O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Tài liệu sản phẩm thân thiện với môi trường xu hướng tất yếu tiêu dùng hiện đại và hướng đi cho các doanh nghiệp vn
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

3

Compartilhar

Baixar para ler offline

Report About Cooking Oil 2015 - Vietnam

Baixar para ler offline

2015 Report on Vietnam Cooking Oil Market (Báo cáo về thị trường dầu ăn tại Việt Nam 2015)

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Report About Cooking Oil 2015 - Vietnam

 1. 1. BÁO CÁO VỀ THỊ TRƢỜNG DẦU ĂN Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Bộ phận Research công ty W&S
 2. 2. NỘI DUNG BÁO CÁO 2  Tổng quan nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Thông tin đáp viên Tóm tắt kết quả nghiên cứu  Báo cáo chi tiết  Nhận biết và sử dụng nhãn hiệu dầu ăn  Xu hướng sử dụng dầu ăn  Tiêu chí chọn dầu ăn để mua sử dụng  Nơi thường mua
 3. 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3 Phƣơng pháp nghiên cứu Khảo sát trực tuyến Thời gian thu mẫu 25.10.2015 – 30.10.2015 Khu vực nghiên cứu Hà Nội & Hồ Chí Minh Đối tƣợng Nữ giới nấu ăn ít nhất 1 lần / tuần. Là người quyết định chính trong việc lựa chọn nhãn hiệu dầu ăn cho bản thân và gia đình sử dụng Cỡ mẫu 400 mẫu (200 : 200 ~ Hà Nội : Hồ Chí Minh)
 4. 4. THÔNG TIN ĐÁP VIÊN 4 50.050.0 Giới tính (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) 14.8 51.0 23.5 5.5 4.0 20 - 24 tuổi 25 - 29 tuổi 30 - 34 tuổi 35 - 40 tuổi Trên 40 tuổi Tuổi (n=400) 54.0 26.8 13.0 6.0 .3 Nhiều hơn 1 lần / ngày 1 lần / ngày 4 - 6 lần / tuần 2 - 3 lần / tuần 1 lần / tuần Tần suất nấu ăn (n=400) Unit: % 54.8 19.3 8.0 6.0 5.5 1.8 1.8 1.5 .5 .5 .3 .3 Nhânviêncông ty(cấpbậcnhân viên) Nhânviêncông ty(cấpbậcquản lý) Côngchức,giáo viên,hoặcnhân viêntổchức… Tựkinhdoanh Sinhviên Chuyênviên pháplý(Luậtsư, kếtoánthuế) Chuyênviên ngànhykhoa (Bácsĩ,Ytá) Nhânviêncông ty(chủdoanh nghiệp,điều… Côngnhân/Lao độngthủcông Nộitrợ(nam/ nữ) Nhânviênbán thờigian Thấtnghiệp/ Khôngcóviệc làm Nghề nghiệp (n=400)
 5. 5. TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (1) 5 Thói quen chọn mua Dầu ăn của Ngƣời tiêu dùng • “Giá cả hợp lý”, “Không chứa Cholesterol”, “Nguồn gốc từ thực vật”, “Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng” và “Nhãn hiệu uy tín” là 5 yếu tố quan trọng nhất được cân nhắc khi mua dầu ăn ở cả 2 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh. • Dầu nành là loại dầu được sử dụng nhiều nhất, không phân biệt khu vực (chiếm 76.5%). Trong đó, người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng sử dụng loại dầu ăn này cao hơn Hồ Chí Minh với tỉ lệ so sánh 81.0% vs 72.0%. • Lý do chính để sử dụng dầu nành, không phân biệt giữa 2 khu vực Hà Nội hay Hồ Chí Minh là “Tốt cho sức khỏe” (34.0%) và “Tốt cho tim mạch” (16.0%). • Theo quan điểm từ người tiêu dùng, “Dầu nành” vẫn là dầu ăn được đánh giá tốt cho sức khỏe gia đình (55.8%), tiếp theo là “Dầu Olive” (26.8%). Người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng đánh giá cao về Dầu Nành hơn người tiêu dùng Hồ Chí Minh và ngược lại cho dầu Olive. • Kênh phân phối hiện đại được chọn mua Dầu ăn nhiều hơn ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, siêu thị là nơi mua phổ biến nhất. Tại Hà Nội, “Cửa hàng tạp hóa” là kênh phân phối được chọn mua Dầu ăn nhiều hơn Hồ Chí Minh. Trong khi đó, siêu thị được người Hồ Chí Minh chọn mua dầu ăn hơn Hà Nội. Tƣờng An, Neptune và Simply là 3 nhãn hiệu đang dẫn đầu thị trƣờng Dầu ăn tại Việt Nam • Kể cả khi không gợi ý và có gợi ý, Tường An, Neptune và Simply là là 3 thương hiệu dầu ăn đứng đầu trong tâm trí người tiêu dùng ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong đó, Tường An được nhớ đến đầu tiên nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (57.0%); Neptune được nhận biết trước tiên ở Hà Nội (46.0%). • Tương tự như nhận biết nhãn hiệu, Neptune, Tường An và Simply vẫn là 3 nhãn hiệu được sử dụng nhiều nhất. Trong đó, Neptune & Simply được sử dụng nhiều hơn ở Hà Nội (94.0% và 88.5%) vàTường An được sử dụng nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (91.5%).
 6. 6. TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (1) 6 Hiện nay, Simply đƣợc sử dụng nhiều hơn và ít hơn đối với Neptune trong khi Tƣờng An thì ổn định so với trƣớc đây. • Simply được sử dụng nhiều hơn, trong khi Neptune thì ngược lại ở cả 2 thành phố. • Tường An được sử dụng ổn định ở cả 2 thành phố. Thị trƣờng dầu ăn rất biến động trong thời gian trƣớc đây vì sự chuyển đổi nhãn hiệu giữa 3 nhãn hiệu đứng đầu Neptune, Tƣờng An và Simply. • Có sự chuyển đổi nhãn hiệu từ Neptune sang Simply và ngược lại, đặc biệt ở Hà Nội. 32.4% sử dụng Tường An trước đây vẫn trung thành với Tường An, nhiều hơn xu hướng chuyển sang Neptune hoặc Simply, đặc biệt ở Hồ Chí Minh. Lý do chuyển đổi nhãn hiệu Nhãn hiệu đang dùng thƣờng xuyên nhất hiện nay Simply Neptune Tƣờng An Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất trước đây Simply Giá rẻ hơn (25.9%) Chất lượng tốt hơn (22.2%) Muốn thay đổi hương vị dầu ăn (14.8%) Ngon hơn (14.8%) Neptune Tốt cho tim mạch hơn (26.3%) Tốt cho sức khỏe (19.7%) Dầu ăn làm từ đậu nành (14.5%) Tƣờng An Chất lượng tốt (30.0%) Giá hợp lý (13.3%) Dùng để nấu ăn ngon (13.3%)
 7. 7. TÓM TẮT NGHIÊN CỨU (1) 7 Nhìn chung, trên 70% hài lòng với 3 nhãn hiệu Neptune, Tƣờng An, Simply với 2 lý do chính “Chất lƣợng tốt” và “Giá hợp lý”. Đối với 3 nhãn hiệu chính, phần lớn đang sử dụng nhãn hiệu nào thì sẽ cân nhắc mua nhãn hiệu đó trong lần mua kế tiếp, đặc biệt là Simply. Tuy nhiên, do có sự thay đổi nhẹ về nhãn hiệu nên so với hiện tại, ở Hà Nội Neptune đƣợc cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp ít hơn. Tƣơng tự, ở Hồ Chí Minh đối với Tƣờng An. Trong khi đó, Simply đƣợc cân nhắc mua nhiều hơn trong lần mua kế tiếp ở cả 2 thành phố. Lý do trung thành nhãn hiệu Nhãn hiệu cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp Simply Neptune Tƣờng An Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay Simply Không có ý định đổi nhãn hiệu (30.8%) Tốt cho tim mạch (16.8%) Chất lượng tốt (15.9%) Neptune Chất lượng tốt (31.5%) Không có ý định đổi nhãn hiệu (22.2%) Giá hợp lý (18.5%) Tƣờng An Không có ý định đổi nhãn hiệu (34.8%) Giá cả hợp lý (17.4%) Chất lượng tốt (13.0%)
 8. 8. 8 BÁO CÁO CHI TIẾT  Nhận biết thƣơng hiệu  Thƣơng hiệu đƣợc sử dụng  Xu hƣớng sử dụng dầu ăn
 9. 9. NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU 9 Khi không gợi ý, Tƣờng An, Neptune, Simply là 3 thƣơng hiệu dầu ăn đứng đầu trong tâm trí ngƣời tiêu dùng ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh.  Trong đó, Tường An được nhớ đến đầu tiên nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (57%). Trong khi đó, Neptune được nhận biết trước tiên ở Hà Nội (46%). Khi có trợ giúp, Tƣờng An, Neptune và Simply vẫn đƣợc nhận biết nhiều nhất . 35.3 34.5 19.5 7.3 1.3 1.0 74.0 74.8 58.3 34.0 26.8 13.8 2.5 1.0 2.8 2.8 8.3 98.3 98.3 94.3 88.0 80.5 57.3 48.0 18.5 27.0 17.3 9.0 8.8 6.3 4.3 2.3 8.3 TỔNG 13.5 46.0 28.0 10.0 1.5 .5 .5 62.0 84.0 73.0 43.0 24.0 8.0 2.5 .5 1.0 10.0 96.5 98.5 99.0 90.5 76.0 47.0 50.0 15.5 12.0 3.5 6.5 6.5 5.0 4.0 .5 10.0 Nhận biết đầu tiên Tổng nhận biết không trợ giúp Tổng nhận biết có trợ giúp 57.0 23.0 11.0 4.5 1.0 1.5 86.0 65.5 43.5 25.0 29.5 19.5 2.5 1.5 4.5 5.5 6.5 100.0 98.0 89.5 85.5 85.0 67.5 46.0 21.5 42.0 31.0 11.5 11.0 7.5 4.5 4.0 6.5 HANOI HCM Q1. Khi nhắc đến nhãn hiệu dầu ăn tại Việt Nam, bạn nghĩ ngay đến những nhãn hiệu nào? [FA] n=400 n=200 n=200 Tƣờng An Neptune Simply Mezan Cái Lân Marvela Kiddy Bình An Happy Koki Nakydaco Oilla Season OKI Mr Bean Ranee Khác
 10. 10. NHÃN HIỆU TỪNG SỬ DỤNG 10 Neptune, Tƣờng An và Simply vẫn là 3 nhãn hiệu đƣợc sử dụng nhiều nhất.  Neptune & Simply được sử dụng nhiều hơn ở Hà Nội (94.0% và 88.5%). Trong khi đó, Tường An được sử dụng nhiều hơn ở Hồ Chí Minh (91.5%). 87.3 79.0 75.5 58.0 42.8 24.5 20.0 9.5 6.5 3.0 2.0 1.5 1.0 .3 0.0 .3 TỔNG 94.0 66.5 88.5 62.5 34.5 13.5 22.0 2.0 .5 0.0 2.5 1.5 .5 0.0 0.0 0.0 80.5 91.5 62.5 53.5 51.0 35.5 18.0 17.0 12.5 6.0 1.5 1.5 1.5 .5 0.0 .5 HANOI HCM Q3. Đâu là loại dầu ăn bạn đã từng sử dụng qua? [MA] Neptune Tƣờng An Simply Mezan Cái Lân Marvela Kiddy Happy Koki Nakydaco Bình An Oilla Season OKI Ranee Mr Bean Khác n=400 n=200 n=200
 11. 11. 11 Hiện nay, Simply đƣợc sử dụng nhiều hơn và ít hơn đối với Neptune trong khi Tƣờng An thì ổn định so với trƣớc đây. 14.0 36.5 25.5 10.8 5.3 0.3 4.8 0.3 0.3 2.5 35.3 27.5 26.5 5.0 3.3 1.0 .8 .3 .3 .3 Simply Neptune Tường An Mezan CáiLân Happy Koki Marvela Nakydac o BìnhAn Oilla Khác Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất trước đây Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay SIMPLY NEPTUNE TƢỜNG AN Simply đƣợc sử dụng nhiều hơn, trong khi Neptune thì ngƣợc lại ở cả 2 thành phố. Tƣờng An đƣợc sử dụng ổn định ở cả 2 thành phố. 14.0 19.0 9.0 35.3 50.0 20.5 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất trước đây Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay 36.5 49.5 23.5 27.5 35.5 19.5 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) 25.5 12.5 38.5 26.5 6.0 47.0 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) THEO THÀNH PHỐ XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI) Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 12. 12. XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI) 12 Thị trƣờng dầu ăn rất biến động trong thời gian trƣớc đây vì sự chuyển đổi nhãn hiệu giữa 3 nhãn hiệu đứng đầu Neptune, Tƣờng An và Simply.  Có sự chuyển đổi nhãn hiệu từ Neptune sang Simply và ngược lại, đặc biệt ở Hà Nội.  30% sử dụng Tường An trước đây vẫn trung thành với Tường An, nhiều hơn xu hướng chuyển sang Neptune hoặc Simply, đặc biệt ở Hồ Chí Minh. TỔNG (n=400) Hà Nội (n=200) HCM (n=200) 10.3 32.4 53.6 21.9 26.5 19.6 61.6 25.5 17.9 6.2 15.7 8.9 Neptune (n=146) Tường An (n=102) Simply (n=56) 10.1 60.0 71.1 7.1 8.0 2.6 76.8 24.0 18.4 6.1 8.0 7.9 Neptune (n=99) Tường An (n=25) Simply (n=38) Neptune Tường An Simply Khác 10.6 23.4 16.7 53.2 32.5 55.6 29.8 26.0 16.7 6.4 18.2 11.1 Neptune (n=47) Tường An (n=77) Simply (n=18*) Nhãn hiệu dùng thƣờng xuyên nhất hiện nay Nhãn hiệu dùng thƣờng xuyên trƣớc đây Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA]
 13. 13. Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA] Q9. Lý do vì sao bạn lại chuyển từ nhãn hiệu dùng thường xuyên trước đây sang nhãn hiệu hiện tại? [FA] LÝ DO CHUYỂN NHÃN HIỆU (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI) 13 1. Khu vực Hà Nội (n=200 mẫu) Neptune (n=99) Tƣờng An (n=25)* Simply (n=38) Nhãn hiệu dùng trƣớc đây Nhãn hiệu dùng hiện tại Lý do:  Tốt cho tim mạch hơn (26.3%)  Tốt cho sức khỏe (19.7%)  Dầu ăn làm từ đậu nành (14.5%) Simply (76.8%) Lý do:  Dùng thử để so sánh chất lƣợng (26.7%)  Ngon hơn (13.3%)  Chất lượng tốt hơn (13.3%) Neptune (60.0%)* Lý do:  Giá rẻ hơn (25.9%)  Chất lƣợng tốt hơn (22.2%)  Muốn thay đổi hương vị dầu ăn (14.8%)  Ngon hơn (14.8%) Neptune (71.1%)* (*): Chỉ mang tính chất tham khảo Do Simply là dầu đậu nành tốt cho hệ tim mạch, tôi đã nghiên cứu qua mạng trước khi chuyển sang dùng nhãn hiệu này Vì dầu ăn này tốt cho sức khỏe cả gia đình tôi. Gia đình tôi có người bị bệnh tim mạch, do đó dùng Simply là rất tốt Tôi muốn thử nhiều loại dầu ăn mới có thể sẽ phù hợp hơn với khẩu vị của tôi và gia đình Giá cả cạnh tranh hơn nhưng chất lượng không khác nhau là bao nhiêu
 14. 14. Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA] Q9. Lý do vì sao bạn lại chuyển từ nhãn hiệu dùng thường xuyên trước đây sang nhãn hiệu hiện tại? [FA] LÝ DO CHUYỂN NHÃN HIỆU (TRƢỚC ĐÂY => HIỆN TẠI) 14 1. Khu vực Hồ Chí Minh (n=200 mẫu) Neptune (n=47) Simply (n=18)* Lý do:  Giá rẻ hơn (40.0%)  Muốn thay đổi hƣơng vị dầu ăn (16.0%)  Dùng thử / Dùng thử để so sánh chất lượng (16.0%) Tƣờng An (53.2%)* Lý do:  Giá rẻ hơn (40.0%)  Dùng thử / Dùng thử để so sánh chất lƣợng (30.0%) Tƣờng An (55.6%)* (*): Chỉ mang tính chất tham khảo Giá cả cạnh tranh hơn nhưng chất lượng không khác nhau là bao nhiêu Sản phẩm giá hợp lý hơn. Muốn thay đổi hương vị dầu ăn cũng như giá cả Tƣờng An (n=77) Lý do:  Chất lƣợng tốt (30.0%)  Giá hợp lý (13.3%)  Dùng để nấu ăn ngon (13.3%) Tƣờng An (32.5%)* Nhãn hiệu dùng trƣớc đây Nhãn hiệu dùng hiện tại
 15. 15. MỨC ĐỘ HÀI LÕNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU DÙNG THƢỜNG XUYÊN NHẤT 15 Nhìn chung, trên 70% hài lòng với 3 nhãn hiệu Neptune, Tƣờng An, Simply với 2 lý do chính “Chất lƣợng tốt” và “Giá hợp lý”. 11.8 15.5 72.7 Neptune - Total (n=110) Hài lòng Bình thường Không hài lòng 23.7 21.1 9.2 Chất lượng tốt Giá hợp lý Tốt cho sức khỏe Top 3 5.7 11.3 83.0 Tường An - Total (n=106) 25.3 20.5 9.6 Chất lượng tốt Giá hợp lý Dùng để nấu ăn ngon 29.1 12.7 11.8 Giá hợp lý Chất lượng tốt Tốt cho sức khỏe 12.1 7.1 80.9 Simply - Total (n=141) Top 3 Top 3 Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q5. Mức độ hài lòng chung của bạn đối với nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính) [SA] Q7. Có điểm nào của sản phẩm hiện đang dùng thường xuyên nhất (nhãn hiệu chính) khiến bạn hài lòng hay không? [FA]
 16. 16. 16 So với hiện tại, ở Hà Nội Neptune đƣợc cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp ít hơn. Tƣơng tự, ở Hồ Chí Minh đối với Tƣờng An. Trong khi đó, Simply đƣợc cân nhắc mua nhiều hơn trong lần mua kế tiếp ở cả 2 thành phố. 35.3 27.5 26.5 5.0 3.3 1.0 .8 .3 .3 .3 40.8 23.5 15.5 9.5 2.5 .5 2.3 .5 .3 .8 4.0 Simply Neptune Tường An Mezan CáiLân Happy Koki Marvela Nakydac o BìnhAn Oilla Khác Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay Nhãn hiệu mua trong lần kế tiếp SIMPLY NEPTUNE TƢỜNG AN 35.3 50.0 20.5 40.8 55.0 26.5 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) Nhãn hiệu dùng thường xuyên nhất hiện nay Nhãn hiệu mua trong lần kế tiếp 27.5 35.5 19.5 23.5 21.0 26.0 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) 26.5 6.0 47.0 15.5 5.5 25.5 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (HIỆN TẠI => TƢƠNG LAI) Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q8. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất trước đây, trước khi chuyển sang sử dụng nhãn hiệu chính hiện nay? [SA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 17. 17. XU HƢỚNG SỬ DỤNG NHÃN HIỆU DẦU ĂN (HIỆN TẠI => TƢƠNG LAI) 17 Đối với 3 nhãn hiệu chính, phần lớn đang sử dụng nhãn hiệu nào thì sẽ cân nhắc mua nhãn hiệu đó trong lần mua kế tiếp, đặc biệt là Simply. TỔNG (n=400) Hà Nội (n=200) HCM (n=200) 49.1 18.9 8.5 6.4 43.4 5.0 24.5 19.8 75.9 20.0 17.9 10.6 Neptune (n=110) Tường An (n=103) Simply (n=118) 52.1 0.0 4.0 1.4 41.7 5.0 32.4 25.0 81.0 14.1 33.3 10.0 Neptune (n=71) Tường An (n=12)* Simply (n=100) Neptune Tường An Simply Khác 43.6 21.3 19.5 15.4 43.6 4.9 10.3 19.1 63.4 30.8 16.0 12.2 Neptune (n=39) Tường An (n=91) Simply (n=18*) Nhãn hiệu cân nhắc mua trong lần mua kế tiếp Nhãn hiệu dùng thƣờng xuyên hiện nay Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q10. Vui lòng cho biết nhãn hiệu nào bạn sẽ cân nhắc nhiều nhất trong lần mua kế tiếp?) [SA]
 18. 18. LÝ DO CHUYỂN NHÃN HIỆU (HIỆN TẠI => TƢƠNG LAI) 18 Neptune (n=110) Tƣờng An (n=103) Simply (n=118) Lý do:  Chất lượng tốt (31.5%)  Không có ý định đổi nhãn hiệu (22.2%)  Giá hợp lý (18.5%) Neptune (49.1%) Lý do:  Không có ý định đổi nhãn hiệu (34.8%)  Giá cả hợp lý (17.4%)  Chất lượng tốt (13.0%) Tƣờng An (43.4%) Lý do:  Không có ý định đổi nhãn hiệu (30.8%)  Tốt cho tim mạch (16.8%)  Chất lượng tốt (15.9%) Simply (75.9%) Sản phẩm tôi dùng quen và không có ý định đổi sang nhãn hiệu khác. Chất lượng sản phẩm tốt Tôi vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm của Tường An. Sản phẩm dành cho gia đình. Nhãn hiệu Simply phù hợp với gia đình tôi và tôi không muốn chuyển sang nhãn hiệu khác Simply được nghiên cứu là tốt cho tim mạch. Gia đình tôi có người bị huyết áp và tim mạch nên tôi chọn dầu ăn này. Q4. Nhãn hiệu nào bạn sử dụng thường xuyên nhất hiện nay (nhãn hiệu chính)? [SA] Q10. Vui lòng cho biết nhãn hiệu nào bạn sẽ cân nhắc nhiều nhất trong lần mua kế tiếp? [SA] Q11. Lý do vì sao bạn lại cân nhắc nhãn hiệu kể trên? [FA] Khu vực Hồ Chí Minh & Hà Nội (n=400 mẫu) Nhãn hiệu dùng hiện tại Nhãn hiệu sẽ mua trong lần mua kế tiếp
 19. 19. 19 BÁO CÁO CHI TIẾT  Tiêu chí chọn dầu ăn  Nơi mua
 20. 20. YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐƢỢC CÂN NHẮC KHI MUA DẦU ĂN 20 “Giá cả hợp lý”, “Không chứa Cholesterol”, “Nguồn gốc từ thực vật”, “Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng” và “Nhãn hiệu uy tín” là 5 yếu tố quan trọng nhất đƣợc cân nhắc khi mua dầu ăn ở cả 2 khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh. 75.5 73.0 79.5 76.0 71.5 60.0 56.5 52.0 51.5 45.0 79.0 75.0 68.0 70.5 69.0 55.5 56.0 50.0 45.5 47.5 77.3 74.0 73.8 73.3 70.3 57.8 56.3 51.0 48.5 46.3 Giá cả hợp lý Không chứa Cholesterol Nguồn gốc từ thực vật Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Nhãn hiệu uy tín Chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên Tốt cho tiêu hóa Bổ sung vitamin và chất dinh dưỡng Thành phần được ghi đầy đủ trên bao bì Được phân phối rộng rãi Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) Tổng (n=400) 10 yếu tố quan trọng nhất đƣợc cân nhắc khi mua dầu ăn Q13. Vui lòng cho biết một nhãn hiệu dầu ăn cần có những đặc trưng nào để bạn mua sử dụng? [MA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 21. 21. LOẠI DẦU ĂN SỬ DỤNG THƢỜNG XUYÊN NHẤT 21 Dầu nành là loại dầu đƣợc sử dụng nhiều nhất, không phân biệt khu vực (chiếm 76.5%).  Trong đó, người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng sử dụng loại dầu ăn này cao hơn Hồ Chí Minh với tỉ lệ so sánh 81.0% vs 72.0%. 76.5 6.3 6.0 5.0 2.5 2.3 1.0 .5 Dầu nành Dầu phộng Dầu Olive Dầu mè Dầu hướng dương Dầu cải Dầu cọ Khác Total (n=400) 81.0 4.5 5.5 2.0 4.0 2.0 .5 .5 Dầu nành Dầu phộng Dầu Olive Dầu mè Dầu hướng dương Dầu cải Dầu cọ Khác Hà Nội (n=200) 72.0 8.0 6.5 8.0 1.0 2.5 1.5 .5 Dầu nành Dầu phộng Dầu Olive Dầu mè Dầu hướng dương Dầu cải Dầu cọ Khác Hồ Chí Minh (n=200) Q14. Hiện nay, bạn đang sử dụng loại dầu nào thường xuyên nhất? [SA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 22. 22. LÝ DO SỬ DỤNG DẦU NÀNH PHỔ BIẾN NHẤT 22 Lý do chính để sử dụng dầu nành, không phân biệt giữa 2 khu vực Hà Nội hay HCM là “Tốt cho sức khỏe” (34.0%), tiếp theo là lý do “Tốt cho tim mạch” (16.0%). 34.0 16.0 9.2 6.2 5.6 Tốt cho sức khỏe Tốt cho tim mạch Giá cả hợp lý Dễ chế biến / sử dụng khi nấu ăn Loại dầu phổ biến Tổng (n=400) 30.9 19.1 9.3 6.2 5.6 Tốt cho sức khỏe Tốt cho tim mạch Giá cả hợp lý Chất lượng tốt Phù hợp khi sử dụng cho cả gia đình Hà Nội (n=200) 37.5 12.5 9.0 7.6 6.9 Tốt cho sức khỏe Tốt cho tim mạch Giá cả hợp lý Dễ chế biến / sử dụng khi nấu ăn Loại dầu phổ biến Hồ Chí Minh (n=200) Q15. Lý do vì sao bạn lại chọn loại dầu kể trên để sử dụng? [FA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 23. 23. DẦU ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE GIA ĐÌNH 23 Theo quan điểm từ ngƣời tiêu dùng, “Dầu nành” vẫn là dầu ăn đƣợc đánh giá tốt cho sức khỏe gia đình (55.8%). Tiếp theo là “Dầu Olive” (26.8%).  Người tiêu dùng Hà Nội có xu hướng đánh giá cao về Dầu Nành hơn người tiêu dùng HCM và ngược lại cho dầu Olive. 55.8 61.5 50.0 26.8 22.5 31.0 7.3 4.5 10.0 4.5 3.5 5.5 5.8 8.0 3.5 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) Khác Dầu phộng Dầu mè Dầu Olive Dầu nành Q16. Theo ý kiến bạn, loại dầu nào sẽ tốt cho sức khỏe gia đình bạn nhất? [SA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 24. 24. NƠI THƢỜNG MUA 24 Kênh phân phối hiện đại đƣợc chọn mua Dầu ăn nhiều hơn ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, siêu thị là nơi mua phổ biến nhất. Tại Hà Nội, “Cửa hàng tạp hóa” là kênh phân phối được chọn mua Dầu ăn nhiều hơn Hồ Chí Minh. Trong khi đó, siêu thị được người Hồ Chí Minh chọn mua dầu ăn hơn Hà Nội. 82.3 76.5 88.0 44.0 49.0 39.0 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) Kênh mua sắm hiện đại Kênh mua sắm truyền thống 78.5 70.0 87.0 41.0 46.0 36.0 10.8 9.5 12.0 0.5 0.0 1.0 Tổng (n=400) Hà Nội (n=200) Hồ Chí Minh (n=200) Siêu thị Cửa hàng tạp hóa Chợ / Gian hàng trong chợ Mua hàng online Cửa hàng tiện lợi Q12. Trong lần gần đây nhất, bạn đã mua nhãn hiệu dầu ăn sử dụng thường xuyên nhất ở đâu?[SA] Q18. Tỉnh thành bạn sinh sống? [SA]
 25. 25. W&S VIETNAM FOR FURTHER INQUIRIES,PLEASE CONTACT: W&S Joint Stock Company » Address : Floor 10, 40 Pham Ngoc Thach St., District 3, HCMC, Vietnam » Office phone : (848) 38 223 215 Fax: (848) 38 223 216 » Email : info@vinaresearch.jp » Website : http://vinaresearch.jp/ © 2015 W&S Joint Stock Company – All rights reserved. This proposal and all of the information contained in it, including without limitation, W&S’ trademarks, technologies, methodologies, cost and analyses is the property of W&S. The receive party of this proposal shall use the proposal for internal need, and undertake to maintain strict confidentiality and refrain from disclosure thereof, of all or any part of the information to any third party without the prior agreement of W&S. 25
 • KiaChiangNg

  Nov. 27, 2018
 • lethanhthuy915

  May. 7, 2017
 • Nguyenman6

  Jun. 3, 2016

2015 Report on Vietnam Cooking Oil Market (Báo cáo về thị trường dầu ăn tại Việt Nam 2015)

Vistos

Vistos totais

2.396

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

592

Ações

Baixados

98

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×