O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Utmaningarna med klimatovervakning pa multisites

44 visualizações

Publicada em

Utmaningar i områdesövervakning av flera anläggningar:
Balansering av standardisering av kostnader, risker och best fit
I det här inspelade webinariet ger vi en överblick av fem nyckelaspekter för att beakta då man bestämmer hur ett företagsvitt övervakningssystem ska inrättas. De fem aspekterna omfattar fem verksamhetsområden:
Säkerhet
Administration
Geografisk variation
Anläggningstyper
IT-infrastruktur
För att se hur de här områdena medför olika utmaningar i olika typer av GxP-miljöer använder vi följande exempelfall: nationella lagerbyggnader, regionala sjukhus och globala tillverkare.

Nyckelbudskap:
Multisite-säkerhetsfrågor: när fungerar samma lösning för alla och när behövs flera lösningar
Systemadministration: delegering, uppdelning av arbetsbörda och konfiguration per anläggning/tillämpning
Internationell övervakning: hantering av tidszoner, lokala språk, användargränssnittslösningar
Kontextspecifika frågor: nätbyggnad av en bred uppställning av sensorer utan komplex programmering
IT-infrastruktur: val av anslutning – Ethernet, Wi-Fi, GSM, ny RF-teknik

Publicada em: Engenharia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Utmaningarna med klimatovervakning pa multisites

 1. 1. © Vaisala Utmaningar inom områdesövervakning av flera anläggningar Jan Grönblad
 2. 2. © Vaisala Talare 29-Aug-19 2 Jan Grönblad Jan Grönblad har över 25 års erfarenhet av Vaisalas-mätningar. Hans bakgrund är inom Vaisalas miljöövervakningssystem och fukt, daggpunkt, temperatur och CO2-sensorer. Jan Grönblad har en Master of Science-examen i Elektronik och mätteknik från Aalto-universitetet i Helsingfors, Finland.”
 3. 3. © Vaisala En kort presentation av Vaisala 29-Aug-19 3  Vi är verksamma inom områdena väder och reglerade miljöer  Vi har över 80 års erfarenhet av att erbjuda ett omfattande sortiment av innovativa observations- och mätprodukter samt olika tjänster.
 4. 4. © Vaisala Vaisala – kontinuerliga övervakningssystem 29-Aug-19 4 Vårt mål är att hjälpa kunderna • Minska deras risk att drabbas av förstörda eller förvanskade produkter • Minska risken att de misslyckas med att uppfylla GxP-regleringar och/eller -riktlinjer Vi erbjuder Vi tillhandahåller mätinstrument, system för kontinuerlig övervakning och system för validering för reglerade eller strikt kontrollerade miljöer inom life science.
 5. 5. © Vaisala Utmaningar inom övervakning av flera anläggningar … när en storlek inte passar alla 29-Aug-195
 6. 6. © Vaisala Mål 29-Aug-19 6  Storföretagssystem  Varför använda ett enda övervakningssystem för flera anläggningar?  Utmaningar i samband med flera anläggningar  Vilka vanliga problem uppstår i övervakningssystem för flera anläggningar?  Kundtyper  Upplever olika kunder problemet på olika sätt?  Lösningar  Hur löser vi utmaningarna inom övervakning av flera anläggningar?
 7. 7. © Vaisala Vad är ett system i bolagsnivå?  En programinstans på en central server.  Många användare och sensorer på avlägsna platser, anslutna via LAN. 7
 8. 8. © Vaisala  Riskminimering  Kostnadsbesparingar  En enda leverantörskontakt Vilka är fördelarna med ett system på bolagsnivå? OBS! Det här kan vara oundvikligt … Det är lika bra att vara redo! 8
 9. 9. © Vaisala  En storlek passar inte alltid alla anläggningar …  Fem utmaningar  Intern säkerhet  Administration  Geografisk spridning  Olika anläggningstyper  IT-infrastruktur  Fördelarna med att använda storföretagssystem är stora och uppväger problemen.  Vi kommer alltså att behöva hantera det här förr eller senare. Vilka är nackdelarna med bolagsnivå? 9
 10. 10. © Vaisala  De uppstår vid övergången från en till flera anläggningar.  Dagens problem är ofta resultatet av gårdagens lösning.  Låtsas att vara ”storföretag”  Grundläggande orsak: – Övervakning av flera anläggningar via ett system för en anläggning Var uppstår problemen? 10
 11. 11. © Vaisala Utmaning 1: Säkerhet  Hur skyddar jag min anläggnings del av systemet?  Hur förhindrar jag ändringar av mina rådata?  Ändringar i mina konfigurationsparametrar? – Tröskelinställning för larm – Larmmeddelanden – Rapporter 11
 12. 12. © Vaisala Utmaning 2: Administration  Hur begränsar jag den administrativa bördan när vi lägger till nya anläggningar?  Öka effektiviteten?  Delegera uppgifter? 12
 13. 13. © Vaisala Utmaning 3: Geografi  Hur anpassar jag mitt system till olika tidszoner?  Tiden är kritisk vid övervakning av data.  Hur stöder jag användare på olika språk? 13
 14. 14. © Vaisala Utmaning 4: Olika anläggningstyper  Hur försäkrar jag mig om att kraven för de olika anläggningarna uppfylls?  Alla nödvändiga parametrar måste finnas med, utan behov av speciallösningar. 14
 15. 15. © Vaisala Utmaning 5: IT-infrastruktur  Utmaning: Hitta utrymme för nya sensorer i det lokala nätverket.  Installera Ethernet-anslutningspunkter och hitta utrymme i nätverksswitchar?  Brygga frånkopplade nätverkssegment?  Garantera tillräcklig bandbredd och signalstyrka för Wi-Fi? 15
 16. 16. © Vaisala  Nationella lager  Regionala sjukhus  Globala tillverkare Olika typer av kunder 16
 17. 17. © Vaisala Nationella lager 17
 18. 18. © Vaisala  Egenskaper  Liten skillnad mellan anläggningarna – samtliga är lager  Fördelade inom en region eller ett land  Vanligtvis öppna våningsplan i byggnader Fallstudier  McKesson Specialty Health – https://www.vaisala.com/en/case/mckesson-specialty-health-achieves-over-100-audits-without-single-observation  Owens & Minor – http://www.vaisala.fi/Vaisala%20Documents/Success%20Stories/CEN_LSH_Warehouse_Monitoring_Success_Story.pdf  HPS – https://www.vaisala.com/en/case/australias-leading-pharmacy-service-provider-safeguards-products-gap-free-data-fail-safe-alarming Nationella lager 18
 19. 19. © Vaisala Regionala sjukhus 19
 20. 20. © Vaisala  Egenskaper  Viss variation mellan anläggningarna – Oftast apotek, ibland laboratorier  Fördelade inom ett storstadsområde eller en region  Ofta sluten arkitektur – Flera äldre byggnader Fallstudier  Top Research University – http://www.vaisala.de/Vaisala%20Documents/Success%20Stories/VIM-G%20Pediatric%20Research%20Hospital%20Success%20Story_B211665EN- A_High.pdf  Anaheim Clinical Trials – https://www.vaisala.com/en/case/reliable-environmental-monitoring-system-satisfies-clinical-trial-sponsors-safeguards-life-enhancing-research  Lifesharing – http://www.vaisala.fi/Vaisala%20Documents/Success%20Stories/VIM-G%20LifeSharing%20Tissue%20Storage%20Success%20Story_B211663EN- A_High.pdf Regionala sjukhus 20
 21. 21. © Vaisala Kund 3: Globala tillverkare 21
 22. 22. © Vaisala  Egenskaper  Stora skillnader mellan anläggningarna – lager, laboratorier, renrum  Spridda över hela världen.  Stora infrastrukturvariationer De största företagen inom bioteknik och läkemedel (Wikipedia) – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_biotechnology_%26_pharmaceutical_companies Ett av vårt fallstudie  Packaging Coordinators Inc. – https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/CEN-LSC-PCI-selects-Vaisala-Continuous-Monitoring-System-to-ensure-quality.pdf Globala tillverkare 22
 23. 23. © Vaisala Kunderna – en sammanfattning Säkerhet Admin. Geografi Flera anläggningar IT Nationellt lager Regionalt sjukhus Global tillverkare 23
 24. 24. © Vaisala  Typiska lösningar  Införda efter konstaterade fakta och skapar fler lösningar  Rekommenderade lösningar  Införda på förhand och undviker problemet  Måste redan vara inbyggda av leverantören  Vaisalas sätt att framgångsrikt undvika problem …  Enkel och elegant: en storlek passar faktiskt alla – eller –  Konfigurerbar: en lösning som anpassas till att passa alla storlekar Problemlösning 24
 25. 25. © Vaisala Säkerhetslösningen  Hur skyddar jag min anläggnings del av systemet?  Hur förhindrar jag ändringar av mina rådata?  Ändringar i mina konfigurationsparametrar? – Tröskelinställning för larm – Larmmeddelanden – Rapporter 25
 26. 26. © Vaisala Enstaka anläggning: MALIN MALIN 26
 27. 27. © Vaisala Enstaka anläggning: MALIN delar med ARI MALIN ARI 27
 28. 28. © Vaisala Enstaka anläggning: Systemet växer... MALIN ARI 28
 29. 29. © Vaisala Enstaka anläggning: ANNA hjälper till MALIN ARI 29 ANNA
 30. 30. © Vaisala Flera anläggningar: anläggning A och B MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA 30 AB
 31. 31. © Vaisala Flera anläggningar: anläggning A och B... och C MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE 31 AB C
 32. 32. © Vaisala Snabbfix: procedurbaserad – ”Titta inte” MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE SOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP SOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP 32 AB C
 33. 33. © Vaisala Snabbfix: superanvändare SOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP SOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE 33 AB C
 34. 34. © Vaisala Snabbfix: Superanvändare och biljettsystem SOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP SOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOPSOP MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE 34 AB C
 35. 35. © Vaisala Lösning: uppdelning av anläggningar MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE AL CHARLESBARB 35
 36. 36. © Vaisala Lösning: Ett steg längre … MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE 36
 37. 37. © Vaisala  Typisk lösning med procedurbaserade kontroller  ”Titta inte”-sekretesspolicy.  Använd standardsäkerhet för att centralisera administrativa uppgifter – Superanvändare och ärendesystem.  Rekommenderad lösning  Skapa äkta uppdelning av anläggningarna med logisk säkerhet. – ”Inbyggd” lösning – kan inte läggas till som en ”korrigering”.  viewLinc-lösningen går ett steg längre  Definiera vilka områden och sensorer som kan påverkas av varje användargrupp. – ”Säkerhet på objektnivå” Sammanfattning av säkerhetslösning 37
 38. 38. © Vaisala Säkerhet på objektnivå: ANNAs vy MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE 38
 39. 39. © Vaisala Säkerhet på objektnivå: MALINs vy MALIN ARI ANNA BRENDA BIANCA CHEN CARRIE 39
 40. 40. © Vaisala  Typisk lösning med procedurbaserade kontroller  ”Titta inte”-sekretesspolicy.  Använd standardsäkerhet för att centralisera administrativa uppgifter – Superanvändare och ärendesystem.  Rekommenderad lösning  Skapa äkta uppdelning av anläggningarna med logisk säkerhet. – ”Inbyggd” lösning – kan inte läggas till som en ”korrigering”.  viewLinc-lösningen går ett steg längre  Definiera vilka områden och sensorer som kan påverkas av varje användargrupp. – ”Säkerhet på objektnivå” Sammanfattning av säkerhetslösning 40
 41. 41. © Vaisala Administrationslösningen 41
 42. 42. © Vaisala Administrationens huvudbry del 1  10 komplexa larm  40 komponenter  20 tröskelvärden  20 meddelanden 42 10 10 10 10
 43. 43. © Vaisala Administrationens huvudbry del 2  20 komplexa larm  80 komponenter  40 tröskelvärden  40 meddelanden 43
 44. 44. © Vaisala Lösning 2: Administration  Typisk lösning  Procedurbaserade kontroller – Centralisera administratörsuppgifterna med hjälp av superanvändare. – Skapa ärendesystem  Standardisera konfigurationerna för alla anläggningar – Minska alternativen för att minska arbetsbelastningen 44
 45. 45. © Vaisala Analys av larmkonfiguration  20 komplexa larm  80 komponenter  40 tröskelvärden  40 meddelanden  Använd 7 mallar  Endast 4 tröskelvärden  Endast 3 meddelanden 45
 46. 46. © Vaisala Lösning 2: Administration  Typisk lösning  Procedurbaserade kontroller – Centralisera administratörsuppgifterna med hjälp av superanvändare – Skapa ärendesystem  Standardisera konfigurationerna för alla anläggningar – Minska alternativen för att minska arbetsbelastningen  Rekommenderad lösning (Vaisalas metod)  Identifiera bästa praxis inom övervakning  Optimera för mallbaserad administration – Tröskelvärden, meddelanden, användare, scheman 46
 47. 47. © Vaisala Den geografiska lösningen  Hur anpassar jag mitt system till olika tidszoner?  Tiden är kritisk vid övervakning av data.  Hur stöder jag användare på olika språk? 47
 48. 48. © Vaisala  London UTC +0 Företagets huvudkontor  Paris UTC +1 Forskningsanläggning  Berlin UTC +1 Lager  Helsingfors UTC +2 Renrum  Typisk procedurbaserad ”lösning”  Systemet körs baserat på huvudkontorets tidszon och språk  Rapportera alla data enligt huvudkontorets tidszon  Systemet körs på huvudkontorets språk  Risker  Språkfel  Tidsomvandlingsfel  Brist på lokalt ägande av system Exempel på geografisk utmaning 48
 49. 49. © Vaisala  London UTC +0 Företagets huvudkontor  Paris UTC +1 Forskningsanläggning  Berlin UTC +1 Lager  Helsingfors UTC +2 Renrum  Vaisalas tekniska lösning  Systemet använder tid och språk på ett intuitivt sätt.  Rapporterna märks med en konfigurerbar tidszon.  Användarna ser all information i lokal tid och på det lokala språket.  Åtta tillgängliga språk: – Engelska – Spanska – Franska – Tyska Exempel på geografisk utmaning – Portugisiska – Svenska – Japanska – Kinesiska 49
 50. 50. © Vaisala Lösning för olika anläggningstyper  Hur försäkrar vi oss om att kraven för de olika anläggningarna uppfylls?  Alla nödvändiga parametrar måste finnas med, utan behov av speciallösningar. 50
 51. 51. © Vaisala Lösningen för olika anläggningstyper  Typisk lösning  Välj ett system med vanliga parametrar.  Använd speciallösningar för att importera ovanliga parametrar. – Använd anpassad kodning för att importera data. – Fler möjliga felpunkter. – Ökat valideringsbehov 51
 52. 52. © Vaisala  Typiska systemsensorer  Temperatur (-40 °C till +40 °C)  Relativ fuktighet  Dörrkontakter  Vaisala viewLinc- dataloggningsenheter  Temperatur (-196 °C till +80 °C)  Relativ fuktighet  Dörrkontakter  Differentialtryck  CO2 Flera anläggningar kräver flera parametrar  Importera alla övriga parametrar – Anpassad programmering  Förångad väteperoxid  Daggpunkt  Barometriskt tryck  Universella indataloggningsenheter – Standardiserad import 52
 53. 53. © Vaisala Lösningen för olika anläggningstyper  Typisk lösning  Välj ett system med vanliga parametrar.  Använd speciallösningar för att importera ovanliga parametrar. – Använd anpassad kodning för att importera data. – Fler möjliga felpunkter. – Ökat valideringsbehov  Vaisalas lösning  Ger tillgång till fler parametrar än andra system. – Vi tillverkar sensorerna.  Universella loggningsenheter ger möjlighet till specialanpassade mätningar. – Standardiserade indatalösningar minskar komplexiteten. 53
 54. 54. © Vaisala IT-infrastrukturlösning  Utmaning: Hitta utrymme för nya sensorer i det lokala nätverket.  Installera Ethernet-anslutningspunkter och hitta utrymme i nätverksswitchar?  Brygga frånkopplade nätverkssegment?  Garantera tillräcklig bandbredd och signalstyrka för Wi-Fi? 54
 55. 55. © Vaisala Flera anslutningar vid flera anläggningar  Typisk lösning  Använd en standardiserad anslutningstyp. – Tvinga varje anläggning att anpassa sig. 55
 56. 56. © Vaisala Flera anslutningar vid flera anläggningar  Typisk lösning  Använd en standardiserad anslutningstyp. – Tvinga varje anläggning att anpassa sig.  Rekommenderad lösning  Tillhandahåll flera anslutningstyper. – Ethernet – WiFi – Annan trådlös teknik över långa avstånd så som Vaisala VaiNet  Anpassa IT-anslutningarna till behoven vid varje anläggning. 56
 57. 57. © Vaisala Vad lösningarna har gemensamt …  Typiska lösningar  Införda efter konstaterade fakta och skapar fler lösningar – Ökar det administrativa arbetet – Ökar kostnaderna och riskerna  Enkla och säkra lösningar för flera anläggningar  Systemfunktioner – INTE speciallösningar.  Inbyggd skalbarhet – Säkerhet – Administration – Tidszoner/språk – Mätparametrar – Flexibla anslutningsmöjligheter 57
 58. 58. © Vaisala Vägen framåt för kunder med flera anläggningar  Du kommer att behöva införa storföretagssystem.  De omfattande fördelarna uppväger anläggningskostnaderna  Minimera anläggningskostnaderna …  Var med i valet av system från ett tidigt skede. – Använd krav för möjliggöra ett aktivt urval. – Välj rätt leverantör. – Innovativ – Lång erfarenhet inom mätteknik – Vana vid GMP-kunder – Lösningar som undviker problem. 58
 59. 59. © Vaisala  System på bolagsnivå  Det är bara en tidsfråga innan vi behöver dem, så vi måste förstå dem.  Utmaningar i samband med flera anläggningar  Utmaningarna uppstår när du får flera anläggningar och använder ett system för en anläggning.  Kundtyper  Jämför dig själv med exemplen för att förutsäga dina utmaningar.  Lösningar  Alla lösningar är inte lika.  De bästa lösningarna har byggts in av en erfaren leverantör. Sammanfattning 59
 60. 60. © Vaisala E-post: jan.grönblad@vaisala.com Tack för att du deltog!

×