Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a KEKÄLE .pdf(20)

Anúncio

KEKÄLE .pdf

 1. KEKÄLEen verkkosivut löytyvät Raision Kasvatus- ja opetus-sivustolla. KEKÄLEellä on myös Facebook-sivu. Perusopetuksen kehittämishanke ilmasto- ja kestävyyskasvatuksesta viidessä kunnassa: Raisiossa, Liedossa, Laitilassa, Naantalissa ja Nousiaisissa. Hankeaika 1.1.2023- 31.5.2024 Mikä KEKÄLE?
 2. Koordinaattori Ohjausryhmä Kehittäjäopettajat Valmistelee kestävyyspolun toteuttamista. Kehittää ja testaa tehtävämalleja yhteysopettajien kanssa. Viestii hankkeesta, järjestää tapahtumat. Hoitaa hankkeen hallinnoinnin. Seuraa, että hanke etenee suunnitelman mukaan. Antaa neuvoja. Viestii tarvittaessa. Työmäärä: n.1 päivä / kk. (n. 10 päivää lukuvuodessa) Tehdään työajalla. Sijaiskulut ja mahdolliset muut kehittämiseen liittyvät kulut maksetaan hankkeesta. Mahdollisuus myös korvattuihin projektitunteihin. Ideoivat ja testaavat tehtäviä ja kestävyyspolun toimintaa omien kuntien kouluissa yhdessä koordinaattorin kanssa. Tehtävät
 3. ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen käytännön ratkaisut: opettajien käyttöön tehtävämallit, jotka osallistavat oppilaita kouluarjen kestävyystyöhön. toimintatapojen ja -kulttuurin kehittäminen: johdonmukaistetaan kestävyystyötä kouluissa. Kirjataan ylös jo tehtävä kestävyystyö omassa koulussa - yhdistetään tämä kuntien ilmastosuunnitelmiin ja kuntien strategioihin. Luodaan yhteistyöelin hankekoulujen välille jatkamaan kestävyystyötä hankkeen jälkeen. 5 4 3 2 1 osallistaminen: oppilaat entistä aktiivisemmin mukaan koulun kestävyystyöhön esim. MOK-teemojen, eri oppiaineissa toteutettavien tehtävämallien ja vertaisoppimisen avulla. toimenpiteiden ja ratkaisujen levittäminen: koulutustilaisuuksissa tai vesoissa, tiedottamalla, jakamalla tehtävämalleja hankkeen verkkosivuilla ja MAPPAssa sekä opetusalan tapahtumissa. ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen pedagoginen johtaminen: kestävyyspolun malli paikalliseen opetussuunnitelmaan (vrt. tvt- polku). Kestävyyspolku syvennetään ja johdonmukaistetaan koulujen kestävyystyötä
 4. Kestävyyspolun malli
 5. TUTUSTUTAAN KELLONAIKOIHIN OPETELLAAN LUKEMAAN, SYVENNETÄÄN LUKUTAITOA KÄSITELLÄÄN TERVEELLISIÄ ELÄMÄNTAPOJA Kestävä ja terveellinen arki, kellon oppiminen, 1.-2.- luokat Matematiikka T10, Äidinkieli T5, Ympäristöoppi T15 Hankitaan kellotaulu, jonka viisareita voidaan liikutella. Voidaan hankkia myös digitaalinen kello viereen. Oppilaat laittavat kellotaulun viereen oikeille kohdille kuvat omasta päivästä ja viisarit oikeille kohdille. He kirjoittavat kuvaukset päivän toimistaan. Lopuksi keskustellaan millaisia ovat kestävät ruokavalinnat, mitkä ovat terveellisiä elämäntapoja. HE-RÄ-SIN A-JOIS-SA. LOU-NAAK-SI SÖIN KEIT-TO-A. KOU-LUN JÄL-KEEN LEI-KIN PI-HAL-LA. AA-MUL-LA SÖIN PUU-ROA.
 6. 3. LK: TUTUSTUTAAN KÄSITTEISIIN 4. LK: OMAN TOIMINNAN TARKASTELU ESIM. 3 ESIM 1. Ideoidaan ja jaetaan kierrätysvinkkejä kuukausittain KEKÄLE- somessa. Havainnoidaan millaista jätettä tai ruokahävikkiä koulussa syntyy. Keinot vähentää jätteen määrää tai kierrättää tehokkaammin. Yhteistyö koulun siistijän / keittiöhenkilökunnan kanssa. Yhteistyömahd. Rasekon puhtaus- ja siisteysalan oppijoiden kanssa. 5 LK: VAIKUTTAMIS- PROJEKTI ESIM. 2 Tehdään tietoiskukampanja koululle tietyn tyyppisen jätteen määrän vähentämisestä. Esim. veden tuhlaileva käyttö -kampanja maailman vesipäivänä 22.3. Selvitetään ennen ja jälkeen onko veden käyttö koulussa vähentynyt kampanjan vaikutuksesta. Yhteistyö esim. vesihuollon asiantuntijan kanssa. MOK AI kanssa: etsitään tietoa kampanjajulisteeseen helposta tietotekstistä. KUV kanssa: Harjoitellaan kuvallisen viestinnän menetelmiä ja kuvallista vaikuttamista. 6 LK: JATKETAAN HARJOITTELUA Esimerkkejä mitä tehtävämallit voisivat olla Jätteiden ja hävikkiruoan vähentäminen, kierrätys, 3.-6.- luokat Ympäristöoppi (T3)
 7. KULUTUSTOT- TUMUKSET, OMAN TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN TILASTON KUVAAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ AKSELIEN ERILAISTA MITTAKAAVAA JA DIAGRAMMEJA ESIM 1. Mitataan koulun sähkön kulutusta eri (luokka)tiloissa. Tehdään omaa tilastoa, jota havainnollistetaan erilaisin diagrammein. Harjoitellaan tilastojen matemaattista tulkintaa sähkön kulutuksesta. Selvitetään sähkön hinnan vaihtelua ja hintarakennetta. Tehdään käytännön kokeita esimerkiksi käyttämällä laitteita eri tavoin. Pohditaan keinoja koulun sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Esim. laitteiden sammuttaminen kokonaan käytön välillä, kännyköiden sulkeminen oppituntien ajaksi. LASKELMIA ENERGIAN KULUTUKSEEN VAIKUTTAVISTA ASIOISTA. ERILAISET ENERGIANTUOTANTOTAVAT. SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA ENERGIAN KULUTUKSEN KUSTANNUKSET. TYÖN JA TEHON KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS ENERGIAN- KULUTUKSESSA. ESIM. 2 Hankitaan pieni aurinkopaneeli. Havainnoidaan montako kilowattia se tuottaa eri kuukausina ja kuinka paljon vaikuttaa paikan vaihto tähän. Tutustutaan tehoyksiköihin. Mikä on aurinkopaneelin hyötysuhde verrattuna muihin sähköntuotantotapoihin? Hyödynnetään paneelin tuottama sähkö kännyköiden, pädien tai muiden piensähkölaitteiden lataamiseen. Kirjoitetaan tästä kokemukset paikallislehteen tai ympäristöalan julkaisuun oppilaiden näkökulmasta. Energian kulutus ja teknologian hyödyntäminen, 7.-9.- luokat Biologia T11, maantieto T12, matematiikka T8, fysiikka T4 ja T15
 8. HAVAINNOIDAAN ERILAISIA KEMIAN KÄSITTEITÄ KUTEN HAPPAMUUS JA EMÄKSISYYS OMASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄÄN ESIM 1. POHDITAAN METSIEN MERKITYSTÄ (ESIM. VIRKISTYS, TALOUS, JA MONIMUOTOISUUS) POHDITAAN OMAN TOIMINNAN VAIKUTUSTA YMPÄRISTÖÖN SEKÄ POHDITAAN OMIA KULUTUSTOTTUMUKSIA RETKEILY JA LAJIN- TUNTEMUS, JOKAMIEHEN OIKEUDET Elinympäristö ja terveys, kestävä kuluttaminen: luonnonkosmetiikkaa kasveista, 7.-9. lk Kemia T3, biologia T1, T6, T11 Oppilaat keräävät kylpypommeihin sopivia luonnonkasveja, jotka kuivataan. Kemian tunnilla tehdään kylpypommimassa, johon kasvit sekoitetaan. Pommit voi antaa lahjaksi tai käyttää itse esimerkiksi jalkakylpynä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä 1) saippuaa, jossa tehdään vahvempi emäksinen seos tai 2) suihkugeeli, jossa seoksen korkeaa emäksisyyttä lasketaan (maito)hapolla iholle sopivaksi (pH 5,5).
 9. sosiaalisten / tunnetaitojen harjoittelu medialukutaito, kriittinen lukutaito riittävä uni ja terveellinen ruoka, liikkuminen Kestävä kehitys liittyy kaikkeen arjen ongelmissa ja eri oppiaineissa on kestävän kehityksen näkökulma Agenda 2030: turvalliset, väkivallattomat, osallistavat oppimisympäristöt kaikille. Agenda 2030: kaikki nuoret ovat luku- ja laskutaitoisia. Agenda 2030: ravitsemuksen parantaminen. Henkisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen. kouluväkivallan vähentäminen Agenda 2030: väkivallan kaikkien muotojen vähentäminen. Agenda 2030: kestävät julkiset hankintakäytännöt. hankinnat kouluun
 10. Kestävyyspolku - teemat Jätteenkäsittely, jätteen määrän vähentäminen, kierrätys Kestävä kuluttaminen Ruoka ja vesi Energian kulutus ja teknologian hyödyntäminen Luontosuhde Liikkuminen Elämän perusedellytykset, monimuotoisuus Elinympäristö ja terveys Kansalaisuus ja ihmisoikeudet
 11. 01 Ympäristökasvatus | kestävyyskasvatus | ilmastokasvatus | seikkailukasvatus | tiedekasvatus | luonto oppimisympäristönä MAPASTA löydät tuhansia materiaaleja, menetelmiä, tapahtumia ja palveluita kootusti eri toimijoilta. Rekisteröitymällä palveluun voit tähdittää omat suosikkimateriaalisi, koota teemareppuja, suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai lisätä omia sisältöjäsi yhteiskäyttöön. Tulokset jaetaan myös MAPPAan
 12. Yhteistyö kestävyyspolulla Luontokoulu Tammenterho Raseko, yliopisto Nuoriso-, tila- ja ruokapalvelut Varsinais- Suomen LUMA-keskus, Valonia Lasten parlamentti, oppilaskunnat Kirjasto Kestävä opinvirta -hanketoimijat WWF:n + Valonian Me tulevaisuudentekijät -hanke Suomen ympäristöopisto SYKLI
 13. SYKLI: ympäristöalan erikoisammattitutkinto- koulutus SYKLI: ulkoluokkakoulutus valmistaa näyttötutkintona 180 op 12 lähipäivää, 1 etäopetuspäivä ja itsenäistä verkko-opiskelua + oman työn kehittämistä n 1 v, voi suorittaa työn ohella taustatietoa, näkemystä, käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen Toteutuminen edellyttää 10 opettajaa KEKÄLE-hankkeen alueelta maksuton webinaari 15.3. ja lähipäivä Turussa 13.4. ja syksyllä 2023 syventävät opinnot tavoitteena on lisätä opettajien ja kasvattajien ulkona oppimisen pedagogista osaamista ja valmiuksia Koulutuksia opettajille 1,5 op, veso-kelpoinen ja osallistujalle maksuton koulutuksessa yhdistyvät ajankohtainen ympäristötieto, luonnon hyvinvointivaikutukset, oppilaiden osallisuus sekä kestävän elämäntavan rakentuminen koulussa opetussuunnitelman mukaisesti Koulutuspäivät Ruissalon luontokoululla 21.3. ja 27.4. klo 10-16 ja sekä etäluento 12.4. 14-16 tai ruotsinkielinen 23.3. ja 28.4. klo 10-16 WWF, Valonia: Me tulevaisuudentekijät – Hyvinvointia ja kestävyyttä luokanopettajille - täydennyskoulutus
 14. Kestävyyspolun muotoutumiseen vaikuttavat *Kestävän koulu on ohjelmaesitys, jolle haetaan valtiovallan rahoitusta vuosille 2024-2026. Sen takana on FEE-Suomi ja iso joukko ympäristökasvatusalaan liittyviä toimijoita. Sen tavoitteena on juurruttaa kestävän kehityksen tiedot, taidot ja käytännöt osaksi päiväkotien sekä peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuuria ja tuntisisältöjä. Ohjelman esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma. Opetushallituksessa on 2021-2023 menossa kestävyyskasvatuksen kehittämishanke taustatyöksi em. ohjelman toteuttamiselle. Siinä tuotetaan nykytilan selvitys ja kootaan sidosryhmiä koolle. Paikalliset opsit Kestävä opinvirta Kestävä koulu -esitys* Kuntien ilmastosuunnitelmat ja strategiat
 15. Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Siihen sisältyy 12 lähipäivää, yksi etäopetuspäivä ja itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden ja sen voi suorittaa työn ohessa 10/2023-12/2024. Koulutuksen aikana osallistuja kartoittaa oman työyhteisönsä kestävän kehityksen nykytilaa ja laatii organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelman sekä ympäristökasvatussuunnitelman. Lisäksi koulutukseen kuuluu ympäristökasvatukseen liittyvä kehittämishanke omassa työpaikassa, ympäristökasvatustilaisuuden pitäminen ja työelämätaitojen kehittämistä. Tutkinnossa on 2 näyttötilaisuutta (kesto 1,5-2h per kerta), joihin osallistuu Syklin arvioija ja paikallinen arvioija (usein hän on työpaikkaohjaaja esim. työpari, esihenkilö). Näytössä arvioidaan opiskelijan töitä (kestävän kehityksen kartoitus, keke-ohjelma, ympäristökasvatussuunnitelma jne.) keskustellen Teamsin välityksellä ja peilataan osaamista tutkinnon kriteereihin. Mikäli opiskelija on virassa ja työssäolovaatimus täyttyy, voi hän hakea oppisopimusta paikallisesta oppisopimustoimistosta. Mikäli hänelle myönnetään sellainen, on opiskelu opiskelijalle usein ilmaista tai hyvin huokeaa (tämän voitte itse tarkistaa Turun seudun oppisopimustoimiston yhteishenkilöltä terhi.solmula@turku.fi p. 050 5907928). Jos opiskelija ei saa paikallista oppisopimusta, voi hän hakea oppisopimusta Sykliltä, silloin se hinta on 500e. Jos opiskelija on työtön, osa-aikainen, perhevapaalla, voi hän opiskella valtionosuusrahoituksella, jonka hinta on 500e. Nämä maksut kattavat koko tutkinnon opiskelun, opiskelijoiden ohjaamisen ja näytöt. Opintojen suorittamisen jälkeen voi hakea aikuiskoulutusstipendiä, joka on 410€. Lisää tietoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnosta KOULUTUKSEN SISÄLTÖ NÄYTÖT OPINTOJEN HINTA
Anúncio