O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a (Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers (20)

Mais de VNG Realisatie (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

(Be)spreekuur - 19 december 2022 - Gegevensuitwisseling ondernemers

 1. 1. Gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening aan ondernemers Programma Verbinden Schuldendomein 19 december2022
 2. 2. Onderwerpen 1. Programma Verbinden schuldendomein 2. Project Ondernemers en Financiële zorgen 3. Gegevensuitwisseling 1. Wat is de bedoeling 2. Stand van zaken 3. Wat moet er nog gebeuren 4. Welke ondersteuning nodig vanuit VNG Realisatie? Stel je vragen tussendoor! Sheets te vinden op: Programma Verbinden Schuldendomein - (be)spreekuren VNG Realisatie (slideshare.net)
 3. 3. Wetten schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) WSKD Stroomlijningkete n voor derdenbeslag (datum volgt) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 4. 4. Vervolg… • Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025); • Aanpak geldzorgen, armoede en schulden • Verbinden Schuldendomein 2.0
 5. 5. Project Ondernemers met Financiële zorgen 1. Ondersteuning met concrete producten (voor en met gemeenten) • Handreikingen, formats, Q&A’s, tekeningen, best practices • Bespreekuren, podcast, nieuwsbrieven, forum 2. Verbinden verschillende gemeentelijke domeinen 3. Inbrengen uitvoering(svraagstukken) op overlegtafels en werkgroepen • Verkenning • Ministerie(s), aanpak geldzorgen, aanjager • Ontwerpsessies, klantreizen en levensgebeurtenissen 4. Afstemmen en verbinden initiatieven gericht op ondernemers • Routekaart financiële zorgen • Zwaar weer, blik op de toekomst, campagne VNO-NCW en MKB-NL • Passend beeld van rol en diensten gemeenten en verbindingen in keten
 6. 6. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspuntenbeleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 7. 7. Gegevensuitwisseling – de bedoeling 1. Inwoner (dus ook ondernemer) ontzorgen 2. Schuldhulpverlener ondersteunen Efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening
 8. 8. Gegevensuitwisseling – hoe • Inlichtingenplicht van de inwoner vervalt; • Schuldhulpverleners vragen in een vroeg stadium gegevens op; • Niet meer ‘achter de inwoner aan’ voor informatie, direct starten met begeleiding; • Door ontzorgen en ondersteunen een duurzame oplossing en resultaat;
 9. 9. De wondervraag • Stel je wordt morgen wakker en er is een wonder gebeurd! Je kan razendsnel het plan van aanpak opstellen. Wat gebeurt er dan? Wat is er veranderd? Wat krijg je op je bureau?
 10. 10. Gegevensuitwisseling: Grondslagen Wgs * tabel 2 Memorie van Toelichting *
 11. 11. *
 12. 12. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening Artikel Onderwerp 13 Gegevensverstrekking voor het besluit tot verlenen van schuldhulp 14 Gegevensverstrekking van inkomsten en vermogen voor vaststelling plan van aanpak 15 Gegevensverstrekking van openstaande vorderingen en betalingsverplichtingen voor vaststelling van plan van aanpak 17 Vroegsignalering, Gerechtsdeurwaarders, Bewindvoerder en Kredietverstrekker Bron: Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
 13. 13. Stapvoorstap……
 14. 14. Vroegsignalering • Natuurlijke personen, dus ook ondernemers • Vaak pas bij contact duidelijk • Rekening houden met zelfstandigheid en autonomie • Geen specifieke grondslagen voor specifieke vroegsignalen rond ondernemers
 15. 15. Suwinet Inkijk • Webportaal • 1 BSN per keer. Inlees • Koppeling met eigen system via softwareleverancier • Rechtstreeks inlezen
 16. 16. Belastingportaal • Gegevensportaal via IB • Particuliere gegevens: inkomen,vermogen, toeslagen (later ook vorderingen) • Gegevens ondernemers: vermogens en schuldenpositie onderneming • Niet realtime: bsn’s verzameld in bestand. 2 x per maand obv aanleverschema. Na 5 werkdagen antwoordbestand. • Zie handreiking IB belastingportaal
 17. 17. Toegang Schuldhulpverlening
 18. 18. Plan van aanpak (1)
 19. 19. Plan van aanpak (2)
 20. 20. Meldingen
 21. 21. Belastingportaal ondernemers
 22. 22. Belastingportaal ondernemers
 23. 23. Belastingportaal ondernemers
 24. 24. Actualiteit • Suwinet-inkijk 1-login Beschikbaar voor gemandateerde organisaties • Inleesfunctie Suwinet Beschikbaar, maar ook afhankelijk van je eigen softwareleverancier. Pilot Lost Lemon/Mens Centraal met gem. Almelo & stadsbank • Portaal schuldhulpverlening belastingdienstgegevens Beschikbaar via diginetwerk • Beveiligde internetverbinding voor (gemandateerde) private partijen Pilot Zuidweg en Plangroep
 25. 25. Aansluiten op voorzieningen Suwinet- inkijk (BKWI) Portaal schuldhulp- verlening Inleesfunctie (Suwinet) Diginetwerk/Beveiligde internetverbinding X X X E-herkenning - X - SubOIN - X - Ingevuld aanvraagformulier X X X Gemeente voertzelf schuldhulpverlening uit of heeft deze taken gemandateerd aan een partij. X X X BRP autorisatie X - X Vermelden applicatiebeheerder, gemandateerde (contactpersoon voor BKWI) en Security Officer X X X Kosten voorziening (Ja/Nee)* Nee Nee Nee *Er zijn wel kosten verbonden aan diginetwerkverbinding/internetverbinding, E-herkenning en SubOIN)
 26. 26. Informatie via Inlichtingenbureau • Stappenplan aanmelding Portaal Schuldhulpverlening.pdf (inlichtingenbureau.nl) • E-Herkenning /OIN /SubOIN • Belasting- en toeslaggegevens (inlichtingenbureau.nl) • Per Oktober 2022 • Handreiking Belastingdienstgegevens voor SHV.pdf (inlichtingenbureau.nl) • Veelgestelde vragen belasting- en toeslaggegevens (inlichtingenbureau.nl) • Centrale Rekenvoorziening beslagvrije voet (BVV) (inlichtingenbureau.nl)
 27. 27. Suwinet-Inkijk via BKWI • BKWI - Wgs • BKWI - Procedure aansluiting Suwinet-Inkijk voor uitvoering van de Wgs • Aandachtspunt: Ensia verantwoording. Aanvraagformulier Suwinet-Inkijkbeschikbaar Voordat u gebruik kunt maken van Suwinet-Inkijk, zult u via een formulier bij BKWI een aansluiting op Suwinet-Inkijk moeten aanvragen. Mail naar suwidesk@bkwi.nl om het aanmeldformulier op te vragen.
 28. 28. Ervaringen
 29. 29. Ondersteuning nodig van VNG-Realisatie?

×