O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Пасивна мрежна опрема

Пасивна мрежна опрема која се користи да би се омогућио приступ интернету.

 • Seja o primeiro a comentar

Пасивна мрежна опрема

 1. 1. Рачунарске комуникације Пасивна мрежна опрема
 2. 2. Уводни део Рачунарску мрежу чини више рачунара повезаних тако да могу да размењују податке. 2
 3. 3. Да би рачунар могао да размењује податке са другим рачунаром неопходни су: 1. комуникациони медијуми, 2. комуникациони уређаји и 3. комуникациони софтвер. Комуникациони медијуми служе за пренос података. Могу бити жични и бежични. Брзина преноса података изражава се бројем бита у секунди. 3 жични пренос података бежичн пренос података
 4. 4. Комуникациони уређаји служе да прилагоде облик информације запренос преко комуникационих медијума. Комуникациони уређаји су: мрежни контролери, модеми, свичеви, рутери... 4 мрежна картица мрежна картица за бежични пренос мрежни контролер интегрисан на матичној плочи
 5. 5. 5 модем свич рутер
 6. 6. Комуникациони софтвер чине две групе програма: везници ( драјвери) и апликативни програми за комуникацију. 6 претразивачи интернета ( пример апликативних програма за комуникацију ) мрежна картица и CD са драјвером
 7. 7. Рачунарске мреже делимо према: 1. простору који мрежа покрива на локалне и глобалне и 2. улози рачунара у рачунарској мрежи на тип клијент-сервер и тип равноправних рачунара у рачунарској мрежи. 7 локална мрежа глобална мрежа
 8. 8. Топологија рачунарских мрежа представља геометријско уређење рачунара и веза у рачунарској мрежи. Рачунарска мрежа може имати. 1. топологију звезде ( star ), 2. прстенасту топологију ( ring) , 3. топологију магистрале ( bus) и 4. хибридну топологију ( комбинација основних топологија). 8
 9. 9. Да би у рачунарској мрежи постојала размена података, потребно је да буду задовољени стандарди за: протоколе, комуникациони софтвер и мрежну архитектуру. Протоколи су правила и процедуре за комуникацију рачунара у мрежи. Мрежна архитектура је физичка веза рачунара у мрежи . Администратор мреже управља радом мреже и издаје радне налоге. Радни налог се састоји од : 1. корисничког имена ( user name) и 2. лозинке (password). 9
 10. 10. Централни део Каблови спадају у категорију пасивне мрежне опреме. У случају формирања рачуанрске мреже у објекту на спрат треба  обавити хоризонтални и вертикални развод (каблирање). Хоризонтални развод подразумева повезивање рачунара унутар просторије и на самом спрату, а вертикални између спратова.  Од врсте развода зависи избор каблова. Избор кабла је везан и за топологију мреже, протокол и величину мреже.  10
 11. 11. UTP и STP каблови Каблови са уплетеним парицама могу бити оклопљени (STP) и неоклопљени (UTP). 11 UTP кабл који обично срећемо примењен у рачунарским мрежама, је састављен од четири пара жица (парица) унутар гуменог омотача. Сваки пар жица је уплетен како би се смањило преслушавање,. Што је корак упредања парице мањи ( више уплетена), већа му је отпорност на интерференције, а и цену му расте. UTP кабл STP кабл
 12. 12. Квалитет UTP кабла може варирати у зависности од пречника парице, квалитета и дебљине њене изолације. Модерни индустријски стандарди за рачунарску мрежу направљени су од стране EIA/TIA и у оквиру ове асоцијације установљене су четири основне категорије UTP каблова, од категорије 3 до категорије 6е, детаљно прописаних по стандарду EIA/TIA-568. Oклопљени кабл (STP) се састоји од четири парице обавијене металном фолијом ради заштите од спољашњих електромагнетних зрачења. Oклопљени кабл (STP) треба употребити за вертикално каблирање због могућности близине електричних инсталација приликом постављања између спратова. 12
 13. 13. 13 конектор RJ-45 кабл са конектором RJ-45 Стандардни конектор за UTP кабл носи ознаку RJ-45. Он је налик конектору RJ-11 који се користи за стационарне телефоне, са том разликом што има осам уместо четири проводника. 
 14. 14. RJ-45 конектори за STP каблове су оклопљени и имају другачији распоред изолованих проводника. Да би се монтирало конектор на кабл потребан је алат. Потребни су: обична клешта, модуларна клешта и тестер за каблове. 14 обична клешта модуларна клешта тестер за каблове
 15. 15. Препоручена веб адеса: http://www.youtube.com/watch?v=vQ7oYl8Pl1Y ( На наведеној адреси можете погледати филм о постављању конектора на каблове.) Оптички каблови 15 Оптички каблови су сачињени од влакана са централним стакленим језгром, обавијеним стакленим омотачем. Влакна су заштићена са неколико слојева заштитне облоге. стаклено језгро стаклени омотач заштитна облога
 16. 16. Кроз кабл се преноси светлосни сигнал. Потпуно су отпорни на било какве електро-магнетне утицаје. Када се формира рачунарска мрежа, обично се између спратова полаже оптички кабл (вертикални развод) због великих растојања и већег пропусног опсега који су потребни. Код полагања овог кабла потребно је поштовати правила о његовом савијању, јер исувише велики угао савијања може спречити простирање светлости. Најчешће чине основу тзв. кичму (backbone) телекомуникационих мрежа. 16
 17. 17. Конектори за оптичке каблове носе ознаке ST или SC. ST конектор SC конектор Процес настављања каблова се назива "затапање у електричном луку", популарно сплајсовање и захтева веома скупу опрему.  17

×