O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Zelf en identiteit

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 84 Anúncio

Zelf en identiteit

Ken u zelf - welk zelf? Filosofie van de zelfkennis - Joep Dohmen

Veel klassieke Griekse filosofen, zoals Socrates, waren overtuigd van het idee dat ware kennis over het leven start bij intensief zelfonderzoek. Maar… kun je jezelf wel kennen? Wat is het zelf? Wat moeten we daaronder verstaan en welke rol speelt het in het actuele moraaldebat? Joep Dohmen zal ingaan op zelfkennis en zelfbedrog, de rol van lichamelijkheid en van tijd, de manier waarop we over onszelf spreken en het belang van de context waarin we leven. Na een kort historisch overzicht van de ‘bronnen van het zelf' (Charles Taylor) gaat hij in op het actuele debat over het zelf tussen liberalen en communitaristen en vervolgt met een behandeling van de derde weg: het zelf in de levenskunst.

Joep Dohmen is hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.

Ken u zelf - welk zelf? Filosofie van de zelfkennis - Joep Dohmen

Veel klassieke Griekse filosofen, zoals Socrates, waren overtuigd van het idee dat ware kennis over het leven start bij intensief zelfonderzoek. Maar… kun je jezelf wel kennen? Wat is het zelf? Wat moeten we daaronder verstaan en welke rol speelt het in het actuele moraaldebat? Joep Dohmen zal ingaan op zelfkennis en zelfbedrog, de rol van lichamelijkheid en van tijd, de manier waarop we over onszelf spreken en het belang van de context waarin we leven. Na een kort historisch overzicht van de ‘bronnen van het zelf' (Charles Taylor) gaat hij in op het actuele debat over het zelf tussen liberalen en communitaristen en vervolgt met een behandeling van de derde weg: het zelf in de levenskunst.

Joep Dohmen is hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a Zelf en identiteit (20)

Anúncio

Mais de VeenMedia (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Zelf en identiteit

 1. 1. Het Zelf: - Perspectieven & Thema’s - Vormgeving
 2. 2. 5 perspectieven: - Wat is het zelf? Naturalisme of hermeneutiek - Natuur of cultuur? - De ontkenning van het zelf - Het zelf: oorzaak of gevolg? - Subjectiviteit of intersubjectiviteit?
 3. 3. Dwalingen van het naturalisme ‘Er zijn echter bepaalde dingen die met betrekking tot echte objecten van wetenschappelijke bestudering voor waar worden gehouden, maar die op het persoonlijke zelf niet van toepassing zijn. Het is misschien nuttig vier van zulke zaken op te sommen om inzicht te krijgen in de conceptuele obstakels die zich hier voordoen.’ (Charles Taylor)
 4. 4. 4 dwalingen van het naturalisme over het zelf 1.Het studieobject moet als ‘absoluut’ worden opgevat, dat wil zeggen: niet in de betekenis die het voor ons of voor welk subject dan ook heeft, maar zoals het op zichzelf bestaat (‘objectief’). 2. Het object is wat het is, onafhankelijk van welke beschrijvingen of interpretaties dan ook die door welke subjecten dan ook worden gegeven. 3. Het object kan in principe worden vastgelegd in een expliciete beschrijving. 4. Het object kan in principe worden beschreven zonder naar de omgeving ervan te verwijzen
 5. 5. Vier kenmerken van de hermeneutiek 1. Subjectiviteit/eerste persoonperspectief. We zijn een zelf voor zover bepaalde kwesties voor ons van belang zijn. Mijn identiteit wordt essentieel bepaald door de wijze waarop de dingen voor mij betekenis hebben. 2. Intersubjectiviteit. Je bent alleen een zelf te midden van andere zelven. Mijn zelf kan nooit worden beschreven zonder te verwijzen naar andere mensen die mij omringen, de familiekring, in de sociale ruimte, in de geografie van sociale posities en functies, in de ruimte van morele en spirituele oriëntatie waarbinnen ik mijn belangrijkste bepalende relaties beleef.
 6. 6. Vier kenmerken van de hermeneutiek 3). Taligheid; culturele narratieven. Geen zelf zonder bovenindividuele narratieven. 4). Moraal. Geen zelf zonder omvattend moreel kader of betekenishorizon. Conclusie: Het zelf moet altijd als subject, intersubjectief, talig en moreel worden opgevat. Charles Taylor in De bronnen van het zelf Deel 1
 7. 7. Tien fundamentele invalshoeken over het zelf 1. Het temporele zelf 2. Het narratieve zelf 3. Het lichamelijke zelf 4. Het mannelijke en het vrouwelijke zelf 5. Het gesitueerde zelf 6. Het geïntegreerdezelf 7. Het (on)kenbare zelf 8. Het morele zelf 9. Het (on)maakbare zelf 10. Het tragische zelf
 8. 8. Vormgeving van het zelf: Levenskunst & zelfzorg
 9. 9. EVOCATIE Abraham de Swaan ‘De meeste mensen kijken of lezen of luisteren meestentijds niet omdat ze iets willen leren, Of omdat ze zich in iets willen verdiepen of naar iets hogers streven *…+ maar omdat ze zich willen vermaken. Ze willen nu meteen en moeiteloos iets leuks meemaken.’ (NRC 19 october 2012) Prof. Dr. J. Dohmen
 10. 10. Programma: Vormgeving van het zelf  MICHEL FOUCAULT  DE CONTEXT: POSTTRADITONELE ORDE  KLASSIEKE LEVENSSTIJLEN  LEVENSKUNST EN BILDUNG  TOT SLOT: ZELZORG VOOR JONG & OUD
 11. 11. 1. Bestaansethiek / Levenskunst Michel Foucault ‘Waarom zou niet ieders leven een kunstwerk kunnen worden? Waarom is die lamp, dit huis wel een kunst-werk en mijn leven niet?’
 12. 12. De late Michel Foucault Thema’s: • Foucaults wending van antihumanisme naar een zelfkritisch humanisme; • de ontdekking van de levenskunst als publieke moraal in de klassieke Oudheid; • zorg voor zichzelf als centraal concept • zelfzorg is een ‘vrijheidspraktijk’ (MF)
 13. 13. DE CULTUUR VAN HET ZELF IN DE OUDHEID ‘Een leven zonder zelfonderzoek is het niet waard geleefd te worden.’‘Het zou mooi zijn als wijsheid iets was dat zou kunnen stromen van iemand die vol is, naar iemand die leger is.’
 14. 14. De taal van de zelfzorg Levenskunst >>> ars vitae bestaansethiek, zelfbeheer, toewijding aan jezelf, toe-eigening van jezelf, zelfstilering, zelfwerkzaamheid zelfmanagement. Zorg voor zichzelf >>> cura sui.
 15. 15. Waarnaar verwijst levenskunst? Levenskunst >>> ars vitae>> zorg voor zichzelf Vormgeven van je leven / vormgeven aan je leven Toe-ëigenen van je zelf (geen spontane zelfbeschikking) Leren leven vanuit een eigen houding Afbakenen van je speelruimte Ontwikkelingstaak / Bildung / identiteitsvorming Morele educatie, vorming tot morele persoon
 16. 16. Oefeningen van het zelf Zelfkennis, zelfbeelden, reflecteren aandacht, geheugenoefeningen omgaan met negatieve en positieve emoties vormgeven van verlangens leren omgaan met tijd
 17. 17. Oefeningen van het zelf Aanleren van deugden / goed gewoonten Geduld, matigheid, moed, prudentie Leren hoe te lezen, schrijven, luisteren, zwijgen Vriendschap Ars moriendi: eindigheid, rouw en dood
 18. 18. Ars Vitae Bildung 2. De posttraditionele orde Prof. Dr. J. Dohmen
 19. 19. DE LIBERALE TIJDSGEEST ‘Hij had geen flauw benul van wie hij was en wat hij met zijn leven aan moest. Alles wat op zijn weg kwam, dwong hem in een richting die hem de enige juiste leek, maar zodra zich dan weer iets nieuws aandiende, dwong dat hem in een heel andere richting, die ook de enige juiste leek. Er was geen ordenende structuur, geen perspectief waarbinnen hij zichzelf kon oriënteren, hij kwam zichzelf voor als een balletje in een flipperkast, dat maar voort bleef rollen om het rollen zelf…. Prof. Dr. J. Dohmen
 20. 20. ‘…Het idee om zijn huwelijk eraan te geven en opnieuw te beginnen met Lalita, had hem onweerstaanbaar geleken, tot hij zich zich herkende in die oudere collega uit Jessica’s verhaal, een van die talloze blanke Amerikaanse mannen die recht meenden te hebben op meer, en meer en meer, en dat maakte er opeens een romantische vorm van Amerikaans imperialisme van, iets jongs en exotisch willen hebben omdat het artikel van eigen bodem niet langer voldeed. Wie was hij? Wat moest hij toch met zijn leven aanvangen?’ Jonathan Frantzen, VRIJHEID (2010) Prof. Dr. J. Dohmen
 21. 21. ‘De vrijheid lijkt me een mythe’ ‘Alles in onze wereld is toeristisch geworden. In de vakantie moet je het ervan nemen. Zo heb je cultuurvakanties, gastronomische vakanties, maar ook seksueel toerisme, soms onder het mom van cultuur en gastronomie. De sekstoerist koopt twee weken geluk, zo moet je het zien. Twee weken geluk, de rest van het jaar moet hij zich kapot werken.’ Michel Houellebecq Prof. Dr. J. Dohmen
 22. 22. Vrijheid blijheid? ik voel me vrij, maar wat kan ik ermee? Hoe kan ik met mijn eigen vrijheid uit de voeten? Hoe moet ik mijn leven vormgeven? Wat is mijn bijdrage aan de samenleving /wereld? Prof. Dr. J. Dohmen
 23. 23. ‘Vrij zijn is niets, vrij worden is alles’ (Hegel) Vrijheid moet je leren Vrijheid is een verworvenheid Moderne mensen kunnen alleen autonoom, vrij worden in concrete leerprocessen: ‘vrijheidspraktijken’ Prof. Dr. J. Dohmen
 24. 24. Ars Vitae Bildung Het einde van de traditionele orde Prof. Dr. J. Dohmen
 25. 25. Ars Vitae Bildung Fundamentele wijzigingen in de laatmoderne samenleving Welke zijn de bepalende veranderingen in de laatmoderne samenleving? • De markt • Expert-systemen • Media Prof. Dr. J. Dohmen
 26. 26. Ars Vitae Bildung De markt Een groot deel van ons actuele leven draait om geld, goederen en dienstverlening. OPMARS VAN DE KENNISECONOMIE
 27. 27. Ars Vitae Bildung De opkomst van wetenschappelijke en technologische expertsystemen: de KENNISSAMENLEVING Prof. Dr. J. Dohmen
 28. 28. Ars Vitae Bildung Mediamaatschappij Prof. Dr. J. Dohmen
 29. 29. Ars Vitae Bildung Verandering van cultuur >> van emancipatie naar levensstijl  Losmaking van de ketenen van het verleden  Bestrijden van onrechtvaardige verhoudingen  De opkomst van het principe van zelfbeschikking Prof. Dr. J. Dohmen
 30. 30. Ars Vitae Bildung Legitimatie van het zelf Van emancipatiestrijd naar levenspolitiek. De strijd om de betekenis van de eigen identiteit: Wie ben ik, wie wil ik zijn, en hoe moet ik leven? Prof. Dr. J. Dohmen
 31. 31. Ars Vitae Bildung A life of one’s own in a runaway world Prof. Dr. J. Dohmen
 32. 32. Ars Vitae Bildung Het gevecht om een eigen leven ‘Er bestaat in het westen nauwelijks een meer verspreid verlangen dan dat om ‚een eigen leven te leiden.‛ Als een reiziger in Frankrijk, Finland, Polen, Zwitserland, Engeland, Duitsland, Hongarije, Amerika of Canada zou vragen wat mensen daar werkelijk beweegt en wat ze willen bereiken, dan kan het antwoord zijn …
 33. 33. Ars Vitae Bildung Het gevecht om een eigen leven ‘….meer geld, werk, liefde, God of wat dan ook, maar het zou ook in toenemende mate de belofte van ‘een eigen leven’ zijn. *…+ Het is amper overdreven om te zeggen dat het dagelijks gevecht om een eigen leven te leiden de collectieve ervaring van de westerse wereld is geworden.’ (Beck en Beck-Gernsheim, 2002, 22).
 34. 34. 3. Geschiedenis van het morele zelf: Aristoteles’ deugdethiek De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven. De mens is een verstandig wezen dat kan leren om een eigen houding te vinden (hexis) Het doel van het leven is geluk of zelfverwerkelijking (eudaimonia)
 35. 35. Aristoteles’ deugdethiek Een mens wordt gelukkiger naarmate zijn leven gaandeweg beter lukt. Geluk is zelfvervulling. Dat is het geval wanneer iemand deugdzaam, in de zin van virtuoos wordt. Deugd is een karaktertrek die je kunt versterken naarmate je beter het juisten midden aanhoudt. Bijvoorbeeld moed als midden tussen overmoed en lafheid. Aristoteles propageerde individuele en sociale deugden. Samen vormen ze zelfvervulling.
 36. 36. DE STOA SENECA, EPICTETUS, MARCUS AURELIUS Een radicale, persoonlijke ethiek. De stoï-cijnse levens-houding is spreek-woor-delijk geworden. Een stoïcijn is iemand die te allen tijde, zelfs onder de meest hachelijke omstandigheden, kalm en onverstoorbaar blijft. Hij is wijs geworden door een houding van redelijkheid, waakzaamheid en aandacht voor zichzelf.
 37. 37. Epictetus ‘Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover. Zo is de dood op zichzelf helemaal niet verschrikkelijk, - anders had Socrates dat vast ook gevonden, maar het is de voorstelling van de dood die ons bang maakt. We verwachten iets ergs en dus is het erg. Daarom moeten we wanneer we gedwarsboomd worden, verontrust of gekwetst, nooit anderen de schuld daarvan geven, maar alleen onszelf, dat wil zeggen: onze opvattingen erover.’ Encheiridion/Zakboekje 5.
 38. 38. Montaigne: zelfaanvaarding Een goed leven draait er uiteindelijk om in te stemmen met je leven zoals het is. We kunnen weliswaar niet zonder enig houvast, maar moeten daar altijd flexibel mee om blijven gaan. Niet doodbloeden aan het verleden, Niet bang zijn voor de toekomst. De grootste kunst is die van de zelfacceptatie. Wie zijn grenzen en zijn eindigheid aanvaardt, kan eindelijk leven in het hier en nu.
 39. 39. Montaigne’s pragmatisch vitalisme ‘Als ik dans, dans ik, als ik slaap, slaap ik, en zelfs als ik in mijn eentje door een mooi park wandel en mijn gedachten een poosje door andere dingen in beslag worden genomen, richt ik ze daarna weer op de wandeling, het park, het genot van de eenzaamheid en mijzelf. ‘(Over de ervaring, III.13, 1366)
 40. 40. Schopenhauers ‘geluksleer’ Het leven is een hel. Maar: Niet ongelukkig zijn kan! als u maar in het bezit bent van: - een opgewekt humeur - een goede gezondheid - gemoedsrust - en een beperkte hoeveelheid goederen of bezit
 41. 41. Nietzsche en Kierkegaard (19eeuw) Voorlopers van het existentialisme: ‘word wie je bent.’ Niemand kan bij zijn levensloop nog uitgaan van een uitgestippeld pad. Niemand heeft een blauwdruk voor zijn leven. Iedereen zal zijn weg zelf moeten ontdekken. Navolgers: Heidegger, Sartre, Taylor en Williams. In plaats van vinden gaat het daarin om een uitvinden van jezelf: scheppen, experimenteren, zelf het goede leven voor jezelf vinden en je leven daarnaar inrichten.
 42. 42. Nietzsches lijdensweg (!) Nietzsche biedt een dieptepsychologie van het ‘lijden’. We moeten leren omgaan met de onzekerheid van het bestaan. Er zijn twee soorten zelven: een heer-lijk zelf en een slavenzelf. Nietzsche wil vitaliseren, leren leven uit eigen kracht, en daarom brengt hij zelf een ethiek van de voornaamheid, van zelfrespect en eergevoel.
 43. 43. Nietzsches anti-ressentiment Niet bang zijn, niet lui zijn Geen slachtofferrol op je nemen. Blaas jezelf niet op, maak jezelf niet groter dan je bent. Wijs jezelf niet af, schat jezelf niet te laag in, maak jezelf niet klein. Geef rancune geen kans. Kortom: voer een levenslange strijd tegen de slaaf in jezelf.
 44. 44. Nietzsches vrije geest Vrij waarvan? Wat kan Zarathustra dat nou schelen? Vrij waartoe! Jezelf de wet stellen. Dat is een vrije geest. Kortom: Nietzsche bepleit soevereiniteit, innerlijke vrijheid, authenticitei =, eigen rangorde van waarden.
 45. 45. Kierkegaard en de existentie Sören Kierkegaard (1813-1855) benadrukte de betekenis van de individuele keuze. Durf - ik- te zeggen. Beslissen is een oefening in persoonlijk kiezen. Er is geen rijk van objectieve waarden te ontdekken dat onafhankelijk van onszelf zou bestaan. Kierkegaard is de grondlegger van het existentialisme. Angst is de grondstemming van de mens.
 46. 46. SARTRE Het existentialisme is een humanisme Existentie gaat vooraf aan essentie Elk mens is absoluut verantwoordelijk Wees niet te kwader trouw! De hel dat zijn de anderen
 47. 47. Simone de Beauvoir Dubbelzinnige moraal: Authenticiteit & Solidariteit
 48. 48. Ars Vitae Bildung Bildung Het actuele neoliberalisme Dominante moraal = negatieve vrijheid Niet- inmenging: ik maak het zelf wel uit. Risico’s: Heteronomie Onverschilligheid Hedonisme Gebrekkig engagement Geen burgerschap Prof. Dr. J. Dohmen
 49. 49. Ars Vitae Bildung A life of one’s own in a runaway world Prof. Dr. J. Dohmen
 50. 50. Ars Vitae Bildung Bildung revisited Prof. Dr. J. Dohmen
 51. 51. Ars Vitae Bildung Humanistische Bildung Het eigenlijke kunststuk van iedere Menschenbildung wordt niet van buitenaf voltrokken door gespecialiseerde ambachtslieden of kunstenaars. De vormgeving is het werk van het ‘kunstwerk’, van de zich vormende mens zelf. Kant, Von Humboldt, Goethe en Schiller, Hegel Prof. Dr. J. Dohmen
 52. 52. Ars Vitae Bildung De docent en zelfvorming ‘Je loopt een tijdje met iemand mee die zichzelf aan het vormen is tot een mens uit één stuk, iemand die bezig is specialistische informatie uit uiteenlopende bronnen te integreren tot een eigen perspectief op de wereld. Elk individu zet zelf de cruciale stap naar de gevormde persoon. (Rene Gude) Prof. Dr. J. Dohmen
 53. 53. Ars Vitae Bildung Prof. Dr. J. Dohmen
 54. 54. Ars Vitae Bildung Twee soorten onderwijs • op winst gericht • op democratie In het op winst gerichte onderwijs wordt een mensenleven in de eerste plaats gezien ‘als middel om winst mee te behalen.’ Nussbaums Bildungprogramma: Human Development Programm Prof. Dr. J. Dohmen
 55. 55. Ars Vitae Bildung 1. Socratische pedagogiek: autonomie. - Kritisch (zelf)-bewustzijn ontwikkelen - vaardig worden in het debat - goed kunnen analyseren en argumenteren. Bildung tot autonome geest = zelfstandig kunnen oordelen over wat dan ook. Prof. Dr. J. Dohmen
 56. 56. Ars Vitae Bildung 2. Socratische pedagogiek: sensibilisering. - Je verbeelding ontwikkelen met het oog op empathie - Positioneel leren denken = ‘in staat zijn om de wereld te bekijken vanuit het standpunt van een ander’ Prof. Dr. J. Dohmen
 57. 57. Ars Vitae Bildung De rol van kunst Kunst is van eminent belang om onze verbeeldingskracht te stimuleren. Kunst leert om ons te verplaatsen in de ander, ook in die verre en vreemde ander Prof. Dr. J. Dohmen
 58. 58. Ars Vitae Bildung Nussbaum ‘An education is truly fitted for freedom only if it is such as to produce free citizens, citizens who are free not because wealth or birth, but because they can call their minds their own.’ Prof. Dr. J. Dohmen
 59. 59. Ars Vitae Bildung Prof. Dr. J. Dohmen
 60. 60. Michel Foucault en de levenskunst Prof. Dr. J. Dohmen
 61. 61. Bestaansethiek / Levenskunst / Zelfzorg Michel Foucault ‘Waarom zou niet ieders leven een kunstwerk kunnen worden? Waarom is die lamp, dit huis wel een kunst-werk en mijn leven niet?’
 62. 62. - Levenskunst is een relatie onderhouden met jezelf (rapport à soi) - Het principe van de levenskunst is zorg voor zichzelf - Zelfzorg is een gelaagd, complex begrip: waarvoor, waarom, hoe en waartoe draag je zorg voor jezelf?
 63. 63. ZELFZORG ALS VRIJHEIDSPRAKTIJK 1.Vrijheid is altijd gesitueerde vrijheid 2.Vrijheid is altijd relatieve autonomie Het gaat altijd om graden van vrijheid 3.Vrijheid is bovendien altijd relati-onele autono-mie 4.Vrijheid is een levenslang leerproces en een praktijk 5.Vrijheid is altijd onvoltooid en imperfect
 64. 64. HET LEVEN ALS KUNSTWERK
 65. 65. Programma van de levenskunst: Hoe draag ik zorg voor mezelf? 1) Reflectief zelfonderzoek Wat weet ik? Waar kom ik vandaan? Hoe sta ik er voor? Wat wil ik? Waarheen leidt de weg?
 66. 66. Concept van de levenskunst 2) Oefenen Du sollst dein Leben ändern (Bildung tussen vrijheid en disciplinering) Prof. Dr. J. Dohmen
 67. 67. Concept van de levenskunst 2) Vervolg: Oefenen Ontwikkel je deugdzaamheid en goede gewoontes: geduld, matigheid, discipline, prudentie, vriendschap etc. Prof. Dr. J. Dohmen
 68. 68. Concept van de levenskunst 3. oriëntatie: wat wil ik? het zoeken naar, uitvinden en scheppen van je eigen morele oriëntatie. Wat zijn mijn verlangens? Welke verlangens vind ik echt de moeite waard? Hoe identificeer ik mij met mijn diepste verlangens? Ben ik werkelijk trouw aan mezelf?
 69. 69. Concept v/d levens Kunst: 4) Timing ‘Als je niet vrijwillig over het leven nadenkt, word je er door het leven wel toe gedwongen. Die ervaring doe ik telkens opnieuw op in het ziekenhuis waar ik sinds enkele jaren werk. Daar liggen veel mensen die plotseling heel diep over het leven moeten nadenken. Dat hadden ze ook veel eerder kunnen doen!’ (Schmid, 2000, 21). Prof. Dr. J. Dohmen
 70. 70. CONCEPT VAN DE LEVENSKUNST 5) Context en gesitueerdheid = Krachten velden / invloeden Persoonlijke omstandigheden Maatschappelijke omstandigheden Dynamiek verleden heden en toekomst
 71. 71. ZELFZORG ALS HOLISTISCH CONCEPT Aandachtig waarnemen, Reflecteren/ overdenken, Zich voorstellen / je verbeelden, Gevoelens hebben, Verlangens koesteren, Echt willen, Oefenen / gewoontevorming Evalueren, Besluiten, Timen Handelen
 72. 72. De grenzen van jouw speelruimte - maatschappelijke omstandigheden - persoonlijke omstandigheden (biografie) - vaardigheden - motivatie
 73. 73. Het handwerk van de vrijheid De vrijheid van je wil is iets waaraan je hard moet werken. Je moet leren jezelf met een van je verlangens te identificeren
 74. 74. Het handwerk van de vrijheid De vrijheid van je wil is iets waaraan je hard moet werken. Articuleer, begrijp en keur je motivatie goed
 75. 75. Ons leven is zinvoller naarmate we beter kunnen verwoorden wat we willen, onszelf daarin beter begrijpen en ook achter onze motieven staan. Gemotiveerd leven, daarom gaat het!
 76. 76. Martha Nussbaum Wilsvorming en authenticiteit zijn ‘actieve’ modi van een eigentijdse lifestyle. Ze zijn onontbeerlijk voor een zinvol leven maar missen een belangrijke dimensie: het tragische. We moeten leren oog te hebben voor ‘the fragility of goodness’ (Nussbaum, 1986). Vorming van het zelf is niet alleen kwestie van goed beheer, maar ook van een besef van de fundamentele kwetsbaarheid en oncontroleerbaarheid van het menselijk leven
 77. 77. Nussbaum over de breekbaarheid van het goede 1. Naarmate we ouder worden, wordt de kans dat onze wereld van geliefden uiteen valt, steeds groter. Tegen deze rampspoed kunnen wij ons niet wapenen. 2. Ten tweede zijn waardevolle zaken in ons leven niet per se verenigbaar. Er zijn veel waardevolle zaken in het leven, maar intussen moeten wij vaak pertinente afwegingen maken. 3. Ten slotte kan een mensenleven ook van binnenuit verwoest worden: redeloze, ongecontro-leerde passies kunnen onze blik verduisteren, waardoor wij verkeerde beslissingen nemen of immorele handelingen verrichten
 78. 78. Samenvatting: Levenskunst gaat over zelfzorg Zelf mede vormgeven aan je leven - Reflectie, spiegelen, gesprek en dialoog - Oefenen in bepaalde gewoontes - Oriënteren: wat wil je echt? - Timing - Rekening houden met tragiek en het onmaakbare Het goede leven is het als levenshouding toegeëigende leven
 79. 79. TOT SLOT: CONCRETE TOEPASSINGEN Levenskunst / zelfzorg voor jongeren • Verhouding tot gezag • Indeling van hun tijd: studie, werk, vrije tijd, leeftijd/kairos, • Genotsmiddelen • Lichaam: kleding, gezondheid, seksualiteit • Plaats in de peergroep • Authenticiteit: wat vinden ze werkelijk van belang? • deugden (gewoontes) en waarden • Omgang met internet en techniek (mobieltjes..) Prof. Dr. J. Dohmen
 80. 80. Proeve van een morele levensstijl voor ouderen We hebben geen agenda voor de tweede levenshelft, en zijn er ieder voor ons toe veroordeeld om, zo goed en zo kwaad als het kan, op de gok en dus op volstrekt willekeurige wijze, ouder te worden. Ik pleit voor een agenda voor de tweede levenshelft.
 81. 81. Sociale Levenskunst Het goede leven is altijd leven in afhankelijkheid en kwetsbaarheid; Juist daarom we leren leven vanuit een eigen houding en elkaar helpen een goed leven te leiden.
 82. 82. PROGRAMMA  Neem afstand van jezelf  Stel je onteigeningen vast en maak je vrij  Eigen je jezelf toe en ontdek wat je wilt  Kies een zinvolle oriëntatie  Ontdek je bindingen en engageer  Zoek naar de samenhang van je leven en integreer  Omhels het lot (amor fati)  Doe aan rouwverwerking en beoefen de kunst van het sterven
 83. 83. Vindica te tibi ‘neem jezelf in beheer’! (levensmotto van Foucault, naar Seneca)

×