Mais conteúdo relacionado

Similar a Er010 pre-171124-presentatie energieke regio utrecht nieuw overvecht-uitgebreid(20)

Er010 pre-171124-presentatie energieke regio utrecht nieuw overvecht-uitgebreid

 1. Utrecht Nieuw Overvecht 24 november 2017
 2. Krijn Ratsma • bijna 25 jaar duurzaam architect • ontwerper/ eigenaar / gebruiker van een energieneutraal bedrijfspand • voorzitter Stichting Energieke Regio Sprekend namens: • Gemeente Utrecht • Energiefonds Utrecht • ONO (Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht) • Rabobank Utrecht • onze kennispartner SGS Search Wie staat er voor u?
 3. Wie staat er voor u? Waarom koos ik voor een duurzaam bedrijfspand?
 4. Wie staat er voor u? Dat deed ik omdat: • Ik me verantwoordelijk voelde voor onze toekomst • Ik me wilde profileren als innovatief en duurzaam architect • Ik vanuit financieel motief geen energierekening wilde • Ik ook in de toekomst een courant gebouw wilde hebben • Ik een prettig en gezond binnenklimaat wilde Kortom: • Ik zag de kansen die duurzaamheid me biedt! • Ik help u graag om deze kansen ook voor u te ontdekken! Daarom mijn vraag aan u …
 5. Wat is Energieke Regio? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?
 6. Wat is Energieke Regio? Dat doen we door: • U te helpen uw kansen te identificeren • U te helpen uw voordelen te berekenen • U te helpen uw maatregelen te realiseren Altijd 100% onafhankelijk, altijd vanuit uw belang
 7. Wat is Energieke Regio? Wat is Energieke Regio?
 8. Wat is Energieke Regio?
 9. Wat is Energieke Regio? Hoe werkt Stichting Energieke Regio? • We helpen gemeenten en andere lokale partijen zoals EFU en ONO om een succesvol project op te zetten • We zijn zelf geen adviesbureau • We helpen lokale adviseurs om succesvol te adviseren • We ondersteunen hen daarbij waar nodig • We ‘vertalen’ soms de wensen van ondernemers in technische taal en de technische adviezen in ‘ondernemerstaal’ • We inspireren gebouweigenaren en gebruikers van gebouwen om te investeren in duurzame maatregelen
 10. Wat is Energieke Regio? Hoe werkt Stichting Energieke Regio? • We leren iedere eigenaar (of huurder) van zakelijk en maatschappelijk vastgoed te verdienen aan duurzaamheid! • We adviseren volstrekt onafhankelijk! • We wijzen op de wettelijke verplichtingen • We wijzen op de (fiscale) stimuleringsmaatregelen • We beperken ons tot zinvolle maatregelen met een aantrekkelijk rendement! • U bepaalt als deelnemer zelf wat u aantrekkelijk vindt.
 11. Wat is Energieke Regio? Actuele status: 20 regio’s op het grondgebied van 75 gemeenten Meer dan 100 professionals die u kunnen helpen Op Nieuw-Overvecht hebben we 16 deelnemende bedrijven
 12. Waarom doet men mee? Laagdrempelig: • Deelname voor bedrijven en maatschappelijke organisaties vanaf €400 en – indien gewenst – financiering maatregelen • Hier zelfs gratis ondersteuning voor advies zonne-energie Praktisch, inspirerend en sympathiek: • Advies sluit aan op drijfveren en ambities van de deelnemers • Positief en altijd vanuit een volstrekt onafhankelijke positie Verbindend en versterkend voor de lokale groene economie: • Regionale aanpak, samen bouwen aan duurzame community • Deelnemers krijgen positieve (media)aandacht • Uit te voeren maatregelen kunnen desgewenst collectief worden aanbesteed
 13. Hoe kunnen we u helpen? Hoe wordt er geadviseerd en wat kost dat?
 14. Hoe kunnen we u helpen? Hoe wordt er geadviseerd? • Dat doen we zoveel mogelijk met lokale en regionale adviseurs • Zij worden begeleid door onze stichting (samen met onze kennispartner) • Wij leren van hen, zij leren van ons • De wijsheid wordt tussen de regio’s uitgewisseld • Voor complexer advieswerk kunnen we desgewenst onze kennispartner inzetten Local-for-local, met landelijke ondersteuning en borging!
 15. Hoe kunnen we u helpen? Het ‘Advieshuis’
 16. Hoe kunnen we u helpen? Onafhankelijk advies meestal in 3 adviesrondes: 1. Bewustwording -Waar liggen de kansen? Energiek 3P-profiel (€400 - €800) -Eventueel ook toets aan wettelijke eisen (+ €375 - €1.325) 2. Berekening (meestal €200 - €1.500, soms meer) -Wat kost het en wat levert het op? 3. Begeleiding (meestal €200 - €1.500, soms meer) -Aanvraag subsidies -Opvragen en vergelijken offertes -Begeleiden uitvoering -Meten van de resultaten
 17. Hoe kunnen we u helpen? Utrechtse regeling voor advies m.b.t. zonnepanelen: • Gratis haalbaarheidsonderzoek door SoftEnergy • Gratis aanvraag van SDE-subsidie voor grootverbruikers • Onder voorwaarden een aantal uren gratis ondersteuning om te helpen tot realisatie te komen Zo’n kans laat u toch niet liggen?
 18. Hoe kunnen we u helpen? Ons advies stemmen we af op uw drijfveren: • Bewustwording: energiek 3P-profiel • Financieel, wettelijke eisen: Energie Ambitiescan (binnenkort) • Comfort verbeteren en MVO: energiek 3P-profiel • Huurder en verhuurder samen: energiek 3P-profiel • Financieel, wet, label: EPA-U maatwerk, EED, EPK • Alleen verlichting: QuickScan verlichting • Alleen zonnepanelen: QuickScan zonnepanelen • Collectief: maatwerk, per sector en/of per maatregel Altijd aangepast aan uw situatie, altijd onafhankelijk!
 19. Hoe kunnen we u helpen? Ook wijzen we u op aantrekkelijke regelingen: • Subsidie landelijk: duurzame warmte (ISDE) • Subsidie landelijk: zonnepanelen, grootverbruik (SDE) • Doelgroepen- en themasubsidies landelijk: asbestsanering • Fiscale aftrek: Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA), Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) Energieke Regio heeft memo’s over zonnepanelen / ISDE
 20. Hoe kunnen we u helpen? Energie besparen, comfortwinst en MVO in één aanpak?
 21. Hoe kunnen we u helpen? Adviesinstrument om verduurzamingskansen in beeld te brengen: • Het Energiek 3P-profiel (kwalitatieve nulmeting) - Brengt de kansen in beeld - Biedt inzicht in huidige situatie - Geeft sturing aan het beleid - Legt basis voor verder advies - Wordt nog niet gerekend aan rendement/terugverdientijd - Het kost 2 à 3 uur ter plekke - €400 – €800 excl. btw, afhankelijk van de tijdsbesteding - We mailen u ons informatieblad
 22. Hoe kunnen we u helpen? Adviesinstrumenten voor energiebesparing en comfort: • QuickScans (getalsmatig onderbouwd) voor: - Verlichting - Sluipverbruik - Verwarming, koeling, ventilatie - Monitoring van het binnenklimaat - Warmtebeeld onderzoek - Brainstorm met (huis)installateurs - Second opinions op offertes van (huis)installateurs - Toets aan wettelijke eisen
 23. Hoe kunnen we u helpen? Als mogelijk vervolg op deze QuickScans: • BigScans voor: - Aanpassen en vervangen van installaties - Aanpassen van bouwkundige constructies - Opstellen van een investeringsbegroting • Verkennen en aanvragen van subsidies • Aanvragen en vergelijken van offertes en begeleiden van de uitvoering
 24. Hoe kunnen we u helpen? Zelf duurzame energie opwekken?
 25. Hoe kunnen we u helpen? Voor wie zelf duurzame energie wil opwekken: • T.b.v. een zonnestroominstallatie: - PV-scan met exploitatieberekening, waarin alle relevante factoren aan bod komen - Uitleg van de complexe materie • Met als mogelijk vervolg: - Aanvragen van subsidies - Opstellen programma van eisen - Aanvragen en vergelijken offertes - Begeleiden van de uitvoering
 26. Hoe kunnen we u helpen? Belangrijk bij zonnestroominstallaties: • Is uw dak(bedekking) geschikt? • Bent u grootverbruiker (> 3 x 80A) of kleinverbruiker? • Grootverbruiker: kan SDE subsidie aanvragen (>15 kWp) In maart 2018 kan er weer subsidie worden aangevraagd • Kleinverbruiker: kan (nog) salderen / EIA aanvragen (>25 kWp) • Kunt u gebruik maken van fiscale faciliteiten? • Gaat u investeren uit Eigen Vermogen of financieren? • Zonnestroom is altijd maatwerk! • Lees onze memo over de diverse regelingen!
 27. Hoe kunnen we u helpen? Voorbeeld van een zonnestroominstallatie:
 28. Hoe kunnen we u helpen? Als u niet zelf wilt of kunt investeren: • Lening • Hypotheek • Investering door een Energy Service Company (ESCo) • Investering door omwonenden (Postcoderoosproject) of een energiecoöperatie • Maatwerk
 29. Hoe kunnen we u helpen? Ook weer speciaal voor Utrecht: Energielening Utrecht • Verstrekt door Energiefonds Utrecht • Aan te vragen via www.energieleningutrecht.nl • Lening voor een aantal veel voorkomende maatregelen • Maximaal 75% financiering via deze lening • Bedragen tussen € 5.000 en € 50.000 • Looptijden tot 10 jaar • Rente tussen 1 ½ en 2%
 30. Hoe kunnen we u helpen? Hoe zit het nu met de wettelijke verplichtingen?
 31. Hoe kunnen we u helpen? Er is een wet die u verplicht ….
 32. Hoe kunnen we u helpen? …. om geld te verdienen!
 33. Hoe kunnen we u helpen? Wet milieubeheer (bij meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas): • Terugverdientijd korter dan 5 jaar • Verplicht = vervelend • Maar uw financieel rendement is al snel 10-20% • Dus ook nuttige maatregelen als ze niet verplicht zijn! • Wij kunnen toetsen en een plan van aanpak opstellen -Energielabel C of beter voor kantoren vanaf 2023 -EED plicht (bij meer dan 250 FTE op concernniveau en/of jaaromzet > €50.000.000 en balanstotaal > €43.000.000)
 34. Hoe kunnen we u helpen? Verplichte Erkende Maatregelen per sector (bij meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas): • Gebouwschil • Ruimteventilatie • Ruimteverwarming • Ruimte- en buitenverlichting • Warm tapwatervoorziening • Processen • … en een aantal andere categorieën • Soms meerdere Erkende Maatregelenlijsten per gebouw
 35. Hoe kunnen we u helpen? Tot slot …. een paar voorbeelden uit onze adviespraktijk?
 36. Hoe kunnen we u helpen? Voorbeeld 1: • Een ondernemer wil heel graag energieneutraal worden, gebruikt aardwarmte, vrijwel geen gas • Is zo trots op zijn duurzame techniek dat de technische ruimte een glaswand naar de gang heeft • Zijn dak is te klein om genoeg stroom op te wekken > CO2 gemonitord / ventilatiehoeveelheid naar 25% > Buitenverlichting dimbaar LED met sensoren > Binnenverlichting LED met sensoren > 120 zonnepanelen minder nodig, doel bereikt
 37. Hoe kunnen we u helpen? De bijbehorende businesscase: • Jaarverbruik ventilatie voor aanpassing: €4.500 • Jaarverbruik ventilatie na aanpassing: €1.500 • Jaarlijks voordeel door aanpassing: €3.000 • Investering programmeren gebouwbeheersysteem: €3.500 • Eenvoudige terugverdientijd: ruim 1 jaar • Aanpassing betrof met name het plaatsen van CO2- sensoren in de luchtkanalen en 2 uur programmeerwerk • Ca. € 30.000 aan investering in zonnepanelen vermeden.
 38. Hoe kunnen we u helpen? Voorbeeld 2: • Een productiebedrijf verbruikt veel energie met haar verlichting • Kan men afgaan op algemene kengetallen over terugverdientijden? > Nee, want het aantal branduren is bepalend > Branduren beperken is soms kosteneffectiever dan overstappen op led > Dat kan met aanwezigheidssensoren, daglichtdetectie, meedimmende lampen, aparte schakeling voor gevelzones (per situatie te beoordelen)
 39. Hoe kunnen we u helpen? De bijbehorende businesscase: • Jaarverbruik verlichting voor aanpassing: €3.600 • Jaarverbruik verlichting na aanpassing: €1.300 • Jaarlijks voordeel door aanpassing: €2.300 • Investering vervangen lichtbronnen: €9.500 (met KIA) • Eenvoudige terugverdientijd: ruim 4 jaar • Alternatief: vervangen complete armaturen, is iets duurder maar komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek en de post jaarlijks onderhoud gaat flink omlaag
 40. Hoe kunnen we u helpen? Voorbeeld 3: • Een ondernemer heeft drie offertes voor zonnepanelen opgevraagd • Hij vraagt Energieke Regio de offertes te beoordelen > Hogere kwaliteit bedongen > Langere garanties gekregen > Betere betalingsvoorwaarden overeengekomen > Voor een heel veel lagere prijs > Bij een regionale aanbieder > Zeer tevreden over het eindresultaat
 41. Hoe kunnen we u helpen? De bijbehorende businesscase: • Jaarverbruik elektra voor installatie: €30.100 • Jaarverbruik elektra na installatie: €21.400 • Jaarlijks voordeel door installatie: €8.700 • Jaarlijks voordeel door SDE-subsidie: €10.600 • Jaarlijks nadeel door diverse kosten: €1.100 • Jaarlijks totale voordeel: €18.200 • Investering zonnestroominstallatie: €119.200 • Eenvoudige terugverdientijd: 6,5 jaar • Bij financiering: alle jaren winst!
 42. Ondernemer aan het woord
 43. Wilt u meedoen? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?
 44. Wilt u meedoen? Samengevat: • Energieke Regio biedt positieve energie! • Aan de hele regio, gericht op zakelijk en maatschappelijk vastgoed • 100% onafhankelijk, uitsluitend in uw belang Voormalig staatssecretaris Mansveld: ‘Energieke Regio, een prachtvoorbeeld van Duurzaam Doen! … Doet u mee?’
 45. Wilt u meedoen? Wilt u deelnemen aan Energieke Regio Utrecht Nieuw Overvecht? • Spreek ons straks aan of neem later contact op: -Stichting Energieke Regio: Krijn Ratsma -per e-mail: info@energiekeregio.nl -mobiel: 06 5363 9899 • Wij beantwoorden al uw vragen en brengen offerte op maat uit U krijgt de presentatie en aanvullende informatie per mail
 46. Wilt u meedoen? Uw deelnemerssticker ligt voor u klaar!