Pauli prinsipi və Hund qaydası.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Pauli prinsipi və Hund qaydası
• Pauli prinsipi
• Hund qaydası
• «Uçurum hadisəsi» Cu və Cr atomları misalında
• Atomun normal və həyəcanlanmış halı
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
PRİNSİPLƏR 1
MİNİMUM ENERJİ PRİNSİPİ
PAULİ PRİNSİPİ
Elektronlar daha aşağı
energetik səviyyəni daha
əvvəl tutur.
Atom daxilində bütün kvant
ədədlərinin qiyməti eyni
olan iki elektron mövcud
ola bilməz.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
QAYDALAR 2
HUND QAYDASI
KLEÇKOVSKİ QAYDASI
Elektronlar eyni energetik
yarımsəviyyə daxilində
daha çox orbital tutmağa
çalışırlar.
Energetik halları yaxın olan iki
yarımsəviyyədən baş və orbital
kvant ədədlərinin cəmi kiçik olan
yarımsəviyyə daha əvvəl dolur.
3𝑑 4𝑠
𝒏 = 𝟑 𝒏 = 4
𝒍 = 𝟐 𝒍 = 0
𝒏 + 𝒍 = 𝟓 𝒏 + 𝒍 = 4
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Atomun normal və həyəcanlanmış halı 3
2 8 5
𝟏𝟓
𝟑𝟏
𝐏 1𝑠2
2𝑠2
2𝑝6
3𝑠2
3𝑝3
3𝑑0
1𝑠2
2𝑠2
2𝑝6
3𝑠1
3𝑝3
3𝑑1
III valentli hal
V valentli hal
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
«Uçurum» hadisəsi 4
2 8 18
𝟐𝟗
𝟔𝟒
𝑪𝒖 1𝑠2
2𝑠2
2𝑝6
3𝑠2
3𝑝6
3𝑑9
4𝑠2
1 1𝑠2
2𝑠2
2𝑝6
3𝑠2
3𝑝6
3𝑑𝟏𝟎
4𝑠𝟏
𝒑𝟑
𝒑𝟔
𝒅𝟓 𝒅𝟏𝟎
𝒇𝟕
𝒇𝟏𝟒
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Pauli prinsipi və Hund qaydası.pptx
1 de 8

Recomendados

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
467 visualizações18 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
199 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
229 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
61 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
251 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações13 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
79 visualizações12 slides
Oksidlər.pptx por
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
19 visualizações12 slides
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx por
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
43 visualizações12 slides
Elektroliz.pptx por
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
50 visualizações9 slides
Kimyəvi tarazlıq.pptx por
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxModern Educator - Vali Aliyev
159 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Pauli prinsipi və Hund qaydası.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Pauli prinsipi və Hund qaydası • Pauli prinsipi • Hund qaydası • «Uçurum hadisəsi» Cu və Cr atomları misalında • Atomun normal və həyəcanlanmış halı
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. PRİNSİPLƏR 1 MİNİMUM ENERJİ PRİNSİPİ PAULİ PRİNSİPİ Elektronlar daha aşağı energetik səviyyəni daha əvvəl tutur. Atom daxilində bütün kvant ədədlərinin qiyməti eyni olan iki elektron mövcud ola bilməz.
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. QAYDALAR 2 HUND QAYDASI KLEÇKOVSKİ QAYDASI Elektronlar eyni energetik yarımsəviyyə daxilində daha çox orbital tutmağa çalışırlar. Energetik halları yaxın olan iki yarımsəviyyədən baş və orbital kvant ədədlərinin cəmi kiçik olan yarımsəviyyə daha əvvəl dolur. 3𝑑 4𝑠 𝒏 = 𝟑 𝒏 = 4 𝒍 = 𝟐 𝒍 = 0 𝒏 + 𝒍 = 𝟓 𝒏 + 𝒍 = 4
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Atomun normal və həyəcanlanmış halı 3 2 8 5 𝟏𝟓 𝟑𝟏 𝐏 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝3 3𝑑0 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠1 3𝑝3 3𝑑1 III valentli hal V valentli hal
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. «Uçurum» hadisəsi 4 2 8 18 𝟐𝟗 𝟔𝟒 𝑪𝒖 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑9 4𝑠2 1 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑𝟏𝟎 4𝑠𝟏 𝒑𝟑 𝒑𝟔 𝒅𝟓 𝒅𝟏𝟎 𝒇𝟕 𝒇𝟏𝟒
  • 7. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...