O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tb

Presentation by Vickey de Jager for Gr8 learners about Tuberculosis. Transmission, Symptoms, Treatment and Prevention

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tb

 1. 1. TuberkuloseTuberculosis<br />
 2. 2. StatistiekStatistics<br />
 3. 3. TB in die wêreld / TB in the world<br /><ul><li>3 miljoen mense sterf wêreldwyd per jaar
 4. 4. Mpumalanga – meeste weerstandig teen behandeling
 5. 5. TB een van die hoof oorsake van sterftes in SA
 6. 6. Grootste risiko faktor is om MIV+ te wees</li></ul>3 Million people die world wide <br />Mpumalanga – most drug resistant cases<br />TB is one of the leading causes of deaths in SA<br />HIV infection is the main single risk factor for TB<br />
 7. 7.
 8. 8. Algemene FeiteGeneral Facts<br />
 9. 9. TB die feite/ TB the facts<br />TB is as an infectious disease<br />It can be a crippling and deadly disease<br />Infections are rising in developed and developing worlds<br />It is the leading cause of deaths resulting from an infectious disease in the world<br /><ul><li>TB is ʼn hoogs aansteeklike siekte
 10. 10. Kan inhiberend en dodelik wees
 11. 11. Die aantal infeksies is besig om wêreldwyd toe te neem
 12. 12. Is die hoof oorsaak van dood agv ʼn aansteeklike siektes</li></li></ul><li>TB die feite/ TB the facts<br /><ul><li>Word ook Tuberkulose genoem
 13. 13. Veroorsaak deur patogene wat in die longe ingeasem word
 14. 14. Meestal in die longe gevind, maar kan na ander liggaamsdele beweeg
 15. 15. Wanneer TB in jou longe is kan jy ander infekteer</li></ul>Also called Tuberculosis<br />Caused by tiny germs that enter the lungs when you breathe them in<br />TB germs are most commonly found in the lungs, but sometimes they can move to other parts of the body<br />When you have TB disease of the lungs, you can spread it to other people<br />
 16. 16. Waar in die liggaam / Where in the body<br />
 17. 17. Oorsake en VerspreidingCauses and Transmission<br />
 18. 18. Oorsake / Causes<br /><ul><li>Veroorsaak deur n bakteriee
 19. 19. Naam = Mycobacterium tuberculosis (M Tuberkulose)</li></ul>Caused by a bacteria<br />Called = Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis)<br />
 20. 20. Verspreiding / Transmission<br /><ul><li>Direkte oordrag – indirekte kontak
 21. 21. Wanneer n geinfekteerde persoon hoes, nies, lag of sing
 22. 22. Verlengde kontak word vereis
 23. 23. 10% van geinfekteerde persone sal die siekte kry</li></ul>Direct transmission – indirect contact<br />When an infectious person coughs, sneezes, laughs, or sings<br />Prolonged contact needed for transmission <br />10% of infected persons will develop TB disease<br />
 24. 24. How Are TB Germs Spread?<br />
 25. 25. 13<br />TB word nie versprei deur / You can’t infect others when you <br /><ul><li>Vinnige kontak – verby iemand in die straat te loop
 26. 26. Eetgerei of kos te deel
 27. 27. Sigarette te deel
 28. 28. Uitruil van spoeg en liggaamsvloeistowwe
 29. 29. Hande skud
 30. 30. Publieke telefone te gebruik
 31. 31. Quick, casual contact - passing someone on the street
 32. 32. Sharing utensils or food
 33. 33. Sharing cigarettes or drinking containers
 34. 34. Exchanging saliva or other body fluids
 35. 35. Shaking hands
 36. 36. Using public telephones</li></li></ul><li>14<br />Jy kan nie meer infekteer / You can’t infect anymore<br /><ul><li>Effektiewe behandeling vir 2-3 weke gehad het
 37. 37. Goed op die behandeling reageer
 38. 38. 3 Sputumtoetse negatiewe resultate lewer
 39. 39. Received adequate treatment for 2-3 weeks
 40. 40. Favourable clinical response to treatment
 41. 41. 3 consecutive negative sputum smears results</li></li></ul><li>SimptomeSymptoms<br />
 42. 42. Stadiums / Phases<br /><ul><li>TB Infeksie:
 43. 43. Die bakteriee is in jou longe, maar versprei nie en jy het geen simptome
 44. 44. Jy kan nie ander mense infekteer nie
 45. 45. TB Siekte
 46. 46. Die bakteriee bly in die longe of versprei na ander liggaamsdele
 47. 47. Die bakteriee vermeerder, jy toon simptome
 48. 48. Jy kan ander begin infekteer</li></ul>TB infection:<br /> TB bacteria stay in your lungs, but they do not multiply or make you sick<br />You cannot pass TB germs to others<br />TB disease:<br />TB bacteria stay in your lungs or move to other parts of your body, multiply, and make you sick<br />You can pass the TB germs to other people<br />
 49. 49. Die siekte / The disease<br /><ul><li>Wanneer die immuunstelsel nie:
 50. 50. Die bakteriee kan keer nie
 51. 51. Die bakteriee begin vermeerder
 52. 52. Die persoon begin simptome toon</li></ul> Occurs when immune system cannot :<br />Keep bacilli contained <br />Bacilli begin to multiply rapidly<br />Person develops TB symptoms<br />
 53. 53. 18<br />Simptome van TB / TB Symptoms<br /><ul><li>Aanhoudende hoes, bloed hoes
 54. 54. Borspyne
 55. 55. Koors, en nagsweet
 56. 56. Moegheid
 57. 57. Aptytsverlies en gewigsverlies
 58. 58. Productive prolonged cough, coughing up blood
 59. 59. Chest pain
 60. 60. Fever, chills and night sweats
 61. 61. Fatigue
 62. 62. Loss of appetite and weight loss</li></li></ul><li>19<br />TB Fase 1 / TB Stage 1<br /><ul><li>Fase 1:
 63. 63. Maklik geneesbaar
 64. 64. Medikasie moet vroegtydig en gereeld geneem word
 65. 65. Stage 1:
 66. 66. easily cured
 67. 67. medication on time and regularly</li></li></ul><li>20<br />TB Fase 2 / TB Stage 2<br /><ul><li>Fase 2:
 68. 68. Gevaarlik
 69. 69. Ernstige en aanhoudende hoes
 70. 70. Moeiliker om te genees
 71. 71. Stage 2:
 72. 72. Dangerous
 73. 73. Severe coughing
 74. 74. Harder to treat</li></li></ul><li>21<br />TB Fase 3 / TB Stage 3<br /><ul><li>Fase 3:
 75. 75. Baie gevaarlik
 76. 76. Begin bloed hoes
 77. 77. Kan nie meer behandel word
 78. 78. Eindig in die dood
 79. 79. Stage 3:
 80. 80. Extremely dangerous
 81. 81. Starts vomiting blood
 82. 82. Can’t be treated anymore
 83. 83. Leads to death</li></li></ul><li>BehandelingTreatment<br />
 84. 84. 23<br />In die verlede / In the past<br /><ul><li>Geen behandeling van TB
 85. 85. Mense het dit tering genoem
 86. 86. Die siekte was endemies
 87. 87. No cure for TB
 88. 88. Was called consumption
 89. 89. The disease was endemic</li></li></ul><li>24<br />Vandag / Today<br /><ul><li>Behandeling is baie kompleks
 90. 90. Moet getrou gevolg word
 91. 91. Bemoeilik deur:
 92. 92. MIV
 93. 93. Weerstandigheid teen medikasie
 94. 94. Treatment is complex
 95. 95. Needs to be followed strictly
 96. 96. Problematic because of
 97. 97. HIV
 98. 98. Drug resistance</li></li></ul><li>25<br />TB Infeksies / TB Infections<br /><ul><li>Duur 4 – 9 maande
 99. 99. Moet kursus voltooi
 100. 100. Indien nie:
 101. 101. TB siekte
 102. 102. Weerstandigheid teen medikasie
 103. 103. Lasts 4-9 months
 104. 104. Has to complete course
 105. 105. If not:
 106. 106. TB disease
 107. 107. Drug resistance</li></li></ul><li>26<br />TB siekte / TB disease<br /><ul><li>Duur 6-9 maande
 108. 108. Medikasie beveg die bakterieë
 109. 109. Moet kursus voltooi:
 110. 110. Al is daar geen simptome
 111. 111. Kan dan genees word
 112. 112. Lasts 6-9 months
 113. 113. Medication kills bacteria
 114. 114. Has to complete course
 115. 115. Even tough no symptoms
 116. 116. Can be cured</li></li></ul><li>27<br />DOB / DOT<br /><ul><li>Direkte Observasie Behandeling:
 117. 117. Mediese praktisyn kyk dat pasiënte hulle medikasie gereeld neem
 118. 118. Verminder terugvalle en dwelmweerstandigheid
 119. 119. Direct Observation Therapy:
 120. 120. Health care worker watches patient swallow each dose of medication
 121. 121. Reduces relapse of TB disease and acquired drug resistance</li></li></ul><li>28<br />Dwelmweerstandigheid / Drug Resistance<br /><ul><li>Wanneer pasiënte kursusse te vroeg stop
 122. 122. Bakterieë muteer
 123. 123. Medikasie werk nie meer
 124. 124. When patients stop courses beforehand
 125. 125. Bacteria mutates
 126. 126. Medication does not work anymore</li></li></ul><li>29<br />Waarom gebruik mense nie medikasie / Why don’t people use medication<br /><ul><li>Die stigma van TB
 127. 127. Die lang duur van behandeling
 128. 128. Newe-effekte van medikasie
 129. 129. Bang vir vergiftiging
 130. 130. Nie genoeg kennis oor TB
 131. 131. Stigma
 132. 132. Extensive duration of treatment
 133. 133. Adverse reactions to medications
 134. 134. Concerns of toxicity
 135. 135. Lack of knowledge about TB and its treatment</li></li></ul><li>VoorkomingPrevention<br />
 136. 136. 31<br />Hoe vatbaarheid / High susceptibility<br /><ul><li>Ouderdom, gesondheidskwessies, lewensomstandighede en selfs jou werksomstandighede kan jou risko verhoog
 137. 137. Die volgende is hoe risiko groepe:
 138. 138. Senior burgers
 139. 139. Babas
 140. 140. Swanger vroue
 141. 141. MIV / Vigs lyers
 142. 142. Mense met diabetes, kanker, niersiektes en kandidate vir orgaan oorplantings
 143. 143. Ondervoede mense
 144. 144. Mense wat deur TB lyers omring word
 145. 145. Age, health issues, life circumstances , where you work may put you at risk
 146. 146. High-risk groups:
 147. 147. Seniors
 148. 148. Babies
 149. 149. Pregnant woman
 150. 150. HIV-positive or AIDS patients
 151. 151. People with diabetes, cancer patients, organ transplant recipients people with kidney disease
 152. 152. Malnourished individuals
 153. 153. People surrounded by potential cases of TB</li></li></ul><li>32<br />Risiko gedrag / Risk behaviour<br /><ul><li>Losbandige gedrag - MIV
 154. 154. Ongesonde eetgewoontes
 155. 155. Sittende leefstyl
 156. 156. Substansmisbruik
 157. 157. Promiscuous behaviour - HIV
 158. 158. Unhealthy eating habits
 159. 159. Seditary life style
 160. 160. Drugabuse</li></li></ul><li>33<br />Vermindering van verspreiding / <br />Decreasing transmission<br /><ul><li>Patients should:
 161. 161. Cover mouth when coughing or sneezing
 162. 162. Wear mask as instructed
 163. 163. Open windows to assure proper ventilation
 164. 164. Do not go to work or school until instructed by physician
 165. 165. Avoid public places
 166. 166. Limit visitors
 167. 167. Maintain home or hospital isolation
 168. 168. Pasiente moet:
 169. 169. Hulle monde bedek wanneer hulle hoes of nies
 170. 170. Maskers dra
 171. 171. Vensters oopmaak
 172. 172. Nie na skool of werk gaan as nog ander kan infekteer
 173. 173. Publieke plekke vermei
 174. 174. Nie baie besoekers ontvang
 175. 175. Geisoleer word in die hospitaal</li>

×