O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Manual instruções koala_be_cool

318 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Manual instruções koala_be_cool

 1. 1. _ % 5% % 4 L r _ ía Iuszzragr *zjlç mlãf [vitral I; für; um. ; Ç1§| ;l: v^ l'_IH= .›1›*'A'l5|l›:1Jñlç» _ .1_| ¡'í'l_). ul›= lulcLru Iv_: =I; -' rrrúitlvnull | | IMwsspoKoALAaEoooLmuJnuu 1 @à mmnns1ms| N
 2. 2. llA (IT d ll; l : F i' i li. lvl_ L' l-lEaílíull_ IlÇhE-_l l_*l_~ V ' ! iHvlÉ-lt-Eiâillílltii: :iiã-fiçiti [lã wii : Nílvlêltãlãlltliíilfi: Luan iilíioia piaqiiraíioi; ;iiiiaoilaii -çiaar a itaim. oilal oiílílcfloi 'palm la: oílêllltils". ?amei-armar árêllálêls* o~ariiraiieiqibiiifiaiikai, :jliiaka : llãllulrl: :É al çiilíízilçi ; rara pitaniawani la ; isxít-: Ilãiii ma; giaeiiiaíhi ; ioílaaiiaioilçi para IITÍIOP. . i : lílvlêlttlãllilflléi: ?uma lêkfllêlllêki giram : :amei -zziinrriaciiiaiiztlai @la oiiia al Íoiaêia a; - 'ÉÉÍÊEI ei aa oilaaliçza. Lai aagiiin-: :lziiil . gia §l! I “a ei ailapiaiioila vila ! Lilçiél bla aa 'gulçiiêíla gtêliãllirtlêli aiii: - al ! rw @la la ¡ii-ai-: ihillzi pmrhibialia aaa aaziiiroi, a rua-iai: sina abr-i &hihi; libfiñ¡! i~: :-: ll91iia: .. T T : lililãlttlãliiliiléiz Llílllcza : Lilia mois-illllai pmi-“iailoialoiêa nal-s- para ! mim : iria piaxaii anita ? Lil lQI lei ~ alílvlêliílãliiÍlla-'iz ñiç- mania iii ima la mçiçilillai ; iariiaibialoiàliziçiiiai-giria laarii anita» ! Ílêl : Lilia: lll-iilllãíiíllüniêlã, ATÍVÂElIiÉIE-llllíilfñ: Nl9'! ÍTlll'? l§-'“lÍ-. P~l'll'§lílhlllêklglüviiãlhlêlhlíhflâ"ÚêllülllffkwCCQIÍIIONMIL-ãkfllâllk- ? ui ! la -Tláãlllílãlêl-ãl ; nim : Wii-ski aii ! lll vialiiçiiilei' aikêlíklêlilu. A : lílvlãlttlãiiliíilsiz No' aa sílaba ! lÍllk4Eli" ílllf-lniifêk- pirasiílaa aiçiilviloilaioilçiç. llliêlllñêlã, 'XGIHIO' ajaí-: ll-: iloi oi iiílapiçliíçki. : Iilvlãltâlêliiliilsiz Flora: : iii-aliar: : llrêlallêvilílsllêlllíêi al aigsi-çiliaissia; *ilazilsiiia lêkdüillllíbfi glãlfâi-: l-ffêlzlllhlt-flã* ! Ílàêililfwâll haha 51?? "Íllêlliilêlllêlêlãlgllllüâlll l= _| moxcilillzi , oi-iii°i_= i'oia§iêi. i : lílilãlttlãiiliíllri: Nei ! Ilf-lloià-ê lIEIÇKêIi" la llnipitçzxai, anual, êl-fíãpüãli', :: cial-zac Ellltslêli' aii êfi-cil-. tilaiiai, lilolliiíli" ; i milizilloi, iiiíllkiçii 'ilírslhullâl' íílpiçi @la viam-nulo» moitamaioíleia, at; ciihiiioíloi liilllcia : Liíisi llmíllllllêl piçiiírzllciapiêi i : lílvlãaâlãliiliiláiz ill-si ! üllixa ami ¡nçizilillai puiiíiaileiaàia . fi lar: íiü-iillmt- aiãiii lidas. s' fâlêizlílílílà, oi : ii al l= i moi-; ilillai gioitbiloialoià ariiãi 'llÍlêlílêl“êÍlãi. i : líldãtiflãlllíllti: llloi ~: :91l9I! i!iã-i @ilojlaím gilinttainiiia: aii lua loiolhllllçia ala lãl Ilioi-: illllrai gioiiiiçiloialoiêi. Al[i'lÉll~ÊÍÊll'llÍll! : lllliniiizi @lala ; il ¡ilíloi ; iai lai nielifnillai pioiiiiziloialoiâ : flui -fiillahlilw ; il lkfuhiíln. : lilrlãttlíliililléi: ltliiiiaài iiílliiia astra ¡iiçi-; ilflla gmlWkllolêlldã ; n al ! iauiziíl-; i “na : :anuai- nflaílw ! Ílmgílãliwâ*êllííühlül oi -íl : isiifãi ? lêllt-? lílíhl 9T' oilalçifioilçi. i : Nüvlãlttlãiiliiilri: llliiii-: :i iiíllliza aiii-gi mçizilillai gisiiiiiaiêialeiâ- ai al iiaimiíls- anita ; im- loilamar- oil: aioialiilai m pitsiloilaaiiaia lift-rias. . : Ílíldãlilflêllllíiíiz Nlllllíhl ! ifílllzia : Lila ¡Iioicillllai piaiübiloialoiêi -çiomioi ! III il-'llf-IIÍÍQZ' dia aagiiiíl-; ílçioil »sim al cz-çizilia. P44 iiiiiiiiii: : ii' . . . c c t
 3. 3. “ÍÍlÍll'iiÉ' iii. ^gÍÍÊliI| Éll«. Ê.! i. HU Hiei? ? ? IÉÍÇILIIÕÍI lrillãiilllliiêi IaÍÍILÍJÁi. Êifêli_ iiiiíÍliíÍilrrlllÁi. F"É IR'. IÊÍLÉIEIEIEI i tlíillãr-llêliliííílti: nioiaiilliai ; iriñiaiiiaiiã- ai-érüi oiliaaíiai-: íiai ; iaitai aiii: - in: - aiirliiiiaia. iai ! iíllistam aiaioi nrianiraia ciainiimaim tiani'; iniiaiia~aiiiai : iiai-aiiaiai iai; lllêllêlllllêlñj aajiazria» mais, êrelllçlãki amena-i : irritam iriam aagigirsiaamiaw iria iiêlílãi ! im i AIETIIÉII-EÍÉISIÍÍIAii: Ái-riamllrahàrf-i diailiptai» , iliai iai milk: iai lüâlíiêl : :iai iiaixa aiçiíêim oiiaaigajaioiiaia dia : pia mi aiífam ií-llmíil, ;tiara ; iai iai marcililiai ; ioiiiaiiiaiiãi ai ; iai iai roioiai. ;tia macio' o. via : :malta »riam = iai-çrllioiiaiiíl. ~ aifiifsir-tlãnliíiiii: àl ; anamaria : Lílian «arrasar-aim 'ãlãlfãl ! iêiíêiíl irairiiai ; ima . mari cialprazt dia: lIiêllÍÍãllêli" iai -araiiiazlai - 'l! ll! Íl§I ; um ari aisiioi. : iíiilãlitlêliilííliêi: :lift-aka iriam ail iiaiiíi iiai-rriiai aiii: :Ívuílaki iãlti iiairlliai: : aiiiiiacrioiiiaia. aialfaim iriam aiiirçiziiiaioiiaia. iiairifiiai tiara iai# montaram aiíêim iriam amarrar; ail amarga' oiial ! rriiiairiai miriam: ;iaitai -çzoiioxcrairii íaíilfãii" ail iiaiiêi : liiilêlitiãiil-íííla; sxriargirirarai (iai ! iria iai: iniciar: oiial anuais» iai ; rial ; iial iiaiià ariíam aii- aIÇÍlêL vimIIl-Élê' Íoiiçi-apiaai iaia. iiairlliaia ; i Íçmiciiiaia ; iaitai aviiiaii ; ialliiaiaiiiai i AIUIIEIK-EIJYIIÍIAi: 'lfelillgll! lãlarfvllei : :em ¡Füllllêiiiilãiál ; ni-iai asiaguirairaa @ia eilia al loialiiêi mi ííianiar oíiailiaiarhiiioi atari-ari, dia' oilia iai: -Çtdllêñiü arsriíimlalllbiiaioíiaki ; if-lim m* ; iianiairiaiaii-a»aiaraiaiiiaki dia ! iria al iialaiãi ariiãi aiagiiitçi. IMC 1* LÍFIL. *Clã ESÉÍiÍIÉi lVAIíÍIEÍÍFIIIAAZi. FIC &ÍIÍIISIÉEIÊI ? ll ? lã [IÊEIÃIÍÍÊAIIV ílãlãlllllÍllêíÍlsT 'É' Fltiilêllêliriliíiãi i alíitlíaltlfãiriiíiiâi _« ? im : Mplllllolílm ; iaiauíia 'tania aiiaziiaisiiçi aiçíiirannainiania ; iai ari niovrlnliaiiíei all ; fifa 3!¡ M1193¡ * Al[i'IÉll«! EÉliillÍlil! i-~ 'Tanabi cmllzflaioíia--êilhiniriçi*ãwdioriilai iiaiiziiai-ilaiialniiai-oi inirliai aiifãisr; i ÀILX'ÂE: CEÉIIÍII: :'SIW" Êi-ii-ai m-; iiãlifllai mi ai; 9. Í ~ i 9. . filrliiiaa- 9Íl$~ílêlpl9lin'h| ~3_ *ÍÍLISVIIPLÍ *gíiílill LAS Illílilliilslliê- [lã ÊIEÍÇILIIIIEIAÍIL' êllaliiílFâãii Eliil 'EÉiZ-liiiiêfrlílili? IiIIPCRII'AIÁVLÍK'JÍINI [IE LAYIIAILFC' l 'ÇÍEIILIÀILIIà 'L NO' qiílltxa- : :mi iai iawaiaiiaiiiai iêlvêli" ai mania». .Ágiaiai çiailiairia, ;iai ; rapairaioiir : :am um »siiaiargiania aiiiiaiviai. ; l No» iiílltaii' iallr-. i, êkfíillllílil, ;iiaimctiiaiqioi ai irariai iciiaiurriciiaioíl.
 4. 4. liillf"Í IIFTTkNÁLIIHCIÍ_FIÊT. II i r ¡rjrjrjr ¡rjjjmi ~ . P. _ '_ I_i FIIEJ_ : iiiiíi 'AIFIIININÍQI ríiiii. iiiriifíêitlb 'il/ :ÍIIINIHIQ: ?imalll aiilioíliam itaim "Fail iilllüllhllll ai iam aaaiiiiigi. 'foi airbrioíl iialllliLgl ai' aiiaiigiiiiaiíiam, ÀIUAIPYÍÊ ai-çíliiiií: tag¡ aaaiiligp. :Íi- aiiiailiaiãi: :liga airiiaiiiia ta. Iaiá-mk» O 'illéitlirllirlnz ! Vlilloíl aiariaiia. iiniii-i»'“iiiii'ii iiaiiiiiiaillliui ai : ilioilliigi ami. 'rain' -aiiliiiiaw aiaiiasvi -aiia; iaiiiiia am ima. P'Í! )'; if«| i“ 'ítaiiriai' aaa iam mai. ira aiêiaaiaiil ! miami ! raii iialiaiiiiriiiiatai IIbTÍÍI! l'§i, Tl'-§1ll~f. . 'ill-Jumirim iiiiiiii' aaa : lili-i aiaiiriaria. «iiiiliiiliam iiaiiiiiaaiiiãiañ kgs. aiiiitl 9.4' ioiíi 'illiiilallirlçiz [ia- iiaí: ai.1~xai'iiiiiai ! li ! Hai aiaiiriai iiiiiill vai¡ iaiaiaf : a. iiiiijiassiiiaiiiiíl : lima Iiiaiiiiiaiíi-aiiia. 'illiitlirlliilçiz [iii mai; ira: aiii¡ iiaiiriaia. HI" iiaiaiiiaaisii _mais ai isiiiliiil iai-maria¡ im ai iai»- iÍ! lI""l§Illll'Éil? ii IAVAIINIBIQ: [ii- 'nai ! kia 'riillia ; iaiiiíliçailpiaiiliigi Im êÍÍÍãlI! l!l! T~ ai-aiiiiliiiaia, ;iaiiii ? Fi àlGlíitflirê-wâli” iguaria. A 'illéiililllirlüz [iii mai: iiaiisjl aiííiviariiííiviiiam aiaaaiiui iiiaviii; iiaiii: aríííiiiai iiiiaaa : iii iiiaii : ama- iiaiiiii : riam : aqui: im : Ílllf-l italia” (faiiriai. 'AIMNIFIIFIQI [iii : mi aiaaim, nim, aiii, izaai. , irlka, rioíiai iiaiaaiai ai' Lei aims' *sima ai' niakamaioíl vraili-âiiaia, aiii; 'iiiiillai ! ISIIIE 'iilia iailíiaii; 'il/ Airlilllirlü: [Iii ii-; ri ! isif-“ilirianeiaiifiai #Eiilêiürêiêlll , xana iaaaai, itaim, ai iiíiiiai-aaiiriai i: iiiainiaiziiaial. INÁIÊINIÍIQ: [lei : iai: ;iiaiizró-i ditar; ;lixar-ih liiÍlçi : iaiirlt-ii" ; iiiçlkaiiçm 'iiliitlirllalnz Nava. iaiawai ciiiliiil 1m íiiia iiêliw ciaiiiai' iiiiiaiii-. .içiiiaiil “rm -iiaiiaggiivxaiz IAIFTÊINIIFÍQ: iriavariiiaai iilllie#'ãiillílêli'“Ti"Íil? -i"i'l§l§lÍêli” la iiiipaiiiaiil iii aiiizaiialíar ijiiiiigis. ai' iiiiia 'ivraiaiiai' ia. :Íllãlíl ai Iii ; iailm l A 'illiitlirlliilnz iriaviai ima iiii: ciaiiriai il ilha ! iaai âliplêlílellliêíêki iiaiai pihlilisllli: ai 'oliví-fliiêiêll 'omliliêlílki i ilñitiirllalü: iii-avaria: :iai-i ífêllílêli' a a ai iiaii ; iariasii aaait.
 5. 5. FliÍI'ili'"Í3Í3l EÍÊIÊlF' 'lili IJ *ÍÍFIII_. [?' ? iíiflãdilliálliêl 'ai-Ílliilçi 'Iiálií- E7:I§¡'i"l *Cl ¡IIIIÉIIJ ~ lilliíiiiirllirlçi; lIllii? ›-l°, iêllfli”'êfêllilfvlil'l? ~ilêi~flllglllêlílziêli" ! ias-i iria aliãllliia”'IÚTIÊWJEIIIÚILQI aiiiji. iiaiiiii aiII iai-adiar. , zt-azuliaia, atrai-L#- aiiiiiíl aiiiliiiisriiniaiiia. aii: ;ia-ama iiaiaia ariciii ! iara O O 'ii/ aiilirlliilm: aliar-wa. mataram: :iiraiirviaiii iiaiiri-íw uma f-_Illil lllalllilll aiiai-iiiaiaii aiiiiil iiiroiiuiiiii-: riaiil avfiiiai -ííaiiriai ai' Cllüiilllllüjl aiii airñiii aiiauiraaiaiaii iitaiariiiiiui. 'il/ !iiliiillillêii 'Iiiai iraiiiii* iii! i~áiií*iai~zía : Í9'i'l§lí-§Íi? f', l91!| !Iiilill 'iió-nir-: iiiauiç-aiiliai : Kviiariiíl iii; aaamaaummmiaammamm 'illfíillilllillçli i-'iaioíl am *(0 'rsilli iralijiiiíhgjliiiij" ! Inill : Jll iilrçrliiai; aiiioil iêiíiãllllêi-f» atrai ara»- . iiaiaiíl 1m ; iiaiaa aiii-tl ami». aiiai ; iiñiaél : Iigjliiií aiiaaiiiil íiiia girafa. iiaiíiyi. :Iii: ijiauvim 'irritam oriaicllngji aillçíl lani-ssvllnig] inliiYi'. A l Ilwtiliiilliilgi liiiaika agita inibir? iiaiaíii* ; iaiiiia aiiiijl aiii. . aiiai -çiiaiaii 'riiiam ia-: iiiliigi ii! icll1la›: ~~aii': majpêfia ; iiaviaiií: *iiiiiii ; rlii-ziirliigi. A 'illtíiiliillillêií 'Íliia-: ii iriraim “toi : iii-filma : Ílliêii : Íiiai iraliii” i; mari: “wii iiaiâ, atirar; f. ail: aiiagi iiai IIOÍÍÍTKQIO' iigiiií; aiii-aiiíiiiai iiaiiiii i: -flêlãlülà [llÍl BFÍÍI laiñãÍiiliiáliâ *ÍÍAIHIJIÉIÉIÍ IFI [lÊliÉlflllÍlfiiiíiliÍlill *É 57 FliiíÍlf-llêliiiê aiii? [lÊÍÍÍÊiÍê- 'IEI[Í' i lillifitiirllirlçi; 'laiii iiaiiaiii-: :a mai" ilai aiiilvrasriaiii' aiíiaiziiaiil iii-i' yraiii ÍIIQYIÇHIIÇIIÍÍ, aiiiiil siimi aiviaii. iiiiliiil. j i Iilkiilililiilçií 'Iaikawiaiia 'iviiiam iiaiioillirâi ai ianiiiiiigi "i-aiirriiioil. i 'ii/ Árilillliilçi: 'Iilia : :miar i; ¡isiiêuliialillai iai" ! Hai 9íl! IílILf_| :i; ii1i“¡l¡Lg_| ai-çiíiüliiaia. *ÍÍ°Íli'ilF'l. .I§Íí"IIIIIFI ãlaliiflflãüñl ãmããii” ? ¡Í«^Ii*l[), ^I¡l[i$›. Eitllííêliiibêfillíiíiiii lillaiílhllirlér [JANE INF": liliiilâiílli: lili 'L, “l! ~lllilÇlllllllê"ilãiêlilôlt lliE| ll*§Í"A'lii; Illl§§-! llli'fi 'ATÉ-Juli"i'lilÍêii"'§lâlphll§ÍÍâlijv”'Emil 'iiiliiil itiaiargiaiiiaiijii' 2. [içfirlill iiiaraictii, *ÉÍIÍlQNÍIFYLH lraiiam l! i'i'i"lllii'ç_ii
 6. 6. iiiii: ;airigi ; VI 'iifi Eíi-ilE lrlaiílrlíííi : iasii Figiglliiiilliiiàll* iãEílil i illirilillãl-ft: ãiitltillçlããaii: :i i Fllilllillãliãl: Eiialiiia iíliiaíiai ióiiiiiam ifllitciii villa ãiariiiñíliiiiiui jiãlllâli. Liim ñíliiira aiiiai' Êíilíâi-fiêfêlillllgj :4!I viaiiiiariiiiam, iiitirraii : lia alia êiaiiiüíiíiaiigi liilllllílfr' ; lui alia lrialii-ária ; iai-tiraiiiíia PiL-iiíiiiii ilii" ERllÍlf-II' aliiiçriraliaii. l i i-'Ilirvillêliãz iiaiiiiariiiiam Jia -r-: :iivivraia Vêlllêiiil-Gllkglêlll aii: Paigia ariiiar. :tramas a-: :iai FlãüUHüiÊrClilàli-'i iiiaa ÊÊIIOIYS» [lia ? li-: iiiaiiiaiií: Iiiiaa. !a iiiíiaiéi irêiiigií: viam Iiiiiaii aiii, [iai aiii-iara Çiaiiiaiiiiiii iiiaa. Êiãlldj¡Ífêkãjçlllriãllí-&ãliíliü iraimm iii-aiii giaivrâliiiiairiaí#suar. - oiiam, 'ivraiim ? lia iiliara : Íiiiviviairiiiigiaii iii-aiii iiaiaigjiaii. C illirilillãiã: TÍfvINiIITvIIIÍlÍvlII ? lia iiliaram ? iaiiizriiiauiaiiiizíiçraiai ¡iiirílii 'zfillilêli"l'llii. ailiiaim Êiâvlflitllliií. Kllizriêliiêlli : $374 ie¡ iimiíl irgi i iHIirIWE-II-fr: :lia @Miriam faltaram ; iaiiwiiaigiaiaçiiçraiçii vivraiiiai' EIIIIQIÍIIQIÇIII llilíllli vaiwaiiitiaii, iiavai' ? iia oíllakra Á| I'i'l%li-f1ÍIIBl%ClII ; raia-ram iiiiiíiviaiáiaiiiiíiam'iiaiiiam FIINIIVIE-liã: “rtaiwaiiaíiam : lia iviaiiíiai EiaiiyíiiaLgiaiii-: iiçíiaka iiaaii Etâiiigiiiiiiiiriiargiam alla iilnioílalsfliixa lli ; lliiaini iiñiiiíãllllüêug. FIINIIIÍÊ-ll-I Eli ílãliiiilñlllllêlllíl iiiai [liiiiaiiiiiliiiiiiigi IIÍÍÍÀOFÍÍWÍJI" 'plfêliííiêíirllllãli 'Éiítgiirarii riam, 'Iria Izlillllkâiêlli -çiiiiai ãaari, iiiciiiíêvrariviaiiaíiai: miar-alan. ' illirilillãi-fi: Êifvuígiêllüilêis aiii iii-; iiií: iiai~; iii vraiiia, 'illêllllLÊilêikfflâllll ilÍliêlKfvlli; iiaiigiam e a iilia Eãiria, !IIII aiiçiiiauiirialiaii, aiii# liii' ; iaiiw aiiiiiai* lim ; iaiiiiiiiauiaiii-: iiraiaiiii atrai. i irlliillilrãfêr: :lia-ailiiiiaii iriairí; miiiiiaiiiiai-çiiiaii, iaiaiam, ãliri°iaiiiraii_. 'i(ii›: iiiam, Pariiiiariil iaiiiiam j, iaiiiiaii, iariiiaiiari ; viviam Eitaiiiiaiiiitraiigiam iaiii ? lli-? ÍÍC-u, 'naum ; fiauiíliaram ÊiêliRHñLglãNlClK-? iãlílii'VIQNiIBIIIÓlQIL. ' i FIINIiVIEIFÍr: Vêllkllfalllilêlli ? lia ; Iliaram ; iaiaiiitaâiiaiiraisrai-: ii iriçiiií. , 'Manim ; jlia illêliiíra iâlñêi aojiai : rairimram . sua. 9I9Ílf«li“'i'lf«lIllI ? Ílêli Eiaiiiiiiiaigjaiiiziiraiai-; ii iiar-çiiiiiiillgií: iii i Fllilllillãiiãii [saíram ? lia karina aaiuam GiaQiaii-frfiiiiiíia Im @lia 'fakiciiiam @lar ÊIIQIÍÍÍÍÊF' ziaiaziiçraiziie. . O F FlliillillÊli-Íií [aki-ram ? fla ! iara Ella-sil iria lim Eialiitiiratgralll. i:ii(~fiai-: ii, _. ; rima ami Fiada¡ : iai @iara-ga iiaiairiigiaii. ' 'rillilllillãl-Íi: "ilaiviviaiiiiiam ; lia 'Éilêiêffvlll : iaiiitiiiauiaiii-; iiçrai-: ii iria, viiaiim ijiai ; raiiaiziai [ira-Jam aiíia. ,eírliraiial 14a : riçiii giaiiiiiiimaii iraii. !lílãi 'iviaiiii ai iiitiiiia iaií: aiiiai : iciiiiiiaitram iiaiín. ' illirllillãl-fi: "vIai-wamiiiam : lia iíliaraii ; iiiyiiGEiaiii-: iiraai-ai Illf-i, 'Manim : :iai ÊiãlHlUãI' I alílkâlllñiílllllilâiUâlll ; ioíiai iôíilâliiiíllll# Frriiiiiaiiia 'nai ~ illiilliliêliã: ifêwllêllrãlâlll ; lia aliaaram Eiaiiririiaggiaiiii-; iiraraiçii 'iriaaiiai AVJÍüNIIHiãí-ÍITÊ. .
 7. 7. 'ME IHR SINE' ÃIÊÍFIÊÍE? FÍÊLÍZÍL, 'LVHÍHÍÍÊÍÚÍÉ' #IE [llãfiãñi SiAiEYH"INÁXÇ1ÉiÉIL¡ÍÍEÍDÀIÍÍE 'lãiiüiliiñlílãñl v FIINWÉH: [Iiaiar ; trataramianrciiuasii vivmtoiia a: ¡iiv: v›1:ia: i, oiicinlií. dia ãnvivmciii- aanaui fm¡ : mr v: v61': i:a: i-; j| Giaiianç. vranvivrauiian. L Íaanpimia: : : Tia v1-ay1a9iia: ':i ciafoimuiah, :: foi alia ãt-çihnialiau, êraiasiitgiqnngrau, @um ! Imíi ãimialiunggiam íivzliiítgj¡ dÍciiIardimZi. i i ' i ~ Hlñviilãh: :italiana a i: ':i: ':iarai-zi': iai, !Íbbricáñiabía guioil iviiunoii-oíia; §i: .i§); ::; *i: ;n iiagia: : ! uni : Iizihí: mm¡ Etta): inutaaiir›ziiçria-ai miar-m: : : :iar Eíiaioiiruig¡ Íai-: xaiíiawí: uvraraíiau, QiEIIIÍÍÍ. a; iÍllÍllqI' tank: : aiinlan¡ ifêlnm. w ~ Fllñmilã-iiõ: [hs ; hihi-v : :raw : :Iii : :iam Giaíiaiií: :ui lima: : gia1amí: v:vza: siia: i_. Hi: : aahia: : Kaaf ailiatnaisuiiracihí, imitam kann. i ~ Fllñviilãiêi: Fiailian : iia : :ias §i;1§¡i-°°iaií, __. à t. ;ilia ? isliicraiiiani ! Imíi ; iaia-imiaugram ¡i- vailíbtzlêkíaiilbxásían aimil imoil Íolir~oiliç~çtiiriaair: r Kêicpiar oia: Eianuifcxat; iiahfig¡ bia- : iaiñgfr-íluoíi. ?fait-an ? fia -. vai¡ : AIIIII Filuainaaixa: : ! Imii FianiIL1:iaii: ':ia: i dia; Êhiioxvk: inn. 7 v Hlñiüilãi-fii : italian ç a abaixar, :íhm~r. .1i›; i': i Kêilpiáiiêlii# ! mal *r-'iauiíi dia; ;trave an": - : iamí iiaümiiau, v. v¡a: i:i ? Tia -ríiia ? ivsiinizllimi adiar' Fiaka: : iiaitiialiau, um : :a itaim» giant, @Ema ; Tia a1:ii4ia: :i: ::a: i. Hliwiilãiñ: iaibxamnñiam : iia ragrairnãiiiigi, :15- : :lia (mai: :l-; ihíbi Ii: ::: | : Ii›; ›vi': ¡í: .:4a tati: ahigiaiialií. :IimíL ! IIII áieiiiautuiâiialian, &iai-sr; t: :: iam ; trair : licliii 14!¡ 'NÊIÍÍÍÍ iai; qimil ! iai-fc 7 -flÍciiià-ii' &Em; É VIHÊVAVIEILVUÉUI ãilêí [Illi-? iãñl E1^aI§'iv"I¡! .^G1§IlLIiÍÍÍÍÊÁVíÍE NlÉTññL, 'iilêiitliü &ÉÍFVAMÍEIHN 'LIDER-f ? Mimi , ãiulã ÉMTIEIÉÍÉÍEÍÍF'HERE ! EM v Hlñiüilãik~«IhrGliaiaigiavivrizziií: kaun--çiiuurçzii lina ÊÊVAVÊLAQEÍÍÉÊi"! nkãhgnçi Iiiraç. Eihioiiaç. :mvzlilif-Iiilgl Íoxaçnnliaaiírvriarçiaui: ~ Fllñi'iilãiã› -« : tata: ?fia vrou-íicziiiLgi, vivian: : : ii: - e : iii : iaiaii viam: : ox-: íiar imitam bran- 3 an; i wililiüiiãiê- -› ; narrar Ki¡líiçliiüglaluiik-ffêlâii iai: :Iiçiiií: :: um tiabitaiuaii uvñihtanuil -fipizifiiivziiiai : Iiviiivññiiaii giaahiniai. _ãriâíiiizr UI: :lLIaijr-_Iêiti-: IH: ?ilílklãtliaâlãlfãñlvííltiivil ; ml 'R-¡Xtifsmtltlii Fiiagiaíiprp INPCitiiviieílliilitl 'L Rain; - iiihiçrçiilinra Waçrvzjiializrçiçziniia, uvñiacjilí. lllli : :Iii : :iai *Hanoi Nkuma; 'Ailamar Jammil¡ : :iii : miau: :: diziam Í(âl'ilf[g_l! |l@l;1l'IlÍÍÍ(§li ll! li' °' ñiiçziitbiiçiiçtiian . Aibiiroipiau. Eiaamaui : íiaaiifLgiar mae. . A A
 8. 8. :ñ liviliivl Íliiiliirtvrii v ? É IIWIÍÍIBI ~ . AVIÉIÉ-! IWÊ-Iivilãñ¡ v Ailãlliieiãiãvilíiñi klIIiÍlêl-f: POI! II"'ÂVIÍÍf-IFIf-H ! Iilliif-Fdul iair~airaiieiiariia: iiia, = iara: 'FLIULICIL : Eã-Iiaiivraifuira piaui ia: : . miÍoxa. -«-: :i= .i: g.. i=. . piokñiloini ia ; iiieqgiaüiia : ioiiagiiiziia piollli"i: i~f~: llii= .llií: ; ~ aviãt-lik iãivilãñ¡ aa: ':ia: ii ! ÍIFJ ; iara _La : iíuullifív : :ia vam a: ii= .i: ií: oiiagianoil @ia vinis. . Ei: : : ia piauí. "par. gpmi: iiii hi : íhiâiliiií- : :iii piçiataiçiaãia iai; dia : im: ii¡IIi~_1=. iíloi: i_.5Çi : :rolha guia vma: : : limita: ~ , NIEItEII-fiñêiivilãñi' ain't: : 31.o? ie¡ ai: ?ici -rszçi. ~_i: eiiaiistíioi: ia. ~ Aviãt-! iiefiãivilãñl Koinlilfiõvxaa» Iuãíiluoiiiciiiñ « Aiiêftllwlãivilãñi' ! ! « ; VER-il « Ailãtllkfiãigiivilãñl' : Elali: Mattar¡ ? Fit-QT III : array: dia taianiia A -: "r'r“›.1r'ri r i 'v_-'~_ II 1:1 'i : É r! ” f FIIÉ, ivvlFíivilfiifvaff i' : :IIKtILIEí E): *Sillllêi i 1 Liar , gIêÍIÍÍeNf-llikllii-f. .;iâlwlâltii; príH-? iàli ii : travian: Iioiiiviaiiuira guardar. II ii l i' : ãvúia; dia: : Raimi: - : travian ã:9l: l›-fi$l9t! lÍI'la-7 ii ana -ziiiiiia ! l!I aii ; lib- Iêliiiiaçrg: xapioiifiaaiiaiià ! llfiillilaniàliiíaãvvlaeí otiaaa: ir. i:iii: uo; iiri gravam ' ; Níiiiiiaçxi pra: ia: ¡oioiiviamhaãia aí ia: íictv-Iilêlirtiçk. ogia pioiiiíiagia a: i l! |i' aniainfsr-oíkia: lltrviãiliêi! lia I'ii9i'(9ilI›713i. ^ ORHIÍIÍÍIILXT-EZÍOIí-fíitlMui pitziiizttlf-Iíiakúivàãiiüiííi-fliniialkíêb, I ãiíillll9íi, x 'ÊíOHIIIIIÍ-I ZÍêIIIf-I : tia liaxawçfivçzaçiii : :iii apra: : ii; - vioiiire Illêâiillàg' pia: vias. ifavrginí: ieisxgiiia vivia: : viam: pianaiia* , : Iiaaiiixxm-i i4:: gramas: 2111:¡ guia a saíra 'pIIII-'i-ía : :i-fikar : :baias/ ia , oiariaioiaíia a: : : Ítlliíf-'v êíílvãlllñüi. v AVIãt-! IMÉIPIIEILII oii-a ia biiavieiiaiía, iiiilixavg ora ; uma ~ NIÉtEILÍi-? Iãivilãiil « Aviáttlkfiãiãiiviliiitl" uréia; :iii ai ia cio ~ NIÉIEIMÊIVIIÉILI¡ Íliiifiistiiêüli ~ Nlãtâlkfiãiáiilãñl oiiroigiiiai-. noiii oii: E. « Aviãtlli-fiêiáivilãñl ~ AVIÉ-ItHIeYiãviIE-Iiil" Ioiiímiaa oíiçv-oii-PAI " 1 "tone : ia : :iam ; me : ama ia mamura, aoiiiíli; amar, airiahiai, iai: : nlolniiali' É¡ aiiiavhli, !iiIII-1f-li“ m¡ 'fã-Iiiitrtllhv uiçiiolíi-ííi. aih. . iolsigilia 'uma Iâiêiiiêi " : aiigiíiiiam. ;HB oia pmiíâuhlfjiilíi : ii ia: aoiiiiiiraf- mini Birman aii iiíêhhiáilífêhii. aiiiima. via: maiimzpnw@Iioihiaiçapioiiniimçkmaiamgioiaiiçis»@Iiiipioiiiaaivaixa ' : Na Effa-rita; himziir. Fani-int. :ii-im ia pimabxabxa mui: : ifaiihisiiiar' ii " 1 iiiiiiíiiiaaitpii': nii: . aa , umafçxaria a¡ HEÍÍIIIREÍÍÇHII' a eioimoiciinia : tia: rim-II. . oiii : :ii aiciaiítgiieoiitasiiiíimnt, " : iiI-*iiiiiinagí hmrafb : e pnliíêiahlfjhlí' : ii hiíiiiãfiiiêüli' -fíülliilf-'v @Iia pin» ! I : :ia pimfoiüiunaagiiiyeiiçiim Íülíei. iiiiiíiiisiagt iauinil: : oia piaiiaioiaiià- : :anima êfiíglwzlliíov piaui ia '(911 ' É iii: :*: ::i: ikr. n* ai: :iiiiíilirim @Eli piaaíiauêiaêià- zivani : :avant Ill ai:
 9. 9. "Íiílvilililãiñll L 'ijãltiãif L5», FÍÍUÍÍIIIIIÍÊ* [IE "MIKE ÉIBIHÀIBII' @(13% [IE ! ÍIIIÍILLEÀÍIÍIIÍIBI I ; iii a~: :i: :ia; i_; i_: » âvlãil-tilsüiãivilãilil' 2 vii-a piaaiaaâiaàiê : i aTaa-iii_ ! I pl! l|. li aiii: iamioiiniliar. ,oiiriaxaní Partilhar"ii: ii2uia: ::a: ií: ;isiiaeiirib. ::iaicziiant "la flag o via : ioiiiiiçiçaiçiçi Íaçiii-çziçs, íiiislãiilâla, aan; ia. : aí, ..3via¡a: :ia: ~@Eiiiieiiiaiiiaiitaoiiiía: êiiaai limiar #JAVEIIÍÍZ : iiiaeiiia ! IIIILÍEÍÍÍQIIII ~ M_ tlliêiêiãiilãilll" : IVÍÉIITÍI: E7Í(OI| .IIOIIIÊ~QI! I= ia : iai: aí" ia Iololll-: liia : :Iii 'T-: aêiênacmí faia: : 'GEN? Íiíiunià: lah-findi:35k»OIÊBÍÍIHÊQEM""iêlvpnliiíwhlãhlâ-Qlll iahugia. . : :ia : Íâkgplli aaa ! liftiaiiãiiâ vinil-iria Íâêigiiíãlfíiêlêifiifvlíllfvilik A O v AYIÊIÊÍiÊi-ÍÊIIVIIEIFII Laioiaiiê» 'i lfüiif-'aii-iílaliiív-a: :piohiiíioiii*iaioiaêrvioluc-llmtpñnaaglllii aoiií: a: : : :iaviiiia : tia “iaiiiiuazi "Qlliigíêuli. ~ Aviãlltllüâililãilll' r"9li'(:7g. .i:4ivhl3il5v tintura iiaeiiia zíiciiiíiacaia~iiaiioiiaaatiaaaiia-: iii: s. -fhiiêlllñzlíiilâiilílálà: ÍÍQbHQEI-Êrita ! pia iêl-TI-Ífilllgliêlfi-XOHQIÍÍZÊÍÍQILiÍ¡iêl§Iil5l$~2l! ÍÍ9l! li' iillvvãiollgk- : :ia Ifiiiiihçiiiaiii. !La-xavianvioiiic» groiiirlimiailiarl aíriailiarlia: iia: it. ~ âvlãil-tlwãivilãilll' : Tfañíit-ní aiii: iasiphliíiüf- ! ÍI| _I aoiipxuaízhi piaziii oiii¡ Íoiaiiêi : iaiiifoiiani aioitgiiiaçi: iam: iiaviomubiologia: iaaàiçiii-: iiaaaí: ;içmaiiiziziàiampiçiiii* avilfiar : :ias-ia pilii-: :ai ~ AlIÊil! IIe'i4Iãi'i| _ñIl' t *CI-iiiirüiania ragiilliaiamaní : :aiii-via - ; arraial guia iaãiaãia : ta 'gnwiioip ailllãllliÍI, !lllaiahml: g|i= l=~~41ol: ii. iiialli : Jllkiàialeuf-lii ! Piu lamina aii: ai¡ aaaiiñra : li'I; Ilí'| |_. IZ1§: Í_; 'Al§« vilã. :v: lflãeêiíiêlí. :ll 'lFÍIUà[IÍÇIÉÉÂÍIÍÉÍ[13[IÊIÊIIECIIIAÍÍÍÀNFI «jiu . cia. Fltiviílêltêiivilãfâ AUEIlGILTiJIÉIIviIÉ-Iilll' : "Ioiiiia ; l9l| .'l:7_s"ll9lll~_'1 iÍíollllláiâiliiiiiallhltllii : íELsiaçiinIIÍ-iráa pnirvioiiia 'rolídtlíêv : :ioiiivianianí : iii eiaiiii- 'ia viafiia aiilani. v : Viêilàlkfiããivilãiilll : Fr-. iiiiaaziiiaiiíian ioiiriáiiia viqiiiçrvioiiir: plêllltiilf-lxÍllêllü iaiviaiií aqrviae. Vaiiíiaia_ ~ Allêitlliããiêiivilãilll' 1 lie-rain' ? Fábia aii. ifíltiollbflêliiií*319ml"! Illãviiíiiiêtlíblll iaiçrojkieiíivññiç. .jplâliiillêki. : iii: v: :iiwii: «›: ii›i: : iitiiiiiiaz u; :Iâíltltlllíêj ; iii: i:: i:vã; iiviivi; :; ; iii 'Eiilvkzflflllllíi LAVI-Ezif lnioimiaiiiciii Jlll iasmihi: : ' A : :uma : irsiçtilliia I§'l§HIIl[g_(3, Iavia : :rain iiiiigiiiaiiiaiit, L"aiaiiwçtiiaiiiiavaapiaianianí : iva: !Ilr-OÍTÕÍQQIQIIÍ, !Íiolllll Na pnmcliliolíêlti Êgioiuiiat ! iapraa-iai ã¡ = izliiiia~ciiniiaiii
 10. 10. v étítllãivífâttlíiiiêl: :llêtvíívlv [IEL Lllalâílâv. v AÍÚVÃÉIRCCEItlIvÍÍVAÍQ: !kr valíizlngrskrr ; ranma-lutas : Iãivvíiani aaltl atitatvfai; :flor oiiiitvaflav tram¡ ai: : grama: : Para : Vlliãlr qjriiaeiiaial 9m aiitailigiriiainraníiri, :tiraria ? IÊIWIFIÊ çv riilttçttçv oraiiar ais. pautas. :lar oivahflicflvalv Illzlliv oraeiiianar ; ioíiçleplalilil oiairar ãjlíialllrtyltl. ç_ ¡_çr¡v ria r r' '. _ . :lítlvlãtlatãrvlaltrvl: ãvitia iaàiítaial ; travian -az-ai: magirra: rrihvr : lar elllaslar : rir aiasilkia valor lrraÍçra. -ffàlgllliãlllfji-ÉI aiiçv atari vtllírav vãiagranioíia gia ai. a proiaatvial giairailiitrv ; viria @iv liam ! lar : :i-ai-: lifllar pisirvtlaraloialoiãltl natal #aguilera axar-tim ! plalnaílsv at: lrl-ttiluvgãtalsl af-toív v: iiii: ':ioi: 'i: iila, isv. . v élítlLr-tíãlvivviitsvi: 'alilltiav arrival : :rarvçitllial prçirviiaetralçrãkl ; lpiâlltalã 'ptêlíal valiiêlllvgàlsl : viria ; ramal aiiirra 313v kg¡ a igi v Alítllãitíâtlliíltrlit “Êta : :roiliia : ianl ! iaar al : :mcitltlal 'pltlihnhtáhlíhf- ; ira “ral ltoiirv ar êlltíêlmíliéigv : Slim l: l~, 'til! l:§§l: l~fl. v âlímÊlfvÉlÍÊltllvíÍliâllí itEi-a- ! Liar ai: :: i-aratitlaia- pr-rilvaa-Íçralarês ! ill vaiairiguiriianarçirrrçr Iinr ara» l élíltlêltvlüâtlfiielit lr SiÍvIIÍÍQI : :ia ; rauuirailivãr paira vãl/ lêlllvglêlê Illllll : iatvaiiiov : :raiÍi-; iitiaroiiçll _ , ev ! Íiêwfav aal ! tíllklãlvíiêi ozlrrnrlrria ar , lfatttzral pila ; tíivllvàlalaílasl total» aaa. , vãvíülllvtlvvâlG-IÚSIÍÁÚQI aiii oilaagrairi-al. v : títllêltvllííltllvíltrviv “Eto- aa tli-: :ltlra gratis¡ al viriam: a» : fatsv aa ailorattzia, vliazíiçilra ac. ie» altura piaitar aa ãl-fl-ftêiâülfêlr etnia Íoralorêv aa : ':iailiiia“i: ':r 41=rl§l| llí9v : :ar : :ioratitlal grafia» l l 4 ' ' úlãâlâkl. v Al[l'lEl: -!L'â›vlv3t! i: illãtçv ; lavrar vtarial* llíllplàttr aioiiiar. , êhfíijlllêlN', aiszAhiti-aii, illlílêll : :ia lctirtlvstiaiai. :': i-ai: t't= .ll' ar aialvlalioi_ Iiíllklall íjllêlliplçlfílple~iiêrvlêflvatll! ls l'iietiaii'i_lauíloia, alia. vqiiailroiiov givillkia : raiar : :iar-: itillal proilrialasralorãra. . v A LIVIQK-ICÉLlIvILÍlEi: “Eta glillkla ; raiar : çiclifllar ; railriawlçialoiêiçl ; ia a: :: val-finais alàitvlav : ant tinturas-aiii¡ : aussi-ailaq_ ! lll aa ar : :roleitltlar , ol-airielàraÍora-z ar-iitvial' aíiailitil-çiaroilai. v alltllãl-! Kâtlliílitti ¡Êlov cioiclãuiar atlojiaíoial ; rita-aim- rm: : Íçiqiisoic. :: lar Illvêlvíllllllêi ; leiria asratiêiav. . j élÍtllãtãfâtlllÍlifi: illmivzrardiatxanlrrlftaliiçgal : :al Ílmsfllllllílplüihhhláhlíkíêêíâllil ÊIÊÍQQIÍIÍÉTI ; TI llíllktaigizii. v Alítllãrvtfãtlliíitaíi; :ltiilraar ! itlltia astral : :iorrilillar proiriarrlralorêia- aa : v ! itllkiareiiçil vitviar -aioilsaiirvriteiov aílioigpra. na : tivzieroil an¡ a ; .raitvial aiailmaraíiov air otiçiíisiiçl. v alitllêlt-tíâtllviltfiÍ illiinclal iiiílltxa astral : :i-; r-: iiillal vorairrvtiar-tralorâxrraa or iiillknroiiril' açilial a: -v piioitibilvliais-»riiav açiliinal oiii¡ : :ia plíâlhliálilêkv°ñ~7llv: (9t: l. v ATÍIEÍÉÊEÉÊÀlILÍÍVâÍl: lllllniclal ! tillhaestirar : :ivaivatifllar gi9ll“'t; i4§iat§iêt: l›: :cima lllll al-? laantímíla a-_uIiiailr-s-: r olairar vv airii-àirlr-? ivial
 11. 11. 'CÍÉlFrIiÇ' IVIIÀIETIÊII-f 'Í' ? IÊIU 'Filial-I'll ÊÍÊÍÊÍLIIÕÍ' EII*l<'_l'JaIMI“Fl' IJÍILPZÀI. Iülilliilrrlllaal. F"? ÍI: «ÊFÍêk-5lÊ-I§I§Ê~ i arililãt-tiãñliilai: ãàiauurarciiflhra prariiarieraifarasrrígrr ailaiaraiariraratianguitar-agiram: ar lIÍIILÃf-lnraílgialItaibêllrêjlyallihi : rarnnrrhramr lVfJÍiÍIáj| _lf-"ê1:4': Í!| íI? F~ãI; °iI'1%| IêFs( ' : :arrastam zljlbfiíêiavêláfiâi Íaranr arargrirmr. ;Inirà-iaaíla similar ! ÍÍIILGl§§I§i. , arilvlãr-Eiâñ 'iILÍr ! Lftñêlslillçiaíâl -rraimpira »Lia ! Im 9' aranha: a- ar Íarorirar aiii' Íarailerã» aiiñisr Ilnipiarsuawaílavajirai maxima. orlorüiiririaílara. ;rallar ¡rr-ar-: :Irllar gr-arrirapbraibr? 341!¡ : :aim rara» par. oiairrar o' ! ras rraiargllrar Çíâllll iarzililoilaroilai. LIÔvIÉIK-! igñl-Iíllêi; 'Cí' Ísrarlsra atlanta: anirair itmlçlatêlriílrâr vrçriiraraíiai 'gravar : i1 gravar apra »Kahn : :amami alajrrarnfrair ar riarlararçgr : Jeuliãlgr a-raxllnrlrar. r ariliilã-Ittlâlñiiliiai: ?iaigurrai Êgramr 3a» brarfua aiírêi : prai iÍraiaílaia-aaiariilrrailaiauai : ibziargjãiaia ; mirar tam¡ brain¡ aigiaiiiiaraiiara-Ê a até ! rara : s: «ararrraiiaia : izitaljalnir Íarainr : agravar: arm rrollpio' dia: - ! iillktatlílalgi ãtainrfrarai grana¡ rrollalãtali' ai raiiltarr Íoraiêrêi, O arilvlãitàlãril-Iillai: amarrar-surra: silas apra ; Pi 'piâliíak- @flor rroirprai ai ar : rali: dia' Íarailorà arameaaikriíraraias»qrrrarnrab ltllàrillralhraals'. 'iili/ :llakaiii amarras, prata¡ aivñrarr arira--aüaraibra rilgjrrai ¡riau oiaroilar. arílvlf-IKEÍQ ¡il-file! ilairiíI-ajiraaraurillaimrairira-praincaai-arsaaigrirrarr 9ÍI= -2I! lf-9~§I= iiai5~IfíÍ9i : Írainr oilainrar-fiaroilz-rrarlarr; ala»-ajrrarasaarorrrafiawaaiaiíta«atiraiaraiau mirar: rrato-aílamrariiaraiim aipraiiirarailara. a @iai atira a- Íoraibrãi aiii-Zi ; aguiar IWÍKC' IJIILFZÊ ÉÉÉIÍST». IWIIÍIlÃÍFIILrSr FAÍIIÉFÀL-EIÉEIÊCÀ ? lã [IÉLIEIÉÍIÊÍ Flãlílíllrêlvrl: 7 'ÍIU ELAINE? ?? « ! KVIEIR-Illêñliííílíi. -« *Ç'~f1;l! I aieplllllaiítoi proraílai ; rarr aríaiiaroiloiu ; IQÍIVÇH-Tfzllllçnií: piçlloi ; raiar nrarvilrrrairtrar a a» ail» : raul Tara-fará: Emitir! :arilffliifr-wíiiílçf -ajIiarrroíIo--iai 01h15min ; iaitararirairiira ! ill pràlliliifíbftj ! rílilãlttlêñliíiíiiir e Errar n a -çiirllar raiar Si araiiaiejararoílar piairar riaraii' ailirrtamfra aiílvllaíiarailaia. aíIai-igraiülilara. . *ÊÍLIIUIFII É 'ÂÉCIIVII : Yi ¡YIÉIIIIHIAÀFI [IEL ãiãêllalilalillijai. §LIÉl[lF¡§IÁ“-. ;INI ' aililfléfiêlílíli L. a“vla'xr; iiliirl Irrlrarrmargfiai; 59151!? çillioílarçjlctr 'L iüamlnrtlnlrar niãrajillrrar QI? lavrar torturar, utíror lavrar çroinrrairrkai. .Âgrlrar uraimar ; raipiarraroílamramfra- 'ÇÍIIÍII atlaikaitgramfra ¡raliini ; ri~ 2 “Elas rsrarr Itamar. Êiâlíjilt. Fama: aim “migrar bianxor.
 12. 12. IIiIIHIÍ 'EFElilglliillñlÉi- *CÍIÍ IIRIÍiEiiIiilAiaFÍEIÍ PPF' i Í : if irrf: i_ _I i i . TÍÀIQÍIIÍ ¡Irll Fil F i'll I FrlE aiíii'li'. riilfliilrilà; :ILXCIFIIIL i [II JAIUIJIÉ ! iliiâñililílrllãi i Íaraiiriioriiri giizraroiii 'prorzrçrçrnrai aiaroiiaira aiiiraivrassra» Vaiforairiritai grair ia graiiriiarai. Pari aiitifraiira -êhrríll v' a -riitaiirgrariaiirrainror, ragpriaira ? IÊIIUIFIÉIÊ ia» aipraiiiiita grarr iai g sIIiIIPIf-i ailiai nilrriirar plTÊI pri-: r-: roiiai aroíiariiai ail Íarainiiailarçr. ' ARIÍÉIL' ? IÊIHIÉIJ aiitiíairai-aiirai Il Iorainllollnrai ; armar girar-arriraigii iaiáiçiiíi ; ai ai--çrairmai çjli ! mai : iaralliiai ! uier -fr-zflrrariainrai. Lar ; flarirazuai aiiarl lQEIIIIiQIIIIQZ' çíllgiainraiiai aii-ai Lari. firmar ; fhiunr ! Ii ! Murilo : lallnraiiir- ¡orair-“Ílalloiailorê Éi ; Laltalriíiíor ; miar ! Iiailiai 'ítiârillf-ÍÍÍEI "êl-Íifif-IFVEIIF* oíialliai tirar-nani¡ i-iirrtrirçiiri. O ~ 'Iiirriziiüiilpr ! lillkftairtx-; Tulçi-iíarmlirraiiííoi prçrufrarlaraiiarêrarariç- prai. Êçrainrlarriri : :Ira pra» . a. mi “uai 31,97 . (31 ar 9.5' . QL. "i'lÉIr*i:1liÍ1r*| '_= i: mini : Írsrainiiriaitar ar iiIIILLAairr-r im : Aaiiiraiiiroi prarrríiaiiraiirê , animar oiii awair iaiiÍrai ar '§(ê:1I'IIpllêI-í°â' a ; rrarrainríi lsiiarrliaiiri I ! i i'l; iriI;1lif1riI: li: rroiri ! iíllmaitai iai ! alicia-rim 'prariiaiirraliríi winrar ãíf-ujgliçillnrar ! III ; liam (atuar oiaii” ioralmlollnfi III ! III 'lalitrolioi ai nraiíoitai. l l S¡ "Iíiáiíflílñlãii IIQIII liíllbtlair: im : kaiirrarikai ¡riairiita ai¡ pIaIiWaiÇIIgraI ara: dia iriiaiirrrai. rrainra êlíêlfãliÃliin-Íilêil o' aproirr. : ii “Íâñillllíiñlãr ¡roiri IlIíIIIllíIi-fil Inrawainiíi ; rali ; lidlaramait-fil, Iria¡ aliar-pila iavgllnroiçrcliliai ; raii arrirziritairaíi ciliar Illnêllrlldlarotr ¡Inrairgiai ail afrzirirçr Itália' :4ai1irariiia› proiiriaiiarariorêi aii iíÉlriilfliílrilÊa jjarii riairíjjjoirilkliai. jcíarllf-jjlà, rijraiirrairar, airraíiairaj hj farrcirçriairai, rlrrirriaitai-; i--ztarrrai ÇHIÊ-“H, _ltairrarelçillri oimí 'ló @(91 @uai r'rrçiÍtollà-*~-a~ailal iíç-grarrraile nrainrit: ;H ! r-frai i9' : kallnraiiikai praiiiaiiiallaiêi. r O i iíãñilfliílrilã: llrêlli iritllkxraira im ; laflnraiii-; i prarrrkiioraiiarà ara- ia› ': r!l: ii¡! lí: r : mr-sr arliairri : Clair àiíaloiiiarÍrá-i 9' : rar iai : hilrraiiíor aíiairiiiargjgjíiariar. *'li'ͧI'iZlÍLI›*I§: irorri ¡rraiíiiâla ersmaiiii alpiprririiiíi ¡rarlia : raiar-aiii: 9Iiaili-r~ :4a| lniaii“(a› prai# . orarlorêi. i E “lãiriiifliilriliii ll9lli iãlñffiíllã II Ísrairriioiiirar ararliar : Aaniraiiírer 'prçiiiaiiorallarír qrrraiiraiai arm llüli Inioiiaxs-éraitoi. “ IÍEIIFÉÍÍÊIHIÊ: mini ! Iillbtlairf-i rãjlrar-fíka' : tallnraiiâkr piririíralloralloríi ; roríkoi Iiaiiiaiiíor oiii all @mail sr rir-aum: !i III arainr-; ílklioirll aiii : riaiar-: iiraziztai ar Íliíiiêi-Íiífêlíêii. ai¡ IÍÍINZIIÇTHIÉÊ: :raiar iriílIk-rrraila-»errrarãirai &limit; «graiñiaiirarirêi-nan-rn arriíiraniii pil9lloliai~ nf alliai : rsiiliairrai a' hi @tem ih aliiíi rorrçrisriainfi iiidirzii. 'Iãriilfiilrilãie : raiar ! iíllbtlaltêi iriafi arirarika- : Aaliiraiiãkai prarúaiiaraiiorà : teima ; raioílüiai oiii : iiçrriraxxrar , rar trair-ri ; iiililifíi 1115119»
 13. 13. *Cíllllllrlíi 112111111111111: LÁ¡ ÃICÍLIIIÉZQÉÁi. LIEII_ Eiàliülêllñlili EIUIIÂNIIE! EÍIJIILEÍZIL' [ll *LlLIÊ-i-ÍÍÍÍ' ÃÊ51Ir1lÊjITÍ' FiiÍltrfiÍaülílêlêii « 5111:. ” : um: 1111;. arrrarrrfrar : lallrraiíísi-'prsiiiallciailrríi-ê-prairrfraiir¡ ; rar arruma lrriiora1~àraitrrrrílai ; raiar-ama aroíiirira» a 11111¡ prai¡ araiiiiirnirairai 'Iaiflii-; raira aiii# *irriirai ia 111111113, piarsrairrír, 1111131111:: ainrrairiraraiiaiirç- 11121111¡ grama¡ aih -argirn 11,111 1 âiTãñüliilñlã: rrarliii-; raira 43111111: 1111:» 1| riararai a iai brarrraia¡ aíiarl iriarrrrbiirra- #Paura Illoiaili #-1 11111¡ aff-aim¡ 11-11111111 a¡ aiairrsra¡ iríiarli-rr : lanrraiiioi proiiiailararlrrã or oíiaíi 11471111¡ 11¡ rrraraiiai 9111;¡ 'ororarrrar 1ar-jg111ai1a~-: i1i1i JÍÉIÉiIIlÊL. a'ii'”l'ãir1il'. liifr1lã' Il Íarainrionrra- raíavrar aiarsraira , or1r1r11ar1rai1a~ 1111111111 r1ai1._1-a« liilííifíallllpnr¡ 3iirai11i1a~ii1ra~a¡ aiii: 11111¡ $111¡ ; rrarajio- ailiífrairrairar iai 11411115¡ ai1aiíirai ; armar arlriioi. i 31I1Íãr1i2IiLlr1Éa' ¡iitariiiairrairai ÉMII ? arraial-ter Il 1131111111111111111¡ a¡ 511119171111211: ia¡ 11111111: a lar 11111111111: aliam-a¡ i1¡ ¡oraisülrairra ai iai -aihrirllai 11131191 taurailarira 11111111111 ail 111111191 dia! lllarrtrzzairrlbiaul1raiioilai. ?Tarsila-mil ; rali 1111113111: 91 1111611: Il 1511111111111. aiilliêrlñiãliilrñlâ 215111111131111¡ 1111141 iai 'praiiíl ! Íiall 11:11:11¡ ; i la¡ 'pralllai aílall 1121111111111¡ 11111¡ vrairrgrairroi 'olttlirrariai ártrairraiim : fi 111111111111111 iai 11111111: aí' ? '“-Íli'§I! |Í%“r. * : WITÉNEITJÃINIÉ: -êiarrrirrrllarrar -jpiakfmor II 1131111111111¡ prair' 213111211161911 11111.1 11111¡ ;11111121 riirorpiprai rãfêliiler, 1111:: iai 111111111: ; riaiiroi aiiraiiàra 111a¡ 11m¡ 11¡ 111111111 a1<1›r1ar~à1;1'r'l1i; r riirar ll 1131111111119' : flar 111211115111111:-croiríaiíirzirrralrriai 1111111! 'JÍILPÍÍZÍAWÍÊI 'LILIÉÍÊÍFÍII LQINIÊÊFÍIÇ' F"íllr'. 'il'.1_llãilãí ? lã 31| 11110111111( 3* FIRÉISIL. ? 111!! «id:111111 [II LHLIICAF». « a'ii"l“ãriií'. liflr1lãi - ! faiarirrllliariia- aíiailEar-: :aroiriigiargiriarraua 111.161 1121111: araiirrpirçiirrar-sarazi ! Ílafi d!1-:1'i-f1^(:1-f1~íi 111911111114111?! ?J -ãlai ! ulçllhj -aíiçll 5111111111119». ' AWFI7L-.11iZIiÂÍ1r1IEI-I P111: ariÍlf-irzlirirra eutairrcíio¡ 111d! gliargrar i1¡ arilairiíi 1¡ a1lI'l11-; íIia1Í111r * ! iI'”lÍÉIr1iÊ'. I°iÍ1r1|É3-~ “_1_I.1ar-71"11-'_4=.1111a1¡1r› 11111¡ aroílariíroi prair aii-Karl: !mario íIWEIIÍÍ# aiii# »na 43111111113 *íiãkfiãrlilair LA¡ rr-: :iiiiviiri [II airzttrarriarzzzrr. ÊIÍIK(IIÍJETÉÂUR air¡ rz-; rrrrsaazrzrzrirai LA' #15153111 lr1|F~C1!ii'i1!Qf(IÇ)r1II 13.11: 'L 1111¡larvariíiçzai1151111111113, rrrarrrri larva¡ ; raiiri *arçzarrlai : :aiirilai aaipni1a11ai1rrai1rra› 11111¡ oiiaikaiqrarrrfra¡ rrairifrrçr 1 111111¡ çtairraiiargjgfiairar. ãrgrrrczrçfirrlairai Farm¡ a¡ 'irrçrctor 111114111
 14. 14. 14 | | lmtesapoxoALAaeoooLmsJnou 14 @à 04l09I1317:26| N
 15. 15. ESPANOL 1. Reposacabezas plegable 2. EI cuerpo regulable en altura _v anchura soporta al niño en Ia posición ergonomica adecuada durante su crecímíento 3. Sistema de doble seguridad 4. Correas de hombros, anchasy acolchadas para la máxima comodidad 5. Ajuste del cinturón dorsal 6. Hebilla del reposacabezas 7. Soporte lumbar ajustable DEUTSCH 1. Klappbare Kopfstütze 2. Der in Hõhe und Breite verstellbare Rumpf hãlt das Kind wãhrend seines Wachstums in der passenden ergonomischen Position 3. Doppeltes Sicherheitssystem 4. Breite und gepolsterte Schultergurte für maximalen Komfort 5. Rückengurtversteller ó. Schnalle der Kopfstütze 7. Verstellbare Lendenstütze PORTUGUÊS 1. Encosto de cabeça dobrável 2. O corpo regulável em altura e largura suporta a criança na posição ergonomica adequada durante o seu crescimento 3. Sistema de dupla segurança 4. Correias de ombros, largas e acolchoadas para máxima comodidade 5. Ajuste do cinto dorsal ó. Fivela do encosto de cabeça 7. Suporte lombar ajustável ENGLISH l. 2. _xiognuw Folding headrest The height and width adjustable body supports the child in a good ergonomic position while he is growing . Double Safety System . Wide padded shoulder straps for ultimate comfort Back strap adjuster Headrest buckle Adjustable Iumbarsupport FRANÇAIS 1. 2. Repose-tête pliable Le corps réglable en hauteur et Iargeur maintient | 'enfant dans une position ergonomique adequate durant sa croissance. . Systeme à double sécurité . Sangles d'épau| es larges et matelassées pour un maximum de Confort . Ajustement de la ceinture dorsale . Boucle du repose-tête Soutien lombaire ajustable ITALIAN O 1. 2. _xiotnnw Poggiatesta pieghevole La struttura regolabile in altezza e larghezza sostiene i| bambino nella posizione ergonomica adeguata durante Ia sua crescita. . Sistema a doppia sicurezza . Spallacci amp¡ e imbottiti per la massima comodità Regolazione delle cinture dorsal¡ Hbbia del poggiatesta Sostegno lombare regolabile 15 | | imesimooxoALAaeoooLmsinou 15 @à 04:09:1s172s| N
 16. 16. __l9|_ - ; e - i l: i_ A A A. Para transportar a un bebé: Mirando hacia dentro I For carrying a baby: Inward facing position I Für den Transport eines Babys: Mit Blick nach innen I Pour transporter un bébé : Orientê vers l'intérieur/ Para transportar um bebé: No sentido contrário ao da marcha/ Per trasportare il bambino: rivolto verso l'intern0 “m ' _|2A. . SA, jovi: ' - . l  , A h l i L' u** e I: _. _ ~ a e B. Para transportar a un bebé: Mirando hacia fuera/ For carrying a baby: Outward facing position I Für den Transport eines Babys: Mit Blick nach auBen / Pour transporter un bébé : Orienté vers l'extérieurI Para transportar um bebê: No sentido da marcha/ Per trasportare il bambino: rivolto verso l'esterno N18 V_I2B. . í Í ! '63 PT? - -Qt se . , 7 7 N, , /hN ; Ii 8A . I 16 N | lM1668.00KOALABEOOOLhs. IrIdd 1a @à 04:o9:13172s| N
 17. 17. __l9|_ - ; e - i l: i_ A A C. Para transportar a un bebé: En la espalda con ayuda / For carrying a baby: On your back with assistance I Für den Transport eines Babys: Auf dem Rücken mit Hilfe/ Pour transporter un bébé : Dans le dos avec une personne aidante / Para transportar um bebé: Nas costas com ajuda I Per trasportare il bambino: sulla schiena con aiuto 1c 1 ; c s_ j 1 i4c 7c' N | imesapoicoALAaeoooLmsinou 17 @à 04:09:13172s| N
 18. 18. /lllT _ â. Ptara transportar a un bebé: Mirando hacia en ro *ADVERTENCIAI El bebé debe ir mirando hacia bentro has a que sea apaz de mantener la ca- eza er ui a or SI so o. * ñTAN F! , antener la ano sobre Ja 'lgIPO l ca ez dl e e asta uese aana reta o to asiaasiiebil q y p as y correas. A1. _Apretar el "Cinturón Lumbar" alrededor de la_ cintura, conecNando las hebillas. Tirar de la cinta para ajustar o. 2. Çolocarse lals correa? ! : :Le Ia mocfiila porta- ebe. Conectar as dos " e ll as de as correas de hombro" 5itua_c: las en pada "cor e? de l1%I: T- bro orLsusEpare as ene 5 _erpp e a m c ia _orta e, e. scuc ara un c ick cuando a he- illa este cerrada. A3. Ajustar el pasãdorde las cintps dorsal s de forrp que que e comodo en e centro e la espa a. A4. Comenzando por uno de los lados deslizar el pasador l _t ral dentro de u cierre hasta es- cuchar u_n cicE. Mantener a ierta la apertura para apierna elnino. A5. Con la mochila portabebé abierta por un lido y el bebé mganádo hacã) tN, desli al' cui_da- osãmente_ al be e entro e a moc ia, ?jlàs- tan o su ierna_a traves de la apertura del a o cerrado e la misma. *¡| MPORTANTE! _Sujetar bien al bebé hasta que la mochila esté bien abrochada. ó. Deslizar el otro pasador dentro de su cierre asta escÉichar un clic. Sujeta co_n a mano el ãepposaca ezas y abrochar las ebillas laterales e mi m . Tirar e laa cinta del reposacabezas para ajus- t I . *ÊlrMOP _RTANTEl Comprobar que queda espa- ci_o su iciente para que el bebe pueda respirar comodamente. A7. De_3,5 a 4,5 K , Êlprochar la cint de a'uste d_e la pierna en s e_ l la (¡en Êmbosíados. Las cintas de ajuste eNpiernas de en uti izarse con bebés entre 8 y 11 ibras / 3,5 y 4,5 kg. A8. Terminado. . ara rans o araun e e: iran o acia P t p rt b b' M' d h ' uera *ADVE TENCIA! Elbebé deãe ir mirando acia entro asâa que sea apaz e mantener a ca- beza er ui aÊor SISO o. 'IMPO Ahgj' Mantener la mano sobreàa ca- eza de be e hasta que se hayan apreta o to- das las hebillas y correas. B1. Apretar el "Cinturón Lumbar" alrededor de la cintura, conecNando las hebillas. Tirar de la cinta para ajustar o. E2 Çolocarse las correaníjcie_ Na mocriila porta- debhe. Cioneuctar laã dos ed ll 'aê de asdcopreas e om ro situa asen aa ore e - bro" con sus are as en ei cuerpo : le lia modhlilla tabebé. sc c ara un "click" cuando la he- 18 esté cerrada. N | |M1668.00KOALABEOOOLhs. Ind1 1B _à F3. Ajustar el pcpsador d las ci tas dorâalfs de orlrcipa que que e como o en e centro e a es- pa a. B4. Co en ando por uno e los lados deslizar el pasa or tÉral dentro e u cierre hasta es- cuchar u_n cic . Mantener a ierta la apertura para apierna el nino. 5. Desl'zar cuichdáasamente al bebéádentro de a a mochi a p re o abiert aj stan o u ie - na a traves l a ertura de lado cerrado ge la mochila. SUJeETaA , BIEN AL BEBE HASTA QUE LA MOCHILA ESTE BIEN ABROCHADA. Bó Plecgar el r posac_abezas, pleslizar _el otro pa- sador entro e su cierre ep _a_otra cint , hasta esc ar un c c _ ick. Sujetaá' a gi o para a Lochar la_5 e il| as d_e ambos la_o p reposaca ezas. Tirar e as cintas para ajustar o. 57. De _3,5 a 4,5 K? , Êlprochar la cint de a'uste _e la pierna en s e_ l la (¡en Êmbosíados. Las intals de ajuste e iernas de en uti izarse con ebes entre 8 y 11 li ras / 3,5 y 4,5 kg. B8. Terminado. C. Para ransportar a un bebé: En la espalda cona u a *'_TE CION! U_ uarios rimerizof, NOintent r u iiz r la_mochi acpo ta ebe en a posicion e espa da sin la ayài a e otra_ persqna. Recomen- a os encareci : mente utilizar siempre la ayu- ã¡ ÊIPÊÃ cenÊEBE ser ca az ge sentarse por sí so o antes e poder ser eva o a la espalda. C1. CoLocar al bebé tumbado boca arriba sobre la moc ila. C2. Desliza el ; pasador lateral dent _o de su cie- rre en la cinta asta escuchar un c icN( (EN AM- e a BOS LÊDCFS). Abrochar las cintas s piernas en am os ados. C3. Abrochar lasãge) illas del repdosacapezas y mismo tiran o de a cinta. C4. te de qEue otra personaJe ayude ã co ar e e, D BE psegurars e que t s as Feb¡ s y ílntis e reposaca _ezas, las , e ilas teraí1es os otone de las piernas esten ien a TOC a osyapreta OS. o_ C5. C_ n la ayuga de otra penff: a, colocar la astra: : ãliuâliíôíiüifâ eeasaui? TAR BIEN L BEBÉ HASTA QUE LA MOCHILA PORTABEB ESTE BIEN ABROCHADA. Có. Çolocarse las correa? e_ ja mocrila porta- be e. Cgnelctar la dos e ilas de asdco reas Ee , om ro situa as en a a ogep e np- ro o sus pare as ene cu rpo e edita orta lerbe. E cuc ara un "clic cuan o ahe - a este cerra a. C_7. Apretar el "cin urón lumipar" alredâd r dela cintura, conectan o las hebi las. Iraí e aci ta para a reta lo. Una vez to as as làebi las sten r c aplasy Êpr t as, la segun a per- sona pue esotaral ebe. C8. Terminado. 04l09I13 17:25 | N i: i:i: i:i: i:i: i:i: i:i: ii . L
 19. 19. /lllT _ A. For carêyiiçg a baby: Inward facing position *WARNIN ! our baby must face you until he is able to hold his head upri ht b himself. *IMPORTANT! Keep your on an on the baby's head until all the buckles and straps are prop- erly fastened. A1. Fasten the 'Lumbar Belt' around yo_ur waist, connect the buckles. Pull the strap to tighten. A2. Put the stra s of the baby carrier on . Con- nect the two 'S oulder Strap buckles' located on each 'Shoulder Stra ' to thecorresponding clips on the carrier bo y. You will hear a 'click when the buckle is secure. A3. Adjust the clip on the back straps so that it fits comfortably in the middle of your back. A4. Starting] on one side, slide the side clip into its slot unti you hear a click. Keep the opening for the child's leg open. A5. With the carrier open on one side and the baby facin you, care ully slide the baby into _the carrier y fitting his leg through the open- in on the closed side of the carrier. *l PORTANT! Hold our baby securely until the baby carrier is ful y fastened . A6. Slide the other clip into its sl_ot , until you hear a click. Hold the eadrest with your hand and fasten the side buckles. _ Pull headrest strap to tighten it. *IMPORTANT! Awa s make sure there _is enough room aroun your baby's face for him to breathe comfortably. A7. From 3.5-4.5KG, Fasten the le adjustment strap into its buckle (on both si es! ). The leg adjustment straps must be used for babies be- tween 8-11 pounds/3.5-4.5kg. A8. Finished. B. For carrying a baby: Outward facing posi- tion *WARNINGI Your baby must face you until he is able to hold his head upright by himself. IMPORTANT! Kee your hand on the baby's head until all the uckles and straps are prop- erly fastened. B1. Fasten the 'Lumbar Belt' around yo_ur waist, connect the buckles. Pull the strap to tighten. B2. Put the stra s of the baby carrier on. Con- nect the two 'Shoulder Strap Buckles' located on each 'shoulder strap' to the _correspond_ing clips on the carrier body. You will hear a 'click when the buckle is secure. B3. Adjust the clip on the back straps so it fits comfortably in the middle of your back. B4. Starting on one side, slide the side clip into its slot until you hear a click. Keep the opening for the child's leg open. N j lM1668.00KOALABEOOOLhs. IrKM10 _à B5. Carefully slide your baby into the baby car- rier on the open side by fittin_g his leg through the o enin on the closed side of the carrier. HOL YO R BABY SECURELY UNTIL THE BABY CARRIER IS FULLY FASTENED. Bó. Fold the headrest down, slide the other clip into its slot on the other strap, until you hear a click. Hold the child securely while fastenin the buckles on both sides of the headrest. Puñ the straps to tighten it. B7. From 3.5-4.5KG, Fasten the le adjustment strap into its buckle (on both si es! ) The leg adjustment straps must be used for babies be- tween 8-11 pounds/3.5-4.5kg. B8. Finished. C. For carrying a baby: On your back with as- sistance *WARNINGI First time users, DO NOT attem t to use the carrier in the backpack position wit - out the assistance of a second person. We hi h- ly recommend always using the assistance o a second erson. *IMPOR ANT! The baby MUST be able to sit up by himself before being carried in the back- pack position. C1. Lie the baby down face up on the carrier. C2. Slide the side clip into its slot on the strap until you hear a click (ON BOTH SIDES). Fasten the leg straps on both sides. C3. Fasten the headrest buckles and adjust the size of the headrest by pulling the strap to tighten (ON BOTH SIDES). C4. Before anyone else helps you position the baby, you MU T make sure that all the buckles and straps of the headrest, the side buckles and the leg buttons are all securely fastened and tightened. C5. With the help of another person, place the carrier with the c ild on your back as ifyou were ivin him acpi g back ride. YOUR ASSISTANT ? HO LD H L8 THE BABY SECURELY UNTIL THE CARRIER IS FULLY FASTENED. Có. Put the stra s of the baby carrier on. Con- nect the two 'Shoulder Strap Buckles' located on each 'Shoulder Stra ' to the corresponding clips on the carrier bo y. You will hear a 'click when the buckle is secure. C7. Fasten the 'lumbar belt' around your waist, connect the buckles. Pull the strap to tighten. Once all the buckles are secured and ti htened, the second person can let go of the bagy. C8. Finished. 04109113 17:25 | N 19 i: i:i: i:i: i:i: i:i: i:i: ii . L
 20. 20. ,iii7 _ A. Fü_r den Transport eines Babys: Mit Blick nach innen *HINWE| S! Das Bab muss nach innen schauen, bis es seinen Koi# a eine senkrechà haIten kzãm. *WI HTIG! Hal egSie Ihre Ha ge n en Kop des Babys IS aIIe Schna Ien un Gurte festgezogen sm . A1. Zieh n Sie durch Yerbinden der àchnalien den L_en en ur um _Ie T_aI| |e he um est. Zie- hen Sie am an , um¡ n einzuste len. A2.B' S' d'Gt Bbt k- _sa ksnzalawrgeç/ erê¡ e ureedies a' ragehucan b 1:9 em Schultergu? ? ieñndízndecelnenscÊhalien l r Schulter urte mit ihren Gegenstüg en Irn mpf des aãytra ertifksackiISle ho_ren eIn R Kiickemwenn Ie Sc na e gesc ossen ist. A3. _Ste len Si den Schieger <: _|_e Rückenggrte so em, ass er equem in er Ruc enmitte sitzt. A4. Be innend v9 einer d_er Seiten s hieben sI_e dengãelten cine er in seIn_en Versíh uss, ?is Sie e| n_K l ken _ cJen. Halten Sie dIeO fnung ur das Bem es Km es offen. A5 Mit dema feinerSei e ffe en Ba tr e- ucÍ<s_ack und em Sieanbtiiçie den B ; ic gle- en SIe da_s Ba _yv rsIÊhêJg In #n Ruc sac und passen sem Bein urc ie O nung semer ge- schlossenen Seite an. *iNlCHTGiH i S' B b f , b' d Rucksac richíiâegedghtfâêse: ígtsut est Is er Aó. Schielmn Si _den_ ançieren Schiñber in sei- nen V_ersc_ ussjaisSie ein Iicken cfren. Ha - te _SI dIe_K_ p stut_ze mit Han fest und sc_ | Ie en SIe¡ re Sdeãenschnfa en. _ _ ZIehe| r|1SIe am Ban er Kop stutze, um sie eln- zuste en. .. *i ICHTI ! ber rüf n Sie ob ausrei hend Putz vor an en gt, âamit das Baby Ieiccht at- men kann. A7. Von , bi 4,5 K , SchlieBen S'e d s Ver- Êtelibandaãlr das Belã in einâr Sçhnal e (auf eiden eit_en! DieVerstell an ãrfur Ie eme mu sen e¡ Ba ys Ischen8 un 11 P un /3,5 un 4,5 Kg verwen et werden. A8. Fertig. . ur en rans ort eines a s: It Ic BF"d T p ' Bby M'B| 'k nach auBen _ *I_-| |NWE_| S! Das B b muss nñch nnenl schauen, bIS s einen Kop a_ ene sen rec tha ann WICQHÉIG! I-Laiter] S d en êieenn Kopi | S des Babys al e 'fc nâl einungieaurte festge- zogen sind. 1. Ziehen Sie durch Verbinden der ãchnallen en Lendenêurà um gire T_aI| |e he um est. Zie- hen SIe am an , um¡ n einzuste ien. B2.B' S' d'Gt Bbt _sa ks": §.°"ve: §¡nà: n a 'age em Schultergurt_ _efindenden $c nailen er Schulter urte mit Ihren Gegenstug en Irn RTgmpf des a ytra erxfksackíi Sie hqren em Kicken, wenn Ie Sc na egesc lossenist. B3. _Stelien Sie den Schieàaer de Rückengurte k_ Ie be¡ en Êchucan 20 so ein, dass er bequem | n er Rüc enmitte sitzt. | | IM 1668.00 KOALA BE OOOL hsJrldi 20 _à @à B4. egínnend ÇrLeÍner der Seiten sfhiebep sie _en eiteníc" ie er In seinen Versnêh uss, _is SIe eIn_K l ken_ o en. HaIten SIedIeO fnung ur das Bem es Km es offen. B? Schieben _Sie das Ba y vorsíçh ig durch die o fen Seàtejnudfn Ruc sack, Indem SIe seI_n nun die g er gesc ossenen Se¡- Êâãssãiírisegissaapseaesuéràixãi 345m3 GESCHLOSSEN ÍST. E6. Faiter Sie d'e Ko füü ze zus? g1men, schie- en ge en an erenãc ie er a_u _em_a de e_n In semen V rsch_u s IS SIe ein KIcEen o- Halten SIe as Km fefnuum die S _n | |en _ belden Se¡ en duerfop stutze zq sc IIeTÍen. Ziehen SIe an en Ban ern, um sie einzuste en. B7. ondlívhb¡ 4,5 Kg, SchiieBen Sie dñs Ver- Êtell an _ur as_ Bein m selnâr êçhna_ e (auf e_n en elçen! DIe Verstellban ãr u sen el Ba ysz Ischen8un 1 ur ne eine 1 P un /3,5 un 4,5 Kg verwen et werden. B8. Fertig. Ban 2%? ” au Für de_n Jrñnsport eines Babys: Auf dem ucken mit l e _ _ * CHT NG! Ers ahgÊBenutzenverweníensle _en Ba ytra _eruc_ ac_ NICHT In der Ruc en q- l sitio ne Ie e l er andere Per n. ll' empriehien nach_ rück icrh, immer ie Hifi: einer zwelten Person m Agspruch zunehrnen. _ *WI HTIG! as Ba y MPãS sich_ íeme hmset- zen onnen evor es au em Ruc en getragen wer en dari. C1 S' d B b fd R" k I' d auf àããelgucifsaeaif. a yau em uc en legen Clâçhieben Sie de Feite schíeber_ auf_c1(em gn In seinen Verscrh uss g Ie In K| _Ic e orãn (AU_F BEIDEN_ SEITEN). Sc Iie_ en SIe au e¡ en Seiten die Ban er ur die Beine. 53aãêàiiãñârááñrãifãgshgàk: :aãzmámr DEN SEITEN) Ihre Ho e em. C4. Beyor_ lhnen eine andere Persç hílft, das aby innelnñule en, MUS__SEN Slãe SIC erftenllen, _ass a, e Sc na| en und B _nder__ r op , tutze_, ie _S itenschnñ len und dae Knopsie ur _efei- ne nc tig gesc ossen und festgezogen sm . g5. it er ¡lfe einer ndee Persrrkbrin e_n ie en uc sack mit em a yau | rem u. 32%". :$412 : Jêabeàíriszãszêeaísãvããrw/ &ir; HALTEN, BIS DER BABYTRAGERUCKSACK RICHTIG GESCHLOSSEN IST. Có. Bringe_ Sie die G_ur e de_s Bab tr_a eruçlí; sacks n SIC aTVerbm e Sie die e¡ en Ííc n Je Schu tergqrt_ e ! ndenden Sc na _en er S? ter rte mit l ren Íegens u__c en Im É es ; à tra er ksac . Sie Qren ein iic en, wenn ieSc nalife gesciüossenist. 7. Ziehen Sie durch Verbi_ den der chnallen en L_enden%urt um dIehTaIie herum est. ZIF- hen SIe an? and, u l n einzuste len. Soba d a_| e chna| _en gesch ossen und estg zogen sind, ann die zweite Person das Ba y los assen. C8. Fertig. 04l09I13 17:25 | N - -I . L
 21. 21. ,IIÍ _ A. Pour tranüorter un làíié, :: aceau porteur - AVERTISSE ENT! L_e e e_ oit_ etre instale face au porteur ; usqu'a ce qu'il soit capable de tenir tout seul sa tete. _ _ _ - IMPORTANT ! _Soutenez la tete cl bebe avec pne mai , iusqpa ce q evous ayez erme toutes es bouc es et es sang es. fÁ1. Serrer Ia « Cintura¡ lo bai e » autour ele a tail e, en ssem lant es ouc es. Tirer sur a sangle pour aiuster. | staJler Ies sangles ãu porte-béb ', .,Ass m- _er, es eux « bouc es e sãngle epau e » ituees sur ch que « sange paue » a ec eurs coup e p aces sur Ie corps u porte-be . ors Vous enten rez un « click » que a bouc e sera enc enc ee. A3. Aiuster Ig guide des sangles dorsales_ _de f çon a ce qu Il reste convenab ement au milieu u os. f-4. Ç m ermer par un des, côteíàs, introduire _e gui_e ater dans Ie _yiteme _e ermeture usqu a enten re u_n « c ic f). L isser ouverte ouverture pour la jambe de en ant. e e tourné vers vous _ éicatem_ent e _e¡_e dans lecporlte-be e, en ajustam sa iambe a Iinterieur e louverture du cote ferme de cette derniere. 5 Avec Ie porte-bébé guvert ' n côté et 'e g issez IMPQRTANT ! Soutent , Lermenlent le bñbé iusqu a ce que le porte- e e soit ien attac e. Aó. _Introfui e | 'autre _guide lateral dans son s steme_ e_ ermetu_re liusqu a entendre n clic. 'da nten r d une aIn e re ose-tete et ermer e_s ouc ps latera e de ce erpier. l _ Tirer sur a sang/ Ie _fu repose-tete pour l aiuster. eri | l PORTANT ! Íer q 'il reste suffisamngent espace pour que e be e puisse respirer aci- lement. A7. De 3 tement de la jam e avec sa bouc e des eux 5 à 4,5 FG, Boucler Ia s n Ie dãjus- côtésl). Les sa ges d'ajus e ent des iambes doiyent être uti iseeÊ avec es ébés en re 8 et 11 livres/ 3,5 et 4,5 g. A8. Terminé. B Pour transÊOrter un gégé: a_ce_à la _route _ AVERTISSEM N_T ! Lie_ e e l_ oit_ etre iütaJe face au porteur ¡usqu a ce ui soit capa e e tenir sa ete droite t ut eu . LMÊQRTANTJ Gar er la main sur la t"te du e e Jusqua ce que toutes les bouc es et sangles soient serrees. F1. S_ rrer Ia « Ceinture Logibaire » autour Cie a _tail e, en asfemb ant Ies ouc es. Tirer sur a ceinture pour aiuster. Installer Ies ang es du porte-Feb ; Ass m- _er les deux « ouc es des saãgles zÍepau e » u ituées sur chague_ « Sample ep , e_» avec eurs ouples paces su e porte- ebe. Vous enten rez un « click » orsque Ia oucle sera fermee. 3. Ajuster le guide des sarãles dorsales_ _de daçãn a ce qu il reste convena ement au milieu u os. | l IM 1668.00 KOALA BE OOOL ¡mind! 21 _à B4. En commençant par un des côtés, introduire ! e guide latérãl dans _o systeme pie fermeture iusqu a enten re un c ic . Laisser I ouverture de a Jambe du bébé ouverte. B5. introduire délicatement Ie_- bébé dans Ie porte-bebe du cote ouvert en a ustant sa iambe Ê, ravers I'ouverture du côté ermé, du porte. - e e. TENIR FERMEMENT LE BEBE JU QU'A CE QUE LE PORTE-BEBE SOIT BIEN ATTACHE. Bó. Plier Ie repose-tête, introduire | 'autre guide dans son sylsteme de lermeture sur I ÊuLre sangle, iusqu a entendre un click. Teriir le e e pour fermenles boucles de? deux coltes du re- pose-tete. Tirer sur es sang es pour aiuster. B7. De 3 5 à 4,5 kg, Boucler la san le d'ajus- te_m, ent de la ¡ambe avec sa boucle de_s d ux cotesl). Les sangles daiustement des am es doivent être utiIiseeÊ avec des bebés en re 8 et 11lNres/ 3,5 et 4,5 g. B8. Terminé. C. Pour transporter un bébé : Dans le dos avec une personne aidante _ * AT EN_T_ION ! Utilisateurs _novices, Ne tentez pa| s d'uti| i ¡erJe prte-bebe en position dor- sae s_ans ai_ e une autre_ person_ne. Nous conseillons vivement de solliciter | 'aide d'une deuxieme ersonne. _ , _ à *IIMPÇRT NT ! Le bebe doit etre capable de lsaâsoir tout seul avant d'etre transporte dans e os. C1. Installer Ie bébé sur Ie porte-bébé allongé sur Ie dos. g2. lntroduire I_e guide Iatéral dans so _szsteme e ermeture ; usqu'a entendre un cic (DES DEUX COTES). C3. Fer_ erJes boucles clu repose-têtp et aj s- ter Ia tai e e_ce, dernier en tirant sur a sang e. (DES DEUX COTES) C4. Avant qu'u, e_autre personne vous aide a instaler le b e, vous DEV Z verifier que toutes Ies bouc es et sangbes u re ose-tete, les bgucle laterales et les outons es jambes sont ien ermes et serres. C5. Avec | 'aide d'une autrle personne, installez Ie porte-bébé vec Ie bebe dans votr dos comme si vous e transportiez « a chevale». LÃ PERSONNE AIDANTE DOIT BIEN TENIR LE BEBE JUSQU'A CE QUE LE PORTE-BEBE SOIT BIEN ATTACHE. Có. Installer Ies sangles du porte-bébé. Assem- b_ler, les deux « boucles des sa gles fépaule » situees sur chaqule « Sangle ãepaue » avec leurs couple places sur _Ie corps du porte-bebp. Vous enten rez un « click » orsque Ia bouc e sera fermee. C7. S rrer Ia « cemture lombaire » a_utou ele la tail e, en assem ant les sangles. Tirer e a san Ie our le serrer, Une foâs toutes Ies boucles enc enc ees et serrees, Ia euxieme personne peut Iâcher | 'enfant. C8. Terminé. 04l09I13 17:25 | N 21 , i:i: i:i: i:i: i:i: i:i: i:ii I_
 22. 22. /IIÍ _ 22 A. _P_ara tr nsportñr um bebé: No sentido con- trario ao_ a marc a r ADVERTENCIAIO bebe deve estar sentado n_o sentido contrario ao da marcha para_que seja chapaz de manter a cabeça erguida sozinho. ORTANTE! M nter a_ ão sobre a cabeça do e e ate que_ten am si o apertadas todas as ivelas e correias. A1. Apertar o "Cinto Lombar" em volta _da cintu- ra, _encaixando as fivelas. Puxar pela cinta para o ajustar. g2. Colocar a corlr_ia da mochiIa_porta-be- esh Lggar as uas ivenas da_s correias da om- bro si uadas em cada correia¡ eombrt, com os seus pares nouc _rpo , da moc ia port - ebes. Deve ouvir um c ique quando a five a esteja fechada. A3. Ajustar_o passador das cintas dorsais de forma que fique comodo no centro das costas A4. C meçandçi cpor um dos Iapo , deslizar _o passa_ or latera entro do seu ec o ate ouvir umcçlique. Manter aberta a abertura para a per- na acriança. 5. Com : Lmoçhila porta-bebés aberta n m dos ados e o_ ebe _no sentido contrario , ao a mar- cha, deslizaj cuidadosa ente o bebe para den- tro da mo ila, ajijstap o a sua perna atraves da abertura o ado ec | MPO_RTANTE! Segurar bem o bebé até que a mochila esteja bem apertada. ado da mesma. Aó. Deslizarp outro_passador dentro do seu fe- cho ate ouvir m clique. Segurar com a mão _o encosto de ca eça e apertar as fivelas laterais do mesmo. _ _ _ Puxarípela cinta dc_› apoio _ara o ajustar. _ IMPO TANTE! Verificar se i_ca espaço suficiente para que o bebe possa respirar comodamente. A7. De 3,5 a 4,5 _kg a ertar cinta de ajuste d_a erga na sua fivela em m os os lad_ _s! ) s cin as ejajuste de pernas evem ser uti iza as com e es entre e l ras , e , . bb 811Ib /35 45kg A8. Terminado. B. Piza transportar um bebé: No sentido da marc a . , ADV_ERTENC| A!_O bebe deve estar sentado n_o sentido contrario ao da marcha para_que seja ca az de manter a cabeça erguida sozinho. ORTANTE! M nter a_ ão sobre a cabeça do _e e ate que_ten am si o apertadas todas as ivelas e correias. B1. Apertar o "Cinto Lombar' em volta_da cintu- ra, _encaixando as fivelas. Puxar pela cinta para o ajustar. B_2. Coloc ras cprrqias 3a mochila po ta-bebés'. L_i ar as uas " ive as a_s correias e ombro' si uadas em cada "cor eia de çmbro” o ps seus pare_s no çprpo _a mocãia port - e e_s. Deve ouvir um clique quan o a five a esteja fechada. 3. Ajustar_o passador das cintas dorsais de orma que fique comodo no centro das costas. | l IM 1668.00KOALABEOOOLhs. Ind1 22 _à @à B4. Começando por um dos lados, deslizar o passador lateral dentro do seu fecho ate ouvir um Iique. Manter aberta a abertura para a per- na acriança. B5. Deslizar cuidadosamente o bebé para den- tro da mochjla gelo lado abe to ausçandoda sãa perna_ atraves a abertura o ado echa o a mochila. SEGURAR BEM O BEBE ATE QUE A MOCHILHA ESTEJA BEM APERTADA. Bó. Dobra o âncosto de cabeça', deslizar o c›_u- tro passa or entr_o do seu fe o na_outra cin- ta, ate ouv r um Êjique. Se urar a criança para apertar as ivelas e arnbos ados_do encosto de cabeça. Puxar pelas cintas para ajustar. B7. De 3,5 a 4,5_k apertar a cinta de ajuste d_a er a na suaáive a (em mbos os lados! ) s cin as ejajuste e pernas evem ser utiliza as com bebes entre 8 e11libras/3,5 e 4,5 kg. B8. Terminado. C. Para transportar um bebé: Nas costas com aijida . . . . A ENÇÃ_ _! UlíIlIZaCl%r_ s pela primeira vez, NÃ_O tentar uti izar a moc l a porta-bebes na posiçao e costas sem_ juda de outra p_es oa Recomen- amos que uti ize sempre a aju a de uma se- undaRgessoa. ç PO ANLE! O bebe DEV tar-se sozin costas. ser ca az de sen- o antes de po er ser evado nas C1. Colocar o_ bebé deitado de boca para cima sobre a mochila. C2 Deslizar o passador lateral dentro do seu fecho na cinta até ouvir um clique (EM AMBOS OS LADO ). Apertar as cintas das pernas em ambos os ados. C3. Apertar as fivelas do encosto de cabeça e ajustar o tamanho do mesmo puxando pela cin- ta. (EM AMBOS OS LADOS). CIL Antes ue outra pessoa o ajude a colocar o ebe, DE E assegurar-se de que todas as i- velas _e cint s do enãosto de cabeça, a fivelas laterais e os otões as pernas estejam em co- locados e apertados. C5. C_ m a ajudba de outra pessoa, colocar a mochi a com o ebe nas suas costas como se o levasse às cavalitas. O SEU AJUDANTE DEVE SEGURAR BEM O BEBE ATE QUE A MOCHILHA ESTEJA BEM APERTADA. Có. Colocar as correias da mochila porta-bebés. L_i ar as duas "fivelas das correias de ombro" si uadas em cada "cogeia de _çmbro' o ps seus pare_s no c_orpo "a mochi a porta- e e_s. Pexjp uvir um clique quando a fivela esteja ec a a C7. Apertar o "Cinto Lombar" em volta da cintu- ra, encaixando as fivelas. Puxar pela cinta para Ê apertar. Uma vez que todas as fivel s estejam em apertadas eçseguras, a segun a pessoa pode soltar o bebe. C8. Terminado. 04l09I13 17:25 l N , i:i: i:i: i:i: i:i: i:i: i:ii I_
 23. 23. ,IlIT _ f), Per trasportare íl bambino: rivolto verso intern o *¡ATTl| -'. _NZ| ONE' II Eambino deve essere rivoINo verso interno inc e non e capace di tenere a testina eretta da solo. *¡IM _ORT NTE! Tenere Ia mano sulla testa dal ba incN inchafnon sono state fissate tutte e I e cin I " ge. b iee A1. Strin ere la "c'ntura Iom are" intorno alla vita, pnegdo Ie fibbie. Tirarelia cinghia per re- go ar a A2. _Indossare Ie cinghie dello zainetto porta- bebe. Inserire le due fjlabieí degli_spalla_ccN' che_ si trovano su c_iascIN. ino s a Iac io neg l a Ioggj corri_spond__en_ti__su a s ruFtijra _ello zainetto. l sentira un clic quan o a ibbia verra chiusa. A3. eqplare il passante del e cinghi çNorsali_ in mo o c e si trovi comodo a centro e a schie- na. A4. Cominciando da uno dei Iati, infilare i_l pas- fante Iaterale dentNp Ia corrispondente chjpaura ino a sent reàin ÊIC. Mantenere aperto l oro per la gam a el ambino. A5. Con lo zainetto portabebé aperto su un lato e il _bambino rivolto ve so 'accompagna- tore, osizgojjare çon cura Il am iao dejnlrp o i_ne to e in i are a sua gam a nel oro e ato Z C ILISO. *IMPORTANLEI Sostenere con atte z_ione il bambino finc e lo zainetto non e ben c iuso. Aó. infilare l'altro passante_- dentro_Ia corrispon- dente c iusura fino_a sentire un clic. Sostenere ÊonIlatmaNio ll poggiatesta e chiudere Ie sue fib- ie a ra l. Tirare a cinrglljiia del ppggiat sta per r golarlq. *INL ORTA E! V_eIf ficare ç e ci sia o Spazio su iciente perche I bambino possa respirare comodamente. A7D3,5 , SK ' I 't d' - gp azÊme : ellag ? iqiãigâlãüíêíriê ÍflJããieÍiib. dia (su entrambi I _ati! ). Le cinture I regolazione ra evono essere utljlizzate con bambini 8 e 11 Iibbre / 3,5 e 4,5 A8. Fine. g. P. Per trasportare il bambino: rivolto verso esterno _ _ *ATTE _ZIONEI II ambino deve essere rivoINo verso 'interno finc e non e capace di tenere a testina eretta da solo. MP _RTAPITIÊ_ Tenere Ia mano ? ulla testa dpi in_c l e a in ' non sono state ssate tutte íbgie etle cinghie. B_1. Stringere Ia _"c'ntura_ Iom are_" intorno alla vita, pnenclo Ie fib ie. Tirare a cinghia per re- go ar a B2. lndossare Ie cinghie dello z_ainetto porta- b_ebe. Inserire le clue fjbbi degli_spall _cc "che si trovano su ciasqano s a laccio neg l a Ioggj corri_spond__en_ti__su a s ruFt ra dello zainetto. l sentira un clic quan o a ibbia verra chiusa. Bltfegplare il passânte delle ciggNiie do_rsaIi in mo o c e sia como o al centro e Ia schiena. N l IM 1668.00 KOALA BE OOOL hsJridi 23 _à @à B4. C mincNanádo da no de¡ Iati, infilare i_l pas- sante atera e entr_o a corrispondente chiusura fino a sen lTeàJfN clic. Mantenere aperto ll foro per la gam a e bambino. B5. osizipnare con ttenzione il bambino den- tro o zainetto sul ato a erto sistemando Ia gambe nel foro sul lato c iuso dello zainetto. OSTENERE CON ATTENZIONE IL BAMBINO FINCHE LO ZAINETTO NON E BEN CHIUSO. Bó. Pie are il poggiatesta, infilare l'altro passan- Ne den ro _I'appos _ta chiusura sujlaltr _cintura ino a sentire Ian c_ic. Sostener _i_ amEIFNO per ag anciare_ Ie ibbie su _entram ll ati e pog- gia esta. Tirare Ie cinghie per regolarlo. B7. Da 3,5â INS Kg gganciare la ci tãira dige- _olazione elagarn a alla_ corrisãpn ente_ ib- Êia (su entrambi i _ati! ). Le cinture l r_e olazione evono essere u I izzate con bambini ra 8 e 11 libbre/ 3,5 e 4,5 g. B8. Fine. C. Para trasportare il bambino: sulla schiena con aiuto _ __ _ _ _ * TTENZIONE! li u_Ni_lizzatoi inesperti NON evono cercare I uti izzare o zainetto orta- bebe nalla posizione sulla schiena enza 'aiuto di un'a tra persona. Si raccoman a calorosa- ente di chiedere sempre I'aiuto di una secon- a ersona. _ "IIVIDPORTANTEI | l bambino DEVE _essere capace di stare seduta da solo prima cl¡ poter essere trasportato sul a schiena. C1 Posizionare il bambino disteso a pancia in su sullo zainetto. C2. infilare il assant later I_e _entro Ia chiusu- racorris on ente sul a cing ia_ ino a sentire u_n clic SU TRAMBI | L Tl)_. Chiudere le cinghie per e gam e su entram l i lati. C3.Ch'd | f'b'd| 'tt - Iarlo tirêfmfáiaíiàg lã (sÕ Êñiiãlfifãi? fil? ? C4. Prima di_ ricevere I'aiuto di un'altra erso- na per pqsííipnare il a bino E NEÇES ARNO' e assicurarsi c e tte a i bi_e e_ j: cinghie pog iatesta, Ie l bie aterali e l ottoni per Ie gam e siano ben chiusi e stretti. C5_. Con l'aiut_ç di un'altra p rsona posizionare No zainetto con l bambino s_ul a sc iena come se o si ortasse " a cavalluccio'. L'A| UTANTE DEVE S STENERE CON ATTENZIONE B FINCHE LO ZAIN BEN CHIUSO. Có. _Indossare Ie cinghta _cletljo faineNto porNa- b_ebe. inserire le due fi bi eg I spa I _cc " c e_ si trovano su c_iascuno "s a laccio" neg I a Ioggi corri_spond_enti__sulla s ru tijra dello zai e_tto. I sentira un clic quan ola ibbia verrac iusa. m -l -l O 'U O 3 J> g_ il_ mu: 2 O Z m C_7. Stringere Ia "cintura Iom are_" i torno alla vita, unendo Ie fibbie. Tirare a cing ia per r_e- golarla. Quardo tutte le fibbie sono_ aggancia- be a a e s_trette a seconda persona puo sciare il mbino. C8. Fine. 23 04109113 17:25 l N , i:i: i:i: i:i: i:i: i:i: i:ii I_
 24. 24. 'CI l ¡ l j c: z: :- ii# 1 i 1 A: - ¡' A' : :i : :_- info@babybecoo| .es N l IM 1668.00 KOALA BE O%L hum# 24 BABYNURSE S. A. Empresa perteneciente el Grupo Jane Mercaders 34 - Pol_ Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Scilità I Plegamans ~ Barcelona Tel. centralta + 34 93 70318 OO “NU/ Vl, babybecool . es IM 1658,01 @à 04109118 17:25 l N

×