Detección Temprana del Cáncer de Mama

3.432 visualizações

Publicada em

Conferencia sobre el Cáncer de Mama dada en Mao, Valverde, República Dominicana, por el Dr, Rafael Estévez Reyes, el jueves de noviembre de 2014.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Detección Temprana del Cáncer de Mama

 1. 1. @eteccãcírz temp mana: Cálice/ t de Manta wíiwht: :ixwiii ai: : 'iíiññ : gil V 4x3 ' Lga v* . ld: ' ' ' Y ' à_ &E; 1 y . , . »s 1 - l Y 1'77" *(23* “' , rçñ O-“r g 50m. ÍRafaeC &téucxz . Weg/ eo * l i (Qíizuifairu (funeral) À i iw lr¡ l Í; Í , j , Jl/ Laxgjuetm 202014
 2. 2. &teencuenbtatienecamapwpáoitaacêaztax canuxotedwaÊgLma/ .icancoptaooaãuuntenm de tanta ímpazttancia cama @a (w @a prteuencíánqdeteccítíntempwnadcecáncext de mama. íctdauíañmapwtediagnxíotícatàtncunintpacta demaÊedcvtdent/ Ladeéafamiüagouentdmw. y 4 N *
 3. 3. Sinemâaxgmcamadbuànúdifedaqqxwrídaamigmcampueãíarm, campañexaenpwg/ Lantao dacenteo . CauirziadeZWíZÊaxXÂZíaÊÊatxida mucñzWdeodeqzLeeÊcáncwLdentwnae/ tawmoentenciadenutexte. Clgxadexzcaaêcanútédeããotwtiadcú/ íaayaoupmidentaBauinia, qLwñanñecIíapaoiãÊenúpmawiaaquíTnennúpueãZodeM 'vç . -Lj/ z. g, (Juande _Zotjiegezsi - . r cf , tmn-anyw_ i' 3 -"'4~ '1/ ', ,_ ! nr , _,. __' w' . - . ,.-; «;-r= .'r: › , .- N, . . . . n- t. __ _, , '-. / -75 "IL '_ . *Wi* g»'f*-. ¡_cjvs›-wnçg. gyê*thâ"_e'fln “USÍLÕ, A _M -, . "V . . . w . - : r l, - . . ~ , ,. ._ eu» . .»›-- -. -a v. 0 _V4 - n; * à ' _ _ . . t,'~, -r. --. .- -_. . 2- wma» «vç» - 'i * ' °' as “ -. A ? fazer z” JF' v ' . . . .._. . ; rg - _ _. . . __ _ . . - 'ãíeí _i ' ' 'ag id' -r- , , . -- . - 'ge " A . . K t . .a PA-m › . ç. _.¡ . ..n , . ay. .Apucarana-à i* ç ~< _kívun-*í* _w , n = --~ wi-. - > . . a »- "u * _- _ _ 1._ _Ííív se 1 "V . -' ; n'- . Macau. el Canadá: : oeptíemürce20í0 maa-en-eZ-cauaaanülogopatwm
 4. 4. f. . , a: _ _t a _ . , _ . t. . , _oo , 2 . ,, _ M. ” . __ . .., _. . _ , . r _ . x , , CaÊÊe independencia(
 5. 5. / / .Ui. ÍJUÍIU'. Alm fill/ l¡ rÍ-w "U2. «nl HIKÍJ (. l › . . - . r . , r . Iüieullrtltf/ ,riãiqi ll/ 'Hll 'i- N# »um t» «In . It "birth. u'. ', . É. upa. 1 x' l") 'I z¡ , ' . ' . / ww Lileg" C 3:¡ . l A w w , I3Í! ¡'I'. sw'"'Jwi. i3 l 144;. i 'bi
 6. 6. Obi . Me atenta campüwida de tem); @a de caiwúâuíx can exato canueàtçatazia, aduiattenda tanta a nutjezceocamañamãrmdenúcanuuüdad, que <$ a Luta pataíagúz camaeÊicánce/ -Ldemamaoioiedetecta temprcana.
 7. 7. Êéemaorteuíoadaêcwexstadrísticaodeêa ntaywtíadeparbwendwwwaÊÊayer/ L uíaAdede/ .swvtaíêagcairwídertcanüw pasa/ a ezitadásticaoqctecantamaomeê went/ wi. &twwnemÍdecada8nut4e/ tw dcw cáncezt de mama en cê btarwauvtütdeouuida.
 8. 8. En Za puma, numdiaê, tarda como camwciaÊgenÊmwdwoacürÊe/ xoeeotá/ Lacíendaeca dequedcáncmdemamzgapwaxdeoMmúüLpÊe/ o gpwgwa/ .goigue oiendawtacawoa ínvpwctantedemuwteyoalírtetadaqttefiadixanrímúda Êaedaddeouapwdcíán, . CaÚBe/ páÉÊiCaÊantínéCananawCapaae/ se fertcímencgmmbrtao
 9. 9. "Clúvuna deitada casco de cáncen de "analí/ :axán en Santo @untingu _ _ _ ” mama afecta muqeztea danumcartaa almmante estadísticas caauo câncer de nuuna" "aumenta câncer. mama mugjerzea nwnuo 40 añao " "afetam d cancer' de mama gana teivtena cn. mugjezea cantina a @ao 40" "Cáncem de nzaivna cada ucx; má» camán eu nuujeveo nwnueeo de 40 año» en (Repáüüca @artúrücanzf
 10. 10. Jéemaoeotadaenêaoúftànaocangrtwcxsoaãrte etefamedadeodeêaomanta/ .gendandeoeãanfijada canceptazgpwgectaogpautaopaxabtatartde dLJmíruuZ-Louuwtdencta' ' ' yma/ ttaüdad' fneatecangrtesaoebtatcídeuníficaxzatitexúcoç; pwtacafao oalímeÊaApataÊagLh/ .sdeíaomamaoen Ri). í. .-: _. el' CURSÓ i | ¡'. TERi'. AClO¡! AL _ DE ACTUALIZACION. EN MASTO LOGIA V gnu-ví
 11. 11. -Íçww Ililulil' folia: Cneoteúüímaoebtata/ Lantenuw cama @ao de Ea y @ao eobtategiao de como enfiada/ L dicña entidad t; ou t_ É _ ; ,333 campcvrtamienta. ; FJ Lil-il" *ÊiÍíÍr 'llisiitléíl ›-%-'Ii"lâl'T-: k'1l= ii ; sir _ _sunt-atrai tF. ¡:-É'. l.¡ic¡°l: f?. l.? iê“ ~- Vãi-ii-_iõz-«i» ; i-“i tl-fzliéiiil: : ": ")i_r; ,l¡l. ¡l°. ) ¡ll-. lílãfs. l T__ _____TTT T TT TTTT , T , T _ J
 12. 12. __ t . W «d» « 2» , w . i z *i5 / ' i, j 94,11/ / t1¡¡, _?/ 1' p) '_f~, ¡"7' 'W' / ' ' ? r , ' f? ” 'IT . _I 17'# ' l 1 4 IJ V 'I I'M l 46// r. j_, 1 / // ./l/ ialf/ j¡/ 21V/ a', t *ii g) y. ; "y" 'wi rw' 'ab/ Az ylziz/ I/. zw/ ,', i/*/ ¡^w , _,; a,-”z'4iz“¡u . ,), ,._ __, ,_ : n , NC / i, ' J w z , sm/ W ' f "J j* ¡ Í V¡ J Í / L ¡ Í Í 1)* çk ( _Cv , Í ~ 9 . _X 5 l , _, W
 13. 13. Cçítzcadewmatnmprtamwídraçcanud "EÊcáncetdenzanme/ aeêcáncexcmáofõteawrteenliao mugje/ Leotãatztaertífaxapaóoexadeaawwffadaocamameao paÍ/ Je/ J Ade/ amarra. Ba de este está aumentandaeneêmundaendeoaxmafêadetíídaamta 'if . adeuída, elaeunentadeêawtãarw'. actan" t, ea I dentada/ o deuida *eram* (atgamwuadnvrumdiaedeeasaeua)
 14. 14. "Clzmquertedtccenertcíettamedm eZueJgcgÊa/ .s ezotrtategia/ a de prteuencián na pueden efünincvc @a maywuàdeãaocaoaodecáncwtdemamaqtceoedan enEaopaibeAdeíngxeoaoãcyja/ .synwdiazgdaredeeâ diagrwísticadeêpwíiãentaoeñaceerzfazseomw; auati/ ;ada/ xélsípuexíadeteccíánprtecexzcanutotazo amejwcaxeêpwnáoticayêaoupeuiíuenciadeeaao ccwaooígueoíendafapíedmarcguíaxdeêcenuaêdeí ccínce/ Ldemama". (Õugani/ mcw' 'n aVlümáuÊdeÊaSaÉtLd)
 15. 15. É t5 ¡12 dic 2013 La incidencia del cáncer de mama aumenta un 20% desde 2008, según la OMS La mortalidad de este tipo de cáncer sc incrementó en csos cuatro años un 14 % GlNEBRA. - La incidencia del cáncer de mama aumentó un 20 % entre 2008 y 2012, con 1,67 millones de nuevos casos diagnosticados el año pasado, lo que lo convierte en el segundo tipo de cáncer más común en el mundo y, con diferencia, el más frecuente entre mujeres, tanto en el ? É mundo desarrollado como en desarrollo.
 16. 16. @e . Â/Lehticatopabtaopatbeocazhcídenenqcte: ClZaría20l2JZataoademaataÊidadfLLede13 a: 100,000 mapear/ J aduÊta/ .s (4500 mae/ Lies para É? B R E/ STCÍAN (Í E R . O RC]
 17. 17. . 'ñ-'Çí w w , a i ierqtitcõai» uu '° ' tr'. - “ i e iÉfexjii-tui 121172_ * y. . -« w_ 'me i_ . 7111:. anita» . a , ' 1x iiÍ/ Ijlifhii¡ v i f( ' › gt** -. ,~e“"s. .. . , ? Tum . Mv vfl «Tiña b' . tigre. ill i llitii ll. iiãliífilttliililillÍeiclltl iitlaii _ I . liÇÍiÍiÍii r. §i: ;Vi1¡›: .›atentam; íH: ií'Íe›5_ti1ti; «;íi; = ii: i:$f3rii: -;t-; i:; -" (Em),
 18. 18. d» . . (ÊCQLLée/ JeÊCcínCe-Ldentama? CÊcáncexdemamaexoeÊc/ zecínúetetadexacanbwfadadeíao &cáucexzdentantaoíentpeeoecxágütapaewzaanantaíía genética (an "www" eaeêmatetiaígmética). No aãotarete, oaEaanS-Mzdeeaocaoao oanpwdcwtadeweaanantafía FLe-LedadadeÊantacbteaeÊpacbLe.8ncantüia, eÊ85-90%de Êaoca/ modecáncercdemantatiereeteoacxigmenanamaííaxs genética/ a uineufadao a8 peace/ oa de a eÊ "desgaxstenatcwaüdefauida.
 19. 19. M! V 4' Sexzxgoe/ Lmujeeazunentaeírtíeoga Cdactamaaaeedadmagazrtíeoga Çenw ? aimezcamembatacíánanteo deÊa/ odaceañao . Menapatwiataxdía JVaÊacta/ L antecedentes pewartales a/ e @lie/ Jidad _, / _- &aás A# ç 'Uida oedentaxia lu» °~= ici »'*», ~ii_; i~; -:iií› r l iii críincei' de momci , l T
 20. 20. .z ~ * t, ? ademaoñalíÊwLdenwcfíaowopecmdeÊcánce-Lde mamcgpmanútentaoeêünitaapwawaxqzwoedetecte tanpwncgantwdeqLLeÊa/ eêpacíwteoenateapaüpe wmmaoaenouoenaamfateüüa. óeámauatnaoaêagztcwwtaí7-deurzamatwcanuq oenciüa: ¡Jada ' reemplaza &namen pax ou ntédica. Ia deteccíón .7. . . , Lemomna , &tuduw de unagerwà. - C (
 21. 21. _, 1,. _ "› , ; n¡ . L4 @eãewaZDm/ 'wemen/ ouaftnetue. BaSdíaAde/ opueb deÊpwLmdanwmbzuaÊJa/ Jpacientw JVawouAtítLLtadeÊantmnag/ 'cafímnidemhgúnabw fazseactantexenpwdadaodewpaoaacuandatwmtüw
 22. 22. - Ponerse frente al espejo con los brazos caídos a Io largo del cuerpo , Ltccxançn de sv: : Inspeccin vista! Cenbàos m Ia textura dela p? ! ¡/ _/ Pc-traccx; 1 o frntdra m _ el pezcw Sêcretizw dnlpozct "Llcr- a alípj: c y/ o fr. . 'zumçvío
 23. 23. “ ireurelvmez r: “nur 2;: e;p*r. I'IcIí* eíi: Í¡: «Ií: '*ízc; il: :m: , y, ;Vw -nun, ' › '_ u -Va 'w « 7x_ . '." '. _ _ 334331.? e'r v-J-'mTÍ L" É¡ i5.? e Nil 15.5 lv¡ e» IR? lí
 24. 24. - Conveniente realizar Ia misma operación acostada "AEÍCÍTNÍ CW: : jñx n' e _Í v Rx_ _-/ /i . k _ 'i
 25. 25. r' _ lt) "rá. __L_«n'. .1:-: ;~~g; ¡43:15.: : Í_ eu , .-; :g- ê __ koiugil, it_g. _ iguggíggaézrrgíoii = . 'v - 4 _ g /47 _ l _ L , , ¡ v4.6:: A , : A- ; v1 _ . , x FL u; . _ . v «ilnvjía lu' 17 u . , r. -no _I, ¡ "fr . l . HIM 'Êta'-liixáãltsllíiííii" “ i -r iiiêíiàfííê "¡: ;': :-:1l: ig: ~:_ lñllaílzss , _;_¡, ¡.l; ;;; ;;lu'lÊFl'fA Í '*" 'IIHÍlICÍÍ-JÍI* '| I;›A"k tj. : A'. ' ! Wi _Í "'~'~'*ÍÍH. ' II. LJUf¡ " , «: ,,. .,. ,,, ,~. .-. ... . . › . . ; ~,: «-«_S¡_. ¡p. u»- . _._. › 2 _ . a 7 _. ' T riu-brgC-Ç. .. r › l t4i“i; l _Hííwtíxikíavgñí(ta: Íçãfiãláííilãlàb? mi iílíi Íltí a .
 26. 26. &mcuopfówamttcqrwaêacamuêtaazsrbtan dcwülpaodepacíentezs: ?aztcâequeawtinazxía 'CCM/ M Clucpwentan digna/ J gpoíntama/ .s. ma,
 27. 27. Q ? Cí/ otcvtíamédiccgpa/ Laoaãaoicwted tiene pezwattaíeo y de a nuzügnaadeêatnama. &wmendetcdaeêáxeadefamantañaotaêêegaxaê cuefêmêaoaaiíazgeêcenbcadeâpecâagêapwrteínfeúcx defacagjatazzáciccuuotedacaotadagcanêaomanao debcâadeêamca. _ O 1 : QM
 28. 28. &tamendeÊa/ smatnao Eêwsamendeêaomatnaoeomcyürupwrtantemêcwmwjwmg, hombre/ a, wpeciaêmente puxa detecta/ L pitaco/ mente Za pmenciadeaÉgunaAanwnaÉíaodeÊamummSeefeca/ Za medianteÉairwpeCdányÊapaÊpadámCÊe/ xamendeãeom 51km l , ay 1°' _í *jul . V* Wi 'Ê- - í- - E ' Í
 29. 29. &tantendeÊa/ Amanuw - .7roapeccián: (Ênfaínapecciánoeaüoetwanamüao mama/ J (ie/ acalma azoimebztho, aãccüanúentao, defamnaeianw, . >, etc. CE easamen oe eotanda Ka paciente acaotada, untada a de pié. ?axa aoimebtíaz: enbcewtayabtantantapuedeoeecazuxenientepedbcafa pewanaqtceoeoierzteaarzepangaawo [bra/ Lao aêaa Êadao enfwunadejwuaaenopujecanocw marmcanbtafcw cade/ taxa. fDeapuéo, oe e/ .tanúna ›. › que @errante @ao CvLa/ .ao
 30. 30. &tantendeÊa/ Amanuw -“aêpacícín: . Ba palipacián oe ãaliitccatnzerzte wtanda ta pacienteacaotadadeezopatdaSeêepideacceeeuartteet &ta/ ;adeâfadaatceoeuaaezranünaxacataqueêa manadetrtáodetacatíumíadaeaglánduladefteoezt eaantàwdminctuaertdalíaoacatrzaacadxrartteaettqjida [taça det pe/ ;án a @a cata de @ao mamao. ademá/ .s, oe detíene/ .eanúnaxÊmaaiÊa/ J.
 31. 31. v , "í, _. . Í an_ fa" _atari '_ _ . na. . . .; “_, fi-IÍSÍÃÉÕÍFÂSE. L1. q”. , l 1
 32. 32. f/ 'L . fx lÍ17§-"qvfv_ -, à. ; a , V ~ '- 34;* po. “$177 ¡VÍÍ 3 JH? . ... .._°. _,ga«~ar^ . .A 'Jd 7 73's'. fi 4. . ..gi P u; ,747 , ,,; _;r, , , _, . r ,7 _7,_, ,; m'
 33. 33. [da 'r . 1 LiAl-rt -í__, ,w , _.44_ . _, 4.4:; _, 1.2131* *'_ 343,, .. _l_ [ÍTÍÍI Íu ; ij V¡ 77 : Í 'fl t. ? rf¡ Ã* x 'as 'l
 34. 34. JI/ lanwgxca/ Íza: -êÍoÊapuceâamaooerwiüÊeae/ opecíficapwtadeteeta/ L tempxanaeÉcánce/ Ldemanta. - 85/9070 de @ao ca/ .mo part aan miíwwdw rmpatdaqía- - fíaêoao negatíuao apaoitàxao nucaáajrugpcvtêaqrtew mao przecíaaaueat-zao mantença paxadetecciánteznprtana.
 35. 35. ( . v ' . Ba ntanwguafía es una gxan aüada pa/ ta et teneprcanadefcáncertdemammaaattepuedewwnbtwtettunwm cuandaw nwapeaaeríadnwmtdauwrtas aíías antes deauese pueda paIZpa/ taítactaadenateaêgún cantftiaentanzanza. ôs Lma det sena, raípida, y, sega-La. Ras médicas aemsqjan hacerme (Za manwgxaffca anuaÊ a pauta de @as 40 añas deedacLaarztesmi/ iaafcwtaxes deúesgagsumedieaêaürdica. * í 3 _ , amwgm- *já-pr _j M a, il_ , _,. ..›“ , x q @à v* › Í . .J n . .yJ
 36. 36. imagenes de JV
 37. 37. . 55 E Wum¡ Cnh¡ . c? "
 38. 38. . . aq, n un 1 _ 'mícoooooiaoo-i Fecha de naclmlento: 2o11-1973. Eau; 40s Fecha del estudio: 14-04-2014
 39. 39. H : N35 ri, l'-s'. =illrl - ÍlITT-*f-_í 3 * | l_~_orI: §›, ífÀ~7Ç-L. S. -.
 40. 40. _ . O q' '“ W . tram ~~ à; _ mu' J_ 1 . x h t"" ' Íl . I_ . ' , l ' . - s), 3._ 'Eu- J '-5 k* : VX ATRmnyalli-Lunldadna x ' ~ kvp-2a. mAa:15o. Ar Esponogcomprao. : 53.0 mm. Fuoru compra ' ' ' ÁnodozTuNosTiNJtlltroz x_ ' ' DGM: 1.67 mGy. Dl: 7.62 m0) " à. X ¡Imtz clinica cc oirlm: lnaepancencig No. as. Esqui / h
 41. 41. na . o. ATR: mnyolln. Unldud: ¡nlanl u. -. . a . .Au ll! Ànnnln'. 1:01
 42. 42. uJ f a . , . - l . v . ~ u ' s. ' k '_ s . l , , _- ¡ A . , _w - u -__ _ l; . . ,. o D r , l 'x ~ ' h . x N » / '- r z, - ~ 1 y , v _r x , ¡ 5 _¡ 3 . k -24 l ' ' l “à . l' - x _Y ' o »tt , !l; f.. l.-. '_ '-51 Lumi! ! VJ/ Vftilttiitt- u. : . l'i. l.liial. › w» . uu-riuizis u'. 3'- run. .. u: aura.
 43. 43. í( . Ba/ smanwg/ Lafíazspaedmacunertta/ Lêao gerwsmutadaodeaaxwümetcáncendemama. 39 (mau-aa . Medícat JawmaÊJ. K _
 44. 44. .. r-v--uir ; w t: , 5;. : , _ c. . faiüor, Lift . :__, ,. _. , . '7Í4__, ,_¡~, __ _f @É l, ÍÀÍ* _M_ 3,; Í¡ IrÍqfÍ' ; jfü 77 t¡ fit. ? T. $753* r Y t N 'wird §T ñgglül '*", I"K'; A f ¡. f°¡¡'t“^ " * . l , na _r r . . -x n'
 45. 45. L- 1. xr' -› Sanamanwgzcafta: .Tantüién denominada a os una eobawtwcaoãlartdwsdetcuezvpcgesunntétadadiagstástica camptemerztaxia. &setoegundanads uaadapaxadiagrtásticadepatalagzw mamwtiao. @atue/ sua cuaüdades ecágenao de pataÊagía/ s nítida/ s y, wpecíficaa. 'ltouaürterztenadetecta cansegwádcrd testam/ s demenao de Ícm.
 46. 46. - _ § _ Í _, _' , I . » _ w " -x . _ , w' Á -. . L 'J '. .. I o l¡ . . , _, . J * . 4 ¡ t N , Àx - r' ' l l -- - , i i . ; 4! ' ' i l L s , l . . a r , _ a l -. r _. _ f: ~ * , .A . . - l r' 'W . L . ' t¡ . , i . _ _ ' -' . o a . « Jltrmtm* sua marina: .ilmM l »Íd- , À 7 _ . 'fujiiurffzjrtl
 47. 47. N . çõlñ. :
 48. 48. @ar/ Letras meu
 49. 49. Medidas para prevenir el Carmelo' de mama E] Reducir el consumo de alcohol: El Hay una conexión clara entre el consumo de alcohol y un riesgo elevado de cáncer de mama, sobre todo, en mujeres antes de la menopa usia y que beben más de tres copas a1 día.
 50. 50. _as para prevenir el cancer de mama -_i Realizar ejercicio físico: L7! ejercicir) regular protege el corazón y LlCSClnPCñã un papel importante en la prevención de] cáncer de manta. Se cree que las mujeres que se ejercitan durante 45 a 60 min, tres o más días a la semana, pueden obtener más protección ante el cáncer de mama.
 51. 51. ll/ lecliclas para prevenir el cáncer cle mama El Llevar una dieta eguilibrada: E] las mujeres que siguen una dieta rica engrasas tienen mayor riesgo que aquellas cuya dieta se fundamenta en alimentos como frutas, j y U verduras, legumbres y / I t otros alimentos con sustancias antioxidantes Fruta» x . Jfldddb lugumbnw Veixlum»
 52. 52. Mnzwmm m u or Ba/ sta/ .iadeou/ pezuíuenciadeícáncezcmantwdouaman nuecñaentadaeãmwrdo: - >deÊ80%en(lméúcadeÊ. /Vaate, - ÓÚZenÊa/ spaúe/ sdemgzcwoo medias. - <aã4üzenêaopaiíseodeíngzzwozs (ântn de num: en ! uma y en e¡ mundo 'l l . , . - me «um ! indutor-Nuvi -IlC-ulnulln inn-u RMVB¡ (nm rn ll mundo «arruda roer-ou awwlm
 53. 53. _ p: ; em t. L j¡ JJ u . ~iryslxjiw _yíâkb_ _Ns m”, ,r x _ V, _ _Íúii sukwk 7*; « . o I ? giga ¡gi/ J/“f ; i «iv/ Ivai i7 . suga. Éllil_ j' . ww #Já Ir r_ g amam, .J "uy i - . . 'é , if i . . . '< . , a7:: ~ _au-aské . a ' 'q , -3 _ »Tanga _. _ , a ' _ . ' l . ln. an) @E 14 l i¡ M, .§›! I.'! ir; i1'J/ l ' m7,? , 'VUÚÉU 3221.”. à"? i 'ni , rw: : ~ 'i f _M2417 i . _ 'a a __~. -.__ a. ,j
 54. 54. &ímpvdantetermmamúw JVaoepuedeaútaxqLceapaxe/ ;cauncáncexdemammpwwoi oepuededíagtwoticaxatíempa. En caoco, @ao utiÊi/ ;adao dan ãuenao muEtadÔzLSinentâa-cgxge/ .smayax Êapwüaüifídaddeqcce eÉt/ Latatnientaoeaefectüxmoieadetecdzmdeêcáncaeo temp cáncetdemama. 'Un 7% deêaofíamâxwcanmpectaaãaonugjexezgpuede padecexcáncetdemama. EÊcáncexdemamapuedea/ pwtecezcencualqcúaedad.
 55. 55. í! dJ, f . . 4 , .,. _, . ._w l_ 4, . . 5 L4 E4 “a ~_ e _. ¡q-. Í ¡ . Entneêaocamlítm' deeatíêadeuídacancnadencca" ' oaZÊIteeÊCánCe/ 'LdemamaJaÚJÍ/ Lsdeotaca "Êadíetcg cantlíiaxa ñamwnafeo g; nueucw pauta» rtepwductíuaa", qa que @ao muçjewa tienen anexa mena» Fugjagmáataztdeqêazoatnamantandunartte mena» tiempo. . * Í v ; À ' É r . ': E.I”; 'n: 't~n4=a; 'co: l.f: s5:ee. zu. éi«ã›i: c»ya, § . .ainsi lc? :"r? ãL›: lC, Í=lc! -7r'= 31;; - Myrna,
 56. 56. nx' . s_ _i Êp [jamq“gÃÍg! ,§3_'u1,IÕ/ l a f' v s
 57. 57. ._' x77 _ V V ? anacom o decáneemdemama.
 58. 58. Elcáncadentannanampda Itaaatnidaoeoncíal. ' ? anacom oaãxeuiuiettteo decánce/ Ldemama. ÍMÊWSWM (Clem) (aceda)
 59. 59. ?amada/ o »› decáneendemama.
 60. 60. educa de mama na mpda *la/ tdi : :idade oaaaL' ° ? ama/ aaa o decánceedemama.
 61. 61. »Q â @me Mil/ â â C7

×