Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
Molekuldakı atom sayının hesablanması
Elementlərin say nisbətinin tapılması
Elementlərin kütlə nisbətinin tapılması
Nisbi molekul kütləsinin hesablanması
Verilmiş elementin birləşmədəki kütlə payı
Qramla verilmiş kütlələr əsasında formul tərtibi
Kütlə nisbəti əsasında formul tərtibi
Kütlə payı əsasında formul tərtibi
Mol atom və mol molekul anlayışları
Formulyar kütlələrin toplanması və çıxılması
Qrafiklə verilmiş tapşırıqların həlli
Molekulda atom sayının hesablanması
Al2O3
2 + 3 = 5
HNO3
1 + 1 + 3 = 5
Elementlərin say nisbətinin tapılması
Na2CO3
2 : 1 : 3
K2SO4
2 : 1 : 4
Elementlərin kütlə nisbətinin tapılması
Mg ( O H )2 == Mg O2 H2
Ar(Mg) = 24
Ar(O) = 16
Ar(H) = 1
24 : 32 : 2
12 : 16 : 1
Al == S
2 == 3
2*27 == 3*16
54 == 48
2,7 == x
x = 2,4 q
Verilmiş elementin birləşmədəki kütlə payı
Mr(CaCl2 * 6H2O) = 219
Mr(H2O) = 18
219 == 100%
6*18 == x%
x = 49,3%
Mr(Al2S3) = 150
Ar(S) = 32
150 == 100%
3*32 == x %
x = 64%
Qramla verilmiş kütlələr əsasında formul tərtibi
Mr(MgSO4) = 120
Mr(MgSO4 * nH2O) = 120 + 18n
6,15 – 3,15 = 3 q (duz)
(120 + 18n) == 120
6,15 == 3
120 * 6,15 = 3 * (120 + 18n)
738 = 360 + 54n
54n = 738 – 360
54n = 378
n = 7
10 – 1 = 9 q (C)
m1 m2
Ar(A) Ar(B)
Ax By
𝑥
𝑦
=
𝑚1
𝐴𝑟(𝐴)
÷
𝑚2
𝐴𝑟(𝐵)
9 1
12 1
Cx Hy
𝑥
𝑦
=
9
12
÷
1
1
𝑥
𝑦
=
3
4
x + y = 7
Kütlə nisbətləri əsasında formul tərtibi
1 3 4 7
1 12 16 14
Hx Cy Oz Nt
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 =
1
1
:
3
12
:
4
16
:
7
14
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 =
1
1
:
1
4
:
1
4
:
1
2
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 1: 0,25: 0,25:0,5
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 4: 1: 1: 2
H4 C O N2
CO(NH2)2
7 12
14 16
Nx Oy
𝑥
𝑦
=
7
14
÷
12
16
𝑥
𝑦
=
1
2
∗
4
3
𝑥
𝑦
=
4
6
𝑥
𝑦
=
2
3
N2 O3
Kütlə payı əsasında formul tərtibi
80 20
12 1
Cx Hy
𝑥
𝑦
=
80
12
÷
20
1
𝑥
𝑦
=
20
3
∗
1
20
𝑥
𝑦
=
1
3
=
2
6 C2 H6
14,28 9,95 69,5 6,27
23 32 16 1
Nax Sy Oz Ht
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 =
14,28
23
:
9,95
32
:
69,5
16
:
6,27
1
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 0,6: 0,3: 4,3: 6,3
𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 2: 1: 14: 20
Na2 S O14 H20
Na2SO4*10H2O
Mol atom və mol molekul anlayışları
Bu maddənin bir molunda:
2 mol N
8 mol H
1 mol S
4 mol O atomu var.
(NH4)2SO4
N2H8SO4
Natom = 2 + 8 + 1 + 4 = 15 mol atom
Mr(X(HCO3)2) = x + 2*1 + 12*2 + 16*6 = x + 122
x + 122 = 162
x = 162 – 122
x = 40
Formulyar kütlələrin toplanması və çıxılması
XYO4
X O
YO3
160
80
80
Mr(YO3)= Y + 48
Y + 48 = 80
Y = 80 – 48 Y = 32
Mr(CuSO4*xH2O) = 160 + 18x
M(H) = 2x
50 q == 2 q H varsa
160 + 18x == 2x q H olar
100 x = 2*(160 + 18x)
100 x = 320 + 36x
64x = 320
x = 320 / 64
x = 5
Qrafiklə verilmiş tapşırıqların həlli
7 3
56 16
Xa Yb
𝑎
𝑏
=
7
56
÷
3
16
𝑎
𝑏
= 0,125: 0,1875
𝑎
𝑏
=
12
18
𝑎
𝑏
=
4
6
=
2
3
X3 Y2
0,2 mol XO2 == 9,2 q
1 mol XO2 == x q
x = 46
Mr(XO2) = 46
Mr(XO2) = x + 32
x + 32 = 46 x = 32
Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx
1 de 13

Recomendados

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
476 visualizações18 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
237 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
45 visualizações13 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
81 visualizações12 slides
Oksidlər.pptx por
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
19 visualizações12 slides
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx por
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações12 slides
Elektroliz.pptx por
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
53 visualizações9 slides
Kimyəvi tarazlıq.pptx por
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxModern Educator - Vali Aliyev
162 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar .pptx

 • 2. Molekuldakı atom sayının hesablanması Elementlərin say nisbətinin tapılması Elementlərin kütlə nisbətinin tapılması Nisbi molekul kütləsinin hesablanması Verilmiş elementin birləşmədəki kütlə payı Qramla verilmiş kütlələr əsasında formul tərtibi Kütlə nisbəti əsasında formul tərtibi Kütlə payı əsasında formul tərtibi Mol atom və mol molekul anlayışları Formulyar kütlələrin toplanması və çıxılması Qrafiklə verilmiş tapşırıqların həlli
 • 3. Molekulda atom sayının hesablanması Al2O3 2 + 3 = 5 HNO3 1 + 1 + 3 = 5
 • 4. Elementlərin say nisbətinin tapılması Na2CO3 2 : 1 : 3 K2SO4 2 : 1 : 4
 • 5. Elementlərin kütlə nisbətinin tapılması Mg ( O H )2 == Mg O2 H2 Ar(Mg) = 24 Ar(O) = 16 Ar(H) = 1 24 : 32 : 2 12 : 16 : 1 Al == S 2 == 3 2*27 == 3*16 54 == 48 2,7 == x x = 2,4 q
 • 6. Verilmiş elementin birləşmədəki kütlə payı Mr(CaCl2 * 6H2O) = 219 Mr(H2O) = 18 219 == 100% 6*18 == x% x = 49,3% Mr(Al2S3) = 150 Ar(S) = 32 150 == 100% 3*32 == x % x = 64%
 • 7. Qramla verilmiş kütlələr əsasında formul tərtibi Mr(MgSO4) = 120 Mr(MgSO4 * nH2O) = 120 + 18n 6,15 – 3,15 = 3 q (duz) (120 + 18n) == 120 6,15 == 3 120 * 6,15 = 3 * (120 + 18n) 738 = 360 + 54n 54n = 738 – 360 54n = 378 n = 7 10 – 1 = 9 q (C) m1 m2 Ar(A) Ar(B) Ax By 𝑥 𝑦 = 𝑚1 𝐴𝑟(𝐴) ÷ 𝑚2 𝐴𝑟(𝐵) 9 1 12 1 Cx Hy 𝑥 𝑦 = 9 12 ÷ 1 1 𝑥 𝑦 = 3 4 x + y = 7
 • 8. Kütlə nisbətləri əsasında formul tərtibi 1 3 4 7 1 12 16 14 Hx Cy Oz Nt 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 1 1 : 3 12 : 4 16 : 7 14 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 1 1 : 1 4 : 1 4 : 1 2 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 1: 0,25: 0,25:0,5 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 4: 1: 1: 2 H4 C O N2 CO(NH2)2 7 12 14 16 Nx Oy 𝑥 𝑦 = 7 14 ÷ 12 16 𝑥 𝑦 = 1 2 ∗ 4 3 𝑥 𝑦 = 4 6 𝑥 𝑦 = 2 3 N2 O3
 • 9. Kütlə payı əsasında formul tərtibi 80 20 12 1 Cx Hy 𝑥 𝑦 = 80 12 ÷ 20 1 𝑥 𝑦 = 20 3 ∗ 1 20 𝑥 𝑦 = 1 3 = 2 6 C2 H6 14,28 9,95 69,5 6,27 23 32 16 1 Nax Sy Oz Ht 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 14,28 23 : 9,95 32 : 69,5 16 : 6,27 1 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 0,6: 0,3: 4,3: 6,3 𝑥: 𝑦: 𝑧: 𝑡 = 2: 1: 14: 20 Na2 S O14 H20 Na2SO4*10H2O
 • 10. Mol atom və mol molekul anlayışları Bu maddənin bir molunda: 2 mol N 8 mol H 1 mol S 4 mol O atomu var. (NH4)2SO4 N2H8SO4 Natom = 2 + 8 + 1 + 4 = 15 mol atom Mr(X(HCO3)2) = x + 2*1 + 12*2 + 16*6 = x + 122 x + 122 = 162 x = 162 – 122 x = 40
 • 11. Formulyar kütlələrin toplanması və çıxılması XYO4 X O YO3 160 80 80 Mr(YO3)= Y + 48 Y + 48 = 80 Y = 80 – 48 Y = 32 Mr(CuSO4*xH2O) = 160 + 18x M(H) = 2x 50 q == 2 q H varsa 160 + 18x == 2x q H olar 100 x = 2*(160 + 18x) 100 x = 320 + 36x 64x = 320 x = 320 / 64 x = 5
 • 12. Qrafiklə verilmiş tapşırıqların həlli 7 3 56 16 Xa Yb 𝑎 𝑏 = 7 56 ÷ 3 16 𝑎 𝑏 = 0,125: 0,1875 𝑎 𝑏 = 12 18 𝑎 𝑏 = 4 6 = 2 3 X3 Y2 0,2 mol XO2 == 9,2 q 1 mol XO2 == x q x = 46 Mr(XO2) = 46 Mr(XO2) = x + 32 x + 32 = 46 x = 32