O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2012 10 03_leonardo

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a 2012 10 03_leonardo (20)

Anúncio

2012 10 03_leonardo

 1. 1. ES Mūžizglītības programma Leonardo da Vinci Projekti profesionālajā izglītībā
 2. 2. LdV piedāvātās iespējas • Profesionālās izglītības audzēkņiem, skolotājiem, pasniedzējiem, augstskolu absolventiem, dažādu organizāciju darbiniekiem stažēties starptautiskās institūcijās ES ietvaros – • mobilitātes projekti • Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi (IVT) • Cilvēkiem darba tirgū (PLM) • Profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO)
 3. 3. Kas var iesniegt LdV projektus? • Iestādes un organizācijas, piemēram, profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistīto asociācijas un pārstāvji, tostarp praktikantu, vecāku un skolotāju asociācijas; • Uzņēmumi, sociālie partneri, tirdzniecības kameras un citas tirdzniecības organizācijas; • Pētniecības centri un organizācijas, kas nodarbojas ar mūžizglītības jautājumiem un visiem profesionālās izglītības un apmācības aspektiem. • Bezpeļņas organizācijas, NVO, brīvprātīgo struktūras
 4. 4. Mobilitāte “Cilvēki darba tirgū” (PLM) • Leonardo da Vinci aktivitāte „cilvēki darba tirgū” (PLM) atbalsta strādnieku, darbinieku, pašnodarbināto personu, bezdarbnieku, respektīvi, visu darba tirgū esošo cilvēku (ieskaitot augstskolu beidzējus) profesionālo praksi ārvalstīs. Mērķi: • atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū; • veicināt profesionālās izglītības pievilcību un sekmēt darbaspēka mobilitāti, īpaši strādājošajiem.
 5. 5. Mobilitāte • Starptautiskā prakse ir laiks, kad prakses dalībnieks īsteno praksi un/vai gūst darba pieredzi programmas dalībvalsts uzņēmumā vai izglītības iestādē. • Minimālais ilgums – 2 nedēļas • Maksimālais ilgums – 26 nedēļas
 6. 6. Finanses Projektā finansējumu piešķir: • uzturēšanās izdevumiem; • ceļa izdevumiem; • dalībnieku sagatavošanas izdevumiem; • administratīvajiem izdevumiem.
 7. 7. 2013.gada konkurss • 2012.gada 28.novembrī (laiks, vieta un darba kārtība tiks precizēta) notiks seminārs potenciālajiem projektu pieteicējiem • Pieteikšanās termiņš MOBILITĀTES PROJEKTIEM- 2013.gada 1.februāris
 8. 8. Darba grafiks • Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada maijā • Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada maijā/ jūnijā • Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada jūnijā
 9. 9. Informācija VIAA mājas lapā • http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/le
 10. 10. Valsts izglītības attīstības aģentūra KONSULTĀCIJAS Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļa Vaļņu iela 3, 2.stāvs, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67559500 Fakss: 67 814 444 E-pasts: leonardo@viaa.gov.lv kristine.berzina@viaa.gov.lv

Notas do Editor

 • 14.11.2011. Informatīvais seminārs
 • Informatīvais seminārs 14.11.2011.

×