Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Valentlik.
Kimyəvi formulların tərtibi.
• Valentlik nədir?
• Sabit valentli elementlər
• Atomun qısa elektron formuluna
əsasən valentliyinin təyini
• Quruluş formulu üzərindən valentlik
təyini.
• Valentliyə əsasən formulların tərtibi
• Formul əsasında valentliyin təyini
• Elementlərin kütlə payı əsasında
kimyəvi formulların tərtibi
• Elementlərin kütlə nisbəti əsasında
kimyəvi formulların tərtibi
• Qramla verilmiş kütlələr əsasında
kimyəvi formulların tərtibi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Valentlik nədir? 1
Valentlik atomun müəyyən sayda kovalent rabitə əmələ gətirmək xassəsidir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Sabit valentli elementlər 2
ELEMENTLƏR VALENTLİK
H, Li, Na, K, F I
O*, Be, Mg, Ca, Ba, Zn II
B, Al III
C Əksər hallarda IV
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Atomun qısa elektron formuluna əsasən valentliyin təyini 3
I
II
III
IV
V
VI
VII
...3s2
...3s23p1
...2s22p5
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Quruluş formulu üzərindən valentliyin təyini 4
I
IV
II
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Valentlik əsasında formulların tərtibi 5
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Ca H
Cr O
II I
2
VI II
2 6
Cr O
VI II
3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Formul üzərindən valentliyin təyini 6
SO2 V2O5
SO3 Cl2O7
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Məşğələ saatımızada öyrənəcəyik... 7
 Elementlərin kütlə payı əsasında kimyəvi formulların tərtibi
 Elementlərin kütlə nisbəti əsasında kimyəvi formulların tərtibi
 Qramla verilmiş kütlələr əsasında kimyəvi formulların tərtibi
Sosial media hesablarımızı izləyin.
1 de 10

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev441 visualizações
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev167 visualizações
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev211 visualizações
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev53 visualizações
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev208 visualizações
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev180 visualizações
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev42 visualizações
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev38 visualizações
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev73 visualizações
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev18 visualizações
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev40 visualizações
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev40 visualizações
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev125 visualizações
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev46 visualizações
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptxAvoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev107 visualizações
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptxKimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Modern Educator - Vali Aliyev19 visualizações
Duzların adlandırılması.pptxDuzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev63 visualizações
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev157 visualizações
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptxElektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev49 visualizações

Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi. • Valentlik nədir? • Sabit valentli elementlər • Atomun qısa elektron formuluna əsasən valentliyinin təyini • Quruluş formulu üzərindən valentlik təyini. • Valentliyə əsasən formulların tərtibi • Formul əsasında valentliyin təyini • Elementlərin kütlə payı əsasında kimyəvi formulların tərtibi • Elementlərin kütlə nisbəti əsasında kimyəvi formulların tərtibi • Qramla verilmiş kütlələr əsasında kimyəvi formulların tərtibi
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Valentlik nədir? 1 Valentlik atomun müəyyən sayda kovalent rabitə əmələ gətirmək xassəsidir.
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Sabit valentli elementlər 2 ELEMENTLƏR VALENTLİK H, Li, Na, K, F I O*, Be, Mg, Ca, Ba, Zn II B, Al III C Əksər hallarda IV
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Atomun qısa elektron formuluna əsasən valentliyin təyini 3 I II III IV V VI VII ...3s2 ...3s23p1 ...2s22p5
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Quruluş formulu üzərindən valentliyin təyini 4 I IV II
  • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Valentlik əsasında formulların tərtibi 5 Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Ca H Cr O II I 2 VI II 2 6 Cr O VI II 3
  • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Formul üzərindən valentliyin təyini 6 SO2 V2O5 SO3 Cl2O7
  • 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Məşğələ saatımızada öyrənəcəyik... 7  Elementlərin kütlə payı əsasında kimyəvi formulların tərtibi  Elementlərin kütlə nisbəti əsasında kimyəvi formulların tərtibi  Qramla verilmiş kütlələr əsasında kimyəvi formulların tərtibi