Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx

Modern Educator - Vali Aliyev
Modern Educator - Vali AliyevTrainer em Modern Educator - Vali Aliyev
KimyaFobiya ilə Mübarizə
KimyaFobiya ilə Mübarizə
Avoqadro qanunu
Maddə miqdarı
• Gey-Lüssak qanunu
• Avoqadro qanunu
• Mol nədir?
• Mol «xəritəsi»
• Molyar kütlə
• Molyar həcm
• Avoqadro ədədi
• Molun müasir tərifi
• Sıxlıq və molyar kütlə arasında əlaqə
• Təzyiq, həcm, kütlə və hissəcik sayı arasında əlaqə
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Gey-Lüssak və Avoqadro qanunları 1
1802 1808 1811
Sabit təzyiqdə qazın həcmi
temperatura mütənasib olaraq artır.
Gey-Lüssak
Reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan
alınan qazların həcmləri nisbəti sadə
tam ədədlərin nisbəti kimidir.
Aleksandr Humbord
Gey-Lüssak
Eyni temperatur və təzyiqdə müxtəlif
qazların eyni həcmində eyni sayda
molekul olur.
Amadeo Avoqadro
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Gey-Lüssak niyə haqlı idi? 1.1
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Mol nədir? 2
Qramla ifadə olunmuş kütləsi molekul yaxud atom kütləsinə
bərabər olan maddə miqdarına MOL deyilir.
Mr(H2O)=18
M(H2O)=18 q/mol
Ar(Fe)=56
M(Fe)=56 q/mol
Mr(O2)=32
M(O2)=32 q/mol
Mr(NaCl)=58.5
M(NaCl)=58.5 q/mol
Ar(Au)=197
M(Au)=197 q/mol
Ar(He)=4
M(He)=4 q/mol
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Mol xəritəsi 3
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
1
MOL
22,4 litr
6,02 × 10 23
Molyar həcm
Molyar kütlə
Avoqadro
sabiti
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Mol ilə bağlı hesablamalar 4
96 qram oksigen normal şəraitdə neçə litr həm tutar?
Normal şəraitdə 68 qram hidrogen sulfiddə neçə
molekul var?
Mr(O2)=32
1 mol (O2) ---- 32 qram
X mol (O2) ---- 96 qram
1 mol (O2) ---- 22,4 litr
3 mol (O2) ---- X litr
CAVAB: 96 qram oksigen n.ş-də 67,2 litr həcm tutur
X=
96
32
= 3 𝑚𝑜𝑙
X= 22,4 × 3 = 67,2 𝑙𝑖𝑡𝑟
Mr(H2S)=34
1 mol (H2S) ---- 34 qram
X mol (H2S) ---- 68 qram
X=
68
34
= 2 𝑚𝑜𝑙
1 mol (H2S) ---- 6,02 × 1023 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙
2 mol (H2S) ---- x molekul
X= 6,02 × 1023
×2 = 1,204 × 1024
CAVAB: 68 qram hidrogen sulfiddə 1,204 × 1024
molekul var.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Molun müasir tərifi 5
Karbon-12 izotopunun 12
qramındakı hissəciklərin sayı qədər
hissəcik saxlayan maddə miqdarına
MOL deyilir.
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Sıxlıq və molyar kütlə arasında əlaqə 6
𝜌 =
𝑚
𝑉
=
𝑀
𝑉𝑀
=
𝑀
22,4
SIXLIQ HƏCM
KÜTLƏ
MOLYAR KÜTLƏ
Molyar həcm
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Təzyiq, həcm, kütlə və hissəcik sayı arasında əlaqə 7
Həcm
Təzyiq və Sıxlıq
Kütlə
Hissəcik sayı
Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin.
Videonu izlədikdən sonra...
• Videonu bəyən
• Sualların varsa rəy bölməsindən bizə yaz
• Videonu kimyaya qarşı fobiyası olan dostlarınla paylaş
• Videonun altındakı linkdən biliyini yoxla (!)
• Məşğələ saatımızda daha çox məsələ həll edəcəyik
Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx
1 de 12

Recomendados

Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx por
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxAtomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptx
Atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalar .pptxModern Educator - Vali Aliyev
58 visualizações11 slides
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx por
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxkimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptx
kimyanın ilk anlayışları I Hissə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
476 visualizações18 slides
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx por
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxReaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptx
Reaksiya sürətinə təsir edən amillər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
206 visualizações12 slides
Saf maddələr və qarışıqlar.pptx por
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxSaf maddələr və qarışıqlar.pptx
Saf maddələr və qarışıqlar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
237 visualizações11 slides
Turşular.pptx por
Turşular.pptxTurşular.pptx
Turşular.pptxModern Educator - Vali Aliyev
63 visualizações12 slides
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx por
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxkimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptx
kimyevi reaksiyaların istilik effekti.pptxModern Educator - Vali Aliyev
259 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev

Əsaslar.pptx por
Əsaslar.pptxƏsaslar.pptx
Əsaslar.pptxModern Educator - Vali Aliyev
45 visualizações13 slides
Hibridləşmə.pptx por
Hibridləşmə.pptxHibridləşmə.pptx
Hibridləşmə.pptxModern Educator - Vali Aliyev
81 visualizações12 slides
Oksidlər.pptx por
Oksidlər.pptxOksidlər.pptx
Oksidlər.pptxModern Educator - Vali Aliyev
19 visualizações12 slides
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx por
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxMüxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx
Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptxModern Educator - Vali Aliyev
44 visualizações12 slides
Elektroliz.pptx por
Elektroliz.pptxElektroliz.pptx
Elektroliz.pptxModern Educator - Vali Aliyev
53 visualizações9 slides
Kimyəvi tarazlıq.pptx por
Kimyəvi tarazlıq.pptxKimyəvi tarazlıq.pptx
Kimyəvi tarazlıq.pptxModern Educator - Vali Aliyev
162 visualizações11 slides

Mais de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx por Modern Educator - Vali Aliyev
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptxQeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Qeyri-üzvi birləşmələrin sinifləri arasında genetik əlaqə.pptx
Modern Educator - Vali Aliyev41 visualizações

Avoqadro qanunu. Maddə miqdarı.pptx

  • 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Avoqadro qanunu Maddə miqdarı • Gey-Lüssak qanunu • Avoqadro qanunu • Mol nədir? • Mol «xəritəsi» • Molyar kütlə • Molyar həcm • Avoqadro ədədi • Molun müasir tərifi • Sıxlıq və molyar kütlə arasında əlaqə • Təzyiq, həcm, kütlə və hissəcik sayı arasında əlaqə
  • 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Gey-Lüssak və Avoqadro qanunları 1 1802 1808 1811 Sabit təzyiqdə qazın həcmi temperatura mütənasib olaraq artır. Gey-Lüssak Reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan alınan qazların həcmləri nisbəti sadə tam ədədlərin nisbəti kimidir. Aleksandr Humbord Gey-Lüssak Eyni temperatur və təzyiqdə müxtəlif qazların eyni həcmində eyni sayda molekul olur. Amadeo Avoqadro
  • 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Gey-Lüssak niyə haqlı idi? 1.1
  • 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Mol nədir? 2 Qramla ifadə olunmuş kütləsi molekul yaxud atom kütləsinə bərabər olan maddə miqdarına MOL deyilir. Mr(H2O)=18 M(H2O)=18 q/mol Ar(Fe)=56 M(Fe)=56 q/mol Mr(O2)=32 M(O2)=32 q/mol Mr(NaCl)=58.5 M(NaCl)=58.5 q/mol Ar(Au)=197 M(Au)=197 q/mol Ar(He)=4 M(He)=4 q/mol
  • 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Mol xəritəsi 3 Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. 1 MOL 22,4 litr 6,02 × 10 23 Molyar həcm Molyar kütlə Avoqadro sabiti
  • 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Mol ilə bağlı hesablamalar 4 96 qram oksigen normal şəraitdə neçə litr həm tutar? Normal şəraitdə 68 qram hidrogen sulfiddə neçə molekul var? Mr(O2)=32 1 mol (O2) ---- 32 qram X mol (O2) ---- 96 qram 1 mol (O2) ---- 22,4 litr 3 mol (O2) ---- X litr CAVAB: 96 qram oksigen n.ş-də 67,2 litr həcm tutur X= 96 32 = 3 𝑚𝑜𝑙 X= 22,4 × 3 = 67,2 𝑙𝑖𝑡𝑟 Mr(H2S)=34 1 mol (H2S) ---- 34 qram X mol (H2S) ---- 68 qram X= 68 34 = 2 𝑚𝑜𝑙 1 mol (H2S) ---- 6,02 × 1023 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 2 mol (H2S) ---- x molekul X= 6,02 × 1023 ×2 = 1,204 × 1024 CAVAB: 68 qram hidrogen sulfiddə 1,204 × 1024 molekul var.
  • 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Molun müasir tərifi 5 Karbon-12 izotopunun 12 qramındakı hissəciklərin sayı qədər hissəcik saxlayan maddə miqdarına MOL deyilir.
  • 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Sıxlıq və molyar kütlə arasında əlaqə 6 𝜌 = 𝑚 𝑉 = 𝑀 𝑉𝑀 = 𝑀 22,4 SIXLIQ HƏCM KÜTLƏ MOLYAR KÜTLƏ Molyar həcm
  • 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Təzyiq, həcm, kütlə və hissəcik sayı arasında əlaqə 7 Həcm Təzyiq və Sıxlıq Kütlə Hissəcik sayı
  • 11. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Videonu izlədikdən sonra... • Videonu bəyən • Sualların varsa rəy bölməsindən bizə yaz • Videonu kimyaya qarşı fobiyası olan dostlarınla paylaş • Videonun altındakı linkdən biliyini yoxla (!) • Məşğələ saatımızda daha çox məsələ həll edəcəyik