O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de VNG Realisatie (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

(Be)spreekuur - 1 december 2022 - SPUK en SiSa-verantwoording B2

 1. 1. (Be)spreekuur hersteloperatie Herziene SPUK II en SiSa-verantwoording B2 / Brede Ondersteuning 1 december 2022
 2. 2. Agenda • Opening • Actualiteit • Recap (be)spreekuur SPUK 17 november • Herziene SPUK II en SiSa B2 • Proces van verantwoording • Planning (be)spreekuren • Afsluiting
 3. 3. Gemeenten in verschillende rollen Brede ondersteuning Ø SPUK II (MinFin) • SiSa B2 Schuldafhandeling Ø SPUK kwijtschelden belastingdomein (BZK): • SiSa C62 i. 100% gederfde baten (kwijtschelding, restitutie en ophogingskosten) ii. € 150 forfaitaire vergoeding per gedupeerde per gemeente Ø SPUK kwijtschelden sociaal domein (SZW): • Gederfde baten Participatiewet G2, Bbz 2004 G3, de Tozo G4 • Uitvoeringskosten SZW-domein G12 i. 100% gederfde baten (kwijtschelding, restitutie en ophogingskosten) ii. € 275 forfaitaire vergoeding per gedupeerde per gemeente
 4. 4. Belangrijkste wijzigingen in SPUK II (B2) Uitbreiding van de doelgroep Toevoeging van het driegesprek Toevoeging termijn van tenminste 12 maanden nazorg Extra mogelijkheid declareren werkelijke kosten t.g.v. kindregeling
 5. 5. Gegevensuitwisseling tussen UHT en gemeenten Gegevens worden gedeeld met een doel Gegevens mogen alleen voor dat doel gebruikt worden Gemeenten in de rol van dienstverlener Gemeenten in de rol van schuldeiser/invorderaar Gegevens voor de jaarverantwoording
 6. 6. Gegevensdeling en verantwoording • Kosten voor brede ondersteuning en inrichtings- en coördinatiekosten worden via jaarrekening 2022 ingediend • Verantwoording vindt plaats via SiSa-systematiek (tabel B2) • De Belastingdienst/Toeslagen stelt jaarlijks een datalijst ter beschikking in het gegevensportaal. • Voor de kindregeling levert UHT de jaarlijst voor verantwoording op aanvraag. • Maak aparte registratie aan voor kinderen om BSN’s makkelijk uit systeem te kunnen halen. • Bij uitbesteding van diensten aan gemeenschappelijke regeling: maak goede afspraken over administratieve inrichting
 7. 7. Gegevensuitwisseling t.b.v. brede ondersteuning • Overzicht hulpaanbod gewenst • Overzicht niet-gedupeerden • Overzicht afgemeld • Er worden geen gegevens geleverd over kinderen van gedupeerde ouders! • Vragen over gegevensuitwisseling? cap.UHT.gegevensleveringen@belastingdienst.nl
 8. 8. Gegevensuitwisseling t.b.v. jaarverantwoording Jaaroverzichten • Jaarlijst verantwoording hulpverlening § 5.1 toelichting gegevenslevering BD • Overzicht alle zelfmelders (ouders) • Gegevensuitwisseling voor aanvulling op jaarlijsten • Gegevensuitwisseling voor jaarlijsten kinderen § 5.2 • Gegevensuitwisseling voor opbouw jaarlijst
 9. 9. Indeling bestand portaal UHT ouders Naam Formaat Lengte Vulling Inhoud BSN num 9 altijd gevuld Burgerservicenummer numeriek, dus zonder voorloopnullen. Gemeente code num 4 altijd gevuld Gemeentecode Geboortedatum txt 10 altijd gevuld Geboortedatum (dd-mm-eejj) Voorletters txt 20 altijd gevuld Voorletter(s) Voorvoegsels txt 10 alleen gevuld indien aanwezig Voorvoegsel(s) Achternaam txt 108 altijd gevuld Achternaam DATUM LEVERING ZELFMELDER txt 10 altijd gevuld Datum waarop een burger is doorgegeven aan de gemeente als mogelijk gedupeerde INDICATIE PORTAAL HULPVERLENING txt 1 altijd gevuld “J” als levering zelfmelder ook aan het Portaal Hulpverlening is gedaan, “N” als levering alleen aan het Portaal Schuldenafhandeling is gedaan DATUM LEVERING NIET-GEDUPEERD txt 10 gevuld indien van toepassing Datum waarop een burger is doorgegeven aan de gemeente als “niet gedupeerde” DATUM LEVERING AFGEMELD txt 10 gevuld indien van toepassing Datum waarop een burger is doorgegeven aan de gemeente als “afgemelde”
 10. 10. SiSa-tabel B2 voor ouders & kinderen FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06 Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26
 11. 11. SiSa toelichtingsdocument • Concept invulwijzer • Definitief in januari 2023 • Eenmalige keuze norm/ werkelijke kosten in tabel • Reeks 1 is werkelijke kosten – reeks 2 zijn normbedragen • Kosten die nog niet verantwoord zijn, kunnen in de jaarverantwoording 2022 worden meegenomen B2 Indicatoren Toelichting 01 Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Vul hier het aantal personen in dat in jaar T voor brede ondersteuning in aanmerking is gekomen. Hieronder vallen (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, niet gedupeerden en afgemelden. Gebruik hiervoor de jaarlijst Hulpverlening en bijbehorende aanvullingen van UHT. 02 Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Vul hier het cumulatief aantal personen in dat t/m jaar T voor brede ondersteuning in aanmerking is gekomen. Hieronder vallen (potentieel) gedupeerden, en kinderen, pleegkinderen of voormalig pleegkinderen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, niet gedupeerden en afgemelden. Gebruik hiervoor de jaarlijst Hulpverlening en bijbehorende aanvullingen van UHT. Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie. 03 Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Vul hier het aantal opgestelde plannen van aanpak in (jaar T). Deze indicator dient als informatieve verantwoordingsinformatie. 04 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Vul het cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak in. (tel hierbij ook de plannen van aanpak vanaf jaar 2021 op, indien nog niet eerder verantwoord). Deze indicator is bedoeld voor tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie en heeft een informatieve functie. 05 Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Vul hier de eerder gemaakte keuze, zoals gemaakt in verantwoordingsjaar 2021, voor normbedragen of werkelijke kosten voor onderdelen a, b en d in. De eerdere keuze geldt ook voor het nieuwe onderdeel f. De keuze is eenmalig en geldt daarmee voor alle daaropvolgende verantwoordingsjaren. 06 Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) Vul hier de eerder gemaakte keuze in, zoals gemaakt in verantwoordingsjaar 2021, voor normbedragen of werkelijke kosten voor onderdeel e. De keuze is eenmalig en geldt daarmee voor alle daaropvolgende verantwoordingsjaren. 07 Eindverantwoording (Ja/Nee) Maak hier de keuze of dit de eindverantwoording is. Indien u hier ja invult, dan kunt u in een volgend jaar geen kosten meer declareren. 08 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Vul de bestedingen in voor het betreffende verantwoordingsjaar: voor de eerste contacten met (potentieel) gedupeerden, voor plannen van aanpak (één plan van aanpak per gezin), voor
 12. 12. Op 4 november is de herziene SPUK II gepubliceerd in de Staatscourant Deze documenten worden in conceptvorm gepubliceerd in PDF format. De regels voor gegevensvalidatie worden voor ontvangers zichtbaar bij de SiSa-bijlage op maat (Excel, definitieve versie). De definitieve SiSa-tabel en het toelichtingsdocument zijn online beschikbaar De jaarlijst Verantwoording Hulpverlening wordt geleverd via het gegevensportaal van UHT. Als een aanvulling op de jaarlijst noodzakelijk is, kan tot 30 januari 2023 het vraagbestand in het portaal worden geüpload. 4 nov 18 nov 1 jan 9 jan 30 jan 2022 2023 15 juni De jaarverslaglegging van de gemeenten wordt met de SiSa-verantwoording ingdiend.
 13. 13. Handige linkjes Concept verantwoordingsinformatie Concept SiSa-invulwijzer Handreiking herziene SPUK II
 14. 14. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare

×