไปได้ได้แก่ Bid rigging: ข้อตกลงแบบออฟไลน์เพื่อ จำกัด การเสนอราคาหรือการใช้ shills หรือ หน้าม้า ที่จะส่งการเสนอราคาอันเป็นเท็จทำให้ราคาถูกปั่นให้แพงขึ้น Price matching: ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการหรืออย่างเป็นทางการในการกำหนดราคา ในการประมูลตามรายการสินค้าที่ผู้ขายจะไม่ขายในตลาดเปิด Shill feedback, defensive: การใช้ IDs ที่สองหรือ สมาชิกที่อยู่ในการประมูลอื่น เพื่อเพิ่ม การให้คะแนนผู้ขาย Shill feedback, offensive: การใช้ IDs ที่สองหรือ สมาชิกที่อยู่ในการประมูลอื่น เพื่อ deflate หรือ ลดการให้คะแนนของ user คนอื่น (feedback bombs) Feedback extortion: ความคิดเห็นเชิงลบ ในการคืนผลกำไร Transaction interference: E – mail ผู้ซื้อ เพื่อเตือนพวกเขาให้ไม่สนใจผู้ขายรายนี้ Bid manipulation: การใช้ตัวเลือกที่น้อยลงเพื่อให้เกิดการเสนอราคาสูง, และ สนองกับ การเสนอราคาสูงสุดของ bidder คนปัจจุบัน แล้วเพิกถอนการเสนอราคา Non-payment after winning: การปิดกั้นผู้ซื้อที่ถูกต้องโดยการเสนอราคาสูงสุด แล้วไม่ จ่ายเงิน Shill bidding: การเสนอราคาหน้าม้า: การใช้ User IDs รองหรือ ของสมาชิกอื่น ๆ เพื่อ การประมูลเทียม เพื่อให้ราคาของสินค้าในรายการนั้นๆ สูงขึ้น Transaction non-performance: ยอมรับการชำระเงินและ ไม่มีการส่งมอบ Non-selling seller: ผู้ขายปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่ส่งมอบ หลังจากประมูลจนสำเร็จ Bid siphoning: ทำการส่ง Email ไปที่ bidder ของผู้ซื้อรายอื่น และเสนอขายสินค้าชนิด เดียวกันด้วยราคาที่น้อยกว่า อธิบายชนิดของ Internet portal ที่สาคัญ
 12. 12 Web portal เป็นเกตเวย์ไปสู่ web page หลายพันล้านหน้า บนอินเทอร์เน็ต แต่เดิม วัตถุประสงค์หลักของพวกเขาเพื่อช่วยผู้ใช้หาข้อมูลบนเว็บแต่พวกเขาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ ปลายทางที่ให้บริการของเนื้อหาจากข่าวไปจนถึงความบันเทิง ทุกวันนี้ portal service มี วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ : ท่อง web site เนื้อหา และการพาณิชย์ 3 กลุ่มที่สำคัญคือ Enterprise portal: บริษัท, มหาวิทยาลัย, คริสตจักรและองค์กรอื่น ๆ สร้างเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อช่วยให้พนักงานหรือสมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข่าวของ องค์กรหรือประกาศขององค์กร General propose portals ตัวอย่างคือ AOL, Yahoo, และ MSN ซึ่งพยายามที่จะดึงดูด ผู้ชมทั่วไปโดยการให้ช่องทางของ เนื้อหาเชิงลึกเนื้อหาในแบบ vertical บางรายยังเสนอบริการ ISP ด้วยการสมัครสมาชิก, search engine, e-mail chat, กระดานข่าวและ home page ส่วนบุคคล Vertical market portals: เรียกว่ายังเว็บไซต์ปลายทาง ที่พวกเขาพยายามที่จะดึงดูดและให้ คนสนใจมากๆ ต้องการผู้เข้าชมที่มีความภักดีที่มีความสนใจอย่างมากทั้งในส่วน community ที่ พวกเขาอยู่ หรือ สิ่งที่พวกเขามีอยู่ การศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ใช้ที่มีเวลาที่ จำกัด สนใจเว็บไซต์ที่ ดึงดูดพวกเขา Vertical market portals แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก รวมทั้ง ลักษณะแบบ ลูกผสม ที่คุณสมบัติของสองแบบทับซ้อนกันอยู่ Affinity groups: เป็นการรวบรวมสถิติของผู้ที่กำหนดสถานะของตนเอง ตาม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรม Affinity portal มีอยู่เพื่อให้บริการกลุ่มผู้ชมใน วงกว้าง เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มแอฟริกันอเมริกัน และ กลุ่มชาวเกย์ หรือ เน้นที่ กลุ่ม สมาชิกสหภาพ, กลุ่มศาสนาและแม้กระทั่ง กลุ่มครอบครัวที่ให้ลูกเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน Focused content portals: เว็บไซต์เหล่านี้มีข้อมูลในเชิงลึกในหัวข้อเฉพาะทาง ที่ สมาชิกทุกคนมีความสนใจมาพวกเขาสามารถให้เนื้อหาดังกล่าว เช่น หัวข้อด้านกีฬา, ข่าว, บันเทิง พยากรณ์อากาศ การเงินหรือธุรกิจ และ พวกเขาสามารถปรากฏในกลุ่มที่ น่าสนใจมากขึ้น เช่น สนใจในเรื่องเรือ ม้า หรือวิดีโอเกม เข้าใจรูปแบบธุรกิจของ portals
 13. 13 portals มีรายได้จากหลายๆแหล่ง business model มีการเปลี่ยนแปลงและถูกปรับปรุง เพื่อที่จะปฏิเสธ กระแส รายได้จากค่าโฆษณาเพียงอย่างเดียว แหล่งที่มาของรายได้อาจรวมถึง IP services: จัดสรรให้มีการเข้าถึงเว็บ และการบริการ E–mail สำหรับ ค่าบริการราย เดือน General advertising: การคิดค่าบริการสำหรับการแสดงหน้าโฆษณา Tendency deals: การเก็บ deal ระยะยาว แบบหลายๆ ปีเพื่อให้ บริษัท รับประกันจำนวน ของหน้าโฆษณา โดยการให้ราคาพิเศษ บนหน้า home page และผ่านข้อเสนอด้านการตลาดที่ พิเศษ Subscription fees: การเก็บค่าบริการสำหรับเนื้อหาพิเศษ Commissions on sales: รายได้ที่ได้จากร้านค้าอิสระ กลยุทธ์ เพื่อความอยู่รอดสำหรับ portal มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคือการพัฒนา เนื้อหาที่มี ความลึก, มีคุณค่า, และ ในแนวตั้ง เพื่อดึงดูดผู้โฆษณา จากกลุ่มต่างๆที่ถือเป็นเป้าหมายของ ads ที่พวกเขาสนใจ กลยุทธ์สำหรับ market portal ขนาดเล็กแบบ vertical คือ การสร้างคอลเลกชัน ของ vertical portal เพื่อสร้างเครือข่ายในแนวลึก และ web site ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน 6.คาศัพท์ Social network การรวมกลุ่มของผู้คนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน Online social network พื้นที่ที่ผู้คนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้แบบออนไลน์ General communities ชุมชนที่ช่วยให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับบุคคลทั่วไป ในหัวข้อทั่วๆ ไป Practice networks เครือข่ายที่แบ่งปันข้อมูลและช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกัน
 14. 14 Interest-based social networks เครือข่ายที่แบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน ในเรื่องที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม Affinity communities ชุมชนที่สมาชิกที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกันทำการแบ่งปันข้อมูลกัน Sponsored communities เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะชน Auctions ตลาดที่มีราคาผันแปรตามการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย Dynamic pricing การตั้งราคาที่แปรผันไปตามลักษณะความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ของผู้ขาย Fixed pricing การตั้งราคาคงที่ เท่าเทียมกันหมด Trigger pricing การตั้งราคาโดยอิงตามทำเลที่ตั้งของลูกค้า Utilization pricing การตั้งราคาโดยอิงตามคุณประโยชน์ของสินค้า Personalization pricing การตั้งราคาโดยคาดการว่าผู้บริโภคให้มูลค่ากับสินค้าเท่าใด Consumer-to-consumer (C2C) auctions ผู้ให้บริการประมูล เป็นตัวกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคมาทำการเสนอราคาและ ค้าขายกัน Business-to-consumer (B2C) auctions ผู้ให้บริการประมูล ขายสินค้าของตนเองโดยมีการตั้งราคารูปแบบแปรผันต่างๆ Watch lists
 15. 15 เป็นการอนุญาติให้ผู้บริโภคสังเกตการณ์การประมูลได้ตามต้องการ Proxy bidding เป็นการอนุญาติให้ผู้บริโภคใส่ราคาสูงสุดและโปรแกรมประมูลจะค่อยๆ ทำการเสนอซื้อ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงราคาซื้อสูงสุดอัตโนมัติ Fair market value ราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการทั่วโลก ไม่ว่าจะมีการตั้งราคาแบบคงหรือหรือผันแปรก็ตาม Uniform pricing rule สามารถมีผู้ชนะการประมูลได้หลายคน โดยแต่ละคนต้องจ่ายเงินที่ราคาเดียวกัน Discriminatory pricing ผู้ชนะจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่เสนอซื้อ Bid rigging เป็นการเก็งกำไรจากการเสนอราคาซื้อในราคาที่ผิดปกติ Price matching เป็นการตกลงเพื่อตั้งราคาตํ่าสุดสำหรับการประมูล ถ้าหากราคาตํ่ากว่าที่กำหนดไว้จะไม่มีการ ขายเกิดขึ้น English auction เป็นวิธีการประมูลทั่วไป คือ ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ Dutch internet auction เป็นวิธีการประมูลที่สะดวกสำหรับผู้ขาย โดยมีการตั้งราคาตํ่าสุดสำหรับสินค้าและสามารถขาย ในจำนวนมากได้ Name your own price auction ผู้ซื้อระบุราคาที่ต้องการได้เลย Demand aggregators
 16. 16 ผู้ขายหรือผู้ทำตลาดทำการรวบรวมคำสั่งซื้อทั้งหมดเพื่อสั่งซื้อในล็อตใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ราคา ตํ่าที่สุด Auction aggregators เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการค้นหาเว็บประมูลทั่วโลกเพื่อรวบรวมข้อมูลของ ผลิตภัณฑ์ คำเสนอซื้อ ระยะเวลาการประมูลและการขยับของราคาเสนอซื้อ Herd behavior เป็นแนวโน้มของการทำราคาเสนอซื้อในการประมูล โดยเสนอราคาซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Winner’s regret อาการของคนที่ชนะการประมูลที่รู้สึกว่าตนเองเสนอราคาแพงเกินไป Seller’s lament อาการของผู้ขายที่กังวลว่าจะไม่มีใครล่วงรู้มูลค่าที่แท้จริง Loser’s lament เป็นอาการที่รู้สึกว่าเสนอราคาถูกไปทำให้ไม่สามารถเอาชนะได้ Enterprise portals เป็นช่องทางที่ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรได้ General-purpose portals เป็นการพยายามที่จะเข้าถึงผู้รับสารและรักษาพวกเขาไว้จำนวนมาก โดยพัฒนาข้อมูลต่างๆ ใน แนวดิ่ง Vertical market portals เป็นความพยายามที่จะดึงดูดผู้รับสารที่มีความจงรักภักดี โดยเน้นโฟกัสไปที่เฉพาะความสนใจ ในด้านเดียวและนำเสนอข้อมูลแบบเจาะลึกพิเศษ
Anúncio