O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hur du beaktar elever med synnedsattning i din klass, Valteri Educa 2019

133 visualizações

Publicada em

Vad behöver Du tänka på när Du har en elev med synnedsättning i Din klass? Hur anpassar Du Din undervisning? I Svenska Hörnan får Du verktyg och strategier som underlättar för både lärare och elever. Vi ses & hörs!
Daniel Enbacka är handledande lärare inom syn vid Valteri center för lärande och kompetens. Han jobbar med handledning och fortbildning kring synnedsättning och synhjälpmedel.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hur du beaktar elever med synnedsattning i din klass, Valteri Educa 2019

 1. 1. Handledande lärare Daniel Enbacka Educa 25.1.2019 Välbefinnande i klassen - Hur du beaktar elever med synnedsättning i din klass
 2. 2. www.otf2017. fi
 3. 3. www.otf2017. fi Elever med synnedsättning i Finland - Cirka 700, största delen synsvaga - Fullgör vanligen sin läroplikt i den egna närskolan - Kommunala klasser för synskadade finns inte - Valteri-Skilla: skolgång för synskadade; skolplats av mycket motiverade skäl - Valteri center för lärande och kompetens-Skilla stödjer närskolorna i undervisningsarrangemangen och det praktiska genomförandet
 4. 4. www.otf2017. fi Handledning - Målet är att stödja studierna i närskolan - Handledning ges huvudsakligen under perioden mellan förskoleundervisningen och gymnasiet - Kostnaderna för handledningstjänsterna baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten, subventioneras till 50% - Betalningsförbindelse med kommunen - Hanledningsbesök (6h eller 3h). Handledningen är processinriktad  kontinuerlig kontakt mellan besöken. Stödperioder, både vid Skilla och i elevens egen skola
 5. 5. www.otf2017. fi Vad innebär det att ha nedsatt syn? - Synskadan är permanent - Kan inte uppnå ”normal syn” med hjälp av glasögon - Ser världen på sitt eget sätt (har alltid gjort det) - Situationsrelaterat, förhållandena inverkar - En synskada syns inte alltid utanpå - Eleven har beviljats hjälpmedel för att lättare kunna se
 6. 6. www.otf2017. fi Utgångspunkter: • Att se handlar inte enbart om att se skarpt eller inte. • Funktionell syn omfattar många delområden och det kan finnas brister inom ett eller eller flera av dessa områden. • Helheten bestämmer den individuella synförmågan. • Elevens synskada består av flera aspekter: • T.ex Synskärpan kan vara god men synproblemen uppkommer till följd av ett smalt synfält, klart nedsatt kontrastseende, svårigheter att urskilja färger och svårigheter att se i mörker.
 7. 7. www.otf2017. fi Vem har jag i min klass?
 8. 8. www.otf2017. fi Hur ska vi tänka när vi planerar vår undervisning? • Utgå från majoriteten och sedan anpassa för demsom behöver extra stöd? ELLER • Utgå från de som behöver extra stöd?
 9. 9. www.otf2017. fi Borde vi tänka tvärtom? • Vad händer om vi utgår från de som behöver olika former av stöd och anpassningar?
 10. 10. www.otf2017. fi Vad behöver en elev med nedsatt syn? • Tydlighet (undvik här och där, säg istället till höger om pulpeten) • Struktur och arbetsro, inte titta och lyssna samtidigt • Ändamålsenlig möblering • Klara och tydliga auditiva instruktioner • Bra ljusmiljö • Bra ljudmiljö • Bra kontraster • Tillräckligt med tid • Hjälpmedel
 11. 11. www.otf2017. fi Vilka av dessa punkter gagnar alla elever? • Tydlighet (undvik här och där, säg istället till höger om pulpeten) • Struktur och arbetsro, inte titta och lyssna samtidigt • Ändamålsenlig möblering • Klara och tydliga auditiva instruktioner • Bra ljusmiljö • Bra ljudmiljö • Bra kontraster • Tillräckligt med tid • Hjälpmedel
 12. 12. www.otf2017. fi • De anpassningar du gör för en elev med synnedsättning gagnar även de övriga eleverna i klassen. • Det är mer ändamålsenligt att planera en undervisning där alla ryms med från början. Exempel: Bygg ett hus dit alla ryms istället för att från början ha ett för litet hus som konstant måste förstoras och byggas till.
 13. 13. www.otf2017. fi Hur gör man då med bilder? • Syntolka och var så beskrivande som möjligt. • Försök hitta konkreta objekt (har du en bild på en björn, sök då efter en taktil björn som går att känna på). • Man kan inte undvika bilder i undervisningen men man kan komplettera de bilder som används med bildbeskrivningar (både auditiva och textbeskrivningar)
 14. 14. www.otf2017. fi Daniel Enbacka Handledande lärare daniel.enbacka@valteri.fi 0295332232

×