O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hva er en salgstrakt? En effektiv måte å få øke antall kunder og omsetning.

Det er viktig å være bevisst på sin egen salgstrakt, dersom man ønsker å kontinuerlig øke kunder og omsetning. Her vil du i enkle steg lære hva en salgstrakt her, og grep du kan gjøre for å forbedre den.

For å definere salgstrakten sin, må man stille spørsmålene:
Hvordan oppdager kunder deg? Hvor holder drømmekundene til?
Hvordan kan man få flere kunder? Hvordan overbeviser man dem til salg?

For å få drømmekundene dine, og få dem inn i salgstrakten må du definere:

Demografi 
Alder, bosted, økonomisk status osv. Holdninger og verdier de har 
Bruk stikkord.
Er de adrenalin-junkier, ambisiøse, gjerrige, ukonvensjonelle, reddharer?

Problemer og utfordringer du kan løse
Kan du hjelpe dem å spare tid? Senke skuldrene? Føle seg vakrere eller smartere?

Hvor kan du nå de?
Sosiale medier, Aftenposten.no, google-annonser, trikkereklame, youtube osv.

 • Entre para ver os comentários

Hva er en salgstrakt? En effektiv måte å få øke antall kunder og omsetning.

 1. 1. salgstrakt? Hvaeren
 2. 2. Undersøkmålgruppen, ogværderdeer. 1.
 3. 3. Demogra Alder,bosted,økonomiskstatusosv. Holdningerogverdierdehar Brukstikkord.Erdeambisiøse,ukonvensjonelle,reddharer? Problemerogutfordringerdukanløse Kanduhjelpedemåsparetid?Senkeskuldrene? FFølesegvakrereellersmartere? Hvorkandunåde? Sosialemedier,google-annonser,trikkereklame,youtubeosv. 1.
 4. 4. Fåoppmerksomhet hosmålgruppen 2.
 5. 5. Værpådekanalenedermålgruppener,somLinkedInellerYoutube. Fåoppmerksomhetenderesvedålageinnholdsominspirerer målgruppentilånåmåletsitt,ellerløseetproblem. Eksempel: Ijanuarharmålgruppendårligsamvittighetetteralljulematen. >Freshkjørerreklamekampanjepåsosialemedier, med“Blikvittjuleskinmed“Blikvittjuleskinka”. 2.
 6. 6. Engasjermålgruppen: Fortellhvordanproduktet løserproblemenederes. 3.
 7. 7. Målgruppenerfristetmenikkeoverbevist. Herernoenmåterdukanoverbevisepå: Socialproof Sitaterfrafornøydekunder.Visfremtroverdigelogoerogsertiseringer. Brukratingssystem.«97%blefornøydmeddetteproduktet.» Kommuniservisuelt ViVisuelleelementersomdesign,bilderog lmermerengasjerendeenn tekst– fordimålgruppenslipperåkonsentreresegformye(folkerlate). Imøtekominnvendinger Svarpåmotargumentenetilkunder,direkteellerindirekte. Ermålgruppenskeptisketilpris?Overbevisomhvorfor produkteterverdtdet. 3.
 8. 8. Fåsalgetihavn. Fortsettågiverditilkunden, såblirdelojaleilangtid. 4.
 9. 9. Ikkeglemkundenetterdeharkjøpt.Tavarepåde! Sørgforåopprettholdekontaktmedkunden Fåkundenpånyhetsbrev,påsosialemedier,smsellerlignende. Fordelerforåværelojal Belønnkundermedrabattkuponger,tilbud,premierellerandre fordelsprogram. EkEksempel: PåappenTisekandusamlepoengvedværeaktivpåplattformen deres.Poengenekandubruketilåfågavekortfraandretjenester, ellerfremhevedineegneprodukter. 4.
 10. 10. KultByrå

×