Duzların adlandırılması.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
Duzların adlandırılması.pptx
Duzların təsnifatı
Turşu qalığının valentliyi
Əsaslarda metal atomunun valentliyi
Duz formulları üçün mümkünlük
Duzların adlandırılması
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Duzların təsnifatı
KimyaFobiya ilə Mübarizə 0
• Normal duz
Me + Turşu qalığı
NH4 + Turşu qalığı
• Turş duz
Me + H + Turşu qalığı
• Əsasi duz
Me + OH + Turşu qalığı
• İkiqat duz
Me + Me2 + Turşu qalığı
• Qarışıq duz
Me + Turşu qalığı1 + turşu qalığı2
• Normal duz
NaNO3
NH4Cl
• Turş duz
KHSO4
• Əsasi duz
Ca(OH)Cl
• İkiqat duz
NaKSO4
• Qarışıq duz
CaClNO3
Turşu qalığının valentliyi
KimyaFobiya ilə Mübarizə 1
-PO4
III
-HPO4
II
-H2PO4
I
-SO4
II
-HSO4
I
-HS
I
-S
II
Turşu qalığının valentliyi itirdiyi hidrogenlərin sayı qədər olur.
Əsaslarda metal atomunun valentliyi
KimyaFobiya ilə Mübarizə 2
-Al
III
-Al(OH)
II
-Al(OH)2
I
-Ca
II
-Ca(OH)
I
-Mg
II
-Mg(OH)
I
Duz formulları üçün mümkünlük
KimyaFobiya ilə Mübarizə 3
-Al
III
-PO4
III
AlPO4
III III
-HPO4
II
-Ca
II
CaHPO4
II II
-Mg
II
-HS
I
Mg(HS)2
II I
CaPO4
AlNO3
NaSO4
CaH2PO4
AlHSO4
Cu(OH)Cl2
Duzların adlandırılması
KimyaFobiya ilə Mübarizə 4
NaCl – Natrium-xlorid
NaHS – Natrium-hidrosulfid
Na2S – Natrium-sulfid
Al(OH)Cl2 – Alüminium-hidroksoxlorid
Al(OH)2Cl –Alüminium-dihidroksoxlorid
NaKSO4 – Natrium-kalium sulfat
CaKPO4 – Kalsium-kalium ortofosfat
CaClNO3 – Kalsium-xlorid-nitrat
AlCl2NO3 –Alüminium-dixlorid-nitrat
CaHPO4 –Kalsium-hidroortofosfat
NaH2PO4 –Natrium-dihidroortofosfat
Na2HPO4 –Natrium-hidroortofosfat
KH2PO4 – Kalium-dihidroortofosfat
NH4NO3 – Ammonium-nitrat
FeCl2 – Dəmir(II)xlorid
FeCl3 – Dəmir(III)xlorid
Fe(OH)Cl – Dəmir(II)hidroksoxlorid
Fe(OH)2Cl – Dəmir(III)dihidroksoxlorid
Fe(OH)Cl2 – Dəmir(III)hidroksoxlorid
Cr(H2PO4)3 – Xrom(III)dihidrofosfat
Cr2(HPO4)3 – Xrom(III)hidrofosfat
CrCl2(NO3) – Xrom(III)dixloridnitrat
Cr(NO3)3 – Xrom(III)nitrat
Fe(HSO4)2 – Dəmir(II)hidrosulfat
Fe2(SO4)3 – Dəmir(III)sulfat
Cu(OH)Cl – Mis(II)hidroksoxlorid
Co(OH)2Cl – Kobalt(III)dihidroksoxlorid
FeHPO4 – Dəmir(II)hidroortofosfat
Duzların adlandırılması.pptx
Duzların adlandırılması.pptx
1 de 9

Recomendados

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
476 visualizações18 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
237 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
45 visualizações13 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
81 visualizações12 slides
Oksidlər.pptx por
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
19 visualizações12 slides
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx por
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações12 slides
Elektroliz.pptx por
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
53 visualizações9 slides
Kimyəvi tarazlıq.pptx por
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxModern Educator - Vali Aliyev
162 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Duzların adlandırılması.pptx

  • 2. Duzların təsnifatı Turşu qalığının valentliyi Əsaslarda metal atomunun valentliyi Duz formulları üçün mümkünlük Duzların adlandırılması KimyaFobiya ilə Mübarizə
  • 3. Duzların təsnifatı KimyaFobiya ilə Mübarizə 0 • Normal duz Me + Turşu qalığı NH4 + Turşu qalığı • Turş duz Me + H + Turşu qalığı • Əsasi duz Me + OH + Turşu qalığı • İkiqat duz Me + Me2 + Turşu qalığı • Qarışıq duz Me + Turşu qalığı1 + turşu qalığı2 • Normal duz NaNO3 NH4Cl • Turş duz KHSO4 • Əsasi duz Ca(OH)Cl • İkiqat duz NaKSO4 • Qarışıq duz CaClNO3
  • 4. Turşu qalığının valentliyi KimyaFobiya ilə Mübarizə 1 -PO4 III -HPO4 II -H2PO4 I -SO4 II -HSO4 I -HS I -S II Turşu qalığının valentliyi itirdiyi hidrogenlərin sayı qədər olur.
  • 5. Əsaslarda metal atomunun valentliyi KimyaFobiya ilə Mübarizə 2 -Al III -Al(OH) II -Al(OH)2 I -Ca II -Ca(OH) I -Mg II -Mg(OH) I
  • 6. Duz formulları üçün mümkünlük KimyaFobiya ilə Mübarizə 3 -Al III -PO4 III AlPO4 III III -HPO4 II -Ca II CaHPO4 II II -Mg II -HS I Mg(HS)2 II I CaPO4 AlNO3 NaSO4 CaH2PO4 AlHSO4 Cu(OH)Cl2
  • 7. Duzların adlandırılması KimyaFobiya ilə Mübarizə 4 NaCl – Natrium-xlorid NaHS – Natrium-hidrosulfid Na2S – Natrium-sulfid Al(OH)Cl2 – Alüminium-hidroksoxlorid Al(OH)2Cl –Alüminium-dihidroksoxlorid NaKSO4 – Natrium-kalium sulfat CaKPO4 – Kalsium-kalium ortofosfat CaClNO3 – Kalsium-xlorid-nitrat AlCl2NO3 –Alüminium-dixlorid-nitrat CaHPO4 –Kalsium-hidroortofosfat NaH2PO4 –Natrium-dihidroortofosfat Na2HPO4 –Natrium-hidroortofosfat KH2PO4 – Kalium-dihidroortofosfat NH4NO3 – Ammonium-nitrat FeCl2 – Dəmir(II)xlorid FeCl3 – Dəmir(III)xlorid Fe(OH)Cl – Dəmir(II)hidroksoxlorid Fe(OH)2Cl – Dəmir(III)dihidroksoxlorid Fe(OH)Cl2 – Dəmir(III)hidroksoxlorid Cr(H2PO4)3 – Xrom(III)dihidrofosfat Cr2(HPO4)3 – Xrom(III)hidrofosfat CrCl2(NO3) – Xrom(III)dixloridnitrat Cr(NO3)3 – Xrom(III)nitrat Fe(HSO4)2 – Dəmir(II)hidrosulfat Fe2(SO4)3 – Dəmir(III)sulfat Cu(OH)Cl – Mis(II)hidroksoxlorid Co(OH)2Cl – Kobalt(III)dihidroksoxlorid FeHPO4 – Dəmir(II)hidroortofosfat