Üzvi kimyaya giriş.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
Üzvi kimyaya giriş.pptx
Üzvi kimya
Üzvi birləşmələrin xüsusiyyətləri
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti
KimyaFobiya ilə Mübarizə
1
• Üzvi kimya karbon birləşmələri kimyasıdır.
• Karbonun bəzi birləşmələri qeyri-üzvi kimyada öyrənilir.
• Üzvi birləşmələrin sayı olduqca çoxdur.
• H, O, N, F, S və halogenlər üzvi maddə molekullarında.
• Üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr arasında keçid.
Fredrix Völer Herman Kolbe
Üzvi birləşmələrin xüsusiyyətləri
2
Üzvi birləşmələr...
• Karbon atomları zəncirlər və halqalar əmələ gətirir.
• İzomerlik hadisəsi mövcud olur.
• Nisbətən aşağı temperaturda parçalanır və ya kömürləşirlər.
• Kovalent rabitə daha geniş yayılıb.
• Molekulyar quruluş daha geniş yayılıb.
• Bir-biri ilə çətin reaksiyaya girmə məlumdur.
• Bir-çoxunun yanma qabiliyyəti var.
• Homoloji sıralar əmələ gətirirlər.
• Bitki və heyvan orqanizmlərinin əsasını təşkil edirlər.
• Sayca qeyri-üzvi birləşmələrdən daha çoxdurlar.
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
3
Üzvi maddə molekulunda atomlar bir-biri ilə öz valentliyinə müvafiq, müəyyən ardıcıllıqla
birləşir. Atomların molekullardakı birləşmə ardıcıllığı maddənin kimyəvi quruluşunu
müəyyən edir.
Maddələrin xassələri həm molekulların tərkibinə hansı atomların nə sayda daxil
olmasından, həm də həmin atomların molekuldakı birləşmə ardıcıllığından asılıdır.
Maddənin xassələrinə əsasən onun molekul quruluşunu təyin etmək, molekul quruluşu
əsasında isə xassələri haqqında fikir söyləmək olar.
Üzvi maddə molekullarında atomlar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olur.
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
3.1
Üzvi maddə molekulunda atomlar bir-biri ilə öz valentliyinə müvafiq, müəyyən ardıcıllıqla birləşir. Atomların
molekullardakı birləşmə ardıcıllığı maddənin kimyəvi quruluşunu müəyyən edir.
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
3.2
Maddələrin xassələri həm molekulların tərkibinə hansı atomların nə sayda daxil olmasından, həm də həmin atomların
molekuldakı birləşmə ardıcıllığından asılıdır.
İ Z O M E R L İ K
3.3.1
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
3.3
Maddənin xassələrinə əsasən onun molekul quruluşunu təyin etmək, molekul quruluşu əsasında isə xassələri haqqında
fikir söyləmək olar.
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
3.4
Üzvi maddə molekullarında atomlar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olur.
Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti
4
• Üzvi maddə molekullarının quruluşunu və üzvi maddələrin xassələrini izah edir.
• İzomerlik hadisəsinin səbəbini aydınlaşdırır.
• Yeni maddələrin mövcud ola bilməsini qabaqcadan söyləməyə imkan verir.
• Yeni maddələrin sintez üsullarını tapmağa kömək edir.
• Üzvi maddələrin say, tərkib və quruluşca müxtəlifliyinin səbəbini izah edir.
Üzvi kimyaya giriş.pptx
Üzvi kimyaya giriş.pptx
1 de 13

Recomendados

Maddenin terkibi por
Maddenin terkibiMaddenin terkibi
Maddenin terkibiVeli Aliyev
3.5K visualizações12 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
458 visualizações18 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
228 visualizações11 slides
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações16 slides
Üzvi kimyaya giriş. por
Üzvi kimyaya giriş.Üzvi kimyaya giriş.
Üzvi kimyaya giriş.Shabala Aliyev
301 visualizações44 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
79 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
199 visualizações12 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
61 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
246 visualizações14 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
204 visualizações11 slides
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx por
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxModern Educator - Vali Aliyev
59 visualizações11 slides
Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações13 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Üzvi kimyaya giriş.pptx

  • 2. Üzvi kimya Üzvi birləşmələrin xüsusiyyətləri Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti KimyaFobiya ilə Mübarizə
  • 3. 1 • Üzvi kimya karbon birləşmələri kimyasıdır. • Karbonun bəzi birləşmələri qeyri-üzvi kimyada öyrənilir. • Üzvi birləşmələrin sayı olduqca çoxdur. • H, O, N, F, S və halogenlər üzvi maddə molekullarında. • Üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr arasında keçid. Fredrix Völer Herman Kolbe
  • 4. Üzvi birləşmələrin xüsusiyyətləri 2 Üzvi birləşmələr... • Karbon atomları zəncirlər və halqalar əmələ gətirir. • İzomerlik hadisəsi mövcud olur. • Nisbətən aşağı temperaturda parçalanır və ya kömürləşirlər. • Kovalent rabitə daha geniş yayılıb. • Molekulyar quruluş daha geniş yayılıb. • Bir-biri ilə çətin reaksiyaya girmə məlumdur. • Bir-çoxunun yanma qabiliyyəti var. • Homoloji sıralar əmələ gətirirlər. • Bitki və heyvan orqanizmlərinin əsasını təşkil edirlər. • Sayca qeyri-üzvi birləşmələrdən daha çoxdurlar.
  • 5. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 3 Üzvi maddə molekulunda atomlar bir-biri ilə öz valentliyinə müvafiq, müəyyən ardıcıllıqla birləşir. Atomların molekullardakı birləşmə ardıcıllığı maddənin kimyəvi quruluşunu müəyyən edir. Maddələrin xassələri həm molekulların tərkibinə hansı atomların nə sayda daxil olmasından, həm də həmin atomların molekuldakı birləşmə ardıcıllığından asılıdır. Maddənin xassələrinə əsasən onun molekul quruluşunu təyin etmək, molekul quruluşu əsasında isə xassələri haqqında fikir söyləmək olar. Üzvi maddə molekullarında atomlar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olur.
  • 6. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 3.1 Üzvi maddə molekulunda atomlar bir-biri ilə öz valentliyinə müvafiq, müəyyən ardıcıllıqla birləşir. Atomların molekullardakı birləşmə ardıcıllığı maddənin kimyəvi quruluşunu müəyyən edir.
  • 7. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 3.2 Maddələrin xassələri həm molekulların tərkibinə hansı atomların nə sayda daxil olmasından, həm də həmin atomların molekuldakı birləşmə ardıcıllığından asılıdır.
  • 8. İ Z O M E R L İ K 3.3.1
  • 9. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 3.3 Maddənin xassələrinə əsasən onun molekul quruluşunu təyin etmək, molekul quruluşu əsasında isə xassələri haqqında fikir söyləmək olar.
  • 10. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi 3.4 Üzvi maddə molekullarında atomlar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olur.
  • 11. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti 4 • Üzvi maddə molekullarının quruluşunu və üzvi maddələrin xassələrini izah edir. • İzomerlik hadisəsinin səbəbini aydınlaşdırır. • Yeni maddələrin mövcud ola bilməsini qabaqcadan söyləməyə imkan verir. • Yeni maddələrin sintez üsullarını tapmağa kömək edir. • Üzvi maddələrin say, tərkib və quruluşca müxtəlifliyinin səbəbini izah edir.