ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท
1. เลือกภาพประกอบสังคมในปัจจุบัน
2. ตั้งประเด็น,สถานการณ์,เหตุการณ์,เรื่องราว ที่นาไปสู่การตั้งคาถาม
วัยรุ่นเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัยถือเป็นช่วงสาคัญที่สุดเนื่องจากอนาคตของวัยรุ่นจะเป็นอย่างไร
จะเริ่มจากสิ่งที่เขาได้รับในวัยนี้ สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวมีอิทธิพลมาก
เพราะจะทาให้พวกเขาซึมซับในสิ่งที่สังคมนั้นๆ กระทา
หากสังคมที่เขาอยู่เป็นสังคมที่ดีถือเป็นโชคดีของพวกเขา
แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับและซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปด้วย
ปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งบ้างก็มีทั้งที่เป็นข่าวตามหน้าหนัง
สือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย
ทาให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด
เพื่อลดและป้องกันทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ปัจจุบันนี้ นักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงครามกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ
โดยมีการเขียนคาท้าทาย หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้
รวมถึงใช้ถ้อยคายั่วยุรุนแรงว่าจะ “เด็ดหัว” นักศึกษาสถาบันคู่อริ
ซึ่งในช่วงที่ใกล้วันสถาปนาของแต่ละสถาบันการทาสงครามทางอินเตอร์เน็ตยิ่งรุนแรง
และน่าเป็นห่วง ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นยังเข้าไปถึงการทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบัน
อีกด้วย การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพื่อ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" ของ "นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น
"ธรรมเนียมปฏิบัติ" ที่ยากจะแก้ไข แต่ก็จาเป็นต้องแก้
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้แก่สังคม
ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว
ยังสร้างความเสื่อมเสียและทาลายความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น "เสาหลัก"
ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย เหตุการณ์การทะเลาะวิว
าท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น
ถือเป็น "ปัญหาเรื้อรัง" ที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยา
และแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อถามถึงต้นแบบของความรุนแรง
ที่วัยรุ่นมักนิยมทาตามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพอชี้ให้เห็นได้ว่ามาจากที่ใด
เรื่องราวที่กล่าวมาในบางเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่
วัยรุ่นมักนามาเป็นข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมในทางลบ เพื่อให้ตนได้ทาในสิ่งที่เห็นมาจากต้นแบบ
ซึ่งล้วนเป็นต้นแบบชั้นเลว ที่สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย เช่น
การทาลายข้าวของตามภาพยนตร์ที่ตนเคยดูมา
การใช้ยาเสพติดตามอย่างพระเอกในโทรทัศน์บางเรื่องที่พ่อแม่แยกทางกัน
หรือการทาร้ายตัวเองเหมือนมิวสิควีดีโอ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นดูจะเป็นสิ่งที่น่ากลัว
เพราะสื่อในปัจจุบันมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากทาให้การรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทาได้ไม่ยาก
การที่วัยรุ่นไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับจินตนาการได้นั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตั
ววัยรุ่นเองและอาจลุกลามเป็นปัญหาของสังคมได้
เพราะหากวัยรุ่นนาจินตนาการเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงคงจะไม่ต้องพูดก็ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้
น การตั้งกลุ่มก่อกวนสังคมเพื่อให้ทุกคนรู้จักเหมือนในละครโทรทัศน์
เสพยาเสพติดเพื่อให้ครอบครัวที่แตกแยกกลับมาคืนดีเหมือนเดิม
ดูจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงจนเกินไปกับการเดินตามจินตนาการเหล่านั้น
เพราะฉากจบในชีวิตจริงอาจไม่สดใสเหมือนละคร
ปัญหาเรื่องความเครียดในวัยรุ่นจะหมดไปได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเหล่านั้นเอง
หาใช่จะรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยแก้ไขหรือมัวแต่ทาร้ายตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างสนใจ
จึงอยากให้วัยรุ่นทั้งหลายลองมองที่ตนเองดูก่อนว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงเป็นเพราะใคร
ใช่ตนหรือเปล่าที่เป็นคนสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมารุมเร้าตัวเอง
อย่ามัวแต่คิดที่จะเฝ้าโทษแต่คนอื่นหรือสิ่งรอบตัวโดยที่ตนไม่คิดจะแก้ไขด้วยตนเองคงจะน่าเศร้าใจไม่
น้อย หากวัยรุ่นในปัจจุบันขาดสติและปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต
แต่คิดที่ใช้กาลังหรือมัวเมากับสิ่งเลวทรามต่างๆที่มีอยู่เพียงเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น หากจะ
พิจารณาในเรื่องที่วัยรุ่นแสดงออกเมื่อเกิดความเครียดน่าจะเป็นอีกเรื่องที่ควรจะกล่าวถึง เพราะ
วัยรุ่นในปัจจุบันมักแสดงออกในเรื่องของความรุนแรงหรือ
มักแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงและยาเสพติดมากกว่าใช้สติ
จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่มักลงข่าววัยรุ่นใช้กาลังในการตัดสินปัญหาต่างๆหรือก
ารเสพยาเสพติดและผลที่ตามมาคือ
วัยรุ่นเหล่านั้นมักจะก่อความวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆมากมายให้กับสังคมและผู้คนรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีสาเหตุมาจากวัยรุ่นเป็นผู้ก่อเรื่องมากขึ้นทุกวัน
การแพร่กระจายของยาเสพติดที่ระบาดหนักในวัยรุ่นจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ
เหล่านี้เป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพความตกต่าทางความคิดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
การใช้ความรุนแรงจึงกลายเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสาหรับวัยรุ่น
เพราะทาให้สะใจและเห็นผลได้เร็ว โดยทั่วไปแล้วการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของคนป่าเถื่อน
ด้อยการศึกษาซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยและมักจะพูดกันบ่อยๆ ว่า
คนที่มีการศึกษาจะใช้ความคิดมากกว่ากาลัง ตัวอย่างที่ยกมาก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้
ทาให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคนในวัยดังกล่าวกลับไปสู่การกระทาของคนที่ไร้ความอดทนและการยับยั้งชั่งใจ
ปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
แต่เพราะการขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม
สั่งสอนลูกๆเพราะต้องทางานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาให้เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน
วัยรุ่นจึงหันไปพึ่งยาเสพติด เพราะหลงเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่ทาให้ลืมความทุกข์ซึ่งตนและครอบครัว
ประสบอยู่และส่งผลทาให้ไม่สามารถควบคุมสติจนบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
ที่มา URL https://www.l3nr.org/posts/336350. วันที่สืบค้น (17 กันยายน 2559)
ประเด็นของปัญหา
- สภาพร่างกายและจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมน
- พฤติกรรมเลียนแบบภาพยนตร์
- ค่านิยมที่เมื่อได้ทาร้ายโรงเรียนคู่อริ จะได้รับการยอมรับจากเพื่อน
3. ตั้งสมมติฐาน จากเรื่องราวประเด็นปัญหาที่นักเรียนศึกษา
- วัยรุ่นเป็นวัยที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง
- ภาพยนตร์บางเรื่องมีการกระทาที่เป็นตัวอย่างให้วัยรุ่น
- เป็นค่านิยมที่ผิด
4. วางแผนการสืบค้นความรู้ พร้อมบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูล/แหล่งความรู้
วัยรุ่นเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัยถือเป็นช่วงสาคัญที่สุดเนื่องจากอนาคตของวัยรุ่นจะเป็นอย่างไร
จะเริ่มจากสิ่งที่เขาได้รับในวัยนี้ สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวมีอิทธิพลมาก
เพราะจะทาให้พวกเขาซึมซับในสิ่งที่สังคมนั้นๆ กระทา
หากสังคมที่เขาอยู่เป็นสังคมที่ดีถือเป็นโชคดีของพวกเขา
แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับและซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปด้วย
ปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งบ้างก็มีทั้งที่เป็นข่าวตามหน้าหนัง
สือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย
ทาให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด
เพื่อลดและป้องกันทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ปัจจุบันนี้ นักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงครามกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ
โดยมีการเขียนคาท้าทาย หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้
รวมถึงใช้ถ้อยคายั่วยุรุนแรงว่าจะ “เด็ดหัว” นักศึกษาสถาบันคู่อริ
ซึ่งในช่วงที่ใกล้วันสถาปนาของแต่ละสถาบันการทาสงครามทางอินเตอร์เน็ตยิ่งรุนแรง
และน่าเป็นห่วง ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นยังเข้าไปถึงการทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบัน
อีกด้วย การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพื่อ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" ของ "นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น
"ธรรมเนียมปฏิบัติ" ที่ยากจะแก้ไข แต่ก็จาเป็นต้องแก้
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้แก่สังคม
ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว
ยังสร้างความเสื่อมเสียและทาลายความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น "เสาหลัก"
ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย เหตุการณ์การทะเลาะวิว
าท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น
ถือเป็น "ปัญหาเรื้อรัง" ที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยา
และแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อถามถึงต้นแบบของความรุนแรง
ที่วัยรุ่นมักนิยมทาตามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพอชี้ให้เห็นได้ว่ามาจากที่ใด
เรื่องราวที่กล่าวมาในบางเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่
วัยรุ่นมักนามาเป็นข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมในทางลบ เพื่อให้ตนได้ทาในสิ่งที่เห็นมาจากต้นแบบ
ซึ่งล้วนเป็นต้นแบบชั้นเลว ที่สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย เช่น
การทาลายข้าวของตามภาพยนตร์ที่ตนเคยดูมา
การใช้ยาเสพติดตามอย่างพระเอกในโทรทัศน์บางเรื่องที่พ่อแม่แยกทางกัน
หรือการทาร้ายตัวเองเหมือนมิวสิควีดีโอ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นดูจะเป็นสิ่งที่น่ากลัว
เพราะสื่อในปัจจุบันมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากทาให้การรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทาได้ไม่ยาก
การที่วัยรุ่นไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับจินตนาการได้นั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตั
ววัยรุ่นเองและอาจลุกลามเป็นปัญหาของสังคมได้
เพราะหากวัยรุ่นนาจินตนาการเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงคงจะไม่ต้องพูดก็ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้
น การตั้งกลุ่มก่อกวนสังคมเพื่อให้ทุกคนรู้จักเหมือนในละครโทรทัศน์
เสพยาเสพติดเพื่อให้ครอบครัวที่แตกแยกกลับมาคืนดีเหมือนเดิม
ดูจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงจนเกินไปกับการเดินตามจินตนาการเหล่านั้น
เพราะฉากจบในชีวิตจริงอาจไม่สดใสเหมือนละคร
ปัญหาเรื่องความเครียดในวัยรุ่นจะหมดไปได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเหล่านั้นเอง
หาใช่จะรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยแก้ไขหรือมัวแต่ทาร้ายตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างสนใจ
จึงอยากให้วัยรุ่นทั้งหลายลองมองที่ตนเองดูก่อนว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงเป็นเพราะใคร
ใช่ตนหรือเปล่าที่เป็นคนสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมารุมเร้าตัวเอง
อย่ามัวแต่คิดที่จะเฝ้าโทษแต่คนอื่นหรือสิ่งรอบตัวโดยที่ตนไม่คิดจะแก้ไขด้วยตนเองคงจะน่าเศร้าใจไม่
น้อย หากวัยรุ่นในปัจจุบันขาดสติและปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต
แต่คิดที่ใช้กาลังหรือมัวเมากับสิ่งเลวทรามต่างๆที่มีอยู่เพียงเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น หากจะ
พิจารณาในเรื่องที่วัยรุ่นแสดงออกเมื่อเกิดความเครียดน่าจะเป็นอีกเรื่องที่ควรจะกล่าวถึง เพราะ
วัยรุ่นในปัจจุบันมักแสดงออกในเรื่องของความรุนแรงหรือ
มักแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงและยาเสพติดมากกว่าใช้สติ
จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่มักลงข่าววัยรุ่นใช้กาลังในการตัดสินปัญหาต่างๆหรือก
ารเสพยาเสพติดและผลที่ตามมาคือ
วัยรุ่นเหล่านั้นมักจะก่อความวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆมากมายให้กับสังคมและผู้คนรอบข้าง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีสาเหตุมาจากวัยรุ่นเป็นผู้ก่อเรื่องมากขึ้นทุกวัน
การแพร่กระจายของยาเสพติดที่ระบาดหนักในวัยรุ่นจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ
เหล่านี้เป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพความตกต่าทางความคิดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
การใช้ความรุนแรงจึงกลายเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสาหรับวัยรุ่น
เพราะทาให้สะใจและเห็นผลได้เร็ว โดยทั่วไปแล้วการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของคนป่าเถื่อน
ด้อยการศึกษาซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยและมักจะพูดกันบ่อยๆ ว่า
คนที่มีการศึกษาจะใช้ความคิดมากกว่ากาลัง ตัวอย่างที่ยกมาก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้
ทาให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคนในวัยดังกล่าวกลับไปสู่การกระทาของคนที่ไร้ความอดทนและการยับยั้งชั่งใจ
ปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
แต่เพราะการขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม
สั่งสอนลูกๆเพราะต้องทางานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาให้เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน
วัยรุ่นจึงหันไปพึ่งยาเสพติด เพราะหลงเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่ทาให้ลืมความทุกข์ซึ่งตนและครอบครัว
ประสบอยู่และส่งผลทาให้ไม่สามารถควบคุมสติจนบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
ที่มา URL https://www.l3nr.org/posts/336350. วันที่สืบค้น (17 กันยายน 2559)
สาเหตุของปัญหา
เหตุการณ์การทะเลาะวิวาท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ถือเป็น
"ปัญหาเรื้อรัง" ที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยา
และแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่น มีผู้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเหตุท
ะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นอาทิ เช่น
ทิวา วงศ์ธนาภา (2539)
ได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายดังนี้คือ
1) เกิดจากการถูกทาร้ายร่างกายมาก่อน
2) เกิดจากการเป็นศัตรูคู่อริ
3) เกิดจากความต้องการอวดให้รุ่นน้องเห็น
4) เกิดจากเทศกาล
5) เกิดจากประเพณีและพิธีกรรม เช่น เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกศักดิ์ศรีหรือความยิ่งของสถาบัน เป็นต้น
6) เกิดจากความรู้สึกเสียศักดิ์ศรี
ทั้ง 6 ประเด็นเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะจางไป
แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ทาให้การก่อเหตุทะเลาะวิวาทดารงอย่างต่อเนื่องคือ การเกิดตัวตนแห่งสถาบัน
ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันการศึกษาและสถาบันกลุ่มหรือเครือข่าย เป็นต้น
สถาบันเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นกลไกทางสังคมสั่งสมจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบท
อดกันมา นอกจากนั้นการให้ความหมายหรือตีความ
โดยเฉพาะการให้ความหมายและการตีความต่อโลกและสังคมของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อดาเนินวิถีชีวิตอยู่ในสังคมวัยรุ่น
สุภาพันธ์ รื่นสาราญ (2525) ได้ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
ที่เป็นสาเหตุในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและแสวงหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุทะเลาะวิ
วาท ตลอดจนแนวทางพัฒนาจิตใจ พบว่า สาเหตุจากความคึกคะนองตามธรรมชาติของวัยรุ่น
และการถูกยั่วยุ ตลอดจนวันรุ่นมีภูมิต้านทานต่อการยั่วยุต่า ในด้านการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทนั้น
ต้องสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมที่ดี บิดา-
มารดาต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นตัวแบบให้กับวัยรุ่นเกี่ยวกับ การทางานและการเข้าสังคม เป็นต้น
ผลกระทบต่อสังคม
1.เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้ว
ยังทาให้สถาบันการศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียง
2.นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นกลุ่มที่มีมโนภาพแห่งตนต่ากว่านักเรียนอาชีวะทั่วไป
3.ก่อให้เกิดอาชญากรรมของเด็กวัยรุ่นที่กระทาต่อแท็กซี่และคนทั่วไปที่ไม่ได้รู้เรื่อง
4.เป็นเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนและใหญ่โตระดับโครงสร้างทางสังคมซึ่งไม่สามารถแก้ไขแต่เพียงตัวปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์ที่มองเห็นเท่านั้น
5.เมื่อเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท สถาบันเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นกลไกทางสังคมสั่งส
มจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
1.ให้ทางสถาบันการศึกษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจค้นอาวุธนักศึกษาทั้งเข้าและออก
รวมทั้งหลังจากที่นักศึกษากลับบ้าน ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดประตูทางเข้าออก รวมทั้งฝั่งตรงข้ามสถาบัน
2.ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งในโรงเรียน ในบ้านและในสังคม
เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนกล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
รวมทั้งส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
มีความพร้อมทั้งทางความคิดและความรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา
3.บทบาทของพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับเด็ก
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันต่อเนื่องสม่าเสมอ และยาวนานพอ
ให้รางวัลในพฤติกรรมที่ดี พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก การให้รางวัลไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งของ หรือเ
งิน อาจให้คาชม การชื่นชม เอาจริงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้ ถ้ามีการละเมิดข้อตกลง ต้องมีวิธีการเตือนที่ได้ผ
ล พ่อแม่ควรทบทวนดูเสมอว่า วิธีการเตือนแบบใดที่ไม่ได้ผลก็ควรเลิกใช้ การเตือนที่ได้ผลมักจะเกิดจาก
การตกลงกันไว้ล่วงหน้า และเมื่อเตือนแล้วกากับให้เกิดผลอย่างจริงจัง
ทันที เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่เอาจริงกับสิ่งที่พูด และตกลงกันล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันในเรื่องใดๆอีก
โดยใช้หลัก [2]
- พ่อแม่ควรรู้เขา
รู้เรา เข้าใจความคิดความรู้สึกของลูก คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ลูกน่าจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร
น่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา รู้จุดเด่น จุดอ่อน ของลูก
- รับฟังได้มากขึ้น เกิดการยอมรับกัน ประนีประนอมกัน
- สร้างขอบเขตที่เหมาะสมได้ง่าย เคารพในกติกาที่ช่วยกันสร้างขึ้น
- ส่งเสริม ชี้แนะ แนะนา ตักเตือน
- ยืนยันในเรื่องที่ “วิกฤต” เท่าที่จาเป็น ไม่ควรมีมากนัก
4.ทาให้โรงเรียนหรือสถาบันน่าอยู่ และสร้างการเรียนรู้ในสถานที่ที่เด็กชอบหนีไปเที่ยว
ติดตามศิษย์เก่าที่มีพฤติกรรมไม่ดี ชอบมายุแหย่รุ่นน้องให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีมักเตือนและให้คาแนะนาว่าเ
ป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้ว
ยังทาให้สถาบันการศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียง
และที่สาคัญกว่านั้นคือเป็นปัญหาให้กับสังคมและคนรอบข้างโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน จึงควรมีการเปลี่ยนพฤ
ติกรรมโดยใช้เพื่อน
-
สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบกลุ่ม ไม่โดดเดี่ยว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว เพื่อนมีหน้าที่ช่วยเหลื
อกัน
-
สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นห่วงเป็นใยกัน เมื่อมีใครหายไปเพื่อนควรสนใจ เป็นห่วงเป็
นใย ติดตามข่าวสาร พยายามดึงเพื่อนเข้ากลุ่ม มีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน
- เมื่อมีเพื่อนทาผิด เพื่อนที่ดีควรช่วยเตือน และชักจูงให้เปลี่ยนแปลง เลิกทาผิด กลับมาทาดี
โดยไม่โกรธกัน มองกันในทางที่ดี
-
ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดี บอกความคิด ความต้องการ ความรู้สึก เมื่อไม่พอใจมีวิธีบอกให้เพื่อนเข้าใจ
และสนองความต้องการกันได้ตรงจุด
-
ฝึกทักษะสังคมทางบวก การให้ การรับ การขอโทษ การขอบคุณ การเข้าคิว รอคอย การทาดีต่อกัน
การพูดดีๆ สุภาพ อ่อนโยน ทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกัน
การเป็นคนมีน้าใจ สนุกสนานร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
การกระทาเหล่านี้ก็น่าจะทาให้วัยรุ่นมีเพื่อนได้อย่างที่ตนต้องการโดยไม่จาเป็นที่จะต้องแสวงหาเพื่อนด้วยวิ
ธีผิดๆ
5.บทบาทของครู
ครูควรมีบทบาทส่งเสริมพัฒนาการต่อจากพ่อแม่ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านเช่นกัน โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านสังคม และจริยธรรม ใช้หลักพฤติกรรมบาบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และถ้าจาเป็น
ต้องลงโทษ ควรมีหลักการลงโทษที่ดี ได้ผล และไม่เกิดผลเสียตามมา เมื่อเด็กเริ่มมีปัญหา ครูควรมีมาตร
การจัดการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โรงเรียนควรมีระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างชัดเจน มีการปร
ะสานงานกับแหล่งทรัพยากรที่จะให้ความช่วยเหลือได้ เช่นทีมงานสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้เคียง
6.จัดทาประวัตินักศึกษาปี 1
ที่เพิ่งเข้าเรียนใหม่นาข้อมูลส่งตารวจติดตามพฤติกรรม ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้กาหนดแผนป้องกัน
และระงับเหตุนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท
โดยสารวจและจัดทาข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนก่อเหตุบ่อยครั้ง
หรือกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มจะกระทาผิด สถานที่ที่จะกระทาผิด โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษากับตารวจ เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียนใน และนอกสถานศึกษา
กวดขันสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุม จู่โจมตรวจค้นสถานศึกษาหรือสถานที่ข้างเคียงซึ่งใช้ซุกซ่อนอาวุธ
จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในค่ายทหาร
7.สร้างทางเลือกในกิจกรรมที่เร้าใจเยาวชน จัดกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา เช่น การพัฒนาวัด
ทาบุญร่วมกัน จัดการเรียนรู้ให้เยาวชนเห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ทั้งดีและร้ายของการพนัน การเสพยา
พฤติกรรมเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสร้างวินัยให้เยาวชนเข้าใจขอบเขตที่เหมาะสม
ที่ไม่เป็นผลร้ายแก่ตัวเองและผู้อื่น
8.จัดตารวจหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเข้าไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและบท
ลงโทษแก่เยาวชนที่กระทาความผิด นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทต้องถูกลงโทษด้วยกฎหมาย
ที่เด็ดขาด เชื่อว่าน่าจะมีผลให้นักศึกษาหวาดเกรงโทษ และก่อเหตุน้อยลง
เพราะที่ผ่านมามีแต่การพูดถึงว่าต้องถูกลงโทษ แต่ยังไม่เคยเห็นเป็นรูปธรรม
ส่วนที่มีผู้เสนอว่าน่าจะเชิญผู้แทนอัยการ และผู้พิพากษาเข้ามาร่วมพิจารณาปัญหาต่างๆ
ด้วยนั้น น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่เด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เพราะจะได้วางแนวทางพิจารณาโทษคดีความต่างๆ
ไปในแนวทางเดียวกัน สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่น
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่นหลายฉบับ
การจะนากฎหมายฉบับใดมาปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของวัยรุ่นนั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่
องใดบ้าง
ในที่นี้จะได้ยกเอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นมักประสบเป็นประจามาอธิบายสาระสาคั
ญให้วัยรุ่นเกิดความเข้าใจ
9.หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน
ควรมีส่วนร่วมเสมอ ในการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้ คือ
เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากร เพื่อกระต้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลอง ได้เรีย
นรู้ ได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองสนใจ และมีความถนัด ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการงดเว้นค่าบริการต่างๆ เช่น
ค่ารถ ค่าเรือ ค่าผ่านประตูเข้าสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ สนามกีฬา ห้องสมุด รวมถึงการลดราคาให้แก่ผู้
ใหญ่ที่พาเด็กเข้าไป เป็นต้น รัฐควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ ส่งเสริมครู และพี่เลี้ยงเยาวชน ที่มีความ
สามารถพิเศษ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เช่นนักกีฬาทีมชาติ ควรให้เป็นผู้สอนเยาวชนในกีฬาที่เด็กสนใจ
ส่งเสริมสนามกีฬา ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ให้เป็นที่เรียนรู้แก่เด็ก โดยมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลใ
ห้เด็กได้เรียนรู้อย่างคุ้มค่า
5. บันทึกย่อผลการสืบค้น
ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท การที่กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเพื่อทะเลาะวิวาทกับคู่อริ
สาเหตุของปัญหา การที่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน
ผลกระทบต่อสังคม ทาให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือคนรอบข้างได้รับอันตราย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดและมีกฎหมายที่ชัดเจน
6. .สรุปองค์ความรู้/วิเคราะห์ข้อมูล
จะเห็นได้ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันเพื่อทะเลาะวิวาท อาจเป็นเพราะขาดความอบอุ่นจากผู้ปกครอง
และการไม่ได้รับคาแนะนาที่ดีจากคนใกล้เคียง รวมถึงการถูกยั่วยุจากคนรอบข้าง
แต่ถ้าผู้ปกครองดูแลให้ความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่น ก็อาจทาให้กลุ่มวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
และหันมาร่วมมือกันทางการเรียนมากขึ้น
จัดทาโดย
นายกิตติภณ พ่วงปาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1เลขที่ 4
เสนอ
อาจารย์ นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study :IS )
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

Recomendados

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2 por
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2dnavaroj
194.7K visualizações29 slides
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ por
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์kruood
15.2K visualizações1 slide
เฉลยใบงานการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง por
เฉลยใบงานการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเฉลยใบงานการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
เฉลยใบงานการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเรียนฟิสิกส์กับครูเอ็ม Miphukham
237.5K visualizações10 slides
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท... por
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...suree189
48.9K visualizações5 slides
การเรียนรู้แบบร่วมมือ por
การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือMamoss CM
4.3K visualizações15 slides
Evolution Plan : การคัดเลือกตามธรรมชาติ por
Evolution Plan : การคัดเลือกตามธรรมชาติEvolution Plan : การคัดเลือกตามธรรมชาติ
Evolution Plan : การคัดเลือกตามธรรมชาติกมลรัตน์ ฉิมพาลี
12.1K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต por
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
119.5K visualizações13 slides
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59 por
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59Wan Ngamwongwan
209.1K visualizações8 slides
แบบประเมินโครงการ por
แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ จตุรพล ชานันโท
53.7K visualizações2 slides
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3 por
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3Kansinee Kosirojhiran
41.3K visualizações3 slides
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ por
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศบทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศSrion Janeprapapong
61.6K visualizações93 slides
เคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมี por
เคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมีเคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมี
เคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมีWichai Likitponrak
6.9K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต por sripayom
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
sripayom119.5K visualizações
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59 por Wan Ngamwongwan
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
Wan Ngamwongwan209.1K visualizações
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3 por Kansinee Kosirojhiran
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
Kansinee Kosirojhiran41.3K visualizações
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ por Srion Janeprapapong
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศบทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
บทที่ 2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Srion Janeprapapong61.6K visualizações
เคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมี por Wichai Likitponrak
เคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมีเคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมี
เคมีพื้นบท2ปฏิกิริยาเคมี
Wichai Likitponrak6.9K visualizações
สมุดเล่มเล็ก por Ariaty KiKi Sang
สมุดเล่มเล็กสมุดเล่มเล็ก
สมุดเล่มเล็ก
Ariaty KiKi Sang43.1K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por Pa'rig Prig
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
Pa'rig Prig47.2K visualizações
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์ por Maikeed Tawun
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
Maikeed Tawun143.8K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por maerimwittayakom school
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school948K visualizações
1 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสกส์ เรื่อง ความหนาแน่น por KruNistha Akkho
1 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสกส์ เรื่อง ความหนาแน่น1 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสกส์ เรื่อง ความหนาแน่น
1 แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสกส์ เรื่อง ความหนาแน่น
KruNistha Akkho89.2K visualizações
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ por mayureesongnoo
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
mayureesongnoo90.3K visualizações
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ : Earth system science (basic) por Chinnawat Charoennit
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ : Earth system science (basic)วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ : Earth system science (basic)
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ : Earth system science (basic)
Chinnawat Charoennit10.6K visualizações
11แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 2) por สำเร็จ นางสีคุณ
11แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 2)11แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 2)
11แบบทดสอบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 2)
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6 por Jaar Alissala
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
Jaar Alissala143.6K visualizações
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา por ครูแชมป์ ฟักอ่อน
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษานวัตกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
โครงงานเคมีกัญ (1) por Guntima NaLove
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
Guntima NaLove81.3K visualizações

Similar a ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม por
ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อมปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม
ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อมWanit Sahnguansak
10.6K visualizações8 slides
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม por
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้มโครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้มพัน พัน
920 visualizações3 slides
ตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย por
ตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชายตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย
ตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชายrubtumproject.com
4.2K visualizações21 slides
หน่วยที่๔ por
หน่วยที่๔หน่วยที่๔
หน่วยที่๔นันทนา วงศ์สมิตกุล
6.9K visualizações7 slides
พัฒนาการของมนุษย์ por
พัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์khuwawa2513
23.6K visualizações60 slides
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี por
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีN'Name Phuthiphong
1.3K visualizações10 slides

Similar a ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท(12)

ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม por Wanit Sahnguansak
ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อมปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม
ปัญหาในสังคม เรื่อง ท้องไม่พร้อม
Wanit Sahnguansak10.6K visualizações
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม por พัน พัน
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้มโครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
พัน พัน920 visualizações
ตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย por rubtumproject.com
ตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชายตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย
ตัวอย่างบทที่ 2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย
rubtumproject.com4.2K visualizações
พัฒนาการของมนุษย์ por khuwawa2513
พัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์
พัฒนาการของมนุษย์
khuwawa251323.6K visualizações
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี por N'Name Phuthiphong
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
N'Name Phuthiphong1.3K visualizações
ชีวิตและครอบครัว por พัน พัน
ชีวิตและครอบครัวชีวิตและครอบครัว
ชีวิตและครอบครัว
พัน พัน3.3K visualizações
Social Enterprise And Community Volunteer por Chaiyoot Chamnanlertkit
Social Enterprise And Community VolunteerSocial Enterprise And Community Volunteer
Social Enterprise And Community Volunteer
Chaiyoot Chamnanlertkit266 visualizações
โครงการช่วยเหลือเจือปัน por Pawitporn Piromruk
โครงการช่วยเหลือเจือปันโครงการช่วยเหลือเจือปัน
โครงการช่วยเหลือเจือปัน
Pawitporn Piromruk147 visualizações
4.แนวข้อสอบ o net สังคม(ม.3) por teerachon
4.แนวข้อสอบ o net สังคม(ม.3)4.แนวข้อสอบ o net สังคม(ม.3)
4.แนวข้อสอบ o net สังคม(ม.3)
teerachon610 visualizações
Socialnetwork por Teeranan
SocialnetworkSocialnetwork
Socialnetwork
Teeranan276 visualizações

ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท

 • 1. ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท 1. เลือกภาพประกอบสังคมในปัจจุบัน 2. ตั้งประเด็น,สถานการณ์,เหตุการณ์,เรื่องราว ที่นาไปสู่การตั้งคาถาม วัยรุ่นเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัยถือเป็นช่วงสาคัญที่สุดเนื่องจากอนาคตของวัยรุ่นจะเป็นอย่างไร จะเริ่มจากสิ่งที่เขาได้รับในวัยนี้ สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวมีอิทธิพลมาก เพราะจะทาให้พวกเขาซึมซับในสิ่งที่สังคมนั้นๆ กระทา หากสังคมที่เขาอยู่เป็นสังคมที่ดีถือเป็นโชคดีของพวกเขา แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับและซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปด้วย ปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งบ้างก็มีทั้งที่เป็นข่าวตามหน้าหนัง สือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย ทาให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เพื่อลดและป้องกันทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ปัจจุบันนี้ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงครามกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีการเขียนคาท้าทาย หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้ รวมถึงใช้ถ้อยคายั่วยุรุนแรงว่าจะ “เด็ดหัว” นักศึกษาสถาบันคู่อริ
 • 2. ซึ่งในช่วงที่ใกล้วันสถาปนาของแต่ละสถาบันการทาสงครามทางอินเตอร์เน็ตยิ่งรุนแรง และน่าเป็นห่วง ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นยังเข้าไปถึงการทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบัน อีกด้วย การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพื่อ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" ของ "นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น "ธรรมเนียมปฏิบัติ" ที่ยากจะแก้ไข แต่ก็จาเป็นต้องแก้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้แก่สังคม ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว ยังสร้างความเสื่อมเสียและทาลายความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น "เสาหลัก" ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย เหตุการณ์การทะเลาะวิว าท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ถือเป็น "ปัญหาเรื้อรัง" ที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยา และแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อถามถึงต้นแบบของความรุนแรง ที่วัยรุ่นมักนิยมทาตามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพอชี้ให้เห็นได้ว่ามาจากที่ใด เรื่องราวที่กล่าวมาในบางเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่ วัยรุ่นมักนามาเป็นข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมในทางลบ เพื่อให้ตนได้ทาในสิ่งที่เห็นมาจากต้นแบบ ซึ่งล้วนเป็นต้นแบบชั้นเลว ที่สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย เช่น การทาลายข้าวของตามภาพยนตร์ที่ตนเคยดูมา การใช้ยาเสพติดตามอย่างพระเอกในโทรทัศน์บางเรื่องที่พ่อแม่แยกทางกัน หรือการทาร้ายตัวเองเหมือนมิวสิควีดีโอ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นดูจะเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสื่อในปัจจุบันมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากทาให้การรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทาได้ไม่ยาก การที่วัยรุ่นไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับจินตนาการได้นั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตั ววัยรุ่นเองและอาจลุกลามเป็นปัญหาของสังคมได้ เพราะหากวัยรุ่นนาจินตนาการเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงคงจะไม่ต้องพูดก็ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้ น การตั้งกลุ่มก่อกวนสังคมเพื่อให้ทุกคนรู้จักเหมือนในละครโทรทัศน์ เสพยาเสพติดเพื่อให้ครอบครัวที่แตกแยกกลับมาคืนดีเหมือนเดิม ดูจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงจนเกินไปกับการเดินตามจินตนาการเหล่านั้น เพราะฉากจบในชีวิตจริงอาจไม่สดใสเหมือนละคร ปัญหาเรื่องความเครียดในวัยรุ่นจะหมดไปได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเหล่านั้นเอง หาใช่จะรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยแก้ไขหรือมัวแต่ทาร้ายตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างสนใจ จึงอยากให้วัยรุ่นทั้งหลายลองมองที่ตนเองดูก่อนว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงเป็นเพราะใคร ใช่ตนหรือเปล่าที่เป็นคนสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมารุมเร้าตัวเอง อย่ามัวแต่คิดที่จะเฝ้าโทษแต่คนอื่นหรือสิ่งรอบตัวโดยที่ตนไม่คิดจะแก้ไขด้วยตนเองคงจะน่าเศร้าใจไม่
 • 3. น้อย หากวัยรุ่นในปัจจุบันขาดสติและปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต แต่คิดที่ใช้กาลังหรือมัวเมากับสิ่งเลวทรามต่างๆที่มีอยู่เพียงเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น หากจะ พิจารณาในเรื่องที่วัยรุ่นแสดงออกเมื่อเกิดความเครียดน่าจะเป็นอีกเรื่องที่ควรจะกล่าวถึง เพราะ วัยรุ่นในปัจจุบันมักแสดงออกในเรื่องของความรุนแรงหรือ มักแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงและยาเสพติดมากกว่าใช้สติ จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่มักลงข่าววัยรุ่นใช้กาลังในการตัดสินปัญหาต่างๆหรือก ารเสพยาเสพติดและผลที่ตามมาคือ วัยรุ่นเหล่านั้นมักจะก่อความวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆมากมายให้กับสังคมและผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีสาเหตุมาจากวัยรุ่นเป็นผู้ก่อเรื่องมากขึ้นทุกวัน การแพร่กระจายของยาเสพติดที่ระบาดหนักในวัยรุ่นจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพความตกต่าทางความคิดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การใช้ความรุนแรงจึงกลายเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสาหรับวัยรุ่น เพราะทาให้สะใจและเห็นผลได้เร็ว โดยทั่วไปแล้วการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของคนป่าเถื่อน ด้อยการศึกษาซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยและมักจะพูดกันบ่อยๆ ว่า คนที่มีการศึกษาจะใช้ความคิดมากกว่ากาลัง ตัวอย่างที่ยกมาก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ทาให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคนในวัยดังกล่าวกลับไปสู่การกระทาของคนที่ไร้ความอดทนและการยับยั้งชั่งใจ ปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่เพราะการขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม สั่งสอนลูกๆเพราะต้องทางานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาให้เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน วัยรุ่นจึงหันไปพึ่งยาเสพติด เพราะหลงเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่ทาให้ลืมความทุกข์ซึ่งตนและครอบครัว ประสบอยู่และส่งผลทาให้ไม่สามารถควบคุมสติจนบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาท ที่มา URL https://www.l3nr.org/posts/336350. วันที่สืบค้น (17 กันยายน 2559) ประเด็นของปัญหา - สภาพร่างกายและจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมน - พฤติกรรมเลียนแบบภาพยนตร์ - ค่านิยมที่เมื่อได้ทาร้ายโรงเรียนคู่อริ จะได้รับการยอมรับจากเพื่อน 3. ตั้งสมมติฐาน จากเรื่องราวประเด็นปัญหาที่นักเรียนศึกษา - วัยรุ่นเป็นวัยที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง - ภาพยนตร์บางเรื่องมีการกระทาที่เป็นตัวอย่างให้วัยรุ่น - เป็นค่านิยมที่ผิด
 • 4. 4. วางแผนการสืบค้นความรู้ พร้อมบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูล/แหล่งความรู้ วัยรุ่นเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัยถือเป็นช่วงสาคัญที่สุดเนื่องจากอนาคตของวัยรุ่นจะเป็นอย่างไร จะเริ่มจากสิ่งที่เขาได้รับในวัยนี้ สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวมีอิทธิพลมาก เพราะจะทาให้พวกเขาซึมซับในสิ่งที่สังคมนั้นๆ กระทา หากสังคมที่เขาอยู่เป็นสังคมที่ดีถือเป็นโชคดีของพวกเขา แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับและซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปด้วย ปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งบ้างก็มีทั้งที่เป็นข่าวตามหน้าหนัง สือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย ทาให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองและผู้ปกครองของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด เพื่อลดและป้องกันทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ปัจจุบันนี้ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงครามกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีการเขียนคาท้าทาย หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด ของสถาบันฝ่ายตรงข้ามให้ได้ รวมถึงใช้ถ้อยคายั่วยุรุนแรงว่าจะ “เด็ดหัว” นักศึกษาสถาบันคู่อริ ซึ่งในช่วงที่ใกล้วันสถาปนาของแต่ละสถาบันการทาสงครามทางอินเตอร์เน็ตยิ่งรุนแรง และน่าเป็นห่วง ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นยังเข้าไปถึงการทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบัน อีกด้วย การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพื่อ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" ของ "นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น "ธรรมเนียมปฏิบัติ" ที่ยากจะแก้ไข แต่ก็จาเป็นต้องแก้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้แก่สังคม ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้ว ยังสร้างความเสื่อมเสียและทาลายความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น "เสาหลัก" ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย เหตุการณ์การทะเลาะวิว าท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ถือเป็น "ปัญหาเรื้อรัง" ที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยา และแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อถามถึงต้นแบบของความรุนแรง ที่วัยรุ่นมักนิยมทาตามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพอชี้ให้เห็นได้ว่ามาจากที่ใด เรื่องราวที่กล่าวมาในบางเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่ วัยรุ่นมักนามาเป็นข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมในทางลบ เพื่อให้ตนได้ทาในสิ่งที่เห็นมาจากต้นแบบ
 • 5. ซึ่งล้วนเป็นต้นแบบชั้นเลว ที่สามารถพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย เช่น การทาลายข้าวของตามภาพยนตร์ที่ตนเคยดูมา การใช้ยาเสพติดตามอย่างพระเอกในโทรทัศน์บางเรื่องที่พ่อแม่แยกทางกัน หรือการทาร้ายตัวเองเหมือนมิวสิควีดีโอ สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นดูจะเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะสื่อในปัจจุบันมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากทาให้การรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทาได้ไม่ยาก การที่วัยรุ่นไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงกับจินตนาการได้นั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตั ววัยรุ่นเองและอาจลุกลามเป็นปัญหาของสังคมได้ เพราะหากวัยรุ่นนาจินตนาการเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงคงจะไม่ต้องพูดก็ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้ น การตั้งกลุ่มก่อกวนสังคมเพื่อให้ทุกคนรู้จักเหมือนในละครโทรทัศน์ เสพยาเสพติดเพื่อให้ครอบครัวที่แตกแยกกลับมาคืนดีเหมือนเดิม ดูจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงจนเกินไปกับการเดินตามจินตนาการเหล่านั้น เพราะฉากจบในชีวิตจริงอาจไม่สดใสเหมือนละคร ปัญหาเรื่องความเครียดในวัยรุ่นจะหมดไปได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเหล่านั้นเอง หาใช่จะรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยแก้ไขหรือมัวแต่ทาร้ายตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างสนใจ จึงอยากให้วัยรุ่นทั้งหลายลองมองที่ตนเองดูก่อนว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงเป็นเพราะใคร ใช่ตนหรือเปล่าที่เป็นคนสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมารุมเร้าตัวเอง อย่ามัวแต่คิดที่จะเฝ้าโทษแต่คนอื่นหรือสิ่งรอบตัวโดยที่ตนไม่คิดจะแก้ไขด้วยตนเองคงจะน่าเศร้าใจไม่ น้อย หากวัยรุ่นในปัจจุบันขาดสติและปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต แต่คิดที่ใช้กาลังหรือมัวเมากับสิ่งเลวทรามต่างๆที่มีอยู่เพียงเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น หากจะ พิจารณาในเรื่องที่วัยรุ่นแสดงออกเมื่อเกิดความเครียดน่าจะเป็นอีกเรื่องที่ควรจะกล่าวถึง เพราะ วัยรุ่นในปัจจุบันมักแสดงออกในเรื่องของความรุนแรงหรือ มักแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงและยาเสพติดมากกว่าใช้สติ จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่มักลงข่าววัยรุ่นใช้กาลังในการตัดสินปัญหาต่างๆหรือก ารเสพยาเสพติดและผลที่ตามมาคือ วัยรุ่นเหล่านั้นมักจะก่อความวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆมากมายให้กับสังคมและผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่นับวันจะมีสาเหตุมาจากวัยรุ่นเป็นผู้ก่อเรื่องมากขึ้นทุกวัน การแพร่กระจายของยาเสพติดที่ระบาดหนักในวัยรุ่นจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพความตกต่าทางความคิดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การใช้ความรุนแรงจึงกลายเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสาหรับวัยรุ่น เพราะทาให้สะใจและเห็นผลได้เร็ว โดยทั่วไปแล้วการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของคนป่าเถื่อน ด้อยการศึกษาซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยและมักจะพูดกันบ่อยๆ ว่า
 • 6. คนที่มีการศึกษาจะใช้ความคิดมากกว่ากาลัง ตัวอย่างที่ยกมาก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ทาให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคนในวัยดังกล่าวกลับไปสู่การกระทาของคนที่ไร้ความอดทนและการยับยั้งชั่งใจ ปัญหานี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น แต่เพราะการขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม สั่งสอนลูกๆเพราะต้องทางานแข่งกับเวลา เพื่อหาเงินมาให้เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน วัยรุ่นจึงหันไปพึ่งยาเสพติด เพราะหลงเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีที่ทาให้ลืมความทุกข์ซึ่งตนและครอบครัว ประสบอยู่และส่งผลทาให้ไม่สามารถควบคุมสติจนบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาท ที่มา URL https://www.l3nr.org/posts/336350. วันที่สืบค้น (17 กันยายน 2559) สาเหตุของปัญหา เหตุการณ์การทะเลาะวิวาท ระหว่างนักศึกษาอาชีวะต่างสถาบันที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีการใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ถือเป็น "ปัญหาเรื้อรัง" ที่สังคมต้องการหาหนทางเยียวยา และแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่น มีผู้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเหตุท ะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นอาทิ เช่น ทิวา วงศ์ธนาภา (2539) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายดังนี้คือ 1) เกิดจากการถูกทาร้ายร่างกายมาก่อน 2) เกิดจากการเป็นศัตรูคู่อริ 3) เกิดจากความต้องการอวดให้รุ่นน้องเห็น 4) เกิดจากเทศกาล 5) เกิดจากประเพณีและพิธีกรรม เช่น เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกศักดิ์ศรีหรือความยิ่งของสถาบัน เป็นต้น 6) เกิดจากความรู้สึกเสียศักดิ์ศรี ทั้ง 6 ประเด็นเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะจางไป แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ทาให้การก่อเหตุทะเลาะวิวาทดารงอย่างต่อเนื่องคือ การเกิดตัวตนแห่งสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันการศึกษาและสถาบันกลุ่มหรือเครือข่าย เป็นต้น สถาบันเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นกลไกทางสังคมสั่งสมจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบท อดกันมา นอกจากนั้นการให้ความหมายหรือตีความ โดยเฉพาะการให้ความหมายและการตีความต่อโลกและสังคมของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อดาเนินวิถีชีวิตอยู่ในสังคมวัยรุ่น
 • 7. สุภาพันธ์ รื่นสาราญ (2525) ได้ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและแสวงหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุทะเลาะวิ วาท ตลอดจนแนวทางพัฒนาจิตใจ พบว่า สาเหตุจากความคึกคะนองตามธรรมชาติของวัยรุ่น และการถูกยั่วยุ ตลอดจนวันรุ่นมีภูมิต้านทานต่อการยั่วยุต่า ในด้านการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทนั้น ต้องสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมที่ดี บิดา- มารดาต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นตัวแบบให้กับวัยรุ่นเกี่ยวกับ การทางานและการเข้าสังคม เป็นต้น ผลกระทบต่อสังคม 1.เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้ว ยังทาให้สถาบันการศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียง 2.นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นกลุ่มที่มีมโนภาพแห่งตนต่ากว่านักเรียนอาชีวะทั่วไป 3.ก่อให้เกิดอาชญากรรมของเด็กวัยรุ่นที่กระทาต่อแท็กซี่และคนทั่วไปที่ไม่ได้รู้เรื่อง 4.เป็นเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนและใหญ่โตระดับโครงสร้างทางสังคมซึ่งไม่สามารถแก้ไขแต่เพียงตัวปัญหาหรือ ปรากฏการณ์ที่มองเห็นเท่านั้น 5.เมื่อเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท สถาบันเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นกลไกทางสังคมสั่งส มจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา การป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.ให้ทางสถาบันการศึกษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจค้นอาวุธนักศึกษาทั้งเข้าและออก รวมทั้งหลังจากที่นักศึกษากลับบ้าน ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดประตูทางเข้าออก รวมทั้งฝั่งตรงข้ามสถาบัน 2.ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งในโรงเรียน ในบ้านและในสังคม เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนกล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับกาลเทศะ รวมทั้งส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีความพร้อมทั้งทางความคิดและความรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา 3.บทบาทของพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับเด็ก มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันต่อเนื่องสม่าเสมอ และยาวนานพอ ให้รางวัลในพฤติกรรมที่ดี พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก การให้รางวัลไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งของ หรือเ งิน อาจให้คาชม การชื่นชม เอาจริงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้ ถ้ามีการละเมิดข้อตกลง ต้องมีวิธีการเตือนที่ได้ผ ล พ่อแม่ควรทบทวนดูเสมอว่า วิธีการเตือนแบบใดที่ไม่ได้ผลก็ควรเลิกใช้ การเตือนที่ได้ผลมักจะเกิดจาก การตกลงกันไว้ล่วงหน้า และเมื่อเตือนแล้วกากับให้เกิดผลอย่างจริงจัง
 • 8. ทันที เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่เอาจริงกับสิ่งที่พูด และตกลงกันล่วงหน้า เมื่อมีการตกลงกันในเรื่องใดๆอีก โดยใช้หลัก [2] - พ่อแม่ควรรู้เขา รู้เรา เข้าใจความคิดความรู้สึกของลูก คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ลูกน่าจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร น่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา รู้จุดเด่น จุดอ่อน ของลูก - รับฟังได้มากขึ้น เกิดการยอมรับกัน ประนีประนอมกัน - สร้างขอบเขตที่เหมาะสมได้ง่าย เคารพในกติกาที่ช่วยกันสร้างขึ้น - ส่งเสริม ชี้แนะ แนะนา ตักเตือน - ยืนยันในเรื่องที่ “วิกฤต” เท่าที่จาเป็น ไม่ควรมีมากนัก 4.ทาให้โรงเรียนหรือสถาบันน่าอยู่ และสร้างการเรียนรู้ในสถานที่ที่เด็กชอบหนีไปเที่ยว ติดตามศิษย์เก่าที่มีพฤติกรรมไม่ดี ชอบมายุแหย่รุ่นน้องให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีมักเตือนและให้คาแนะนาว่าเ ป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้ว ยังทาให้สถาบันการศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียง และที่สาคัญกว่านั้นคือเป็นปัญหาให้กับสังคมและคนรอบข้างโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน จึงควรมีการเปลี่ยนพฤ ติกรรมโดยใช้เพื่อน - สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันแบบกลุ่ม ไม่โดดเดี่ยว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว เพื่อนมีหน้าที่ช่วยเหลื อกัน - สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นห่วงเป็นใยกัน เมื่อมีใครหายไปเพื่อนควรสนใจ เป็นห่วงเป็ นใย ติดตามข่าวสาร พยายามดึงเพื่อนเข้ากลุ่ม มีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน - เมื่อมีเพื่อนทาผิด เพื่อนที่ดีควรช่วยเตือน และชักจูงให้เปลี่ยนแปลง เลิกทาผิด กลับมาทาดี โดยไม่โกรธกัน มองกันในทางที่ดี - ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดี บอกความคิด ความต้องการ ความรู้สึก เมื่อไม่พอใจมีวิธีบอกให้เพื่อนเข้าใจ และสนองความต้องการกันได้ตรงจุด
 • 9. - ฝึกทักษะสังคมทางบวก การให้ การรับ การขอโทษ การขอบคุณ การเข้าคิว รอคอย การทาดีต่อกัน การพูดดีๆ สุภาพ อ่อนโยน ทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกัน การเป็นคนมีน้าใจ สนุกสนานร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น การกระทาเหล่านี้ก็น่าจะทาให้วัยรุ่นมีเพื่อนได้อย่างที่ตนต้องการโดยไม่จาเป็นที่จะต้องแสวงหาเพื่อนด้วยวิ ธีผิดๆ 5.บทบาทของครู ครูควรมีบทบาทส่งเสริมพัฒนาการต่อจากพ่อแม่ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านเช่นกัน โดยเฉพาะ พัฒนาการด้านสังคม และจริยธรรม ใช้หลักพฤติกรรมบาบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และถ้าจาเป็น ต้องลงโทษ ควรมีหลักการลงโทษที่ดี ได้ผล และไม่เกิดผลเสียตามมา เมื่อเด็กเริ่มมีปัญหา ครูควรมีมาตร การจัดการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โรงเรียนควรมีระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างชัดเจน มีการปร ะสานงานกับแหล่งทรัพยากรที่จะให้ความช่วยเหลือได้ เช่นทีมงานสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้เคียง 6.จัดทาประวัตินักศึกษาปี 1 ที่เพิ่งเข้าเรียนใหม่นาข้อมูลส่งตารวจติดตามพฤติกรรม ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้กาหนดแผนป้องกัน และระงับเหตุนักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยสารวจและจัดทาข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนก่อเหตุบ่อยครั้ง หรือกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มจะกระทาผิด สถานที่ที่จะกระทาผิด โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ระหว่างสถานศึกษากับตารวจ เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียนใน และนอกสถานศึกษา กวดขันสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุม จู่โจมตรวจค้นสถานศึกษาหรือสถานที่ข้างเคียงซึ่งใช้ซุกซ่อนอาวุธ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในค่ายทหาร 7.สร้างทางเลือกในกิจกรรมที่เร้าใจเยาวชน จัดกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา เช่น การพัฒนาวัด ทาบุญร่วมกัน จัดการเรียนรู้ให้เยาวชนเห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรม ทั้งดีและร้ายของการพนัน การเสพยา พฤติกรรมเพศที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสร้างวินัยให้เยาวชนเข้าใจขอบเขตที่เหมาะสม ที่ไม่เป็นผลร้ายแก่ตัวเองและผู้อื่น 8.จัดตารวจหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเข้าไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและบท ลงโทษแก่เยาวชนที่กระทาความผิด นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทต้องถูกลงโทษด้วยกฎหมาย ที่เด็ดขาด เชื่อว่าน่าจะมีผลให้นักศึกษาหวาดเกรงโทษ และก่อเหตุน้อยลง เพราะที่ผ่านมามีแต่การพูดถึงว่าต้องถูกลงโทษ แต่ยังไม่เคยเห็นเป็นรูปธรรม ส่วนที่มีผู้เสนอว่าน่าจะเชิญผู้แทนอัยการ และผู้พิพากษาเข้ามาร่วมพิจารณาปัญหาต่างๆ ด้วยนั้น น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่เด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
 • 10. เพราะจะได้วางแนวทางพิจารณาโทษคดีความต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกัน สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่นหลายฉบับ การจะนากฎหมายฉบับใดมาปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของวัยรุ่นนั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่ องใดบ้าง ในที่นี้จะได้ยกเอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นมักประสบเป็นประจามาอธิบายสาระสาคั ญให้วัยรุ่นเกิดความเข้าใจ 9.หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน ควรมีส่วนร่วมเสมอ ในการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้ คือ เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากร เพื่อกระต้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลอง ได้เรีย นรู้ ได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองสนใจ และมีความถนัด ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการงดเว้นค่าบริการต่างๆ เช่น ค่ารถ ค่าเรือ ค่าผ่านประตูเข้าสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ สนามกีฬา ห้องสมุด รวมถึงการลดราคาให้แก่ผู้ ใหญ่ที่พาเด็กเข้าไป เป็นต้น รัฐควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ ส่งเสริมครู และพี่เลี้ยงเยาวชน ที่มีความ สามารถพิเศษ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เช่นนักกีฬาทีมชาติ ควรให้เป็นผู้สอนเยาวชนในกีฬาที่เด็กสนใจ ส่งเสริมสนามกีฬา ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ให้เป็นที่เรียนรู้แก่เด็ก โดยมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลใ ห้เด็กได้เรียนรู้อย่างคุ้มค่า 5. บันทึกย่อผลการสืบค้น ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท การที่กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเพื่อทะเลาะวิวาทกับคู่อริ สาเหตุของปัญหา การที่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ผลกระทบต่อสังคม ทาให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือคนรอบข้างได้รับอันตราย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดและมีกฎหมายที่ชัดเจน 6. .สรุปองค์ความรู้/วิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันเพื่อทะเลาะวิวาท อาจเป็นเพราะขาดความอบอุ่นจากผู้ปกครอง และการไม่ได้รับคาแนะนาที่ดีจากคนใกล้เคียง รวมถึงการถูกยั่วยุจากคนรอบข้าง แต่ถ้าผู้ปกครองดูแลให้ความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่น ก็อาจทาให้กลุ่มวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และหันมาร่วมมือกันทางการเรียนมากขึ้น
 • 12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1เลขที่ 4 เสนอ อาจารย์ นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study :IS ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี