Anúncio

(Be)spreekuur - 17/24 januari 2023 - inloopspreekuur Spuk en SiSa

VNG Realisatie
7 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a (Be)spreekuur - 17/24 januari 2023 - inloopspreekuur Spuk en SiSa(20)

Mais de VNG Realisatie(20)

Anúncio

Último(20)

(Be)spreekuur - 17/24 januari 2023 - inloopspreekuur Spuk en SiSa

 1. Inloop(be)spreekuur hersteloperatie Spuk en SiSa 24-1-2022
 2. Agenda • Opening • Vragen • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 3. Gegevensuitwisseling tussen UHT en gemeenten Gegevens worden gedeeld met een doel Gegevens mogen alleen voor dat doel worden gebruikt Gemeenten in de rol van dienstverlener Gemeenten in de rol van schuldeiser/invorderaar Gegevens voor de jaarverantwoording
 4. Gegevensuitwisseling t.b.v. brede ondersteuning • Overzicht hulpaanbod gewenst • Overzicht niet-gedupeerden • Overzicht afgemeld
 5. Gegevensuitwisseling t.b.v. invordering/schuldeiser Pauzeren van schulden – publieke pauzeknop • Overzicht zelfmelders en hun partner • Overzicht zelfmelders of partners afgelopen 5 jaar verhuisd Kwijtschelden van schulden • Overzicht gedupeerden • Overzicht niet-gedupeerden • Overzicht afgemeld • Overzicht gedupeerden afgelopen 5 jaar verhuisd • Overzicht niet-gedupeerden afgelopen 5 jaar verhuisd • Overzicht afgemeld afgelopen 5 jaar verhuisd
 6. Gegevensuitwisseling t.b.v. jaarverantwoording Jaaroverzichten • Jaarlijst verantwoording hulpverlening • Overzicht alle zelfmelders • Gegevensuitwisseling voor aanvullingen op de jaarlijst • Jaarlijsten verantwoording schuldenafhandeling • Jaarlijst gedupeerden • Jaarlijst verhuizers • Gegevensuitwisseling voor aanvulling op jaarlijsten • Gegevensuitwisseling voor jaarlijsten kinderen • Aanmaken vraagbestand en uploaden
 7. Algemene werkwijze vraagbestanden jaarlijsten • 9 januari 2023 totaallijsten van de leveringen in 2022 in het portaal • Lege vraagbestanden staan klaar. • VH-GPB????_Hulpverlening_leeg.xlsx • VS-GPB????_Schuldenafhandeling_leeg.xlsx • Aanmaken vraagbestand voor de kindregeling • VK-GPB????-Kindregeling_jaarlijst_eejjmmdd.xlsx • Indienen voor 30 januari 2023 • Belastingdienst geeft bericht terug via portaal met 6 werkdagen onder tabblad ‘gereedstaande documenten’. GPB???? = gemeentecode in portaal
 8. Herstelactie? Dan ook jaarlijsten 2021 in het portaal Aantal gedupeerden in de jaarverantwoording over 2021 (forfaitair uitvoeringskosten): • Juiste aantal gedupeerden • Teveel aantal gedupeerden • Te weinig aantal gedupeerden Correctie op de gederfde baten (kwijtschelding) nodig? Mail aan betreffend ministerie met bijlagen: • Brief College • Brief Accountant (geen verklaring) Mail betreffende ministerie en geef aan of er ook een correctie op de baten wordt doorgegeven (ook wanneer juiste aantal is gebruikt!)
 9. VERANTWOORDING over 2022
 10. Spuks: financiering uitvoering hersteloperatie Brede ondersteuning Min Fin Pauzeren en kwijtschelden Belastingen Min BZK Pauzeren en kwijtschelden Sociaal domein Min SZW SiSa B2: Voorschot + declaratie achteraf SiSa C62: € 150 per gedupeerde + declaratie gederfde baten SiSa G12 + G2: € 275 per gedupeerde + declaratie gederfde baten Gemeente verantwoordt en declareert forfaitair Gemeente declareert sowieso forfaitair ook bij uitbesteding! Gemeente verantwoordt
 11. Spuk brede ondersteuning (B2) • Diverse aantallen plannen van aanpak m.b.t. ouders & kinderen • Bestedingen op A, B, D en E (norm of daadwerkelijke kosten) • Bestedingen op C Nieuw voor de verantwoording 2022: E-component – werkelijke kosten voor kindregeling? Nazorg omschrijving: minimaal 12 maanden zonder eind-begrenzing (Declaratie driegesprekken vanaf 2023 – wel al in SiSa-tabel)
 12. Spuk brede ondersteuning ouders/gezin (B2) E inrichtings- en coördinatiekosten staffel: Tot 50 gedupeerden: € 12.000 Vanaf 50 tot 100 gedupeerden: € 48.000 Vanaf 100 tot 1.000 gedupeerden: € 120.000 Vanaf 1.000 gedupeerden: € 250.000
 13. Sisa invulwijzer SiSa tabellen Toelichting gegevenslevering Belastingdienst Gegevensportaal Belastingdienst
 14. Jaar T Jaar t/m T cumulatief Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Routering naar juiste cellen na keuze
 15. Verantwoorden Spuk B2 brede ondersteuning
 16. Jaarlijst verantwoording hulpverlening 2022 Tip: niet onder een andere naam lokaal opslaan – het doel van de verwerking raakt uit beeld
 17. B2: Verantwoording brede ondersteuning_aantallen Alleen wanneer de E- component van toepassing is (kinderen tellen niet mee!) Eenmalig opgeven B2/22 is altijd gelijk aan B2/23 in het jaar van declaratie 205/344 hebben gedeclareerd Alleen indien van toepassing
 18. Pauzeren en kwijtschelden Spuk C62 Belastingdomein
 19. Aandachtspunten kwijtschelden belastingdomein • Veel fouten gemaakt bij opgave van aantal gedupeerden. • Aantal gedupeerden wordt gebruikt voor het betalen van de kosten voor de uitvoering van pauzeren en kwijtschelden voor het gehele gemeentelijk belastingdomein. • Verdeelsleutel voor uitvoering: het forfaitair bedrag wordt éénmalig per gedupeerde overgemaakt voor de gehele uitvoering van het proces van kwijtschelden. • # gedupeerden x € 150,- wordt overgemaakt aan de gemeente. Deze verdeelt naar de GR.
 20. Proces verantwoording • GR levert gecontroleerde informatie aan de gemeente aan • 4 in te vullen componenten • Gemeente neemt op in SiSa C62-tabel
 21. Jaarlijst_gedupeerden_schuldenportaal • Aantal gedupeerden voor de bepaling forfaitair bedrag
 22. Pauzeren en kwijtschelden Spuk G12 en G2 SZW-domein
 23. Aandachtspunten kwijtschelden SZW-domein • Veel fouten gemaakt bij opgave van aantal gedupeerden • Aantal gedupeerden wordt gebruikt voor het betalen van de kosten voor de uitvoering van kwijtschelden voor het gehele SZW-domein. • Verdeelsleutel voor uitvoering: het forfaitair bedrag wordt éénmalig per gedupeerde overgemaakt voor de gehele uitvoering van het proces van kwijtschelden. • # gedupeerden x € 275,- wordt overgemaakt aan de gemeente. Deze verdeelt naar de GR. • De betaling van het forfaitair bedrag is aan de gemeente – ook wanneer het openbaar lichaam zelf verantwoording aflegt aan Min SZW!
 24. Kwijtschelden SZW-domein • Gebruik de jaarlijst uit het schuldenportaal • Twee onderdelen • Gederfde baten • Forfaitaire tegemoetkoming voor uitvoeren taak kwijtschelden • Volledig zelfstandige uitvoering ja/nee • SiSa kwijtschelden SZW verdeeld over verschillende tabellen: • G12, G12a, G12b: Bijzondere Bijstand & Wet Inburgering • G2, G2a, G2b: Participatiewet • G3, G3a: Besluit bijstandsverzekering zelfstandigen • G4, G4a, G4b: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO 2021)
 25. Jaarlijst_gedupeerden_schuldenportaal • Aantal gedupeerden voor de bepaling forfaitair bedrag
 26. Kwijtschelden SZW-domein • G12 voor bijzondere bijstand en Wet inburgering • Altijd vullen: Aantal gedupeerden: tabblad 2 – aantal BSN’s is met partner-indicatie is leeg • GR? De gemeente ontvangt forfaitair bedrag en verdeelt a.d.h.v. pakket uitbestede taken
 27. Kwijtschelden SZW-domein • G2 voor Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
 28. Kwijtschelden SZW-domein • G2a: Zie SiSa 2021
 29. Kwijtschelden SZW-domein In te vullen door gemeenschappelijke regeling: zelfstandige verantwoordingslijn met SZW
 30. VERANTWOORDING over 2023
 31. Belangrijkste wijzigingen voor verantwoording 2023 Uitbreiding van de doelgroep: ex-toeslagpartner Verantwoording over het driegesprek
 32. Spuk Brede ondersteuning (B2) * Kindregeling E: werkelijke kosten?
 33. Ondersteuning & vragen https://vng.nl/artikelen/jaarverantwoording-spuk-hersteloperatie-kinderopvangtoeslag Inloopspreekuren jaarverantwoording 24 & 31 januari 2023 10 tot 11 uur
 34. Agenda (be)spreekuren* Datum Onderwerp* DO 26 januari Geen bespreekuur DO 2 februari Ondersteuningsteam ouders in het buitenland * Kan gewijzigd worden n.a.v. actualiteit
 35. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
Anúncio