O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

EOD_Kragujevac.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

EOD_Kragujevac.pptx

 1. 1. Vladimir Nedić vnedic@kg.ac.rs Visoka tehnička škola Kragujevac
 2. 2. Predstavljanje Portala otvorenih podataka grada Kragujevca EOD – energetski otvoreni podaci
 3. 3. O Kragujevcu • Predstavlja istorijsku i aktuelnu tehnološku prestonicu Republike Srbije • Privredni razvoj prvenstveno zasniva na visoko obrazovanim i sofisticiranim gradjanima. • Imenuje Energetskog menadžera grada • Pokreće prvi portal otvorenih podataka lokalne samouprava u Srbiji • Kragujevac je liderski grad (a liderstvo obavezuje - noblesse oblige)
 4. 4. O podacima
 5. 5. O podacima ili… • Podaci : Podaci su osnovna, “sirova” kategorija. Jednostavno postoje i nemaju nikakvog značaja izvan svog postojanja (Mogu da postoje u bilo kom obliku, upotrebljivom ili ne. Sami po sebi, nemaju značenje. U računarskoj terminologiji, tabele generalno nastaju zbog čuvanja nekih podataka.) • Informacije: Informacije su podaci od značaja za konkretnog korisnika (koji su dobili značenje putem relacijske veze). Ovo "značenje" može, ali ne mora, biti korisno. There are no facts, only interpretations. Fridrih Niče
 6. 6. O informacijama • Podaci predstavljaju činjenicu ili izjavu o događaju bez veze sa drugim stvarima. Primer: Pada kiša. • Informacije odražavaju podatke u kontekstu konkretnog korisnika. Razumevanje odnosa neke vrste, moguće uzroka i efekta od interesa za tog korisnika. Primer: Temperatura je pala za 15 stepeni, a zatim je počela kiša. • Znanje predstavlja obrazac kojim se povezuje i generalno obezbeđuje visok stepen predvidljivosti šta se opisuje ili šta će se desiti sledeće. Primer: Ako je vlažnost veoma visoka i temperatura se značajno smanjuje, često je malo verovatno da će atmosfera biti u stanju da zadržava vlagu, tako će pasti kiša. • Mudrost odražava više razumevanja osnovnih principa sadržanih u okviru znanja koja su u suštini osnova za znanje samo po sebi. Mudrost je suštinski sistemska. Primer: Ponesi kišobran ako ne želiš da pokisneš, jer znaš da je velika verovatnoća da će padati kiša. A to obuhvata razumijevanje svih interakcija između padanja, isparavanja, strujanja vazduha, temperaturnih promena i kiše.
 7. 7. O znanju Sada razmotrite sledeće: • Imam kutiju. • Kutija je 75 cm široka, 75 cm duboka i 185 cm visoka. • Kutija je veoma teška. • Kutija ima vrata na prednjoj strani. • Kada otvorim kutiju, u njemu ima hrane. • U kutiji je hladnije nego spolja. • Obično pronalazite kutiju u kuhinji. • U kutiji postoji manji odeljak sa ledom u njemu. • Kada otvorite vrata, svetlo se uključuje. • Kada pomerite ovu kutiju, obično se ispod nje nalazi puno prljavštine. • Prašina ima tendenciju da se skuplja na vrhu ove kutije.
 8. 8. O otvorenim podacima portala • Generisani od strane Gradske javne uprave (GJU) • Prikazuju potrošnju ključnih energenata GJU-e • Brojačano i grafički prikazani • Slobodno dostupni • Pristupačni javno preko interneta • Mašinski čitljivi i pogodni za dalju obradu • Dostupni u otvorenim formatima
 9. 9. Javne zgrade Privatne zgrade (u pripremi) Zgrade Putnička vozila Transportna i radna vozila Autobusi (gradski javni prevoz) Motorna vozila Struktura podataka portala (Kwh, ToE, CO2)
 10. 10. Ustanove – pregled potrošnje po godinama/energentima Grafički agregiran prikaz po ustanovama po svim godinama (energenti, ToE, CO2) Preuzimanje podataka (xls(x), csv, tsv, html) OTVORENI podaci Ažuriranje potrošnje energenata za objekte i vozila Ažuriranje objekata i broja/strukture vozila Unos vrsta energen. / kateg. vozila /ekono/ekoloških koeficijenata Admin portala Funkcije portala
 11. 11. Podizanje konkurentnosti javne uprave UK=SocK+EkonK+EkolK Ekonomska Socijalna Ekološka STUBOVI KONKURENTNOST
 12. 12. Krugovi konkurentnosti UK=SocK x EkonK x EkolK Ekološka Socijalna Ekonomska
 13. 13. Ekonomska konkurentnost • Sakupljajući i agregirajući podatke o računima i potrošnji energenata kod zgrada ili transporta prati se na makro nivou efikasnost i efektivnost potrošnje energenata • Uporedivost - sva potrošnja je u krajnjoj instanci prikazana u ToE/Kwh i u (tonama ekvivalnetne nafte) radi uporedivosti kao i • Struktura (daljinsko grejanje, struja, gas, voda etc. ili benzin, dizel, TNG, metan etc) što bar delimično osvetljava kretanja i trendove ekonomske konkurentnosti javne uprave
 14. 14. Socijalna konkurentnost • Koncept otvorenih podataka (otvorenog obrazovanja, otvorene nauke, otvorenog koda) pospešuje socijalnu konkurentnost • Podaci - naftu 21. veka (velikim delom kanališe Javna uprava, na različitim nivoima) pristupačni svakom građaninu. • Otvorenje podataka, informacija i znanja je temeljni uslov socijalne jednakosti
 15. 15. Ekološka konkurentnost • Svi podaci su pretvoreni i prikazani i u emisiji CO2 • Struktura i uporedivost trendove, relativne i apsolutne iznose zagađenja okoline usled energetske potrošnje. • Prvi korak u praćenju Ekološke konkurentnosti javne uprave.
 16. 16. JAVNO DOSTUPNI PODACI OTVORENI PODACI PODACI JAVNE UPRAVE PRIVATNI PODACI PRIMERI
 17. 17. 1 2 3 Saniranje kroz Javno-Privatno partnerstvo Otvoreni + Privatni podaci Postojeća energetska ne-efikasnost Javno dostupni podaci Detekcija stanja Otvoreni podaci
 18. 18. 4 5 Poboljšanje eng. efikasnosti Otvoreni podaci Sakupljanje podataka - ogledni zid + igralište Otvoreni + Privatni podaci
 19. 19. Pokrenut projekat izrade kotlarnice na obnovljive izvore energije (pelat)
 20. 20. Trendovi • Gradovi su lideri • Javno privatno partnerstva • Stokovi podataka > Tokovi podataka • Struktura izvora energije + Struktura potrošača energije • IoT & BigData & AI Internet of Things & BigData & Artificial intelligence
 21. 21. Literatura • www.odata.sts.in.rs/ • Analysis platform for the presentation of a set of open data in education and public administration • Generating Economic Value through Open Data • Economic, Social and Environmental Dimension of Sustainable Competitiveness of European Countries • 3 big open data trends in the United States • www.data.kragujevac.rs
 22. 22. Hvala na pažnji!

Notas do Editor

 • U okviru nedelje otvorenih podataka pod pokroviteljstvom UNDP (razvojnog programa UN)
 • I grada Kragujevca sa partnerima, predstavićemo Portala otvorenih podataka

  One stop Shop
  Grad kg vec dugo se posvecuje tome I ovo predstavlja jedan od sledecih koraka u otvaranju i dostuppnosti podataka kg gradjanima kao glavnim korisnicima javne uprave

 • Posle upoznavanja sa konceptom otvorenih podataka prezentovaćemo pilot projekat njihove primene u Javnoj upravi grada Kragujevca.
  Portal otvorenih podataka grada Kragujevca je u svojoj prvoj iteraciji otvorio gradjanima podatke o energetskoj potrošnji, energetskoj efikasnosti i uticaju te potrošnje na životnu sredinu.
 • Podaci obuhvataju dva odvojena seta:

  Prvi se odnosi na podatke o potrošnji energenata (električne, daljinskog grejanja, čvrstog goriva, naftnih derivata uključujući i potrošnju vode) svih javnih ustanova pod upravom lokalne samouprave

  Drugi se odnosi na podatke o potrošnji energenata svih putničkih i transportnih vozila, kao i građevinskih mašina javnih ustanova uključujući i vozila gradskog javnog transporta koji su pod ingerencijom Gradske saobraćajne agencije • OVDE IDU VIDEO PRIKAZI
  Svaki od pomenutih setova podataka pruža mogućnost:
  otvorenog pregleda podataka u tekstualnom i grafičkom prikazu
  otvoreno preuzimanja podataka za dalju analizu i
  Administriranje podataka ovlašćenih osoba

  Na ovaj način ceo portal je po nama kao autorima dobio veoma zanimljivu strukturu jer doprinosi isticanju značaja nečeg što prevazilazi uticaj otvorenih podataka a to je podizanje konkurentnosti Javne uprave, u ovom slučaju grada ali domen se može proširiti i na regionalni nivo.

  Šta hoću time da kažem?
  Pa u visoko globalizovanom i kompetitivnom tržišnom okruženju tržišne sile (koje su uobičajene u privatnom sektoru) počinju da deluju i u sferi javnog sektora. Kompanije ali i samostalni freelenseri, StartUp ovi, Spin off ovi drastično povećavaju kapacitet svoje mobilnost i mogu sve više da biraju u kom će prostoru javne uprave i javnom okruženju da posluju i u krajnjoj instanci kojoj javnoj upravi će plaćati poreze!!!

  Dobar primer je planirana megafabrika VW i borba država u okruženju da se nametnu kao konkurentniji partner.

  Javne uprave moraju stoga da povećavaju svoju konkurentnost na tržištu.
 • Prema WEF u globalna konkurentnost se opisuje sa tri stuba konkurentnosti i naš pilot Portal može da ukaže na sve tri komponente.

  Koncept trostrane konkurentnosi se može opisati mehanistički kao sistem stubova gde je ukupna konkurentnost uprošćeno posmatrano zbir
  UK=SK+EkonK+EkolK
 • Ali relnije je predstaviti ga organski kao ugnježdene i često međusobno isprepletane konkurentnosti gde ukupna konkurentnost životno zavisi od svakog svog gradivnog elementa.
 • Igrom slučaja naš portal bar malo osvetljava sve tri konkurentnosti.

  Ekonomska konkurentnost - Sakupljajući i agregirajući podatke o računima i time potrošnjie energenata bilo kod zgrada ili transporta prati se na nekom makro nivou efikasnost, efektivnost i ekonomičnost potrošnje energenata – sva potrošnja je prikazana i u ToE (tonama ekvivalnetne nafte radi lake uporedivosti) kao i njihova struktura (daljinsko grejanje, struja, gas, voda etc. ili benzin, dizel, TNG, metan etc) što bar delimično osvetljava kretanja ekonomske konkurentnosti javne uprave
  Socijalna konkurentnost –
  Sam koncept otvorenih podataka, otvorenog obrazovanja, otvorene nauke, otvorenog koda je u srži socijalne konkurentnosti. Kolokvijalno rečeno otvaranjem sakupljenih podataka mi podatke koji su NAFTA 21. veka, a koje velikim delom kanališe Javna uprava na različitim nivoima dovodimo do svakog zainteresovanog korisnika.
  Otvorenost podaka, informacija i znanja je temeljni uslov jednakosti, ali ne u smislu socijalističke uravnilovke nego u smislu jednakih uslova i startnih pozicija za sve građane, i način da se odblokira mehanizam socijalnog lifta.
  Ekološka konkurentnost – Svi podaci koji su sakupljeni na portalu su prikazani i u emisiji CO2 koja reflektuje trendove, relativne i apsolutne iznose zagađenja okoline usled energetske potrošnje što predstavlja prvi korak u praćenju Ekološke konkurentnosti javne uprave
 • Igrom slučaja naš portal bar malo osvetljava sve tri konkurentnosti.

  Ekonomska konkurentnost - Sakupljajući i agregirajući podatke o računima i time potrošnjie energenata bilo kod zgrada ili transporta prati se na nekom makro nivou efikasnost, efektivnost i ekonomičnost potrošnje energenata – sva potrošnja je prikazana i u ToE (tonama ekvivalnetne nafte radi lake uporedivosti) kao i njihova struktura (daljinsko grejanje, struja, gas, voda etc. ili benzin, dizel, TNG, metan etc) što bar delimično osvetljava kretanja ekonomske konkurentnosti javne uprave
  Socijalna konkurentnost –
  Sam koncept otvorenih podataka, otvorenog obrazovanja, otvorene nauke, otvorenog koda je u srži socijalne konkurentnosti. Kolokvijalno rečeno otvaranjem sakupljenih podataka mi podatke koji su NAFTA 21. veka, a koje velikim delom kanališe Javna uprava na različitim nivoima dovodimo do svakog zainteresovanog korisnika.
  Otvorenost podaka, informacija i znanja je temeljni uslov jednakosti, ali ne u smislu socijalističke uravnilovke nego u smislu jednakih uslova i startnih pozicija za sve građane, i način da se odblokira mehanizam socijalnog lifta.
  Ekološka konkurentnost – Svi podaci koji su sakupljeni na portalu su prikazani i u emisiji CO2 koja reflektuje trendove, relativne i apsolutne iznose zagađenja okoline usled energetske potrošnje što predstavlja prvi korak u praćenju Ekološke konkurentnosti javne uprave
 • Igrom slučaja naš portal bar malo osvetljava sve tri konkurentnosti.

  Ekonomska konkurentnost - Sakupljajući i agregirajući podatke o računima i time potrošnjie energenata bilo kod zgrada ili transporta prati se na nekom makro nivou efikasnost, efektivnost i ekonomičnost potrošnje energenata – sva potrošnja je prikazana i u ToE (tonama ekvivalnetne nafte radi lake uporedivosti) kao i njihova struktura (daljinsko grejanje, struja, gas, voda etc. ili benzin, dizel, TNG, metan etc) što bar delimično osvetljava kretanja ekonomske konkurentnosti javne uprave
  Socijalna konkurentnost –
  Sam koncept otvorenih podataka, otvorenog obrazovanja, otvorene nauke, otvorenog koda je u srži socijalne konkurentnosti. Kolokvijalno rečeno otvaranjem sakupljenih podataka mi podatke koji su NAFTA 21. veka, a koje velikim delom kanališe Javna uprava na različitim nivoima dovodimo do svakog zainteresovanog korisnika.
  Otvorenost podaka, informacija i znanja je temeljni uslov jednakosti, ali ne u smislu socijalističke uravnilovke nego u smislu jednakih uslova i startnih pozicija za sve građane, i način da se odblokira mehanizam socijalnog lifta.
  Ekološka konkurentnost – Svi podaci koji su sakupljeni na portalu su prikazani i u emisiji CO2 koja reflektuje trendove, relativne i apsolutne iznose zagađenja okoline usled energetske potrošnje što predstavlja prvi korak u praćenju Ekološke konkurentnosti javne uprave

×