O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Yritysbrändi 2015

3.542 visualizações

Publicada em

Millainen on yritysbrändi vuonna 2015? Miten uudistat brändisi? Brändin rakentaminen digiaikana.

Publicada em: Negócios

Yritysbrändi 2015

 1. 1. Yritysbrändi 2015”inhimillinen, avoin,kokemuksellinen,yhteisöllinen &vuorovaikutteinen.”
 2. 2. Keskeisimmät trendit①  Sähköistyminen②  Visualisoituminen, kuvat, kuvitus, liikkuvakuva, kokemuksellisuus③  Rohkeus, Design läpi toiminnan④  Omat kanavat, mediat⑤  Yhteisöllisyys, vuorovaikutus läpiliiketoiminnan mm. Asiakaspalvelu verkossa
 3. 3. Yritysbrändin hierarkiaMitä?•  Yritystarina kertoo mitä tavoitellaan•  Yrityksen tavoitteet, strategia, visioMiten?•  Liiketoiminta-alueet todentavat mitenyrityksen arvot ja tavoitteet konkretisoituvatMiksi?•  Tuotemarkkinointi kertoo yksittäisen tuotteenja palvelun hyödyt …
 4. 4. Yritysbrändin rakentaminen
 5. 5. Yritysbrändin rakentuminenLiikeideaYrityksenstrategiaToimintaYrityskulttuuriBrändiMissioVisioME!Asiakaskokemus  BudjettiKokemus
 6. 6. Brändätty AsiakaskokemusLiikeideaYrityksenstrategiaToimintaYrityskulttuuriBrändiVain Kokonaisvaltainen brändääminen synnyttää vahvan mielikuvan yrityksestä.
 7. 7. YritystarinaIlmeKuvatViestitKokemusMiten 2010-luku eroaa edellisestä?IlmesloganKuvapankkiViestitTuotemarkkinointi Kohderyhmänä ihminen, ei ammatti2000- 2010-
 8. 8. BENCHMARKSMission DrivencommunicationsIntegrated strategy,Story & branding
 9. 9. Liiketoiminta 1080°
 10. 10. Rooman 1080°-ajatteluTuotanto  Tuotekehitys  Jakelu  Myyn3    Markkinoin3  Asiakas  Brändi  Johtaminen  Strategia  Yrityskul;uuri  Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
 11. 11. Millaista ontulevaisuudenmarkkinointi?
 12. 12. 5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampimarkkinointi①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojensynnyttämää palvelua②  Integroitu asiakaskokemus verkossa,asiakkuusajattelu③  Vaikuttaminen omissa kanavissa, huomionansaitseminen, osallistuminen verkostoihin,vaikuttaminen verkossa④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksenkasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukanakaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit.Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina,sisällöt, raportointi ja osallistuminenverkostoissa
 13. 13. Rome Advisors
 14. 14. Rooma on liiketoiminnankehittämiseen ja digitalisoimiseenerikoistunut suunnittelutoimistoAutamme yritysjohtoa verkostoimaanja verkottamaan liiketoimintaa sekäjohtamaan liiketoimintaa digiaikana.
 15. 15. Sähköistyminen & verkostoituminen ovatkeskeisimpiä liiketoimintaympäristönmurroksia①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta③  Tiedolla johtamisen renessanssi④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampimarkkinointi①  Myynnin uudenlainen tehtävä,uusi merkitys asiakaskokemuksilleJärjestelmät  Asiakas3edolla  johtaminen  Sähköinen  asioin3,  liiketoiminta  verkossa  
 16. 16. 1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudetliiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut①  Yritysten tuotteet, palvelutja palvelukanavatmuodostavat arvoverkoston②  Käyttäjä verkostonkeskipisteessä③  Uudet toimintamallit japalvelut osana verkostoa.④  Yhteisöllisyys javerkottuminen muidentoimijoiden kanssa.
 17. 17. Digitaalisen ekosysteemin määrittely:Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla jayhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapojaLiikeidea digitaalisessatoimintaympäristössäT&K Tuote Jakelu Myynti BrändiExpediaDellIdeastormAmazon Coop LegoSpotify
 18. 18. 2. Vuorovaikutteinen innovaatio- jatuotekehitystoiminta①  Merkittävä osa kuluttajatuotteidenkehityksestä jo nyt joukkoistamalla②  Uudet liikeideat ja palvelutkäyttäjäryhmistä③  Aktiivinen vuorovaikutus omissayhteisöissä, keskustelu käyttäjienkanssa④  Asiakas ja markkinalähtöineninnovaatiokulttuuri⑤  Kysyntälähtöinen valikoima jatuotteistaminen
 19. 19. BRÄNDIJAKELUMYYNTIMALLISTOTUOTER&DLIIKEIDEA3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat①  Arvoverkostolla parempiasiakaskokemus②  Markkinointi palveluna③  Asiakaspalvelu,automaatio④  Asiakasyhteisöt⑤  Uudenlaisettuotteistukset,palvelutasosopimukset,asiakkuuksien hoitomallitAsiakaskokemusdigitaalisessatoimintaympäristössä
 20. 20. 4. Verkkokauppa ja arvoverkostotLiiketoiminta verkossa①  Jokainen joka voi, myy suoraanverkossa②  Mitä tahansa voi myydäverkossa③  Kohdistettu myynti,markkinointi ja asiakaspalvelu④  Arvoverkostosta kumppanientuotteita ja palveluita⑤  Asiakkuuksien hoitaminenelinkaarimallilla. Uudetliiketoiminnat osana tarjoamaa
 21. 21. MessageResponseSocial MediaCommunitiesContentPRMarketingDirectDrives conference EventsMeetings5. Myynnin uusi tehtävä①  Myynti jalkauttaa yrityksenstrategian ja markkinoinnin②  Myynnin tehtävä luodamerkityksellisiäasiakaskohtaamisia③  Kohtaamisten merkitys kasvaa,tiedon jakamisesta tiedonsoveltamiseen javuorovaikutukseen④  Myynnin tehtävä yrityksentarinan kouluttajana, brändinsuurlähettiläänä ja ostamisenhelpottajana
 22. 22. AsiakasSeniorAdvisorRoAdTuottajaTiimif4f3f1f2SteeringProject teamRooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaanliiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä①  Rooma auttaa tunnistamaan,kirkastamaan ja hyödyntämäänmuutosta②  Rooma auttaa suunnittelemaanparempaa ja tehokkaampaaliiketoimintaa edullisemmin③  Rooma sitoutuu auttamaanasiakasta muutoksen johtamisessa④  Rooma kehittää aktiivisesti omaaosaamistaan⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaattulokset, hankemallinnus,alaprojektit, ketterä kehittäminen

×