O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
10 BŁĘDÓW ZWINNYCH 
TRANSFORMACJI 
Daniel Skowroński
Czym jest Transformacja?
Command & Control
Agile & Lean
Przykłady Transformacji
Planowanie zmiany
W jaki sposób 
zainicjować 
zmianę?
#1 
Mgliste 
uzasadnienie 
transformacji
#2 
Brak wsparcia 
wyższego 
kierownictwa
#3 
Brak grupy 
odpowiedzialnej 
za zmianę
#4 
Brak rozsądnej 
strategii działania 
i mechanizmów 
jej weryfikacji
Wprowadzanie zmiany
#5 
Niekompatybilność 
organizacji do 
wprowadzanej 
zmiany
#6 
Brak zaufania 
u osób i znalezienia 
potrzeby do zmiany
#7 
Brak 
zaangażowania 
otoczenia 
biznesowego
Utrzymanie zmiany
#8 
Brak przestrzegania 
zasad
#9 
Nieadresowanie 
potrzeb zespołów 
i interesariuszy
#10 
Przedwczesne 
świętowanie 
sukcesu
Konkluzje
Jaką drogę wybrać? 
 Samodzielna realizacja 
 Zewnętrzni konsultanci 
przy inicjacji 
 Wsparcie długookresowe
Jaką strategię obrać? 
 Zespół 
– Zmiana w wybranych zespołach 
 Departament 
– Zmiana w wybranym dziale 
 Globalna 
– ...
Jaką radzić sobie z przeszkodami? 
 Kultura organizacji i sposób 
myślenia (ang. mindset) 
 Zaangażowanie „od góry” 
i „...
Jaką największą korzyść przyniosła wam 
transformacja? 
 Zwiększenie efektywności zespołu 
 Lepsza priorytetyzacja celów...
Co było dla Ciebie największym 
zaskoczeniem? 
 Jak dobrze działa Planning Poker 
 Jak bardzo zwiększyła się odpowiedzia...
Co było (lub jest) największym wyzwaniem? 
 Udzielanie informacji zwrotnej dla pracowników 
odnośnie ich pracy i rozwoju ...
Dziękuję 
Daniel Skowroński 
daniel.skowronski@valkir.net 
http://linkedin.com/in/danielskowronski 
http://valkir.net/acad...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

10 Błędów Zwinnych Transformacji

1.400 visualizações

Publicada em

Dnia 9 października 2014 roku, dzięki współpracy z Fundacją Governica mieliśmy przyjemność prowadzić Panel Ekspertów Agile, odbywający się w samym sercu Warszawy, skupiający się na 10 Błędach Zwinnych Transformacji. Uczestnicy mieli możliwość poznania sposobów na uniknięcie transformacyjnych trudów, poprzez wymianę doświadczeń i aktywne uczestnictwo w dwóch dyskusjach, prowadzonych przez naszego trenera, coacha i facylitatora Daniela Skowrońskiego oraz Jerzego Stawickiego, który wspierał jako moderator rozmowy przy drugim stoliku tematycznym.

 • Seja o primeiro a comentar

10 Błędów Zwinnych Transformacji

 1. 1. 10 BŁĘDÓW ZWINNYCH TRANSFORMACJI Daniel Skowroński
 2. 2. Czym jest Transformacja?
 3. 3. Command & Control
 4. 4. Agile & Lean
 5. 5. Przykłady Transformacji
 6. 6. Planowanie zmiany
 7. 7. W jaki sposób zainicjować zmianę?
 8. 8. #1 Mgliste uzasadnienie transformacji
 9. 9. #2 Brak wsparcia wyższego kierownictwa
 10. 10. #3 Brak grupy odpowiedzialnej za zmianę
 11. 11. #4 Brak rozsądnej strategii działania i mechanizmów jej weryfikacji
 12. 12. Wprowadzanie zmiany
 13. 13. #5 Niekompatybilność organizacji do wprowadzanej zmiany
 14. 14. #6 Brak zaufania u osób i znalezienia potrzeby do zmiany
 15. 15. #7 Brak zaangażowania otoczenia biznesowego
 16. 16. Utrzymanie zmiany
 17. 17. #8 Brak przestrzegania zasad
 18. 18. #9 Nieadresowanie potrzeb zespołów i interesariuszy
 19. 19. #10 Przedwczesne świętowanie sukcesu
 20. 20. Konkluzje
 21. 21. Jaką drogę wybrać?  Samodzielna realizacja  Zewnętrzni konsultanci przy inicjacji  Wsparcie długookresowe
 22. 22. Jaką strategię obrać?  Zespół – Zmiana w wybranych zespołach  Departament – Zmiana w wybranym dziale  Globalna – Zmiana w całej organizacji
 23. 23. Jaką radzić sobie z przeszkodami?  Kultura organizacji i sposób myślenia (ang. mindset)  Zaangażowanie „od góry” i „od dołu”  Zwinnie wprowadzaj zwinne podejście 
 24. 24. Jaką największą korzyść przyniosła wam transformacja?  Zwiększenie efektywności zespołu  Lepsza priorytetyzacja celów  Koncentracja na wartości biznesowej  Większa przewidywalność i przezroczystość prac  Lepsze planowanie
 25. 25. Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem?  Jak dobrze działa Planning Poker  Jak bardzo zwiększyła się odpowiedzialność i zaangażowanie członków zespołów  Jak szybko następuje usprawnienie procesów i jak szybko wprowadzane są zmiany po retrospektywach
 26. 26. Co było (lub jest) największym wyzwaniem?  Udzielanie informacji zwrotnej dla pracowników odnośnie ich pracy i rozwoju  Duża liczba drobnych projektów w firmie, które powstały kiedyś, trzeba je utrzymywać i nie mają Product Ownerów  Zaangażowanie klientów w projekt i uzyskiwanie od nich informacji zwrotnych
 27. 27. Dziękuję Daniel Skowroński daniel.skowronski@valkir.net http://linkedin.com/in/danielskowronski http://valkir.net/academy

×