Maddənin tərkibi və quruluşu.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Maddənin tərkibi və quruluşu
• Bəsit maddələrin yazılış formaları
• Metallar və qeyri-metallar
• Kimyəvi element və bəsit maddə
• Allotropiya
• Aqreqat hall dəyişmələri
• Bəsit maddələrin aqreqat halı
• Atom və molekul
• Nisbi atom kütləsi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Bəsit maddələrin yazılış formaları 1
Biratomlu bəsit maddələr Çoxatomlu bəsit maddələr
He, Ne. Ar, Kr, Xe, Rn O2, O3, N2, Cl2, F2, Br2, İ2, P4, S8, C6o
Metallar Digər qeyri-metallar
Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn və s. C, Si, B və s.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Metallar və qeyri-metallar 2
• Parlaqlıq
• Elektrik keçiriciliyi
• Reduksiyaedicilik
• Plastiklik
Do not forget
me!
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Metallar və qeyri-metalların müqayisəsi 3
Metallar Qeyri-metallar
Parlaqlıq
Plastiklik
İstilik keçiriciliyi
Elektrik keçiriciliyi
Reduksiyaedicilik
Kövrəklik
Oksidləşdiricilik
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kimyəvi element və bəsit maddə 4
ELEMENTLƏR Bəsit maddələr
O oksigen, ozon
C almaz, qrafit, karbin, fülleren
P ağ, qırmızı, qara
S kristallik, plastik
Si kristal, amorf
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Allotropiya 5
Eyni bir kimyəvi elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə ALLOTROPİYA
Əmələ gələn bəsit maddələrə isə ALLOTROPİK MODİFİKASİYALAR deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Aqreqat hal dəyişmələri 6
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Bəsit maddələrin aqreqat halı 7
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Atom və molekul anlayışları 8
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Nisbi atom kütləsi 9
Sıra nömrəsi
Nisbi atom kütləsi
Sosial media hesablarımızı izləyin.
1 de 12

Recomendados

kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
457 visualizações18 slides
Metallar.pptx por
Metallar.pptxMetallar.pptx
Metallar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
3 visualizações11 slides
Qeyri-metalların ümumi xarakteristikası.pptx por
Qeyri-metalların ümumi xarakteristikası.pptxQeyri-metalların ümumi xarakteristikası.pptx
Qeyri-metalların ümumi xarakteristikası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
65 visualizações10 slides
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx por
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações11 slides
Nitrat turşusu.pptx por
Nitrat turşusu.pptxNitrat turşusu.pptx
Nitrat turşusu.pptxModern Educator - Vali Aliyev
85 visualizações11 slides
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
61 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
240 visualizações14 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
200 visualizações11 slides
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx por
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxModern Educator - Vali Aliyev
59 visualizações11 slides
Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações13 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
79 visualizações12 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Maddənin tərkibi və quruluşu.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Maddənin tərkibi və quruluşu • Bəsit maddələrin yazılış formaları • Metallar və qeyri-metallar • Kimyəvi element və bəsit maddə • Allotropiya • Aqreqat hall dəyişmələri • Bəsit maddələrin aqreqat halı • Atom və molekul • Nisbi atom kütləsi
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Bəsit maddələrin yazılış formaları 1 Biratomlu bəsit maddələr Çoxatomlu bəsit maddələr He, Ne. Ar, Kr, Xe, Rn O2, O3, N2, Cl2, F2, Br2, İ2, P4, S8, C6o Metallar Digər qeyri-metallar Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn və s. C, Si, B və s.
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Metallar və qeyri-metallar 2 • Parlaqlıq • Elektrik keçiriciliyi • Reduksiyaedicilik • Plastiklik Do not forget me!
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Metallar və qeyri-metalların müqayisəsi 3 Metallar Qeyri-metallar Parlaqlıq Plastiklik İstilik keçiriciliyi Elektrik keçiriciliyi Reduksiyaedicilik Kövrəklik Oksidləşdiricilik
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi element və bəsit maddə 4 ELEMENTLƏR Bəsit maddələr O oksigen, ozon C almaz, qrafit, karbin, fülleren P ağ, qırmızı, qara S kristallik, plastik Si kristal, amorf
  • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Allotropiya 5 Eyni bir kimyəvi elementin müxtəlif bəsit maddələr əmələ gətirməsinə ALLOTROPİYA Əmələ gələn bəsit maddələrə isə ALLOTROPİK MODİFİKASİYALAR deyilir.
  • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Aqreqat hal dəyişmələri 6
  • 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Bəsit maddələrin aqreqat halı 7
  • 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Atom və molekul anlayışları 8
  • 11. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Nisbi atom kütləsi 9 Sıra nömrəsi Nisbi atom kütləsi