Oksidlər.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Oksidlər
• Oksigenli binar birləşmələr
• Adlandırılması
• Qrafik formulları
• Təsnifatı
• Alınması
• Fiziki xassələri
• Kimyəvi xassələri
• Tətbiqi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Oksigenli binar birləşmələr 1
• Oksigenli binar birləşmələr:
• Oksidlər (-2)
• Superoksidlər (-1/2)
• Peroksidlər (-1)
• Digər oksigenli birləşmələr
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Adlandırılması 2
• Metal oksidi
• Sabit valentli
• Dəyişkən valentli
• Qeyri-metal oksidi
Diazot-pentaoksid
Alüminium oksid
Vanadium(V)oksid
Dəmir(III)oksid
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Qrafik formulları 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Təsnifatı 4
• Duz əmələ gətirən
• Əsasi
• Amfoter
• Turşu
• Qarışıq
• Duz əmələ gətirməyən
• Bərk
• P2O5, SiO2
• Maye
• H2O,SO3
• Qaz
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Alınması 5
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Fiziki xassələri 6
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kimyəvi xassələri 7
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Tətbiqi 8
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Oksidlər.pptx
1 de 12

Recomendados

Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
45 visualizações13 slides
Duzlar.pptx por
Duzlar.pptxDuzlar.pptx
Duzlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
30 visualizações11 slides
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx por
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
52 visualizações11 slides
Azot.pptx por
Azot.pptxAzot.pptx
Azot.pptxModern Educator - Vali Aliyev
9 visualizações11 slides
Həllolmaya təsir edən amillər.pptx por
Həllolmaya təsir edən amillər.pptxHəllolmaya təsir edən amillər.pptx
Həllolmaya təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
28 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
237 visualizações11 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
210 visualizações11 slides
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx por
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxModern Educator - Vali Aliyev
61 visualizações11 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
81 visualizações12 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Oksidlər.pptx