O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Eticheta si protocolul in negocierile comerciale

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Buletin informativ nr. 2
Buletin informativ nr. 2
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Eticheta si protocolul in negocierile comerciale (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Eticheta si protocolul in negocierile comerciale

 1. 1. ETICHETA SI PROTOCOLUL IN NEGOCIERILE COMERCIALE ELABORAT: CEBAN VADIM PROFESOR: HACHI MIHAI
 2. 2. CUPRINS • Introducere ……………………………………………………………………..3 • Norme de eticheta si protocol…………………………………………………4 • Protocol oficial si eticheta prezindentiala …………………………………….5 • Eticheta conduitei in afaceri…………………………………………………….6 • Eticheta si protocolul procesului de vanzare …………………………………..7 • Contactul cu clientul…………………………………………………………....8 • Prezentarea ofertelor…………………………………………………………..9 • Rezolvarea obiectiilor ……………………………………………………..…10 • Vanzarea efectiva……………………………………………………………...11 • Sugestii pentru vanzari suplimentare…………………………...…………….12 • Concluzii……………………………………………………………………...13 • Bibliografie
 3. 3. INTRODUCERE • Lumea afacerilor şi lumea reală sunt două lumi total distincte. Există un set diferit de norme, altele decât cele după care ne călăuzim în viaţă. În afaceri, femeile sunt egale cu bărbaţii, dominantă fiind moderaţia, iar relaţiile trebuie cultivate, indiferent că îţi doreşti sau nu acest lucru. Avantajele utilizării etichetei în afaceri sunt vizibile asupra imaginii firmei, a consumatorilor şi a mediului de afaceri în relaţiile cu concurenţii de pe piaţă. • Regulile care domină ceremonialul sunt codificate prin intermediul protocolului, obiectivul suprem fiind acela de a prezenta fiecărui participant privilegiile, imunităţile şi prerogativele la care este îndreptăţit. Ambilor parteneri de afaceri le este asigurat dreptul la egalitate prin intermediul ceremonialului şi protocolului, fiecare putându-şi face auzită vocea în mod liber. Importanţa protocolului este de a completa buna imagine a firmei în relaţiile de afaceri şi afirmarea în relaţiile cu concurenţa.
 4. 4. NORME DE ETICHETĂ ŞI PROTOCOL • Noţiunea de etichetă a ajuns elementară pentru conduita politicoasă şi amabilă, pentru manierele exemplare, pentru decenţă şi demnitate umană. Într-o lume interdependentă, în care vieţile unora interferează cu cele ale celor din jur, politeţea se rezuma la respectul pentru drepturile celorlalţi, inclusiv în ce priveşte eticheta. Eticheta se constituie într-un cod de conduită care ghidează ceremonialul şi alegerea manierelor de comportament individual care arată respect pentru valori, credinţe şi cutume. • Amabilitatea, respectul şi grijă pentru ceilalţi sunt considerate a fi rezultatele bunului simţ şi a priceperii în folosirea bunelor maniere. Integritatea reprezintă dovedirea cu fapte şi la nivel declarativ că eşti o persoană cinstită, loială, sinceră. Renumele de persoană integră se câştiga greu şi se pierde foarte uşor. • Manierele sunt tipuri de comportament care indica persoanei cu care intri în contact dacă poate avea încredere în tine, că vei acţiona corect şi obiectiv atunci când face afaceri cu tine. Rasismul şi lipsa de loialitate faţă de companie şi colegi vor fi considerate ca inadmisibile • Personalitatea ta reprezintă accentul tău personal oferit Apariţia (înfăţişarea) poate să nu fie cel mai bun atu al unei persoane, dar nu trebuie nicicând să fie un neajuns.afacerii în care eşti implicat. Preţuirea calităţilor tale va veni din modalitatea în care îi tratezi pe ceilalţi. Consideraţia faţă de ceilalţi este principiul esenţial care scoate în evidenţă toate bunele maniere în afaceri. • Tactul este ultima, dar nu şi cea din urmă regulă, deoarece el trebuie să fie un fel de „paznic”, care protejează de cuvinte şi acţiuni negândite.
 5. 5. PROTOCOL OFICIAL ŞI ETICHETĂ PREZIDENŢIALĂ • Protocolul oficial se referă la conduita care atribuie oficialităţilor poziţiile prioritare la care au dreptul în virtutea funcţiilor pe care le deţin. • În diplomaţie protocolul reprezintă totalitatea regulilor care trebuie respectate la organizarea unui ceremonial formulele variate de curtoazie întrebuinţate în raporturile dintre state. Egalitatea în drepturi a naţiunilor reprezintă un aport major al ceremonialului şi protocolului în relaţia de afaceri. • Protocolul la Imnul naţional este un gen de protocol universal care ”obligă” pe toţi cetăţenii unei ţări şi cu atât mai mult pe oficialii acesteia la comportamente solemne pe durata intonării imnului. • Protocolul la drapelul naţional necesită stăpânirea şi respectarea unor reguli şi cutume pe care trebuie să le respecte toţi cetăţenii, pentru a demonstra patriotismul şi respectul faţă de ţară. • Prezentarea onorului la drapel, în timpul paradelor sau altor ceremonii solemne, se manifestă sub forme variate la femei faţă de bărbaţi. Femeile rămân neclintite, cu mâinile drepte pe lângă corp sau, dacă doresc, cu mâna dreaptă dusă în dreptul inimii. Bărbaţii îşi descoperă capul ţinând pălăria în mâna dreaptă, în dreptul inimii. • Ordinea de precădere a reprezentanţilor statelor este deasemenea stabilită de reguli ce se regăsesc în protocolul oficial. Funcţia este cea care atribuie rangul, în ceremonialul de stat, dar şi în cel militar, neţinând cont de sexul, vârsta, profesia, competenţele, sau orice alte onoruri atribuite persoanei care deţine funcţia.
 6. 6. ETICHETA CONDUITEI ÎN AFACERI • Normele de eticheta şi protocol reprezintă noţiunile de bază în constituirea unei relaţii de afaceri, aplicându-se începând cu: salutul, strângerea de mână şi prezentarea. • Salutul reprezintă o dovadă de apreciere şi amabilitate faţă de o altă persoană. El constă în mimică, în expresia corporală şi în ţinută. • Strângerea de mână care succeda salutul este o acţiune care se poate produce atunci când persoanele care s-au întâlnit se opresc pentru o scurtă conversaţie, pentru a-şi continua drumul împreună, sau atunci când se face prezentarea lor. • Cu diverse ocazii se impune autoprezentarea: într-o societate mai numeroasă, la solicitarea unei vizite, la prezentarea în faţa superiorilor pe care încă nu i-a cunoscut. Formula uzuala este: “Îmi permiteţi să mă prezint”.
 7. 7. ETICHETA ŞI PROTOCOLUL PROCESULUI DE VÂNZARE • Atunci când se vorbeşte despre ponderea specialiştilor în vânzări în situaţia actuală a pieţei, cuvintele lui Red Motley sunt cele mai convingătoare: “Nu se întâmplă nimic până când cineva nu vinde ceva”. • Cei mai mulţi agenţi comerciali de succes au constatat că vânzarea este un proces desfăşurat în mai multe faze consecutive. S-au conturat opt paşi importanţi în succesul vânzărilor atunci când se respectă toate fazele, şi anume: instruirea înainte de primul client, prospectarea clientelei, contactul cu clientul, prezentarea ofertelor, rezolvarea obiecţiilor, vânzarea efectivă, sugestii pentru vânzări suplimentare şi servicii după vânzare. • Instruirea înainte de primul client implica acoperirea următoarelor etape de către vânzător: însuşirea codului de conduită intern după care este condusă organizaţia; cunoaşterea perfectă a produsului său serviciului pe care îl oferă; cunoaşterea pieţei şi clientelei existente. Prospectarea clientelei debutează cu localizarea indiciilor sau pistelor de vânzare, necesitând ieşirea în întâmpinarea clientului, preluând iniţiativa unui contact.
 8. 8. CONTACTUL CU CLIENTUL • prima impresie este crucială. Primele secunde, primele gesturi, primele cuvinte sunt, de obicei, hotărâtoare pentru maniera în care va evolua negocierea şi vânzarea. Salutul, zâmbetul, fizionomia, postura, gesturile şi expresia verbală a vânzătorului pot demara sau nu vânzarea într-o notă pozitivă şi optimistă.
 9. 9. PREZENTAREA OFERTELOR • descrierea ofertei trebuie să fie creativă, familiară şi funcţională. • O expunere eficientă a ofertei trebuie să aducă vânzătorul în starea de a se identifica cu clientul şi să se întrebe ce şi cum i-ar plăcea să vadă din această poziţie. Doar vânzătorii educaţi şi rafinaţi vor putea face acest lucru.
 10. 10. REZOLVAREA OBIECŢIILOR • poate fi o probă complicată pentru vânzător. Obiecţia reprezintă o parte normală a procesului de negociere a vânzărilor şi este un indicator că vânzarea se află deja pe direcţia bună. Vânzătorul trebuie să utilizeze cu mult tact tehnici simple de negociere (tehnica “Da…, dar”, tehnica contraîntrebărilor, tehnica reformulării, tehnica replicii directe etc), să aibă o înfăţişare plăcută şi un mesaj non-verbal (fizionomie, mimică, gesturi etc) astfel încât să nu ofenseze clientul care plănuieşte să cumpere.
 11. 11. VÂNZAREA EFECTIVĂ • vânzătorul bun ia parte la hotărârea de cumpărare a clientului. Urgentarea şi încheierea efectivă a vânzării pot fi asistate şi conduse de vânzător, fără ca clientul să realizeze acest lucru. Autocontrolul este esenţial pentru a nu-l demasca. Talentul şi inspiraţia vânzătorului trebuie urmate de deprindera unor tehnici de vânzare simple şi eficiente precum: oferirea de alternative; oferta de servicii; oferta de stimulente; tehnica “cumpăraţi acum!” şi acroşajul sentimental.
 12. 12. SUGESTII PENTRU VÂNZĂRI SUPLIMENTARE • – în acesta etapă, un vânzător dotat îşi poate dovedi puterea sa de convingere şi influenţare a clientului, prin sugestionarea unor cumpărături suplimentare. S-a remarcat că mulţi clienţi aprobă cu plăcere şi chiar cu recunoştinţă orice sugestie competentă şi de bun gust. Sugestiile competenţe şi inspirate pentru cumpărături suplimentare câştigă încrederea clientului şi cresc prestigiul firmei.
 13. 13. CONCLUZII • În afaceri, conduita reprezintă ansamblul normelor din codul bunelor maniere, normelor etice şi de ţinută profesională. • Angajaţii unei organizaţii sunt cei mai plauzibili purtători de imagine ai acesteia. De exemplu, vânzătorul este omul din prima linie, omul din tranşee. El reprezintă legătura directă a clientului cu afacerea. • Îmbrăcămintea semnalează identitatea vizuală şi imaginea persoanei care o poartă, dar nu se opreşte la aceasta. Ea furnizează informaţii despre compania pe care o reprezintă persoana şi, de asemenea, despre atitudinea acestei persoane faţă de relaţia cu partenerul de afaceri de la locul întâlnirii. • Pentru a putea funcţiona şi progresa la un nivel ridicat, organizaţiile trebuie să aibă un cod intern de conduită, care conţine reguli şi standarde de comportament care trebuie respectate de către toţi angajaţii indiferent unde se situează în ierarhie. • Nici un cod şi nici o politică nu poate anticipa toate situaţiile posibile şi nu poate furniza răspunsuri definitive la toate întrebările care ar putea apărea. În consecinţă, codul de conduită este menit să îndrepte atenţia tuturor angajaţilor asupra zonelor de risc etic, să le ofere indicaţii pentru a-i ajuta să recunoască şi să facă faţă problemelor de natură etică, să stabilească mecanisme pentru raportarea comportamentului neadecvat şi să ajute la cultivarea valorilor şi principiilor operaţionale ale organizaţiei. Codul de conduită este deopotrivă o hartă şi o busolă care ajută la stabilirea traseul organizaţiei.
 14. 14. BIBLIOGRAFIE • https://www.slideshare.net/sgrigoras1/negociere-in-afaceri • https://ru.scribd.com/doc/204536604/Licenta-Eticheta-Si-Protocol-in-Afaceri • https://frispa.usm.md/wp-content/uploads/21.-Rotaru-Veronica.pdf • https://kupdf.net/download/licenta-eticheta-si-protocol-in- afaceri_58b43c416454a7aa57b1e966_pdf • https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154411.335126.1.PE-2015- 9204_IAES_RO.pdf

×