Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası
• Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi
• Dissosiasiya sabiti
• Turşuların dissosiasiyası
• Əsasların dissosiasiyası
• Duzların dissosiasiyası
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi 1
𝐻2𝑆 ⇌ 2𝐻+ + 𝑆2−
𝑁𝑎𝑂𝐻 ⇌ 𝑁𝑎+
+ 𝑂𝐻−
𝐻+ + 𝑂𝐻− ⇌ 𝐻2O
𝐻𝐶𝑙 ⇌ 𝐻+
+ 𝐶𝑙−
Hidrogen
ionlarının
qatılığının
artmasına
səbəb olur!
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Dissosiasiya sabiti 2
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌ 𝐻+
+ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−
𝐾𝐷 =
𝐻+
∙ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
İonların tarazlıq qatılıqları hasilinin ionlara ayrılmamış elektrolitin tarazlıq qatılığına olan nisbətidir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Turşuların dissosiasiyası 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Əsasların dissosiasiyası 4
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Duzların dissosiasiyası 5
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Amfoter hidrooksidlərin dissosiasiyası 6
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Turş duzların dissosiasiyası 7
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Əsasi duzların dissosiasiyası 8
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
1 de 12

Recomendados

İon mübadiləsi reaksiyaları.pptx por
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxİon mübadiləsi reaksiyaları.pptx
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
94 visualizações9 slides
Duzların hidrolizi.pptx por
Duzların hidrolizi.pptxDuzların hidrolizi.pptx
Duzların hidrolizi.pptxModern Educator - Vali Aliyev
59 visualizações14 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
81 visualizações12 slides
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações16 slides
Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsi.pptx por
Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsi.pptxKimyəvi tarazlığın yerdəyişməsi.pptx
Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsi.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações10 slides
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx por
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
52 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
237 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
210 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx