O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Visagino ae verslo plano santrauka

Visagino AE verslo plano apžvalga.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Visagino ae verslo plano santrauka

 1. 1. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA
 2. 2. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA IEil. Dokumento teiginys Argumentai „už“ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.1 BVP padidės 27-35 Kadangi dalyvauja keletas Neaišku dėl to eksporto į kitas, ne Prašome patikslinti mlrd. Lt, eksploatuojant užsienio partnerių, elektra projekto partnerių, šalis. Rusija, energijos eksporto rinkas Visagino AE bus mažiau tikrai bus parduodama jiems. turėdama laisvas galias, pasistengs ir eksportuojamos importuojama elektros savo energiją pardavinėti pigiau už energijos kiekius. energijos ir dujų jai VAE gaminamą. pagaminti, elektros energija bus eksportuojama.2 Lietuvos investicijos Mokesčiai bus sumokami Dividendų gavimas labai priklausys Prašome pateikti Visagino AE papildys Lietuvoje, tiesiogiai ar per nuo situacijos elektros rinkoje. konkrečią detalizuotą biudžetą 5-6 mlrd. Lt rangovus, dirbančius VAE. Tikėtina, kad iki paskolų grąžinimo tų ekonominę analizę, mokesčių, bus gauta dividendų iš viso nebus. Grąžinus pagrindžiančią teikiamus apie 38 mlrd. Lt paskolas tikėtis po 1 mlrd. Litų per skaičius. dividendų. metus dividendų (iš LT turimų 500 MW) nelabai realu. Jei AE pajėgumų išnaudojimas sieks 90%, tai per metus elektrinė gali pagaminti 8760 x 0.9 x 1350 = 10 643 400 MWh arba 10,6mlrd. kWh elektros energijos. Esant vidutinei rinkos kainai 20cnt/kWh, AE teoriškai gali gauti 2.1mlrd.Lt pajamų, iš kurių mažiausiai pusė bus sunaudota eksploatacijos ir eksploatavimo nutraukimo sąnaudoms. Tačiau projekto partneriams energija bus atiduodama už savikainą (jeigu taip), o ne vidutinę rinkos kainą, taigi net ir teoriniai dividendai sumažėja tris kartus. Kitu atveju, ar projekto partneriai mokės vidutinę rinkos kainą už patiektą elektrą.
 3. 3. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA IIEil. Dokumento teiginys Argumentai „už” Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.3 Visagino AE projektas Bus galima atsisakyti Bazinė generacija Baltijos Prašome pateikti aiškų garantuoja pakankamą bazinę pasenusių ir neefektyvių šalyse ir dabar yra visiškai planą apie elektros energijos energetinių blokų, pirmiausia pakankama tenkinant visų atsinaujinančių šaltinių generaciją ir Baltijos šalių Lietuvos elektrinėje, galbūt šalių poreikius: skalūnų bei kogeneracijos sistemos adekvatumą. Tai Kauno elektrinėje. elektrinės bei statoma nauja vystimąsi, numatomą nulemia strategiškai svarbų Tikėtina, kad nereikės įrengti rezervinė dujų elektrinė elektrą generuojančių regioninį tikslą – Baltijos šalių brangių dūmų valymo Estijoje, hidroelektrinės bei galingumų plėtrą (ar kai rinkos prijungimą ir įrenginių Vilniaus ir Kauno nauji kombinuoto ciklo kurių iš jų atsisakymą). sinchronizavimą su KET. elektrinėse, paliekant jas energetiniai blokai Latvijoje, rezerve. Tiesa, neaišku, kaip Lietuvos elektrinė su nauju bus ateityje gaminama ir kombinuoto ciklo energetiniu tiekiama šiluma šiuose bloku Lietuvoje. miestuose4 Visagino AE projektas yra Visiška netiesa. VAE neatskiriama BEMIP (Baltic projektas yra Lietuvos ir Energy Market partnerių sumanytas Interconnection Plan) jungčių projektas. Elektros jungtys, plano dalis. numatytos BEMIP, skirtos panaikinti Baltijos regiono energetinę izoliaciją, o ne sudaryti išskirtines sąlygas VAE projektui.5 Būtina investuoti į savus Labiau dėl to, kad esančios Energijos paklausa didėja Prašome pateikti naujus elektros energijos elektrinės gamina labai labai nežymiai; VAE konkrečias poreikio gamybos šaltinius tam, kad brangią elektros energiją; jų planuojamas blokas vasarą prognozes bei poreikio būtų patenkinta nuolat efektyvumas nėra labai privers stabdyti visas patenkinimą ilgalaikėje didėjanti elektros paklausa, didelis; dalyje šių elektrinių kogeneracines elektrines. perspektyvoje, įvertinant kad būtų kuo pakeisti reikia investuoti į brangiai Teks intensyviai naudoti sezoniškumą (šildymo – senstančias ir planuojamas kainuojančius dūmų valymo Kruonio HAE atsinaujinančių nešildymo sezonus). uždaryti elektrines bei tam, įrenginius; atsinaujinantys energijos gamintojų srauto kad būtų sumažinta šaltiniai negalės užtikrinti reguliavimui. priklausomybė nuo visos reikiamos bazinės importuojamos elektros elektros energijos gamybos. energijos.
 4. 4. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA IIIEil. Dokumento teiginys Argumentai „už“ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.6 Prognozuojama, kad AE Taip, jeigu nevertinsime Didelės kapitalo investicijos Kaip bus konkuruojama su gaminamos elektros energijos trečiųjų šalių tiekiamos bei rezervinės galios trečiųjų šalių arba trečiųjų savikaina bus mažesnė energijos kainos. palaikymo sąnaudos šalių tiekiama per ES šalis palyginus su valstybės sąlygoja kiek didesnę energija? remiamais elektros energijos pradinę parduodamos gamintojais. energijos kainą.7 Branduolinė energetika yra Taip, tačiau negalima Prašome pateikti ir AE patikimas bazinės elektros užmiršti ir reikalingų rezervų. rezervavimui numatomus energijos gamybos šaltinis. pajėgumus, kurie bus išlaikomi, tikėtinai, iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) arba Lietuvos energetikos bendrovių lėšų.8 Visagino AE sumažins Tikrai gali sumažinti VIAP išmokos tik padidės, Prašome detalizuoti priklausomybę nuo priklausomybę nuo importo. kadangi bus sudėtingesnės ilgalaikėje perspektyvoje importuojamos elektros sąlygos atsinaujinančių numatomas VIAP išmokas. energijos, sumažės išlaidos, šaltinių rezervavimui, bus Prašome taip pat detalizuoti dujų importui ir viešuosius sukomplikuotas planus dėl Vilniaus ir Kauno interesus atitinkančių paslaugų termofikacinių elektrinių termofikacinių elektrinių (VIAP) išmokoms, kurios darbas, ypatingai ne darbo ateityje, nes iki šiol skiriamos patikimam vidinės šildymo sezono metu. Teks nėra priimta jokių elektros energijos gamybos peržiūrėti kogeneracijos sprendimų dėl šių elektrinių palaikymu. plėtros planus. Gali tekti dūmų valymo įrenginių padengti dalį VAE statybos (baigiasi ES finansinių įsipareigojimų dėl nustatyti pereinamieji trečiųjų šalių konkurencijos laikotarpiai). elektros rinkoje.
 5. 5. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA IVEil. Dokumento teiginys Argumentai „už “ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.9 Palengvins Lietuvos ir Tik padidins interesą Tik pasunkins reikalavimus Ar Lietuva jau turi konkrečius Baltijos šalių įsijungimą į prisijungiant didesnius Baltijos šalims dėl pakankamo technologinius reikalavimus vieningą Europos rinką ir energetinius pajėgumus. rezervavimo užtikrinimo. prisijungimui prie UCTE, sinchronizavimą su Tai gali būti išnaudojama įvertinant dabartinius Kontinentinės Europos Vokietijai stabdant savo elektros energijos tinklais. AE, Lenkijai atsisakant pajėgumus bei numatomus seniausių ir labiausiai ateityje, kaip kad VAE? aplinką teršiančių elektrinių.10 Projektas yra komerciškai Šalies ir Baltijos regiono Tai nėra akivaizdu. Vien tik Kada tiksliai turėsime perspektyvus, tai skatina mastu yra ekonomiškai komercine prasme geriau nieko informaciją apie projekto strateginį investuotoją bei patrauklus ir strategiškai nedaryti. partnerių pozicijas? regioninius partnerius naudingas ilgalaikėje investuoti į Visagino AE. perspektyvoje.11 Visagino AE projektas yra Tikrai nėra pagrįstas toks Prašome pagrįsti investicijų ekonomiškai pagrįstas ir trumpas komercinio atsipirkimo grąžos skaičiavimus garantuoja priimtiną laikotarpis. Šiuo metu net konkrečia ekonomine analize. investicijų grąžos periodą - nebus baigti grąžinti kreditai, 8-12 metų, paremtą tuo, kad nekalbant jau apie grynąsias komercinės bendrovės pozityvias pajamas. prisiima statybos išlaidų, Būtent projekto šalys, o ne savalaikio projekto komercinės bendrovės prisiima įgyvendinimo ir elektros daug rizikos (valstybės rinkos kainų (AE garantijos, atsakomybė už žalą eksploatavimo laikotarpiu) branduolinės avarijos atveju, riziką. energetinių bendrovių pagrindinio akcininko – valstybės sprendimai prisiimti kaip įsipareigojimus supirkti projekto šaliai tenkančią elektros energijos dalį).
 6. 6. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA VEil. Dokumento teiginys Argumentai „už“ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.12 Remiantis EBPO (angl. OECD) Tikėtinos bazinės Kitos sąnaudos, ir ypatingai Prašome pagrįsti gairėmis, yra pagrįsta daryti sąnaudos, galima remtis eksploatavimo nutraukimo sąnaudas AE prielaidą, jog elektrinės su analizuojant projektą. sąnaudos, yra per žemos. eksploatavimo ABWR technologija priežiūros ir Neapibrėžta, ką apims AE nutraukimui. Kas šiuo eksploatavimo išlaidos bus eksploatavimo nutraukimas, atveju įtraukta į 3,8-5,9 lietuviškų ct/kWh, kuro neįvardintos bendros eksploatavimo išlaidos - 2,1-3,1 lietuviškų skaičiuojamos eksploatavimo nutraukimo sąnaudas? ct/kWh, o kitos projekto nutraukimo sąlygos. bendrovės ir AE eksploatavimo nutraukimo išlaidos sieks apie 0,8-1,1 lietuviškų ct/kWh.13 Likusi [valstybės negarantuota] Grynojo pelno rodikliai Abejotina, kad bus lengva Prašome pagrįsti šiuos dalis būtų finansuojama VAE energetinėse įmonėse nėra pritraukti šias lėšas vidiniais teiginius detalia prieinamais nuosavo kapitalo geri. Nėra aiški ilgalaikė VAE resursais. ekonomine analize. šaltiniais: prognozė dėl energetikos LITGRID atskyrimas - Vidiniai VAE finansiniai bendrovių finansinės neatneša papildomų pajamų. ištekliai, tai visų pirma valdomų būklės. VIAP ir taip linkęs tik didėti dėl bendrovių generuojami pinigų išlaidų atsinaujinantiems srautai, t.y. AB LESTO, Lietuvos šaltiniams, uždaromai IAE bei Energija AB ir Litgrid AB; kogeneracinėms elektrinėms. - Pajamos numatomos Dėl šiuo metu kaupiamų lėšų įvykdžius privalomą pagal ES dividendams išmokėti direktyvas Litgrid AB atskyrimą energetinių įmonių būklė gali nuo VAE – akcijų paketo ženkliai pablogėti. Jeigu perleidimo kitam valstybės tarptautinės reitingų valdomam operatoriui; agentūros nuspręstų - Finansavimas taip pat būtų pabloginti šių bendrovių pritraukiamas optimizuojant reitingus, komercinio esamą viešąjį interesą (valstybės negarantuoto) atitinkančių paslaugų tarifo skolinimosi kaštai gali ženkliai vidinę struktūrą. padidėti.
 7. 7. VISAGINO AE VERSLO PLANO SANTRAUKA VIEil. Dokumento teiginys Argumentai „už “ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.14 Įsipareigojimai, kurie tenka Lietuvos Kaip numatomos valstybės Respublikai pagal Koncesijos garantijos ir/ar planuojamos sutartį, yra gerai subalansuoti paskolos bei įsipareigojimai pagal įvertinant pritraukiamas investicijas. tarptautines konvencijas gali paveikti LR kredito reitingus bei finansinę būklę?15 Įsipareigojimai apima investuotojų Nėra įvertinti kiti faktoriai interesų apsaugą, jei būtų padaryti – t.y. galimas Lietuvos ir/ esminiai teisinės aplinkos pakeitimai, ar kitų projekto šalių (pvz., paskelbta branduolinio prisijungimas prie moratoriumo deklaracija), bet jokiu Paryžiaus konvencijos, būdu AE eksploatuosiančiai šaliai numatančios išplėstą ir neperkelia rizikos, susijusios su padidintą atsakomybę už rinkos kainomis ar statyba, ir branduolinę žalą avarijos neverčia subsidijuoti projekto. Dėl atveju, nėra įvertintos AE šių sąlygų reikalingi Lietuvos operatoriaus išlaidos Respublikos įsipareigojimai yra draudimui nuo galimos labiau naudingi Lietuvos avarijos. Respublikos galutiniams vartotojams ir mažiau rizikingi už dabartinius Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Čekijos ir kitų ES šalių analogiškus įsipareigojimus.16 Branduolinių įrengimų išmontavimo ir Būtinas Toks fondas turi būti panaudoto kuro sutvarkymo darbų sprendimas bet apsaugotas nuo AE finansavimui užtikrinti bus įsteigtas kuriuo atveju. operatoriaus ir valstybių specialus fondas. Fondo lėšos bus tiesioginio kišimosi. kaupiamos iš elektrinės veiklos pinigų Aptariant numatomas srautų per visą elektrinės veiklos investicijas į AE, būtina laikotarpį. Šis fondas iki minimumo įvertinti ir lėšas, sumažins Lietuvos Respublikos riziką, reikalingas elektrinės kad elektrinės uždarymo darbams uždarymui. finansuoti reikės Lietuvos pagalbos.
 8. 8. VAE PROJEKTO PAGRĮSTUMO ĮVERTINIMAS (Ūkio ministerija)Eil. Dokumento teiginys Argumentai „už “ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.17 Projektuojamas Visiškai įmanomas tokioms Visų Baltijos šalių bendras Prašome pagrįsti šį teiginį galios išnaudojimo elektrinėms, jeigu bazinis pikinis poreikis vasaros metu realiomis energijos poreikio koeficientas sieks apkrovimas visą laiką viršija vos viršija numatomos AE galią. prognozėmis, atitinkamai 90 proc. AE galią. Nesant galimybės dar kam nors koreguojant ir ekonominius parduoti energiją teks mažinti skaičiavimus. elektrinės apkrovimą. Tokiu būdu vien dėl vasaros laikotarpio apkrovimo nebus kur dėti elektros energijos. Papildomai įvertinus atsinaujinančių šaltinių gamybą, apkrovas gali tekti mažinti dar daugiau. Be to, pavasario ir rudens polaidžio metu Baltijos šalių rinka užtvindoma elektros energijos pertekliumi iš Latvijos hidroelektrinių. Tuo pačiu keičiasi ir be galo daug duomenų apie įmanomą gamybą, gautinas pajamas, dividendus ir kt.
 9. 9. VAE KONCESIJOS SUTARTIS IEil. Dokumento teiginys Argumentai „už “ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.18 15.1 Ir LR, ir PB Remiamasi Vienos konvencijos Kokių konvencijų neatšaukiamai ir besąlygiškai su pakeitimais ir Konvencijos dėl reikalavimais planuoja remtis pripažįsta ir sutinka, kad, papildomo finansavimo punktais, LT? Jeigu tai viršija neatsižvelgiant į jokias nors LT kol kas nėra ratifikavusi dabartinius LT įsipareigojimus priešingas šios Koncesijos Vienos konvencijos papildymo pagal ratifikuotas konvencijas, sutarties nuostatas, jokioje protokolo (tik pasirašytas), kuris kada planuojama pateikti LRS Papildomoje sutartyje, įpareigotų žalos atlyginimo papildomus dokumentus dėl Akcininkų sutartyje, subrangos minimalią sumą pakelti iki 300 jų ratifikavimo? (visais lygiais minėtų sutarčių SDR, maksimali nėra nustatyta. atžvilgiu) ar jokioje kitoje Nuorodos į šias, šiuo metu sutartyje tarp LR ir PB Lietuvai teisiškai neprivalomas (atitinkamai), vieno ar kelių konvencijas leidžia daryti Projekto dalyvių ar jų Susijusių prielaidą, jog numatoma, jog jos asmenų Projekto atžvilgiu, nei bus pasirašytos, taip kaip vienoje iš šių sutarčių ar kitose TATENA ir ES skatina prisiimti rašytinėse sutartyse nėra didesnius įsipareigojimus dėl numatyta regreso teisė, kuri branduolinės žalos atlyginimo. būtų galima pagal 1963 m. Vienos konvencijos arba Vienos konvencijos su pakeitimais X straipsnio a punktą arba Konvencijos dėl papildomos kompensacijos priedo 10 straipsnio a punktą.
 10. 10. VAE KONCESIJOS SUTARTIS IIEil. Dokumento teiginys Argumentai „už “ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar klausimasNr.19 18 DRAUDIMAS Tokia draudimo sutartis turi Kol kas Koncesijos sutartyje Kokia yra LT pozicija dėl PB įsigyja ir turi Būtiną būti pasirašyta. Ji buvo numatoma daugiau kaip privalomų reikalavimų draudimą arba užtikrina, sunkiai įgyvendinamas pageidavimas, o ne Operatoriui apdrausti AE kad šis draudimas būtų reikalavimas eksploatuojant įpareigojimas. atitinkama žalos tokios apimties, kokia yra RBMK reaktorius, tačiau atlyginimo suma rinkoje. Jei Būtino praktiškai visos Vakarų šalys branduolinės avarijos draudimo rinkoje nėra tokius draudimus turi. Tik tada atveju? arba negalima greitai atsakomybė tenka ir AE įsigyti, PB deda pagrįstas operatoriui, ne tik valstybei. pastangas, kad vestų Valstybės įsipareigojimai turi derybas dėl šio draudimo apsiriboti vienos ar kitos suteikimo ar ieškotų kitų atsakomybės už branduolinę būdų suteikti Būtiną žalą konvencijos reikalavimų draudimą. prisiėmimu, operatorius tuo tarpu turi prisiimti esminę šios atsakomybės dalį (įvairiose šalyse ši atsakomybė svyruoja nuo 90 iki 1500 mln. Eurų).20 6 PRIEDĖLIS Būtina aiškiai nustatyti, kada Kada Operatorius ar EKSPLOATAVIMO Operatorius įsipareigoja pateikti Projekto bendrovė NUTRAUKIMO IR ATLIEKŲ Preliminarų eksploatavimo pateiks ir preliminarų TVARKYMO nutraukimo planą ir atitinkamą Eksploatavimo FINANSAVIMO PRINCIPAI sąmatą, siekiant nustatyti realius nutraukimo planą bei atskaitymus į Eksploatavimo sąmatą? nutraukimo fondą. Pagal pirminius įvertinimus bei patirtį iš kitų šalių, turinčių panašaus tipo reaktorius, panašu, kad baigus eksploataciją susiformuos labai dideli radioaktyvių atliekų kiekiai, ženkliai didesni nei elektrinėse su suspausto vandens reaktoriais.
 11. 11. LITGRID ATMINTINĖ APIE SINCHRONIZACIJĄ SU KONTINENTINĖS EUROPOS TINKLAIS IEil. Dokumento teiginys Argumentai „už “ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/arNr. klausimas21 Jungiantis prie KET yra Svarbus tik dėl to, kaip bus Visiškai nesvarbus. Baltijos šalys labai svarbus vietinės užtikrinamas tokios didelės turi pakankamus energetinius generacijos – Visagino AE – vienetinės galios rezervavimas. galingumus artimiausiai vaidmuo dėl šių pagrindinių perspektyvai. priežasčių:22 Visagino AE užtikrins Baltijos Bus galima atsisakyti pasenusių Bazinė generacija Baltijos šalyse šalių pakankamą bazinę ir neefektyvių energetinių blokų, ir dabar yra visiškai pakankama generaciją ir sistemos pirmiausia Lietuvos elektrinėje, tenkinant visų šalių poreikius: adekvatumą. galbūt Kauno elektrinėje. skalūnų elektrinės bei statoma Tikėtina, kad nereikės įrengti nauja rezervinė dujų elektrinė brangių dūmų valymo įrenginių Estijoje, hidroelektrinės bei nauji Vilniaus ir Kauno elektrinėse, kombinuoto ciklo energetiniai paliekant jas rezerve. Tiesa, blokai Latvijoje, Lietuvos elektrinė neaišku, kaip bus ateityje su nauju kombinuoto ciklo gaminama ir tiekiama šiluma energetiniu bloku Lietuvoje. šiuose miestuose.23 Be pakankamos vietinės Be turimų rezervų ir/ar susitarimų generacijos, Baltijos šalių su kaimyninėmis šalimis esamų sinchroninis prisijungimas galių rezervavimo atveju prie KET būtų neįmanomas. sinchroninis prijungimas taip pat nėra įmanomas; kiekvienas prisijungiantis regionas turi išspręsti ne tik generavimo, bet ir rezervavimo klausimus.
 12. 12. LITGRID ATMINTINĖ APIE SINCHRONIZACIJĄ SU KONTINENTINĖS EUROPOS TINKLAIS II Eil. Dokumento teiginys Argumentai „už“ Argumentai „prieš“ Pasiūlymas ir/ar Nr. klausimas 24 Vietinės generacijos Jeigu tos vietinės Dideli vienetiniai energetiniai nebuvimas dėl apkrautų generacijos iš viso nebūtų, pajėgumai reikalauja labai tarpsisteminių linijų arba Baltijos šalys būtų didelių rezervinių galių. VAE importuojant elektros energiją, deficitinės. atveju, Baltijos šalyse esančių labai apsunkintų rezervų gavimą greitų rezervų tam nepakanka. iš kaimyninių sistemų; Suomija pati yra deficitinė, Lenkijos gamintojai yra sutelkti pietinėje dalyje, šiaurinė dalis yra deficitinė, ir didelių galių perdavimas iš pietinės dalies į šiaurinę yra problematiškas.Parengė: Artūras Dainius.Konsultavo*: Saulius Kutas, Viktoras Ševaldinas, Birutė Teškevičienė, Vladas Paškevičius, Daivis Virbickas, Vidmantas Jankauskas ir kt.•Parengtame dokumente tiesiogiai ar netiesiogiai buvo įvertinta kiekvieno konsultavusio asmens nuomonė, tačiau visos formuluotės yradokumento rengusio asmens ir nebūtinai tiksliai pakartoja kiekvieno konsultavusio asmens nuomonę.2012-05-20

×