Elektroliz.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Elektroliz
• Məhlulda və ərintidə ionların hərəkəti
• Elektroliz
• Ərintidə elektroliz
• Kationların reduksiya ardıcıllığı
• Anionların oksidləşmə ardıcıllığı
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Məhlulda və ərintidə ionların hərəkəti 1
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Məhlulda və ərintidə ionların hərəkəti 1
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Elektroliz 2
Elektrolit məhlulundan və ya ərintisindən elektrik cərəyanı keçirildikdə elektrodlarda baş verən
oksidləşmə-reduksiya proseslərinə elektroliz deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Ərintidə elektroliz 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Kationların reduksiya ardıcıllığı 4
1
2
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Anionların oksidləşmə ardıcıllığı 5
3
2
1
4
Elektroliz.pptx
1 de 9

Recomendados

Kimyəvi rabitə.pptx por
Kimyəvi rabitə.pptxKimyəvi rabitə.pptx
Kimyəvi rabitə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
73 visualizações10 slides
Elektrolitik dissosiasiya.pptx por
Elektrolitik dissosiasiya.pptxElektrolitik dissosiasiya.pptx
Elektrolitik dissosiasiya.pptxModern Educator - Vali Aliyev
203 visualizações12 slides
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx por
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
43 visualizações11 slides
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptx por
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxİon mübadiləsi reaksiyaları.pptx
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
72 visualizações9 slides
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx por
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxOksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptx
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
159 visualizações8 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
73 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
446 visualizações18 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
173 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
219 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
54 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
221 visualizações14 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Elektroliz.pptx