O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Udruga ,,Vileniceoo
VlaSka 93B
10 000 Zagreb
Mjesni odbori Gradske detvrti Doqii grad
l0 000 Za$eb
. Dopis
Predmet:
Omadav...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dopis Donji grad Vilenice_2016/Official letter to Local Borads of City district Zagreb Down town_Association Vilenice

1.166 visualizações

Publicada em

Dopis Mjesnim odborima Gradske četvrti Donji grad-Zagreb povodom obnove i postavljanja obavijesnih pločica na postojeća oštećena blokovska pročelja/
An official letter to the Local Boards of City District Zagreb Down town on the occasion of the damaged facades of buildings in this area, with ask for engagement in setting safety boards on facades till final restoration of facades

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dopis Donji grad Vilenice_2016/Official letter to Local Borads of City district Zagreb Down town_Association Vilenice

  1. 1. Udruga ,,Vileniceoo VlaSka 93B 10 000 Zagreb Mjesni odbori Gradske detvrti Doqii grad l0 000 Za$eb . Dopis Predmet: Omadavanje fasada sa o5tederfem u svrhu povecanja sigurnosti javnog gradskog prostora i gradana PoStovanilPoStovane, Ovim putem molimo da lv[iesni odbori Gradske dehzrti Doqii grad Grada Zagreba angaZiraju sve predstavnike/ice zgrada dije fasade granide s gradskim plodnicima, te su profila okrenutog prema gradskim prometnicama i drugim zofiatrra javnog gradskog prostora i kretanja gradanalkr. neka omale sve fasade s o5tedenjima, bilo da s njih ved pada Zbuka ili su o5tedeni dijelovi Stukatura, prozorskih ukrasnih okvira i drugog. Uodeno je da na podrudju gradske detvrti Doqiega grada nisu obaviliesnim plo6icama oznaEene sve o5tedene fasade, te se moli u cilju povedaqia sigurnosti kretartja gradanalki u javnom prostoru Donjega grada njihovo postavljanje, i predlaie omailavanje obavjesnih ploda i na stranom jeziku, potencijalno engleskom 6ime 6e se obavijest o za3tili sigurnosti kretanja uEiniti dostupnom i sfranim posjetiteljima/icama i turistimalkinjama Grada Zagreba. Ovim putem, apelira se na sve navedene Mjesne odbore da se angailraju unutar svojih ovlasti kako bi sve fasade bile Sto prije obnovljene, te kako bi bila ostvarena potpuna sigurnost kretanja kroz Donji grad i Donjogradske blokove koja je treirutno na znadajnom dijelu zgrada Gradske detvrti Donji grad or.:,at[ena naznakom: ,fuetanje na vlastitu odgovornosto'. S po5tovanjem, Za Udrugu,,Vileniceoo Mariaa Butorac, mag.ing.prosp.arch. Potpis osobe ovla5tene za,zastapanje: l$ .$- aJ-

×