Kimyəvi rabitə.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Kimyəvi rabitə
İonlaşma enerjisi
Elektrona hərislik
Elektromənfilik
Kimyəvi rabitə
Kimyəvi rabitənin tipləri
Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
İonlaşma enerjisi 1
Neytral atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerjiyə ionlaşma enerjisi deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Elektrona hərislik 2
Neytral atoma bir elektron birləşərkən ayrılan enerjiyə elektrona hərislik deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Elektromənfilik 3
Mütləq elektromənfilik
Nisbi elektromənfilik
ℵ =
𝑱 + 𝑬𝒉
𝟐
𝑬𝑴 =
ℵ𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕
ℵ𝑳𝒊𝒕𝒊𝒖𝒎
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kimyəvi rabitə 4
Atomların molekul, kristal və s əmələ gətirməklə qarşılıqlı təsirinə kimyəvi rabitə deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kimyəvi rabitənin tipləri 5
o Kovalent rabitə
o İon rabitəsi
o Metal rabitəsi
o Hidrogen rabitəsi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri 6
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Kimyəvi rabitə.pptx
1 de 10

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev167 visualizações
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev211 visualizações
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev53 visualizações
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev208 visualizações
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev180 visualizações
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev42 visualizações
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev38 visualizações
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev18 visualizações
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev40 visualizações
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev125 visualizações
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptxAvoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev107 visualizações
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptxKimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Modern Educator - Vali Aliyev19 visualizações
Duzların adlandırılması.pptxDuzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev63 visualizações
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev157 visualizações
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptxElektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırma.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev49 visualizações
Oksidləşmə dərəcəsi.pptxOksidləşmə dərəcəsi.pptx
Oksidləşmə dərəcəsi.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev71 visualizações
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptxValentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
Valentlik. Kimyəvi formulların tərtibi.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev74 visualizações
Kvant ədədləri.pptxKvant ədədləri.pptx
Kvant ədədləri.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev245 visualizações
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Kimyəvi rabitə.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Kimyəvi rabitə İonlaşma enerjisi Elektrona hərislik Elektromənfilik Kimyəvi rabitə Kimyəvi rabitənin tipləri Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. İonlaşma enerjisi 1 Neytral atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerjiyə ionlaşma enerjisi deyilir.
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Elektrona hərislik 2 Neytral atoma bir elektron birləşərkən ayrılan enerjiyə elektrona hərislik deyilir.
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Elektromənfilik 3 Mütləq elektromənfilik Nisbi elektromənfilik ℵ = 𝑱 + 𝑬𝒉 𝟐 𝑬𝑴 = ℵ𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 ℵ𝑳𝒊𝒕𝒊𝒖𝒎
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi rabitə 4 Atomların molekul, kristal və s əmələ gətirməklə qarşılıqlı təsirinə kimyəvi rabitə deyilir.
  • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kimyəvi rabitənin tipləri 5 o Kovalent rabitə o İon rabitəsi o Metal rabitəsi o Hidrogen rabitəsi
  • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmləri 6
  • 9. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...