O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fra ole damm

787 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fra ole damm

 1. 1. Rullering av kommuneplan for Utsira. Allmøte 07. september 2010. Ole Damm Kvilhaug rådgiver, Rogaland fylkeskommune
 2. 2. Forvaltningsreformen – Rogaland fylkeskommune har fått nye oppgaver innen det marine området: - Skolekvoter. - Kystsel. - Lokale reguleringer. - Tareressursene. - Forvaltningsorgan for akvakulturnæringen. 13.09.2010
 3. 3. Regjeringens havbrukspolitikk – bakteppe. - Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. - I Soria Moria 2 er det nedfelt at regjeringen ønsker vekst i havbruksnæringen, innenfor miljømessige bærekraftige rammer. - Regjeringens har lagt frem en strategi for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. 13.09.2010
 4. 4. Regjeringens strategi – fem hovedutfordringer: - Rømming og genetisk påvirkning. Havbruk skal ikke bidra til varige endringer i de genetiske egenskapene til villfisk-bestandene. - Arealtilgang. Havbruksnæringen skal ha en lokalitetsstruktur og arealbruk som reduserer miljøpåvirkning og smitterisiko. - Forurensning fra oppdrett. Utslipp fra havbruk skal ikke overstige det resepienten tåler. - Tilgang på marine forressurser. Havbruksnæringen sitt behov for forråstoff må dekkes uten overbeskatning av de viltlevende marine ressurser. - Sykdom og parasitter. Sykdom i oppdrett skal ikke ha bestandsregulerende effekt på villfisk. 13.09.2010
 5. 5. Hovedutfordringene reflekteres i regelverket. - Nasjonale laksefjorder. - ”frys-forskrift”. - Soneforskrifter, bekjempelse av lakselus. - Mulighetene ligger i ytre strøk. 13.09.2010
 6. 6. Marine Harvest Norway AS ser muligheter på Utsira! - Verdens største produsent av laksefisk. - Søknad om etablering av ny lokalitet ved Tednevik (Austramarkje). - Omsøkt størrelse er 3600 MTB (maksimalt tillatt biomasse). - Årlig produksjon på ca. 2900 tonn laks. - Førstehåndsomsetning 150 mill NOK. - Sysselsetting 5-6 årsverk - Etablering krever utvikling av ny teknologi – Pilotprosjekt. - Akvakultur og vindkraft? 13.09.2010
 7. 7. Planmessige utfordringer. - Omsøkte lokalitet ligger delvis innenfor område avsatt til akvakultur. 13.09.2010
 8. 8. Visjon for kommuneplan for 2004-2016. ”Å være et slagkraftig fellesskap som tar vare på det beste i det gamle og har rom for nye ideer, folk som våger å tenke nytt og har utradisjonelle innfallsvinkler, slik at øya kan bestå som et levende lokalsamfunn i pakt med naturen”. Søknaden fra Marine Harvest Norway AS ”passer som hånd i hanske” til denne visjonen! 13.09.2010
 9. 9. Kommuneplanen må ”korrespondere” med andre planer. - Regionplan for næring for Rogaland 2010 – 2020. - Næringsplan for kommuner på Haugalandet, (haugaland vekst) - Rogaland ble egen vannregion fra 01.01.2010. Rogaland fylkeskommune koordinerer arbeidet. For mer info se www.vannportalen.no 13.09.2010
 10. 10. Takk for oppmerksomheten! 13.09.2010

×