O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

IS 2014 Bie daalt

1.555 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

IS 2014 Bie daalt

  1. 1. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Авах оноо: 5 оноо  Гүйцэтгэх хугацаа: 5-8 дахь долоо хоног  Агуулга - Байгууллага/ нэгжийн бүтэц  алба, нэгжийн нэр  үндсэн үүрэг  үйл ажиллагаа - Хүний нөөц – Албан тушаалын тодорхойлолт  алба/ нэгж ба албан тушаалын харъяалалын диаграм  албан тушаалд хамаарах үүрэг, эрх, хариуцлага хүснэгт 1
  2. 2. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Байгууллагын бүтэц 1. Хэлтэс 2. Алба 3. Нэгж 4. Баг 5. Албан тушаалтан  Үндсэн үүрэг - Алба/ нэгжид хамаарах үйл ажиллагааг багцалж товч тодорхойлох - Жишээ нь, бараа бүтээгдэхүүн сурталчлах 2
  3. 3. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Үйл ажиллагаа  Үндсэн үүрэгт багцалж тодорхойлсон үйл ажиллагаануудыг дэлгэрүүлж гаргах Жишээ нь, Үүрэг: бараа бүтээгдэхүүн сурталчлах  Бараа бүтээгдэхүүний чанарыг сурталчлах  Бараа бүтээгдэхүүний үнийг сурталчлах гэх мэт үйл ажиллагаа багтана.  Үйл ажиллагаа ба тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэлбэр хоёр нь ялгаатай зүйл Жишээ нь, Үйл ажиллагаа: Бүтээгдэхүүний чанарыг сурталчлах гэхийн оронд  бараа бүтээгдэхүүний чанарыг амталгаат худалдааны өдөрлөг явуулж сурталчлах  бараа бүтээгдэхүүний үнийг телевизээр сурталчлах  бараа бүтээгдэхүүний үнийг зурагт хуудас тарааж сурталчлах г.м гаргах нь тохиромжгүй. 3
  4. 4. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Албан тушаалын тодорхойлолт  Нэгж-албан тушаал-үүрэг-эрх мэдэл-хариуцлага  Албан тушаалыг нэрлэхдээ <<Байгууллага Хүн>> сэдэв, лекц 5, хуудас 7 харж санаа авах  Албан тушаалтны үүрэг: Нэгжид хамаарсан үйл ажиллагааг нэгж дэх албан тушаалтнуудад хуваарилдаг.  Нэг албан тушаалтан хэд хэдэн үүрэгтэй, эсвэл нэг үүрэг хэд хэдэн албан тушаалтанд хамаарч болно. 4
  5. 5. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Эрх мэдэл  Үүргээ биелүүлэх явцдаа албан тушаалтан ямар эрхийг эдлэхийг заадаг.  Жишээ нь:  сурталчилгааны арга хэлбэр, хэрэгслийг албан тушаалтан өөрийн үзэмжээр сонгох хэрэгтэй.  сурталчилгааны гэрээг бие даан хийж удирдлагаар танилцуулах 5
  6. 6. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Албан тушаалтны хариуцлагад олгосон эрх мэдлийн хүрээнд үүргээ гүйцэтгэх үед ямар харицлагатай хандахыг онцолж тусгадаг.  Ажилтан үүргээ ажилдаа хариуцлагагүй хандсан тохиолдолд дүрэмд заасан шийтгэлийг хүлээдэг.  Жишээлбэл: Эрх мэдлээ буруу ашиглах, ажлын чанар хангалтгүй, заасан хугацаанд үүргээ биелүүлээгүй байх зэрэгт хариуцлага тооцдог.  Жишээ нь:  сурталчилгааны гэрээг бие даан хийж удирдлагад танилцуулж зөвшөөрүүлсэн байх  зар сурталчилгааг бодит мэдээлэл дээр тулгуурлан явуулах 6
  7. 7. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Албан тушаалтны хариуцлагад олгосон эрх мэдлийн хүрээнд үүргээ гүйцэтгэх үед ямар харицлагатай хандахыг онцолж тусгадаг.  Ажилтан үүргээ ажилдаа хариуцлагагүй хандсан тохиолдолд дүрэмд заасан шийтгэлийг хүлээдэг.  Жишээлбэл: Эрх мэдлээ буруу ашиглах, ажлын чанар хангалтгүй, заасан хугацаанд үүргээ биелүүлээгүй байх зэрэгт хариуцлага тооцдог.  Жишээ нь:  сурталчилгааны гэрээг бие даан хийж удирдлагад танилцуулж зөвшөөрүүлсэн байх  зар сурталчилгааг бодит мэдээлэл дээр тулгуурлан явуулах 6

×