O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Objektorienterad projektering 
- Nya krav från trafikverket 
Johan A...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
- Tim O´Reilly 
“We're entering a new world in which data may be mor...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Regeringen vill att Trafikverket ska agera draglok i den svenska str...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Uttalande från regeringen 
Digitaliseringskommissionen 
”… Sverige s...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Januari 2013 
GD och direktionen 
fattar ett beslut om 
införande av...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Trafikverkets BIM strategi 
Långsiktigt mål 
Anläggningsdata ska med...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Införande av BIM på Trafikverket 
Projektmål Alla investeringsprojek...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
CAD 
2D 
3D 
BIM 
iBIM 
Nivå 0 
Nivå 1 
Nivå 2 
Nivå 3 
BIM-guide 
B...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Balansgången 
”Trafikverkets krav på objektorienterad projektering ä...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Rätt nivå 
Tid 
Nivå
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Push 
Leverantören 
•Måste få tid att mobilisera 
•Behöver utbildnin...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Tid 
2014 
•Skapa förutsättningar för att arbeta objektsorienterat 
...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Ritningsorienterad projektering 
Objektorienterad projektering 
från...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
•En korrekt avbild av den tänkta/byggda anläggningen 
•En struktur s...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Ambitionsnivå 
”Samgranskning och successiv acceptans ska kunna geno...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Informationsdilemmat 
Intelligent 
-Intelligent vs. Kompatibelt
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Informationsdilemmat 
Kompatibelt 
-Intelligent vs. Kompatibelt
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Strategier 
-Verktygsneutralitet 
Bentley DGN V8i 
Autodesk DWG 2010...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Anläggningsmodell 
Terrängmodell 
Underlagsmodell 
Samgranskningsmod...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Modell 
”förenklad representation av verkliga eller tänkta företeels...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Nya begrepp - Objekt 
Med objekt avses grafiska avbilder av fysiska ...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Inifrån och ut 
Attribut 
Objekt 
Attribut- bärare 
Utsättningsdata ...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Vad ska jag titta på om jag inte får en ritning?
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Att granska digitalt 
”Leverantören ansvarar för planering, ledning ...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Att granska digitalt 
”Arbetet förutsätts huvudsakligen ske med hjäl...
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Håller det i ett förfrågningsunderlag?
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober 
Modeller i kontraktet
NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober
Objektorienterad projektering nya krav från trafikverket
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Objektorienterad projektering nya krav från trafikverket

684 visualizações

Publicada em

Presentation från Novapoint Användarträff 2014

Publicada em: Engenharia
 • Entre para ver os comentários

Objektorienterad projektering nya krav från trafikverket

 1. 1. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Objektorienterad projektering - Nya krav från trafikverket Johan Asplund, Trafikverket
 2. 2. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober - Tim O´Reilly “We're entering a new world in which data may be more important than software.”
 3. 3. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Regeringen vill att Trafikverket ska agera draglok i den svenska strategin för att införa BIM som nytt arbetssätt i hela anläggningsbranschen
 4. 4. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Uttalande från regeringen Digitaliseringskommissionen ”… Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter” (Loth Hammar, Kanslichef för Digitaliseringskommissionen). Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39 ”Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen” ”Inför i Trafikverkets riktlinjer för upphandling av projekteringsuppdrag att man särskilt ska redovisa skälen om man inte i förfrågningsunderlaget har med att BIM ska tillämpas. För bästa möjliga nytta ska BIM-kraven spegla både hur man kan effektivisera byggandet och hur man kan ha nytta av BIM i den långsiktiga förvaltningen.” ”Trafikverket bör eftersträva branschgemensamma standarder och processer” (SOU 2012:39).
 5. 5. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Januari 2013 GD och direktionen fattar ett beslut om införande av BIM i Trafikverket
 6. 6. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Trafikverkets BIM strategi Långsiktigt mål Anläggningsdata ska med hjälp av BIM-metodik hanteras i ett livscykelperspektiv för att uppnå effektivitet i hantering och nyttjande av information. Kortsiktigt mål Trafikverket ska ställa tydliga krav på att BIM nyttjas i investeringsverksamhet minst enligt en definierad lägstanivå från 2015.
 7. 7. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Införande av BIM på Trafikverket Projektmål Alla investeringsprojekt ska använda sig av BIM i lämplig nivå från och med 2015 Effektivisera Trafikverkets verksamhet med ca 150 Mkr fram till 2015 Trafikverket ska vara en tydlig beställare av BIM vid projektering och entreprenad
 8. 8. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober CAD 2D 3D BIM iBIM Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 BIM-guide BSAB, TEiP etc Verktyg Ritningar, linjer, texter etc Dokument Modeller, objekt, samarbete Integrerad, interoperabel data Livscykelhantering Data Processer Gemensamma modeller, begrepp och processer ISO-BIM Mognad Filbaserat samarbete Filbaserat samarbete & databashantering Integrerad webbservice BIM-hub Svensk byggtjänst BH90 Interoperabilitet IFC? IFD? CityGML? GIS? Trafikverkets krav Leverantörens arbetssätt Rena ritningar Datorstödd Samarbetsportal Anläggningsinformation Genom hela livscykeln
 9. 9. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Balansgången ”Trafikverkets krav på objektorienterad projektering är orealistiskt höga, vi ser inte nyttan” ”Trafikverkets krav är så gamla och förlegade, hade vi fått jobba smartare och med ny teknik hade vi kunnat vara mycket effektivare”
 10. 10. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Rätt nivå Tid Nivå
 11. 11. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Push Leverantören •Måste få tid att mobilisera •Behöver utbildning •Arbetsmetodik Hur kan vi underlätta för marknaden utan att tvinga eller störa? •Kontrakt •Utbildning •Teknologi •Juridik Pull Beställaren •Beställa modeller •Göra det konsekvent •Lämna ”hur” frågan till marknaden Hur kan vi garantera att vi får det data vi behöver för att underhålla den anläggning vi köpt? •Göra klart vad vi vill ha •När vi vill ha det •Samla data elektroniskt •Hålla det enkelt
 12. 12. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Tid 2014 •Skapa förutsättningar för att arbeta objektsorienterat •Skapa förutsättningar för att använda modell som del i kontraktshandling •Lägga grunden för en gemensam struktur •Skapa ”BIM-nivåer” 2015 2016 2017 - 2020 •Ställa krav att alla projekt ska jobba på Nivå 1 •Pilotprojekt ska vara på nivå 2 •BIM arbetas in i TRV:s stödprocesser för investeringsverksamheten •Ställa krav att alla projekt ska jobba på Nivå 2 •Ställa krav att alla projekt ska jobba på Nivå 3
 13. 13. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Ritningsorienterad projektering Objektorienterad projektering från till
 14. 14. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober •En korrekt avbild av den tänkta/byggda anläggningen •En struktur som alla kan tolka och förstå •Ett format som alla kan öppna och utgå ifrån = Minimal informationsförlust Mål med objektorienterad projektering
 15. 15. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Ambitionsnivå ”Samgranskning och successiv acceptans ska kunna genomförs med 3D samordningsmodeller som huvudsaklig grund men där komplettering med ritningar och annat material kan ske i mån av behov.”
 16. 16. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Informationsdilemmat Intelligent -Intelligent vs. Kompatibelt
 17. 17. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Informationsdilemmat Kompatibelt -Intelligent vs. Kompatibelt
 18. 18. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Strategier -Verktygsneutralitet Bentley DGN V8i Autodesk DWG 2010 LandXML 1.0* Innehållande elementtyper som har ett 1-1 förhållande mellan de stora programvarutillverkarnas definitioner och som är strukturerade enligt trafikverkets krav. DWG DGN
 19. 19. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Anläggningsmodell Terrängmodell Underlagsmodell Samgranskningsmodell Samordningsmodell BIM-modell VR-modell 0-modell CAD-modell Siluettmodell 3D-modell Markmodell Jordmodell Eller kort och gott bara modellen…
 20. 20. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Modell ”förenklad representation av verkliga eller tänkta företeelser”
 21. 21. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Nya begrepp - Objekt Med objekt avses grafiska avbilder av fysiska ting samt kompletterande symboler/grafik som behövs för att vi ska förstå våra handlingar t.ex. centrumlinje, belysningssymbol eller profilformulär. Dessa objekt är sammansatta av en eller flera elementtyper
 22. 22. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Inifrån och ut Attribut Objekt Attribut- bärare Utsättningsdata Underlags- modell Anläggnings- modeller Ritning Modell
 23. 23. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Vad ska jag titta på om jag inte får en ritning?
 24. 24. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Att granska digitalt ”Leverantören ansvarar för planering, ledning och dokumentation av successiv granskning. Beställaren medverkar med specialister från olika funktionsområden vilka har befogenhet att acceptera – eller kommentera – projektörens lösningar.” - Exempel från projekt
 25. 25. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Att granska digitalt ”Arbetet förutsätts huvudsakligen ske med hjälp av sammansatta CAD- modeller (samordningsmodeller) och under ledning av leverantörens modellsamordnare eller modellpilot. Beställarens specialister har befogenhet att, under respektive funktionsansvarigs huvudansvar, acceptera projekterade lösningar inom sitt eget fackområde” - Exempel från projekt
 26. 26. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Håller det i ett förfrågningsunderlag?
 27. 27. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober Modeller i kontraktet
 28. 28. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 │Göteborg 23-24 oktober

×