Hibridləşmə.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Hibridləşmə
Kovalent rabitənin xassələri
Polyar molekullar
Hibridləşmə
Kristal qəfəsin tipləri
Molekulların elektron formulları
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kovalent rabitənin xassələri 1
• Uzunluğu
• Enerjisi
• Tərtibi
• Polyarlığı
• Doymuşluğu
• İstiqamətlənməsi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Polyar molekullar 2
Rabitələrinin polyar olması hələ molekulun polyar olacağı demək deyil!
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Hibridləşmə 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Es-pe hibridləşmə 3.1
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Es-pe-2 hibridləşmə 3.2
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Es-pe-3 hibridləşmə 3.3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kristal qəfəsin tipləri 4
 Molekulyar
 Metal
 Atom
 İon
• Kristal maddələr
• Amorf maddələr
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Molekulların elektron formulları 5
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Hibridləşmə.pptx
1 de 12

Recomendados

Kimyəvi rabitə.pptx por
Kimyəvi rabitə.pptxKimyəvi rabitə.pptx
Kimyəvi rabitə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
87 visualizações10 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
476 visualizações18 slides
Elektroliz.pptx por
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
53 visualizações9 slides
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptx por
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxİon mübadiləsi reaksiyaları.pptx
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
94 visualizações9 slides
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações16 slides
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx por
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
237 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
210 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Hibridləşmə.pptx