Turşular.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Turşular
• Turşular
• Adlandırılması
• Təsnifatı
• Qrafik formulları
• Alınması
• Alınması
• Fiziki xassələri
• Kimyəvi xassələri
• Təyini
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Turşular 1
Metal atomu ilə əvəz oluna bilən hidrogen atomu və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə TURŞULAR deyilir.
Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə görə dissosiasiya zamanı kation kimi yalnız hidrogen ionu əmələ gətirən mürəkkəb
maddələrə turşu deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Adlandırılması 2
• Oksigensiz
• Oksigenli
• Oksidləşmə dərəcəsinə görə
• Mərkəzi atom / oksigen atomu nisbətinə görə
HCl Xlorid turşusu
HBr Bromid turşusu
H2S Sulfid turşusu
HCN Sianid turşusu
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Təsnifatı 3
• Tərkibinə görə
• Oksigenli
• Oksigensiz
• Əsaslığına görə
• Birəsaslı
• Çoxəsaslı
• Aqreqat halına görə
• Bərk
• Maye
• Qüvətliliyinə görə
• Zəif
• Orta qüvvətli
• Qüvvətli
H3BO3, HPO3, H3PO3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Qrafik formulları 4
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Alınması 5
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Fiziki xassələri 7
 Turşular maye və bərk halda ola bilirlər
 Bəzi turşular (H2SO3, H2CO3, HNO2 ) yalnız məhlulda mövcud olur
 H2SiO3 suda praktik olaraq həll olmur
 Turşular turş dadlı, qələvilər acı maddələrdir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kimyəvi xassələri 8
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Təyini 9
İNDİKATOR NEYTRAL QƏLƏVİ TURŞU
Lakmus Bənövşəyi Göy Qırmızı
Fenolftalein Rəngsiz Moroğu Rəngsiz
Metiloranj Narıncı Sarı Çəhrayı
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Turşular.pptx
1 de 12

Recomendados

Oksidlər.pptx por
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
19 visualizações12 slides
Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
39 visualizações13 slides
Birəsaslı karbon turşuları.pptx por
Birəsaslı karbon turşuları.pptxBirəsaslı karbon turşuları.pptx
Birəsaslı karbon turşuları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
11 visualizações16 slides
Duzlar.pptx por
Duzlar.pptxDuzlar.pptx
Duzlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
27 visualizações11 slides
10cu sinif tursu ve esaslarin qurulusunun xasselerine tesiri por
10cu sinif tursu ve esaslarin qurulusunun xasselerine tesiri10cu sinif tursu ve esaslarin qurulusunun xasselerine tesiri
10cu sinif tursu ve esaslarin qurulusunun xasselerine tesiriElmir Manafov
420 visualizações27 slides
Su.pptx por
Su.pptxSu.pptx
Su.pptxModern Educator - Vali Aliyev
11 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Turşular.pptx

Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx por
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
43 visualizações11 slides
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx por
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
159 visualizações8 slides
Duzların hidrolizi.pptx por
Duzların hidrolizi.pptxDuzların hidrolizi.pptx
Duzların hidrolizi.pptxModern Educator - Vali Aliyev
54 visualizações14 slides
Həllolmaya təsir edən amillər.pptx por
Həllolmaya təsir edən amillər.pptxHəllolmaya təsir edən amillər.pptx
Həllolmaya təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
27 visualizações10 slides
Məhlullar.pptx por
Məhlullar.pptxMəhlullar.pptx
Məhlullar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
181 visualizações9 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
191 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
173 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
221 visualizações14 slides
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx por
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxModern Educator - Vali Aliyev
56 visualizações11 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
73 visualizações12 slides
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx por
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
42 visualizações12 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Turşular.pptx

 • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Turşular • Turşular • Adlandırılması • Təsnifatı • Qrafik formulları • Alınması • Alınması • Fiziki xassələri • Kimyəvi xassələri • Təyini
 • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Turşular 1 Metal atomu ilə əvəz oluna bilən hidrogen atomu və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə TURŞULAR deyilir. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə görə dissosiasiya zamanı kation kimi yalnız hidrogen ionu əmələ gətirən mürəkkəb maddələrə turşu deyilir.
 • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Adlandırılması 2 • Oksigensiz • Oksigenli • Oksidləşmə dərəcəsinə görə • Mərkəzi atom / oksigen atomu nisbətinə görə HCl Xlorid turşusu HBr Bromid turşusu H2S Sulfid turşusu HCN Sianid turşusu
 • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Təsnifatı 3 • Tərkibinə görə • Oksigenli • Oksigensiz • Əsaslığına görə • Birəsaslı • Çoxəsaslı • Aqreqat halına görə • Bərk • Maye • Qüvətliliyinə görə • Zəif • Orta qüvvətli • Qüvvətli H3BO3, HPO3, H3PO3
 • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Qrafik formulları 4
 • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Alınması 5
 • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Fiziki xassələri 7  Turşular maye və bərk halda ola bilirlər  Bəzi turşular (H2SO3, H2CO3, HNO2 ) yalnız məhlulda mövcud olur  H2SiO3 suda praktik olaraq həll olmur  Turşular turş dadlı, qələvilər acı maddələrdir.
 • 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi xassələri 8
 • 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Təyini 9 İNDİKATOR NEYTRAL QƏLƏVİ TURŞU Lakmus Bənövşəyi Göy Qırmızı Fenolftalein Rəngsiz Moroğu Rəngsiz Metiloranj Narıncı Sarı Çəhrayı
 • 11. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...