Saf maddələr və qarışıqlar.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Maddələr. Maddələrin xassələri və təsnifatı.
Qarışıqlar və onların ayrılma üsulları.
• Kimya nədir?
• Cisim və maddə anlayışları
• Maddələrin təsnifatı
• Maddələrin xassələri
• Fiziki xassə olmayan əlamətlər
• Qarışıq və onun növləri
• Homogen qarışığın ayrılma üsulları
• Heterogen qarışığın ayrılma üsulları
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kimya nədir? 1
Kimya maddələr, onların xassələri,
çevrilmələri və bu çevrilmələr zamanı
müşahidə olunan əlamətləri öyrənən elmdir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Cisim və maddə anlayışları 2
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Maddələrin təsnifat sxemi 3
Maddələr
Saf
Bəsit
Metallar Qeyri-metallar
Mürəkkəb
Üzvi Qeyri-üzvi
Oksidlər Əsaslar Turşular Duzlar
Qarışıq
Homogen Heterogen
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Maddənin xassələri 4
Maddənin xassələri
Fiziki xassə Kimyəvi xassə
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Fiziki xassə sayılmayan əlamətlər 5
Təcrübəçi tərəfindən dəyişdirilə bilən əlamətlər xassə sayılmır.
Kütlə Həcm
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Saf maddələr və qarışıqlar 6
Qarışıqlar
Homogen Heterogen
• Homogen qarışığı təşkil edən hissəciklər nə gözlə nə də adi mikroskop ilə görünmür.
• Heterogen qarışığı təşkil edən hissəcikləri gözlə yaxud adi mikroskop ilə görmək mümkündür.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Homogen qarışıqların ayrılma üsulları 7
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Heterogen qarışıqların ayrılma üsulları 8
Sosial media hesablarımızı izləyin.
1 de 11

Recomendados

kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
476 visualizações18 slides
Üzvi kimyaya giriş.pptx por
Üzvi kimyaya giriş.pptxÜzvi kimyaya giriş.pptx
Üzvi kimyaya giriş.pptxModern Educator - Vali Aliyev
4 visualizações13 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações16 slides
Maddələr. maddələrin xassələri por
Maddələr. maddələrin xassələriMaddələr. maddələrin xassələri
Maddələr. maddələrin xassələriVeli Aliyev
5.9K visualizações8 slides
Dövri qanun və dövri sistem.pptx por
Dövri qanun və dövri sistem.pptxDövri qanun və dövri sistem.pptx
Dövri qanun və dövri sistem.pptxModern Educator - Vali Aliyev
107 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx por
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxModern Educator - Vali Aliyev
61 visualizações11 slides
Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
45 visualizações13 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
81 visualizações12 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Saf maddələr və qarışıqlar.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Maddələr. Maddələrin xassələri və təsnifatı. Qarışıqlar və onların ayrılma üsulları. • Kimya nədir? • Cisim və maddə anlayışları • Maddələrin təsnifatı • Maddələrin xassələri • Fiziki xassə olmayan əlamətlər • Qarışıq və onun növləri • Homogen qarışığın ayrılma üsulları • Heterogen qarışığın ayrılma üsulları
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimya nədir? 1 Kimya maddələr, onların xassələri, çevrilmələri və bu çevrilmələr zamanı müşahidə olunan əlamətləri öyrənən elmdir.
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Cisim və maddə anlayışları 2
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Maddələrin təsnifat sxemi 3 Maddələr Saf Bəsit Metallar Qeyri-metallar Mürəkkəb Üzvi Qeyri-üzvi Oksidlər Əsaslar Turşular Duzlar Qarışıq Homogen Heterogen
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Maddənin xassələri 4 Maddənin xassələri Fiziki xassə Kimyəvi xassə
  • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Fiziki xassə sayılmayan əlamətlər 5 Təcrübəçi tərəfindən dəyişdirilə bilən əlamətlər xassə sayılmır. Kütlə Həcm
  • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Saf maddələr və qarışıqlar 6 Qarışıqlar Homogen Heterogen • Homogen qarışığı təşkil edən hissəciklər nə gözlə nə də adi mikroskop ilə görünmür. • Heterogen qarışığı təşkil edən hissəcikləri gözlə yaxud adi mikroskop ilə görmək mümkündür.
  • 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Homogen qarışıqların ayrılma üsulları 7
  • 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Heterogen qarışıqların ayrılma üsulları 8