Dövri qanun və dövri sistem.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Dövri qanun və dövri sistem
• Dövri qanunun müasir tərifi
• Dövri qanunun ifadə üsulları
• Qısa dövrlü cədvəl ilə tanışlıq
• Dövr və qruplar üzrə xassə dəyişiklikləri
• Qrup üzrə elementlərin oksigenli və
hidrogenli birləşmələri.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Dövri qanunun müasir tərifi 1
Kimyəvi elementlər eləcə də onların əmələ gətirdiyi bəsit və mürəkkəb maddələrin
xassələri elementlərin nüvə yükünün artmasından dövri surətdə asılıdır.
MOZLİ
QANUNU
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Dövri qanunun ifadə üsulları 2
Debereyner
Nülends
Lottar Mayer
Mendeleyev
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Qısa dövrlü cədvəl ilə tanışlıq 3
8 qrup
7 dövr
10 sıra
Lantanoidlər
Aktinoidlər
Oksigenli birləşmələrin ümumi formulu
Uçucu hidrogenli birləşmələrin ümumi
formulu
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Dövr və qruplar üzrə xassə dəyişiklikləri 4
Dövrlər üzrə soldan sağa
Qrup
üzrə
yuxarıdan
aşağı
Nüvə yükü
Atom radiusu
Oksidləşdiricilik
Metallıq
Qeyri-metallıq
Elektromənfilik
İonlaşma enerjisi
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Qrup üzrə elementlərin oksigenli və hidrogenli birləşmələri. 5
Li2O
LiH
BeO
BeH2
B2O3
BH3
CO2
CH4
N2O5
NH3
SO3
H2O
Cl2O7
HF
OsO4
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Baş oksidlərin quruluş formulları 5.1
055 521 12 29
Videonu izlədikdən sonra...
Dövri qanun və dövri sistem.pptx
1 de 10

Recomendados

Elektroliz.pptx por
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
50 visualizações9 slides
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları - II hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações16 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
458 visualizações18 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
228 visualizações11 slides
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptx por
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxİon mübadiləsi reaksiyaları.pptx
İon mübadiləsi reaksiyaları.pptxModern Educator - Vali Aliyev
80 visualizações9 slides
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptx por
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxƏrintidə və məhlulda elektroliz.pptx
Ərintidə və məhlulda elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
51 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
199 visualizações12 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
61 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
246 visualizações14 slides
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx por
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxkimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptx
kimyevi reaksiyaların təsnifatı.pptxModern Educator - Vali Aliyev
204 visualizações11 slides
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptx por
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxFiziki və kimyəvi hadisələr.pptx
Fiziki və kimyəvi hadisələr.pptxModern Educator - Vali Aliyev
59 visualizações11 slides
Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações13 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Dövri qanun və dövri sistem.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Dövri qanun və dövri sistem • Dövri qanunun müasir tərifi • Dövri qanunun ifadə üsulları • Qısa dövrlü cədvəl ilə tanışlıq • Dövr və qruplar üzrə xassə dəyişiklikləri • Qrup üzrə elementlərin oksigenli və hidrogenli birləşmələri.
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Dövri qanunun müasir tərifi 1 Kimyəvi elementlər eləcə də onların əmələ gətirdiyi bəsit və mürəkkəb maddələrin xassələri elementlərin nüvə yükünün artmasından dövri surətdə asılıdır. MOZLİ QANUNU
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Dövri qanunun ifadə üsulları 2 Debereyner Nülends Lottar Mayer Mendeleyev
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Qısa dövrlü cədvəl ilə tanışlıq 3 8 qrup 7 dövr 10 sıra Lantanoidlər Aktinoidlər Oksigenli birləşmələrin ümumi formulu Uçucu hidrogenli birləşmələrin ümumi formulu
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Dövr və qruplar üzrə xassə dəyişiklikləri 4 Dövrlər üzrə soldan sağa Qrup üzrə yuxarıdan aşağı Nüvə yükü Atom radiusu Oksidləşdiricilik Metallıq Qeyri-metallıq Elektromənfilik İonlaşma enerjisi
  • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Qrup üzrə elementlərin oksigenli və hidrogenli birləşmələri. 5 Li2O LiH BeO BeH2 B2O3 BH3 CO2 CH4 N2O5 NH3 SO3 H2O Cl2O7 HF OsO4
  • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Baş oksidlərin quruluş formulları 5.1
  • 9. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...